logotyp Student Portal

Robotics, 10.0 c

Course code:1TE783, Report code:14401, 33%, DAG, NML
week: 36 - 03 Semester: Autumn 2019 (2019-09-02 - 2020-01-19)

Course registration

Registration for this course is done via Student Portal.

Activate your student account / Log in with your student account

Registration is open: 2019-08-01 - 2019-09-02

Information for students admitted with conditions

Om du är antagen med villkor så kommer din behörighet att granskas. Om du bedöms vara behörig kommer du att kunna registrera dig via Studentportalen/Ladok senast vid kursstart. Om du inte uppfyller behörighetskraven kommer du att informeras om det via e-post.

Contact information

If you have any questions about registration, please contact:
Email: kursadm@angstrom.uu.se

Information about student accounts

To take this course you must have a student account. As an admitted you can activate your student account via www.uu.se/konto.

Course start: 2019-09-02