Hoppa över länkar
logotyp
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

Computer Graphics MN1, 7,5 c

Course code:1TD381, Report code:10911, 50%, DAG, NML, week: 44 - 51 Semester: Autumn 2004 - Autumn 2004

This page displays some information about the course/programme.

Course description

Bilder framställda med datorer ser vi ofta i tidningar, på TV och på bio. Men vad är det som egentligen händer när en bild av ett föremål roteras eller rör sig på annat sätt? Det är en av de frågor som besvaras i kursen.  
De matematiska operationerna, programvaran och hårdvaran som är förutsättningen för datorgrafiken studeras. Belysningsmodeller, optiska egenskaper, färgteori och virtual reality är exempel på moment som ingår. Några grafikstandarder studeras, t ex OpenGL. Inom CAD (Computer ... [More/Hide]

Department of Information Technology

Current department messages
Opening hours in Student Office during Easter
2014-03-31 15:02
Student Office will have limited opening hours during Easter: Wednesday April 16 - open 10-11, Thursday April 17-Monday 21 - Closed
Contact

Visiting address:
ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2

Mailing address:
Box 337, 751 05 UPPSALA

Fax: +46 18 511925