logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

Bachelor Course, Marketing, Organisation and International Business, 30.0 c

Course code:2FE429, Report code:71008, 100%, DAG, NML, week: 03 - 22 Semester: Spring 2012

This course is part of a joint section.

Course registration

Registration for this course is done via Student Portal.

Activate your student account / Log in with your student account

Registration is open: 2011-12-27 - 2012-01-10

Information for reserves

Eventuellt reservupprop äger rum 13/1 kl. 10:30 hörsal 2, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10A. Obligatorisk närvaro. Du kan även skicka ett ombud. Info om det blir ett reservupprop hittar du kl 12 den 12/1 på www.fek.uu.se.

Information for students admitted with conditions

Villkorsantagna registrerar sig genom att skicka in studieintyg som styrker behörigheten. Intygen ska vara institutionen tillhanda senast 10 januari 2012.

Företagsekonomiska institutionen
Studievägledningen
Box 513
751 20 Uppsala

Alternativt skicka ett elektroniskt intyg via: studievagledning@fek.uu.se

Information about student accounts

To take this course you must have a student account. As an admitted you can activate your student account via www.uu.se/konto.

Information about course start

Välkommen till kandidatkurs Marknadsföring, organisation och internationellt företagande, 30 hp!

Kursstart är måndag 16 januari kl 10.15, hörsal 2 på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10.

Schema samt kursplan med litteratur hittar du på kurshemsidan.

Det är viktigt att du omgående skaffar dig ett studentkonto, UpUnet-S, för att kunna påbörja dina studier.

Välkommen till oss på
Företagsekonomiska institutionen

Course start: 2012-01-16

The course bulletin board
Schedule Posted!
2011-12-13 16:15
The schedule for the course is now posted.

Have a wonderful Christmas and a Happy New 2012!

And; see you in January!


/The Faculty

Course description

The course covers two parts: 1) Marketing, Organisation and International Business and 2) Bachelor Thesis.  
 
Marketing, Organisation and International Business:  
The key objective of this part is to present a comprehensive overview of challenges facing a firm/organisation ... [+]
This page displays some information about the course/programme.

Department of Business Studies

Contact

Visiting address:
Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, ingång C

Mailing address:
Box 513, 751 20 UPPSALA

Phone: +46 18 4711976

Fax: +46 18 4716810

Current department messages
New Guidelines for Written Exams from the Autumn Semester 2015 - registration OBLIGATORY
2016-12-12 16:15

From the autumn semester 2015 Uppsala University has new Guidelines for the Conduct of Written Examinations at Uppsala University, adopted by the Vice-Chancellor.  Something new is that only candidates who have registered to the exam at the time and pursuant to the arrangement determined by the department may take the examination. It is not possible to register for the examination in the examination hall. For more information see [Guidelines for the Conduct of Written Examinations|http://regler.uu.se/Detaljsida/?contentId=450524&kategoriId=147]