Hoppa över länkar
logotyp
Menuadmin.courses.matrix.content.exams.examinationType=Tentamenstyp
Course page

Computer Controlled Systems, 9 c

Course code:1TV450, Report code:10811, 50%, DAG, NML, week: 44 - 51 Semester: Autumn 2004 - Autumn 2004

This page displays some information about the course/programme.

Course description

De flesta reglersystem implementeras i en dator. Motiven är framförallt ekonomiska men också att betydligt mera avancerade algoritmer för styrning kan användas jämfört med om reglersystemet byggs med analoga komponenter. Exempel på datorbaserade styrsystem finns inom processindustri, bilar, flygplan och robotar. I kursen ges kunskaper om metoder för analys och reglering av flervariabla dynamiska system. Tonvikten ligger på förståelse och konstruktion av datoranpassade styrsystem.

Department of Information Technology

Current department messages
Opening hours in Student Office during Easter
2014-03-31 15:02
Student Office will have limited opening hours during Easter: Wednesday April 16 - open 10-11, Thursday April 17-Monday 21 - Closed
Contact

Visiting address:
ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2

Mailing address:
Box 337, 751 05 UPPSALA

Fax: +46 18 511925