Hoppa över länkar
logotyp
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

Scientific Computing I, 5 c

Course code:1TD393, Report code:62037, 50%, DAG, NML, week: 04 - 13 Semester: Spring 2008 - Spring 2008

This page displays some information about the course/programme.

Course description

Idag är det vanligt att datorer, simuleringar och matematiska modeller används för att undersöka olika förlopp. Man simulerar på datorskärmarna som ersättning för eller komplement till experiment och teori. Datorer och matematiska modeller används för att beskriva verkligheten och för att få fram nya produkter. När beräkningar utförs på datorer är det inte handräkningsmetoder som används utan andra typer av metoder med helt andra egenskaper. Hur detta fungerar studeras i beräkningsvetenskap.  
I ... [More/Hide]

Department of Information Technology

Current department messages
Opening hours changed at Student Office
2014-04-22 09:27
Student Office will be opened 09:00-10:30 on May 6.
Contact

Visiting address:
ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2

Mailing address:
Box 337, 751 05 UPPSALA

Fax: +46 18 511925