logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

Programming Embedded Systems, 10.0 c

Course code:1DT056, Report code:61207, 33%, DAG, NML, week: 03 - 22 Semester: Spring 2011

Course information

Course description

Efter godkänd kurs ska du kunna utveckla:
  • inbyggd programvara av hög kvalitet med hjälp av högnivåspråk som till exempel C
  • inbyggda system baserat på realtidsoperativsystem
  • programvara på maskinvaruplattformar där hänsyn ...
  • robust programvara där hänsyn tas till feltolerans och felåterhämtning
  • korrekt och effektiv programvara med hjälp av felsökning och testverktyg
[+]
This page displays some information about the course/programme.

Department of Information Technology

Contact

Visiting address:
ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2

Mailing address:
Box 337, 751 05 UPPSALA

Fax: +46 18 511925

Current department messages
To take an exam, you must sign up for it in the Student Portal no later than 12 days before.
2017-12-06 10:23

Its not possible to take an exam without signing-up for it in the student portal no later than 12 days before the exam.

Please note! If you want to take an exam, but are unable to sign up: Please contact the IT Dept Student Office/IT-kansliet no later than 12 days before the exam date: it-kansli@it.uu.se

Best regards,

IT Dept Student Office/IT-kansliet