logotyp Student Portal

Global Environmental History, 7.5 c

Course code:1MV052, Report code:19500, 50%, DAG, NML
week: 35 - 42 Semester: Autumn 2016 (2016-08-29 - 2016-10-23)

This course is part of a joint section.

Course registration

Registration for this course is done via Student Portal.

Activate your student account / Log in with your student account

Registration is open: -

Information for admitted students

Som antagen student till Uppsala universitet registrerar du dig i Studentportalen på respektive kurssida. Olika kurser kan ha olika registreringsperioder.

Är du NY student måste du aktivera ett studentkonto, https://konto.weblogin.uu.se innan en registrering är möjlig. Tänk på att du måste registrera dig i tid och under registreringsperioden för att inte riskera att förlora din plats på kursen. Om problem uppstår vid registrering så kontakta studieadministrationen via jessica.lindberg@geo.uu.se (eller använd kontaktinfo nedan) innan registreringsperiodens slut.
(Om du efter registrering beslutar dig för att inte läsa programmet/kursen så kontakta oss för avregistrering. Avbrott som meddelas inom kursens tre första veckor ger möjlighet till att söka kursen på nytt via Antagning.se)

Information for reserves

Institutionen kontaktar eventuellt reserver via e-post efter avslutad registreringsperiod om det finns platser kvar

Information for students admitted with conditions

Ta kontakt med studierektor Daniel Mossberg, via e-post daniel.mossberg@csduppsala.uu.se med underlag som styrker att du är behörig. Märk e-posten med Villkorligt antagen + anmälningskod eller kurskod. Detta ska ha inkommit till läraren senast 2 veckor innan kursstart

Contact information

If you have any questions about registration, please contact:
Name: Daniel Mossberg
Email: daniel.mossberg@csduppsala.uu.se
Telephone: 0730650228
Address: Villavägen 16, 752 36 Uppsala

Information about student accounts

To take this course you must have a student account. As an admitted you can activate your student account via www.uu.se/konto.

Information about course start

Kursamanuenser: Alexis Engström och Henrik Strömsten

Har du frågor om kursen, kontakta oss på: gmh@csduppsala.uu.se

Kursinfo och uppdateringar finns på kurshemsidan:

http://www.cemus.uu.se/gmh

Course start: 2016-08-30

Course information

Kursamanuenser: Alexis Engström och Henrik Strömsten

Har du frågor om kursen, kontakta oss på: gmh@csduppsala.uu.se

Kursinfo och uppdateringar finns på kurshemsidan:

http://www.cemus.uu.se/gmh


Registrering på denna kurs sker via Studentportalen

Tidsperiod for registrering: 2016-08-03-2016-08-16

Villkorligt antagna studenter: Kan inte registrera sig

Information till villkorligt antagna: Ta kontakt med studierektor Daniel Mossberg, via e-post daniel.mossberg@csduppsala.uu.se med underlag som styrker att du är behörig. Märk e-posten med Villkorligt antagen + anmälningskod eller kurskod. Detta ska ha inkommit till läraren senast 2 veckor innan kursstart

Information till antagna och efterantagna: Som antagen student till Uppsala universitet registrerar du dig i Studentportalen på respektive kurssida. Olika kurser kan ha olika registreringsperioder. 

Är du NY student måste du aktivera ett studentkonto, https://konto.weblogin.uu.se innan en registrering är möjlig. Tänk på att du måste registrera dig i tid och under registreringsperioden för att inte riskera att förlora din plats på kursen. Om problem uppstår vid registrering så kontakta studieadministrationen via jessica.lindberg@geo.uu.se (eller använd kontaktinfo nedan) innan registreringsperiodens slut.
(Om du efter registrering beslutar dig för att inte läsa programmet/kursen så kontakta oss för avregistrering. Avbrott som meddelas inom kursens tre första veckor ger möjlighet till att söka kursen på nytt via Antagning.se)

Information till reserver: Institutionen kontaktar eventuellt reserver via e-post efter avslutad registreringsperiod om det finns platser kvar.

Kursstart: 2016-08-30 kl. 10.15