logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

Children, Youth and Society, 7.5 c

Course code:4UK011, Report code:30539, 25%, DAG, NML, week: 35 - 02 Semester: Autumn 2010

Course information

Kursen Barn och ungdomar i samhället ger dig en bred och mångsidig introduktion till barns och ungdomars livsvillkor i samhället förr och nu. Målet är att ge kunskaper om barn och ungdomar i samhället med fokus på familj, fritid, kultur, medier och utbildning. Centralt är analyser av sociala, könsmässiga, etniska och geografiska skillnader.

Nästa tentamenstillfälle: 28-29/4 2011.

Kursledare: Ola.Winberg@edu.uu.se ... [+]
The course bulletin board
Examinationstillfällen HT-13
EXAMINATIONSTILLFÄLLEN, KURSER INOM AUO I, HT13

FÖRSKOLANS OCH SKOLANS SAMHÄLLSUPPDRAG
20/8 Omtentamen
Anmälan till salstentamen görs via Studentportalen.
Examinator: Ulf Nordström, e-post: ulf.nordstrom@edu.uu.se

Ytterligare examinationstillfälle: Hemtentamen hämtas 7/10 och lämnas in senast den 11/10 i receptionen på Blåsenhus under ordinarie öppettider.

LEDARSKAP OCH GRUPPROCESSER
12/8 Anmälan till hemtentamen görs till Yvonne H:son Tapper, e-post: yvonne.hson-tapper@edu.uu.se . Sista datum för anmälan den 5/8.

12/8 Hemtentamen förmedlas via mail.
------------------------------------------------------------------------------------------------
14/10 Anmälan till hemtentamen görs till Yvonne H:son Tapper, e-post: yvonne.hson-tapper@edu.uu.se Sista datum för anmälan den 7/10. Hemtentamen hämtas förmiddagen den 14/10 i rum 12:223.

15/10 Examination på lagar mm, redovisning vfu-uppgift. Sista anmälningsdag 7/10, till Yvonne H:son Tapper, e-post: yvonne.hson-tapper@edu.uu.se

LÄRANDE OCH KOMMUNIKATION
14/8 Inlämning PM (kan även lämnas in löpande under terminen).
Uppgifterna skickas till: karin.eghammer.uu@analys.urkund.se

16/10 Berättandeexamination, samtalsmoment, examination vfu-uppgift. Tid och lokal meddelas vid anmälan.
Sista anmälningsdag 9/10, till Karin Eghammer, e-post: karin.eghammer@edu.uu.se

BARN OCH UNGDOMAR I SAMHÄLLET
Inlämning av examinationsuppgifter lämnas in löpande till: helena.breicha.uu@analys.urkund.se
Omexaminationer AUO I ht 2011
Information om omtexaminationer ht 11 finns här
This page displays some information about the course/programme.

Department of Education

Contact

Visiting address:
von Kraemers allé 1 A, 752 37 Uppsala

Mailing address:
Box 2136, 750 02 Uppsala

Current department messages
Sommarkurs på båt
Course on a Boat!
The SAIL (Sustainability Applied in International Learning) course is an undergraduate Baltic University Programme course conducted at sea on-board the tall ship Fryderyk Chopin. The SAIL course is based on the participating teachers’ areas of competences and experiences. This means that each year the SAIL course is different with focus on different thematic areas of sustainability, such as: Environment; Energy; Climate; Technology; Economy; Social science; Education, etc. The course will be prepared and run on board by an international group of teachers.

The SAIL 2016 course will start on 14th of August in La Coruna (Spain), and end on 28th of August in Blyth (England). The Captain, the SAIL coordinator, and the BUP secretariat will decide on the exact sailing route.
In addition to 8 teachers, we have 30 place available for students onboard. To secure participation of students from all BUP's member countries, we ask our BUP's Centers to select and send us names of 3-4 students from each country.
Students from BUP's members' universities will have priority for participation. Please put students names on list in priority order.
Please make sure that students interested to SAIL with us will read information below and ask them to fill two documents in attachment - an application form including a letter of motivation and a health statement.
Please make sure that students are aware that we will choose a final group of participants of the SAIL course based on their motivation's letter.
Students should keep as well in mind that if they will be selected to participate, they will be asked to get their health statement confirmed by a doctor.
ÄNDRINGAR I TENTAMENSRUTINER FÖR UPPSALA UNIVERSITET
Från och med höstterminens start gäller nya regler för deltagande i salstentor. Det två viktigaste förändringarna för studenter är dessa:
- Endast studenter som har anmält sig i tid i Studentportalen får delta. Inga efteranmälningar tillåts.
- Giltig fotolegitimation krävs för att delta i prov.
Riktlinjerna finns i sin helhet här.
- - -
Boka grupprum på Blåsenhus
Som student kan du själv boka grupprum på Blåssenhus via denna webbadress: http://www.uu.se/goto/grupprum
Salstentamen för dig med särskilda behov
För dig som fått intyg om särskilda behov i samband med tentamen gäller att du anmäler det till Moses Högback minst 12 dagar före varje enskilt tentamenstillfälle via mejl eller telefon.
moses.hogback@edu.uu.se eller 018-471 24 86
Universitetets stora stipendieutlysning
Sök stipendium. Gå in på http://www.uu.se/student/stipendier/lediga/
För dig med funktionsnedsättning
Du som har någon form av funktionsnedsättning och behöver hjälp med planering av studier mm. kontakta studievägledare Moses Högback i rum 12:122 eller via mejl moses.hogback@edu.uu.se
Show more (4)
Show less