logotyp Student Portal

Research Methodology IV/Bachelor's Thesis, 15.0 c

Course code:3SG090, Report code:SG090, 100%, DAG, NML
week: 39 - 01 Semester: Autumn 2011 (2011-09-26 - 2012-01-08)

Course information

Hej igen
Hoppas det fungerar bra med uppsatserna! Idag ska de vara inskickade till era handledare för en sista koll och de ska sedan laddas upp på studentportalen senast den 8/12 på morgonen.
Ni är några som av speciella skäl kommer att examineras den 13/1 och ni ska då ladda upp era uppsatser senast den 5/1 2012. Filarena här till vä heter "Uppladdning av uppsatser".
Som ni säkert har sett så har den fackliga informationen ... [+]