Hoppa över länkar
logotyp
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

Information Technology (Computer Systems), 7,5 c

Course code:1DT653, Report code:10744, 50%, KVÄ, NML, week: 36 - 43 Semester: Autumn 2004 - Autumn 2004

This page displays some information about the course/programme.

Course description

Utvecklingen inom informationsteknologin accelererar snabbt. Det moderna samhället omger oss med synliga och dolda datorer. Kursen ger en bred inblick i informationsteknologins värld. Datorarkitektur, operativsystem, datakommunikation, datasäkerhet och databaser är några av de områden som ingår. Målet med kursen är att ge en karta över det moderna informationsteknologiska samhällets uppbyggnad och möjligheter.

Department of Information Technology

Current department messages
Opening hours in Student Office during Easter
2014-03-31 15:02
Student Office will have limited opening hours during Easter: Wednesday April 16 - open 10-11, Thursday April 17-Monday 21 - Closed
Contact

Visiting address:
ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2

Mailing address:
Box 337, 751 05 UPPSALA

Fax: +46 18 511925