Hoppa över länkar
logotyp
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

Information Technology (Computer Systems), 7,5 c

Course code:1DT653, Report code:1070F, 50%, DAG, NML, week: 24 - 33 Semester: Spring 2005 - Spring 2005

This page displays some information about the course/programme.

Course description

Utvecklingen inom informationsteknologin accelererar snabbt. Det moderna samhället omger oss med synliga och dolda datorer. Kursen ger en bred inblick i informationsteknologins värld. Datorarkitektur, operativsystem, datakommunikation, datasäkerhet och databaser är några av de områden som ingår. Målet med kursen är att ge en karta över det moderna informationsteknologiska samhällets uppbyggnad och möjligheter.

Department of Information Technology

Current department messages
Opening hours changed at Student Office
2014-04-22 09:27
Student Office will be opened 09:00-10:30 on May 6.
Contact

Visiting address:
ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2

Mailing address:
Box 337, 751 05 UPPSALA

Fax: +46 18 511925