Hoppa över länkar
logotyp
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

System Identification, 6 c

Course code:1TT875, Report code:60823, 50%, DAG, NML, week: 04 - 12 Semester: Spring 2005 - Spring 2005

This page displays some information about the course/programme.

Course description

Systemidentifiering behandlar problemet att bestämma parametrar i dynamiska modeller eller tidsserier från mätningar påverkade av störningar och mätbrus. Tekniken bygger på att med hjälp av optimering (i en dator) ta fram en dynamisk modell som så väl som möjligt kan beskriva mätdata. I kursen ges kunskaper om bland annat minsta kvadratmetoden, maximum likelihood metoden och prediktionsfelsmetoden. Metoderna analyseras grundligt och deras statistiska egenskaper bestäms.

Department of Information Technology

Current department messages
Opening hours changed at Student Office
2014-04-22 09:27
Student Office will be opened 09:00-10:30 on May 6.
Contact

Visiting address:
ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2

Mailing address:
Box 337, 751 05 UPPSALA

Fax: +46 18 511925