logotyp Student Portal

Basic Programming with Didactic Specialisation for Teachers (Contract Education), 7.5 c

Course code:8DT009, Report code:DT009, 25%, VSL, DST
week: 04 - 23 Semester: Spring 2019 (2019-01-21 - 2019-06-09)

Course information

Välkomen till kursen "Grundläggande Programmering med ämnesdidaktisk inriktning". 

Lärare:

Anne-Kathrin Peters (anne.peters@it.uu.se),
Anna Eckerdal (anna.eckerdal@it.uu.se)
Lars-Henrik Eriksson (lhe@it.uu.se)

Kursens innehåll:

Kursen syftar till att lära sig att använda programmering som ett verktyg i matematikundervisningen. Kursen behandlar huvudsakligen problemlösning med hjälp av programmering i Python men ett andra programmeringsspråk berörs.  

I kursen ingår dessutom orientering i ämnesdidaktik, både inriktad på att undervisa och handleda elever i programmering och att använda programmering som ett pedagogiskt verktyg i matematik. Kursdeltagarna får insikter i vad som karaktäriserar lärande i programmering och hur man som lärare kan skapa undervisningssituationer utifrån detta. De får också insikter i hur lärare i sin undervisning kan använda programmering som ett verktyg i att stärka och konkretisera algoritmiskt tänkande, visualisera matematiska koncept för att stärka elevernas förståelse samt för att illustrera matematikens viktiga roll i det datoriserade samhället.

Planering:

Närträffarna (mellan 9 och 17): institution för informationsteknologi, rum 6140

9/2: Grunder i programmering
6/4: Grunder i didaktik 
15/6: Konferens "Programmering i matteundervisning"

Kontaktmöten (mellan kl 16:15 och 17:45)

27/2, 6/3, 20/3, 3/4, 24/4, 8/5, 22/5, 5/6