logotyp Student Portal

Professional Skills and Communication 1, 2.5 c

Course code:3AM013, Report code:AM013, 100%, DAG, NML
week: 35 - 02 Semester: Autumn 2011 (2011-08-29 - 2012-01-15)
The course bulletin board
Välkommen till professionell utveckling T1
2011-09-08 15:48
Undervisningen börjar 14/9 kl 13.15 för grupp 2 på BMC, C4:301.
Grupp 1 är på vårdcentralspraktik.

Huvudansvar:
Inst folkhälso- och vårdvetenskap
Terminssamordnare: Karin Björkegren (karin.bjorkegren@pubcare.uu.se)
Kursadministratör: Annie Lundberg (annie.lundberg@pubcare.uu.se)

Undervisning: Kursen kommer att delas i två hälfter, halva gruppen kommer att vara på BMC, medan den andra halvan är ute i primärvården. Sedan växlar man placering varje vecka. Vissa veckor är det helkursundervisning. På BMC sker praktiska övningar i basal provtagningsteknik och fysikalisk undersökning av människokroppen. På vårdcentral, dit du kommer att återvända till under utbildningen, sker handledd utbildning i samtalsteknik och fysikalisk bed-side undersökning av patienter med folksjukdomar som anknyter till övriga undervisningsblock på terminen.

Litteratur:
Allmänmedicin. Studentlitteratur 2007.
(Alternativ till Lindgren/Aspegren: Kliniska färdigheter.
Rekommenderad

Jersild, PC

Medicinsk etik i fickformat

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

http://ki.se/content/1/c4/63/40/medicinsk_etik.pdf
Obligatorisk
kompendium

Kihlbom, Ulrik

Kort introduktion till etik

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Kompendium tillgängligt på Studentportalen.
Obligatorisk
bok

Aspegren, K; Lindgren, S

Kliniska färdigheter. Studentlitteratur 2004.

Obligatorisk

Juth, Niklas; Lynöe, Niels

Medicinska etikens ABZ

Obligatorisk

Rautalinko, E.

Samtalsfärdigheter. : Stöd, vägledning och ledarskap

Obligatorisk


Olsson, AG; Strålfors, P.

Vetenskapligt förhållningssätt

Rekommenderad