logotyp Student Portal

Marine Organisms, 7.5 c

Course code:1BG609, Report code:17433, 50%, DAG, NML
week: 36 - 43 Semester: Autumn 2013 (2013-09-02 - 2013-10-27)

Course registration

Registration for this course is done via Student Portal.

Activate your student account / Log in with your student account

Registration is open: -

Information for admitted students

För att påbörja studierna så måste du registrera dig i tid. Missar du att registrera dig så kommer du att förlorar din plats. Har du några problem med din registrering var vänlig och kontakta studieadministratören.

Antagna studenter registrerar sig i Studentportalen. Nya studenter vid Uppsala universitet ansöker samtidigt om ett Studentkonto. Detta är mycket viktigt för att kunna följa kursen och få del av kursinformationen!

Information for reserves

Vid eventuell reservantagning så kommer reserverna att kallas via e-mail tidigast den 27 augusti.
Reserver måste ansöka om ett Studentkonto via en pappersblankett: http://uadm.uu.se/digitalAssets/34/34831_anmalan.pdf

Information for students admitted with conditions

Om du är antagen med villkor så kan du inte göra en registreringsanmälan. För att registrera dig så måste du kontakta studieadministratören katarina.werner-hallgren@uadm.uu.se

Contact information

If you have any questions about registration, please contact:
Name: Katarina Werner Hallgren
Email: katarina.werner-hallgren@uadm.uu.se
Telephone: 0498-299837

Information about student accounts

To take this course you must have a student account. As an admitted you can activate your student account via www.uu.se/konto.

Information about course start

Första kurstillfället ges kl 09.00 den 5 september på Campus Gotland.

All information om kursen och allt kursmaterial finns i plattformen
Moodle, se Länkar - E-klassrum.

Course start: 2013-09-05

Course information

Välkommen till kursen Marina organismer, 7,5 hp.

Kursen startar torsdagen den 5 september, kl 9.00 i sal D20.

Kursen går på halvfart (torsdag-fredag) under veckorna 36-45.

Observera att kursen innehåller en "fältvecka", den 4-7 oktober, på Klubbans Marinbiologiska Station i Fiskebäckskil, Bohuslän.

Se till att du har skaffat kurslitteraturen till kursstarten. Information om kurslitteraturen hittar du under ... [+]