logotyp Student Portal

Program Design and Data Structures, 20.0 c

Course code:1DL201, Report code:DL201, 100%, DAG, NML
week: 44 - 03 Semester: Autumn 2018 (2018-10-29 - 2019-01-20)
week: 04 - 12 Semester: Spring 2019 (2019-01-21 - 2019-03-24)

Course information

Kursmaterialet finns på Studium.

Tentamensanmälan och kursvärdering kommer troligen att vara här i Studentportalen: mer info kommer.