logotyp Student Portal
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

Language, Culture and Thought, 7.5 c

Course code:5LN245, Report code:07748, 50%, DAG, NML, week: 13 - 22 Semester: Spring 2016

This course is part of a joint section.

Course registration

Registration for this course is done via roll call.

Time of registration: 2016-03-30 time 10.15 - 12.00

Place of registration: 2-0028, Engelska parken

Information for admitted students

Registration takes place at the first lecture or seminar. Students who are conditionally admitted need to prove they are eligible to the course before they can be registered.
If you are unable to participate in the first class you need to contact the responsible teacher (se contact information in the teacher list to the left.)

Information for reserves

Students who have applied late will be automatically placed on queue, and will be contacted by the department by email (from info@lingfil.uu.se) if they can be offered a place on the course. The email will be sent to the address given at the time of application. Please ensure that email address is valid.

Contact information

If you have any questions about registration, please contact:
Email: info@lingfil.uu.se

Information about student accounts

To take this course you must have a student account. As an admitted you can activate your student account via www.uu.se/konto.

Collaboration information

Guest lecture May 9th

Don't forget the guest lecture by Don Kulick at 14:15 on Monday 9th of May. It will be held in Engelska Parken 9:2027, which is a bit tricky to find. You enter the doors leading to the phonetics labs (Chomsky and Turing) and follow the corridor around to the left.

/ Michael


Learning outcomes: Språk, kultur och tanke

Spring 2016, Michael Dunn (teacher)

According to the syllabus

On successful completion of this course (i.e. a passing grade) the student should at least be able to:

1. Explain common and distinctive features of the world's languages with a focus on the relationship between language, culture and thought

2. Highlight the close relationship between language, culture and thought from different perspectives, such as language structure, conversation patterns, language development, translation and literature.

3. Explain the main theories about the relationship between language and thought and language and culture

4. Discuss the relationship between language and identity using relevant linguistic terms and illustrate the argument with your own examples

5. Describe the differences between unwritten and written language and culture

6. Highlight using concrete examples relationships between some metaphors and their culture-specific features

7. Apply theoretical knowledge in the analysis of the given linguistic material

8. Present your analyses in a scientific way

For this semester

Item (2): We will have a particular focus on language structure, rather than conversation, translation or literature.

  • You should show familiarity with modern empirical approaches to investigating the relationship between language and cognition
  • You should be able to describe and critically analysis psycholinguistic experiments testing hypotheses linking language, culture and thought
  • You should be able to explain different forms of the linguistic relativity hypothesis, and describe the empirical evidence for and against

Items (6) and (7): This means you will need to:

  • Analyse and critically review articles and chapters about the relationship between language, culture and thought

Course description

The course provides an overview of the language and cultural meetings with a presentation of linguistic research in several areas.
This page displays some information about the course/programme.

Department of Linguistics and Philology

Contact

Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsv. 3 H

Mailing address:
Box 635, 751 26 UPPSALA

Phone: +46 18 4712252

Current department messages
Information från universitetsbiblioteket
2018-09-19 10:24

Vad kan jag som student ha för nytta av universitetets bibliotek? Hur skaffar jag lånekort? Var finns böckerna för just mitt ämne? Vad finns det för resurser för mig som har en funktionsnedsättning? Hur söker jag mest effektivt efter böcker och artiklar?

Universitetsbiblioteket har spelat in filmer som ger dig svar på (nästan) alla tänkbara frågor om tillgängliga biblioteksresurser.

Du hittar filmerna på deras informationssida: http://www.ub.uu.se/anvand-biblioteket/bibliotekets-instruktionsfilmer/

Revised guidelines for written examination
2018-08-21 14:44

Revised guidelines for the conduct of written examinations for the fall of 2018.

Revidering av riktlinjer för skriftliga prov
2018-08-21 14:42
Under våren fastställde rektor en revidering av dokumentet Riktlinjer för skriftliga prov vid Uppsala universitet (UFV 2015/185). Förtydliganden har gjorts bland annat avseende identitetskontroller, mobiltelefoner eller annan elektronisk utrustning samt att det inte är möjligt för studenter att lämna provlokalen och återvända under pågående provtid. De reviderade riktlinjerna gäller från ht 2018.
Språkmingel!
2018-05-03 08:11

"Men vad blir man då?" 

Har du som många andra funderat över nyttan med språkstudier, och undrat över om man faktiskt kan göra något användbart med dem? Kanske har du fått just denna fråga ställd av vänner och familj, utan att kunna ge ett konkret svar? Kanske tycker du helt enkelt att språk är väldigt roligt att lära sig, och vill veta mer om varför språkstudier är en bra idé? Då är detta evenemanget för dig!

Humanistiska Sektionen välkomnar alla språkintresserade studenter till vårens Språkmingel! 

Evenemanget går av stapeln onsdag den 16 maj och kommer att inledas av en föreläsning med dekanus professor Coco Norén kallad "Men vad blir man då? - Språkstudier och språkyrken" i Humanistiska Teatern kl 13:15. Denna fantastiska föreläsning kommer sedan att följas av en minimässa på entréplan i hus 16 från klockan 14:00 och framåt, där det kommer finnas möjlighet att prata med språkinstitutionerna, olika föreningar och andra relevanta organisationer. Det kommer att bjudas på fika samt finnas diverse olika tävlingar med möjlighet att vinna fina priser! Evenemanget är öppet för alla med intresse för språk. 

Missa inte denna fantastiska eftermiddag i språkets tecken - vi ses där!

Evenemanget på facebook: https://www.facebook.com/events/2082735312008717/

Var med och påverka din utbildning! Vi söker studentrepresentanter...
2017-11-24 08:40

Att vara studentrepresentant
För att vi studenter ska kunna säkra vårt inflytande i utbildningen måste vi tillsammans se till att studenter finns representerade i alla universitetets beredande och beslutande organ. Detta har vi rätt till enligt lag. Att tillsätta och organisera studentrepresentanter är därför en av studentkårens huvuduppgifter. 
I högskolelagen står det uttryckligen att studenterna och lärosätena har gemensamt ansvar för kvalitetsarbetet, och vidare ska lärosätena uppmuntra studenterna till att delta i utvecklingen av sina utbildningar. För att detta ska vara möjligt behövs studentrepresentanter i organ på alla nivåer inom universitetet. Dina åsikter gör skillnad!

Som studentrepresentant i ett av institutionens organ sitter du på en mandatperiod på ett år och får vara en aktiv del av arbeten som påverkar din och dina medstudenters studiesituation. Du får både företräda andra studenter och uttrycka din egen åsikt samtidigt som du blir en stor erfarenhet och merit rikare! På Uppsala Studentkårs hemsida kan du läsa mer och ladda ner vår handbok för studentrepresentanter: http://uppsalastudentkar.se/sektioner/studentrepresentanter 

Institutionsstyrelsen 
Institutionsstyrelsen består av företrädare för de anställda och studenterna vid institutionen och sammanträder ca 6 gånger per termin. Styrelsen leds av prefekten. 
Bland styrelsens viktigaste uppgifter är att ge förslag till kursutbud och kursplaner för grund- och avancerad nivå samt  forskarutbildning och att besluta om hur institutionens resurser skall användas. 

Lediga poster vid Institutionen för lingvistik och filologi: 
Institutionsstyrelsen: 2 ordinarie + 2 suppleanter (Arvode utgår om 300 kr/möte) 
Gruppen för Lika Villkor: 1 ordinarie 
Pedagogiska ledningsgruppen: 1 ordinarie 
Programråd för Orientalistikprogrammet: 1 ordinarie

Hur söker jag? 
Anmäl ditt intresse till någon av posterna genom att maila till sektion.hum@us.uu.se 

Studenter sökes för att testa nya lärplattformar vid Uppsala Universitet
2017-06-16 12:42

Universitet upphandlar en ny lärplattform (Learning Management System, LMS). Det nya systemet ska ersätta de nuvarande centralt förvaltade systemen för undervisning: Gotlands Moodle, den nuvarande installationen av Ping Pong samt delar av Studentportalen. Anbudsinbjudan publicerades den 5 maj och sista datum för anbud var den 12 juni. Nu ska uppfyllandet av krav verifieras och användbarhetstester genomföras.

 

Det är viktigt att de aktuella lärplattformarna också testas av studenter. Därför utgår ett arvode på ca 500 kr till studenter som deltar. Vill du vara med och testa aktuella lärplattformar, kolla på informationen här. Mer information om projektet hittar du här.

Har du frågor? Kontakta info-elarande@uadm.uu.se

Ansökan om Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommitténs uppsatsstipendium om 10 000 kronor
2017-05-15 12:52

Bankinstitutens arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet har en gemensam jämställdhets- och mångfaldskommitté som arbetar med att följa och främja jämställdhets- och mångfaldsutvecklingen inom bank- och finansbranschen samt sprida kunskap om jämställdhet och mångfald. Som ett led i denna verksamhet delar kommittén årligen ut ett uppsatsstipendium om 10 000 kr.

Jämställdhets- och mångfaldskommittén har delat ut stipendiet sedan 2004. Syftet är att uppmuntra högskolestuderande som i sitt uppsatsarbete behandlar frågor om jämställdhet- och/eller mångfald ur ett för branschen intressant perspektiv. Syftet är också att sprida kunskap om jämställdhets- och mångfaldsforskning vidare i bank- och finansbranschen.

Uppsatsen kan vara skriven inom ramen för t ex företagsekonomi, genus, ledarskap, humaniora, samhällsvetenskap eller liknande. En förutsättning för att få stipendiet är att uppsatsen handlar om jämställdhet och/eller mångfald.  

Mer info finns på http://bao.se/uppsats 

Sista dag för att söka 2017 års stipendium är den 15 augusti 2017. Ansökan görs genom att klicka på länken http://bao.se/uppsats.

Mer information om Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommittén finns på www.bao.se och www.finansforbundet.se.

SUMMER CLOSING CEREMONY FOR MASTER’S STUDENTS
2017-05-09 18:13

At the end of each academic year, Uppsala University in collaboration with Uppsala Student Union, Uppsala Union of Engineering and Science Students, Pharmaceutical Student Association as well as representatives for Uppsala’s student nations, organises a summer closing ceremony for Master's students who are completing their studies.

The Summer Closing Ceremony for Master's students will be held on Wednesday May 31 in Rikssalen at Uppsala Castle. The Ceremony will begin at 4 p.m. Seats must be taken at 4 p.m. at the latest. Due to the limited number of seats, only students can attend the ceremony in Rikssalen. The ceremony includes speeches in English by members of the University Management and student unions, musical entertainment, and light refreshments. There is no cost for attending the ceremony. Please note that no Master's degree certificates will be awarded at the ceremony, and students must actively apply for a degree. This is not a formal graduation ceremony, but simply a closing ceremony marking the end of your Master's studies.

Below are the relevant times for the Summer Closing Ceremony for Master's students:

3.30: The doors to Rikssalen will open

4: By this time all students must have taken their seats in Rikssalen

4-4.45: Ceremony in Rikssalen

4.45 – 6: Reception in the Castle Courtyard

 

Invitation letter:

At the end of each academic year, Uppsala University in collaboration with Uppsala Student Union, Uppsala Union of Engineering and Science Students, Pharmaceutical Student Association as well as representatives for Uppsala’s student nations, organises a summer closing ceremony for Master's students who are completing their studies.

The Summer Closing Ceremony for Master's students will be held on Wednesday May 31 in Rikssalen at Uppsala Castle. The Ceremony will begin at 4 pm. Seats must be taken at 4 pm at the latest. Due to the limited number of seats, only students can attend the ceremony in Rikssalen. The ceremony includes speeches in English by members of the University Management and student unions, musical entertainment, and light refreshments. There is no cost for attending the ceremony.

Please note that no Master's degree certificates will be awarded at the ceremony, and students must actively apply for a degree. This is not a formal graduation ceremony, but simply a closing ceremony marking the end of your Master's studies.

After the ceremony, starting around 5 pm, there will be a reception at the Castle Courtyard outside the castle. Friends and family are welcome to attend this reception to celebrate with you. In the registration form below, please specify how many guests will be accompanying you to the reception at the Castle Courtyard. Please also inform your guests that parking is unfortunately not available at the castle.

There is no formal dress code, but this is an official occasion and a celebration so we encourage students to wear their finest clothes.

For students at Campus Gotland, Uppsala University can cover the cost of your boat trip to and from Visby. If you want to use this offer, please send us an email at: masterprogrammes@uu.se after you have filled in the registration form below.

Please note that Rikssalen only seats 525 people, this registration form will close when 525 students have registered for the ceremony. We therefore recommend registering as early as possible if you wish to attend.

We will be sad to see you leave Uppsala University, but we want to wish you luck with your future endeavours. We hope to see you in Uppsala again sometime!

Registration form: https://sv.surveymonkey.com/r/ZQRGYSK

Behöver du hjälp med din uppsats eller ditt CV?
2017-04-27 15:29

Öppet hus på Språkverkstaden  

Språkverkstaden, Uppsala universitetsbibliotek, UU Karriär och Studenthälsan ordnar öppet hus.
Torsdag 11 maj 16:00–23:59
Drop-in, bokad handledning och korta föreläsningar under kvällen.
CV-rådgivning 16:00–20:00

Vi bjuder på fika!

Plats: Campus Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Välkommen!

Mer information här: www.sprakverkstaden.uu.se

Kurser hos Studenthälsan
2017-04-26 11:30
Hantera din stress
Få mer balans i tillvaron. Vi ger dig kunskap om stress och vad du kan göra för att hantera den bättre.
Kursstart 15/5 kl 17.15–19.00.
 
Vägar ur duktighetsfällan
Om att hantera prestationskrav och få ihop livet som student. Workshop. Måndag 15/5 16.00–19.00.
 
Gör det nu!
För dig som har svårt att komma igång att plugga, som ofta skjuter upp eller inte kommer igång med ditt skrivande. Workshop. Måndag 29/5 kl 14.30–17.00.
 
Läs mer om kurserna och anmälan på www.uu.se/studenthalsan
Graduation Ceremony (Bachelor's / Master's Degree)
2017-04-25 08:27

Welcome to the graduation ceremony for new Bachelors and Masters!

The Faculty of Languages invites you who will take a Bachelor's degree or a Master's degree in one of our subjects to the Faculty's graduation ceremony on Wednesday, June 7th, at 16.15 in Ihresalen, Campus English Park. Host of the feast is our Dean, Professor Coco Norén. The ceremony is followed by mingle with refreshments. We will finish at approximately 18.00.

To attend the ceremony, you must meet the degree requirements for a Bachelor's degree or Master's degree, an examination certificate is not necessary.

You sign up by sending an e-mail to studierektor@lingfil.uu.se before Friday, May 19. If you want to bring some guests you sign them up with the same e-mail.

Welcome!

Helena Löthman
Director of Studies
Department of Linguistics and Philology

UU CareerGate
2017-02-14 16:11

Summer may seem distant, but many employers have already started to recruit students and graduates for summer jobs, internships, trainee programs and full-time jobs - many of them can be found in Uppsala University career portal, UU CareerGate. Whether you are in the beginning, middle or end of your studies, or perhaps PhD, there is a wide range of services that can be the start of your new career. We also have tips and advice to help you along the way - it's all in UU CareerGate!

Sign up today: https://careergate.student.uu.se/

Best regards,

UU Careers
Uppsala University
Contact: career@uu.se

CareerTuesdays
2017-01-20 14:50

Hi UU student,

This week we kick off our CareerTuesdays. Don't forget to register! You'll find all the workshops and seminars in UUCareerGate.

January 24  Get that internship at Blåsenhus (1-3pm). Prepare yourself for your future Internship. Pre-register here.

January 31 Volunteer Fair at Ekonomikum (12-1pm). Insight into public, social, charity and not-for profit sectors in Uppsala. Welcome! No registration needed.

February 7 CV and Cover letter – be attractive at Blåsenhus (3-5 pm). A seminar on how to write your CV and Cover letter. Pre-register here.

February 8 Virtual Career Fair meet Employers at Graduatelands online recruitment fair. Pre-register here.

February 14 Get your dream job with Linked-in  at Blåsenhus (3-5pm). Meet LinkedIn on their University tour in February. They will talk about profile optimizing. Pre-register here.

February 28 Volunteer Fair at Engelska parken (12-1pm). Insight into public, social, charity and not-for profit sectors in Uppsala. Welcome! No registration needed.

 

At UU CareerGate you can find a list of all CareerTuesdays this spring.

Did you know that UUCareerGate offers much more than our career events? Sign up today! https://careergate.student.uu.se/events

 

See you Tusedays! 

Best regards, // UU Careers

Ansök om att bli mentor!
2016-12-07 14:51
Vet du att du som student, som har läst några terminer, kan vara mentor åt en student som behöver det stödet? Det är ett givande, meriterande och avlönat extra arbete!
Mentorsstöd finns för studenter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller psykiska ohälsa. En mentor hjälper till att planera och strukturera studierna. Att vara mentor kan till exempel handla om att hjälpa till att sortera och prioritera bland olika uppgifter, att tydliggöra scheman och navigera i Studentportalen, att sätta upp delmål och stämma av hur tidsplaneringen fungerar.
Arbetstiden är en timme i veckan och arvodet är 120 kr/timme (plus 12 % semesterersättning). Just nu har vi ett stort behov av mentorer som kan arbeta kommande termin.
Du som är mentor eller du som har intresse av att vara mentor erbjuds varje termin utbildningstillfällen på temat funktionsnedsättningar.
Ansök nu! Mer information samt intresseanmälan hittar du på: www.uu.se/student/karriar/mentor
Inbjudan till lyssnartest
2016-11-07 08:36

Hej,

Detta är en inbjudan till ett lyssnartest, som är en del av en studie som undersöker finska studenters uttal av svenska. Undersökningen är finansierad av Svenska kulturfonden i Finland.

Testet tar ca 20 minuter. Tack för din medverkan!

Klicka nedan för att göra testet:

http://survey.sogosurvey.com/k/SsWRWTVsQWsPsPsP

 

hälsn. Henna Heinonen / Jyväskylä universitet
 

Courses offered by the Language Workshop
2016-08-24 09:31
During the fall term of 2016, the Language Workshop at Uppsala University will offer two courses in English for international students. Both courses are primarily intended for free-mover students.* Exchange students will be accepted if there are spaces available.

Communicating in English: Academic Writing

Course aims: This course aims to provide students with basic skills of academic writing, including audience awareness, how to structure a text, and how to use secondary sources. Another important aim of the course is to make visible the often implicit and opaque rules and expectations of academic culture, including academic integrity and critical thinking.
Target group: This course is primarily intended for free-mover students,* rather than those who have come to Uppsala University through an exchange program. Students must be registered at Uppsala University in order to take the course.

There are no language prerequisites (apart from those necessary to be admitted to the university). Students who find it very difficult to understand spoken English are advised to contact the teacher before applying to the course.

Course format: This course consists of 7 meetings (1/every week or every other week, in the late afternoon/evening, 90 mins). Attendance is mandatory and students must inform the teacher of any absence in advance. Students who miss more than two meetings will not be able to complete the course.
The first meeting will be on Tuesday, Sept.6.

Teacher: Johanna McElwee, johanna.mcelwee@nordiska.uu.se

Communicating in English: Oral Proficiency

Course aims: This course aims to provide students with basic oral proficiency skills in English, with special regard to using English in an academic context. Focus will be placed on pronunciation, with practical pronunciation exercises in the language lab. The course also includes conversation and discussion exercises, and an oral presentation exercise.

Target group: This course is primarily intended for free-mover students,* rather than students who have come to Uppsala University through an exchange program. Students must be registered at Uppsala University in order to take the course.

Language prerequisites: There are no language prerequisites (apart from those necessary to be admitted to the university). Students who find it very difficult to understand spoken English are advised to contact the teacher before applying to the course.
Course format: This course consists of eight meetings, scheduled in the late afternoon/evening, 90 minutes. Attendance is mandatory and students must inform the teacher of any absence in advance. Students who miss more than two meetings will not be able to complete the course.
The first meeting will be on Sept. 5.

Teacher: Linnéa Anglemark, linnea.anglemark@nordiska.uu.se

More Information

More information about these courses and how to apply can be found on our website: http://www.sprakverkstaden.uu.se/kurser-engelska/

*A free mover is typically a student who pays tuition or whose tuition fee is covered by a grant. However, other students could be included in this group as well. Contact us if you are not sure whether you belong to this category.
Ansök om att bli mentor!
2016-08-12 13:43
Vet du att du som student, som har läst några terminer, kan vara mentor åt en student som behöver det stödet? Det är ett givande, meriterande och avlönat extra arbete!

Mentorsstöd finns för studenter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller psykiska ohälsa. En mentor hjälper till att planera och strukturera studierna. Att vara mentor kan till exempel handla om att hjälpa till att sortera och prioritera bland olika uppgifter, att tydliggöra scheman och navigera i Studentportalen, att sätta upp delmål och stämma av hur tidsplaneringen fungerar.

Arbetstiden är en timme i veckan och arvodet är 120 kr/timme (plus 12 % semesterersättning). Just nu har vi ett stort behov av mentorer som kan arbeta kommande termin.

Du som är mentor eller du som har intresse av att vara mentor erbjuds varje termin utbildningstillfällen på temat funktionsnedsättningar.

Ansök nu! Mer information samt intresseanmälan hittar du på: www.uu.se/student/karriar/mentor
Student e-mail to end and obligatory forwarding introduced
2016-06-03 13:33
Student email system will be terminated in 2016. In brief this means that all students will be required to forward their email to a private email address. E-mail can be forwarded in Student Portal via My profile > Forwarding e-mail.
The majority of students will not be affected by the change, as they are already forwarding their mail. Students who do not have a forwarding account (12 %) will be contacted by the University in good time before termination. New students will be asked to provide a forwarding address when they activate their student account.
Only the inboxes are terminated. The student address firstname.lastname123@student.uu.se will continue to exist. In other words, students will retain their address as long as they are students at Uppsala University. The advantage of this is that students will still be able to show they are associated with the university.
Work to terminate student email will start in June, with the introduction of obligatory forwarding for new students. The work will be completed on October 31, with the removal of student inboxes.
In connection with this termination, the student unions and the student nations will be offered function accounts in the Universitys email system Exchange, and existing function accounts will be migrated.

http://uadm.uu.se/it/aktuellt/studenternas-epost
Har du fått ditt nya campuskort?
2016-05-25 07:57
Flertalet av universitetets verksamma, studenter såväl som anställda, har nu nåtts av ett e-postmeddelande med anmodan om att skaffa ett campuskort/byta det gamla passerkortet mot ett campuskort.

Utgivningen av de nya korten har nu kommit igång vid universitetets samtliga intendenturer. Du som fått ovan nämnda e-postmeddelande  följ instruktionerna som anger hur du går tillväga för att få ditt campuskort. Meddelandet inkluderar särskilda instruktioner om vad som gäller specifikt för de som studerar på distans eller som har för avsikt att avsluta sina studier vid Uppsala universitet i och med vårterminen 2016.

Passa gärna på att hämta ut ditt kort innan höstterminens start, då belastningen på utgivningsfunktionerna kommer att vara stor. Du som ännu inte nåtts av meddelandet kan förvänta dig att du kommer att erhålla nämnda anmodan någon gång innan höstterminens start.

Som ett avslutande steg i införandet av de nya korten kommer passerkort av den gamla typen att inaktiveras. Vi räknar med att momentet med att ta de gamla korten ur drift kommer att äga rum under höstterminen 2016.

Mer information om campuskortet hittar du på
https://mp.uu.se/web/info/stod/sakerhet/campuskort

Vänligen,
Säkerhetsavdelningen vid Uppsala universitet
Medborgare ska göra flyttanmälan hos Skatteverket
2015-10-19 08:33
Från och med 1 januari 2016 ska den som flyttar alltid göra flyttanmälan direkt till Skatteverket. Idag kan medborgare göra flyttanmälan via Svensk adressändring också men vid årsskiftet löper avtalet mellan Skatteverket och Svensk adressändring ut.
Det kostar inget att göra flyttanmälan hos Skatteverket och det görs enklast med hjälp av e-legitimation (till exempel Mobilt BankID) i e-tjänsten Flyttanmälan.
Skatteverket skickar den nya adressen till de flesta myndigheter, företag och viktiga samhällsaktörer.
Svensk adressändring har kvar ansvaret för eftersändning av post. Vill man ha eftersändning beställs det för en kostnad hos Svensk adressändring.
Department of Linguistics and Philology
2013-09-02 14:39
Welcome to the Department of Linguistics and Philology!

If you have questions, please look at www.lingfil.uu.se or mail us at info@lingfil.uu.se.
Show more (19)
Show less