logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

Degree Project in Pharmaceutical Biochemistry, 30.0 c

Course code:3FI005, Report code:87600, 100%, DAG, NML, week: 03 - 22 Semester: Spring 2011

Course description

Kursen omfattas av ett självständigt arbete som bygger på vetenskaplig grund och som genomförs under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt. I anslutning till arbetet fördjupar du dig i vetenskapsteori och forskningsmetodik. Arbetet ska belysa de samband ... [+]
This page displays some information about the course/programme.

Department of Pharmaceutical Biosciences

Contact

Visiting address:
Uppsala biomedicinska centrum BMC, Husarg. 3

Mailing address:
Box 591, 751 24 UPPSALA