Hoppa över länkar
logotyp
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

Independent Project in Information Engineering, 15 c

Course code:1DT350, Report code:61233, 100%, DAG, NML, week: 11 - 22 Semester: Spring 2012 - Spring 2012

This page displays some information about the course/programme.

This course is part of a joint section.

Course registration

Registration for this course is done via Student Portal.

Log in with your PIN code / Log in with your student account

Registration period: 2011-12-27 - 2012-03-27

Information for admitted students
We use web registration via the Student Portal for all our courses. If you are admitted with a condition, the student counsellors will check your background. If it's ok you will be registered, if it's not ok, the counsellor will contact you. More information about registration.
Information for reserves
If you are on the waiting list, you will be contacted if there is a place available on the course.
Contact information
If you have any questions about registration, please contact:
Name: IT-kansliet
E-mail: it-kansli@it.uu.se,

Information about student accounts
To take this course you must have a student account. Apply via Student Portal, log in with your PIN code and civic registration number. If it is not possible to log in, you can apply for a student account viaform (pdf) - you will then get your user profile after you have been registerd on the course.

Information about course start

Message: There will be no possibility to sign on a list at the first lecture of the course, only web registration.
If you haven't had any possibility to register via the web, contact it-kansli@it.uu.se.
Please note that the first lecture usually is mandatory.
On our education web page you will find more information about course starts and other things of interest for your studies.

Current course messages
Även uppsatsmetodik lämnar in prel. rapport
2012-05-29 16:56
Även ni som läser Uppsatsmetodik (och alltså inte formellt opponerar på varann) ska lämna in en preliminär rapport den 30/5.
Presentationsschema 1/6
2012-05-28 17:52
Schemat för fredag finns här - sprid gärna! Glöm inte att titta på "Presentationsinstruktioner" i vänsterkanten!
Feedback Uppg 1 och 2
2012-05-28 11:49
Nu finns feedback på kompletteringarna av uppgift 1 (filarean "Uppg 1: kompl feedback") och uppgift 2 ("Uppg 2: kompl feedback").
Feedback prel. rapporter
2012-05-24 15:06
Feedback (utvärderande referat) på er preliminära rapport från 15/2 finns nu i filarean "Uppg 3: feedback ut", med filnamn matchande gruppen som ska läsa feedbacken.

Resultat/feedback på själva uppgiften kommer senare.
Deadlines och instruktioner
2012-05-15 17:17
Deadlines finns angivna på webbsidan "Kursplanering" (med exakta tider i respektive filarea).

Instruktioner om t.ex. poster-inlämningen finns på webbsidan "Examination".

Hör av er om ni behöver handledning eller har frågor!!
Redmine/repository/etc
2012-04-18 16:28
Om ni vill ha tillgång till Runestone-servern med Redmine, repository etc, skicka ett mail till Björn.
Scientific Writing Assistant
2012-04-12 17:01
Ett hjälpmedel för skrivande:

The Swan - Scientific Writing Assistant aims at helping writers with the content, not the grammar or spelling. It tries to guide you towards known good scientific writing practices and to help your readers in finding your contribution. The tool was designed to help you with your writing, not to merely point out errors.

Läs mer på länken "SWAN - Scientific Writing Assistant" i vänsterkanten, ladda gärna ner verktyget och testa. I filarean "SWAN tutorial" finns filmer som visar hur man använder verktyget.
Show more (5)
Show less
 

Department of Information Technology

Current department messages
Opening hours in Student Office during Easter
2014-03-31 15:02
Student Office will have limited opening hours during Easter: Wednesday April 16 - open 10-11, Thursday April 17-Monday 21 - Closed
Contact

Visiting address:
ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2

Mailing address:
Box 337, 751 05 UPPSALA

Fax: +46 18 511925