logotyp Student Portal

Computer Programming I, 5.0 c

Course code:1TD433, Report code:62019, 33%, DAG, NML
week: 03 - 12 Semester: Spring 2021 (2021-01-18 - 2021-03-22)

Course information

Allt kursmaterial finns på IT-institutionens webbsida. Rättning av obligatoriska uppgifter bokförs här i Studentportalen under Framsteg.


Webbsida:
https://www.it.uu.se/edu/course/homepage/prog1/python/vt21/


Schema


Zoom-resurser

  1. Om du önskar redovisa eller få vid handledning  gör du det vid ett schemalagt tillfälle (Laboration), gå till google-dokumentet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vieIYS2iQpk72chYoXwDEQaO-foTpIdvlpM1TeXdQPs/edit#gid=0. I dokumentet skriv in ditt namn och ditt zoom-rums adress samt om du önskar hjälp eller redovisa uppgift. En lärare eller labbhandledare kommer till ditt zoom-rum. Du kan dela din skärm.
  2. Föreläsningarna kommer att ges på zoom, http://uu-se.zoom.us/j/68179097738" target='_blank'
    Föreläsningsanteckningar kommer att finnas tillgängliga på kursens webbsida, den dag/tid då föreläsningen ges. Eventuella uppdateringar kan göras efter föreläsningen.
  3. Öppet zoomrum för studenter bara att samarbetahttps://uu-se.zoom.us/j/65370791798#success