Hoppa över länkar
logotyp
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

Computer Programming II, 5 c

Course code:1TD722, Report code:62024, 33%, DAG, NML, week: 11 - 22 Semester: Spring 2012 - Spring 2012

This page displays some information about the course/programme.

Course registration

Registration for this course is done via Student Portal.

Log in with your PIN code / Log in with your student account

Registration period: 2011-12-27 - 2012-03-27

Information for admitted students
We use web registration via the Student Portal for all our courses. If you are admitted with a condition, the student counsellors will check your background. If it's ok you will be registered, if it's not ok, the counsellor will contact you. More information about registration.
Information for reserves
If you are on the waiting list, you will be contacted if there is a place available on the course.
Contact information
If you have any questions about registration, please contact:
Name: IT-kansliet
E-mail: it-kansli@it.uu.se,

Information about student accounts
To take this course you must have a student account. Apply via Student Portal, log in with your PIN code and civic registration number. If it is not possible to log in, you can apply for a student account viaform (pdf) - you will then get your user profile after you have been registerd on the course.

Information about course start

Message: There will be no possibility to sign on a list at the first lecture of the course, only web registration.
If you haven't had any possibility to register via the web, contact it-kansli@it.uu.se.
Please note that the first lecture usually is mandatory.
On our education web page you will find more information about course starts and other things of interest for your studies.

Course description

Den här kursen fortsätter där Programmeringsteknik I slutar. Även här är programmeringsspråket Java, men du får nu lära dig skriva lite större program. Här är också lite mer fokus på objektorientering och grundläggande datastrukturer och algoritmer introduceras.  
Det finns många skäl att gå vidare med en andra kurs i programmeringsteknik. Det är här man går från "känna till" till att "behärska" programmering. Dessutom öppnar kursen möjligheter att läsa högre kurser i datavetenskap.

Department of Information Technology

Current department messages
Opening hours in Student Office during Easter
2014-03-31 15:02
Student Office will have limited opening hours during Easter: Wednesday April 16 - open 10-11, Thursday April 17-Monday 21 - Closed
Contact

Visiting address:
ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2

Mailing address:
Box 337, 751 05 UPPSALA

Fax: +46 18 511925