Hoppa över länkar
logotyp
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

Political Science, Intermediate Course B, 30 c

Course code:2SK059, Report code:74012, 100%, DAG, NML, week: 03 - 22 Semester: Spring 2012 - Spring 2012

3. Methods


This page displays some information about the course/programme.

This course is part of a joint section.

Course description

CONTENTS  
The objective of the course is to provide basic knowledge of scientific methods within political science. Its purpose is to offer a first introduction to practical research as well as to develop a critical understanding of the way in which choices of method affect study design as well as results. The emphasis of the course is on basic methodological concepts and qualitative methods. However, it also underlines the common principles on which qualitative as well as quantitative ... [More/Hide]

Department of Government

Current department messages
Reception at Gamla Torget
2014-03-04 11:19
There is a new reception at Gamla Torget 6, by the entrance. Office hours Monday-Friday 08:00-16:00 from March 10.

Contact information:
E-mail: reception@gamlatorget.uu.se
Phone: 018-471 70 40

For questions regarding courses at the Department of Government, please contact the student office (3rd floor). Office hours:
Monday 09:30-11:30
Tuesday 09:30-11:30 and 13-16
Wednesday 09:30-11:30
Thursday 09:30-11:30
Friday CLOSED

E-mail expeditionen@statsvet.uu.se
Phone: 018-471 1206
Statsvetenskapliga föreningens årsmöte
2014-01-20 14:08
Årsmöte för statsvetenskapliga föreningen
Måndag, 24 feb, kl 16.00
Lokal: teatrums lunchrum
Alla välkomna! Nya och gamla medlemmar!
C-, masteruppsats ordinarie ventilering, januari 2014
2013-12-12 10:53
Ordinarie ventilering i januari 2014

OBS! Endast för de studenter som är förstagångsregistrerade HT2013. Är du omregistrerad? Se information längst ner.

Anmälan: Senast 16 december, kl 17.00. Anmälan öppnar 18 november.
Direktlänk

Inlämning: 3 januari 2014, kl 10.00 genom uppladdning på institutionens hemsida.


Seminarier: 13-17 januari. Se vidare schemat för respektive kurs på institutionens hemsida.

Information för omregistrerade studenter: Om du vill ha en chans att ventilera i januari, så kan du sätta upp dig på en reservlista genom att skriva till expeditionen@statsvet.uu.se (ange namn, personnummer, telefonnummer och nivå på uppsatsen).
C-, magisteruppsats Ordinarie ventilering, juni 2014
2013-12-05 14:48
OBS! Endast för de studenter som är förstagångsregistrerade VT2014. Är du omregistrerad? Se information längst ner.

Anmälan:
Senast 8 maj, kl 17.00. Anmälan på www.statsvet.uu.se öppnar ca 1 månad innan. Direktlänk meddelas institutionens hemsida.

Inlämning:
19 maj 2014, kl 10.00 genom uppladdning på institutionens hemsida. Direktlänk meddelas senare.

Seminarier:
27-28 maj och 2-5 juni. Se vidare schemat för respektive kurs på institutionens hemsida.

Information för omregistrerade studenter: Om du vill ha en chans att ventilera i juni, kan du sätta upp dig på en reservlista genom att skriva till expeditionen@statsvet.uu.se (ange namn, personnummer, telefonnummer och nivå på uppsatsen).
C-, magisteruppsats (för omregistrerade studenter), mars 2014
2013-12-05 14:45
Anmälan:
Senast 12 februari 2014, kl 17.00. Anmälan på www.statsvet.uu.se öppnar 20 januari 2014.

Inlämning:
19 februari 2014, kl 10.00 genom uppladdning på www.statsvet.uu.se.

Seminarier:
3-7 mars. Se vidare schemat för respektive kurs på www.statsvet.uu.se.
Show more (3)
Show less
 
Contact

Visiting address:
Gamla Torget 2

Mailing address:
Box 514, 751 20 UPPSALA