logotyp Student Portal

Theoretical Philosophy A, 30.0 c

Course code:5FT017, Report code:50811, 100%, DAG, NML
week: 36 - 02 Semester: Autumn 2020 (2020-08-31 - 2021-01-17)

This course is part of a joint section.

Collaboration information

Undervisning

Föreläsningar, filmvisningar och seminarierna kommer att ske via digital uppkoppling på Zoom (meeting ID: 679 5167 3173; pw filmfiluu -- Ladda ner zoom här)

Studenterna är ansvariga för att kommunicera inom diskussionsgrupperna och bestämma tid och plats (digital eller fysisk miljö) för gruppmöterna. Rapporterna från diskussionsgrupperna ska laddas upp på studentportalen senast söndag kväll varje vecka.

 

Viktiga datum

1/9 Kursstart

9/11 Inlämning av personlig skrivuppgift

Kursbeskrivning

En fullständig kursbeskrivning finns på SP under Dokument

Schema

Observera att schemat kan förändras för att anpassa övergång till digital undervisning.

 

Kontakt

Guy Dammann (Kursansvarig): guy.dammann@filosofi.uu.se

Hej,

Välkommen till kursen AI och filosofi. Schema och förteckning över kurslitteraturen finns via länkarna till vänster ("Schema" respektive "Innehåll"). Texter som skall läsas kan nås via länken "Dokument", under rubriken "Kurslitteratur och kursöversikt". På samma ställe hittar man också ett dokument som specificerar vad som händer vid varje föreläsning eller seminarium och vad som skall läsas inför dessa (med namnet "Kursöversikt, AI och filosofi").

Notera att all undervisning sker via Zoom. Det blir således ingen campusundervisning. Ta del av föreläsningarna genom att logga in vid de relevanta tidpunkterna genom följande meeting ID: 620 0732 9711 (följ denna länk). Lösenordet är: 376189. Det är alltså samma adress till alla tillfällen utom vid det första, allmänna introduktionstillfället, som ni bör ha fått särskild information om. Zoom kan laddas ned här.

Vi ser fram mot att träffa er alla!

Bästa hälsningar,

Tobias, Emma, Simon och Folke

Course information

Välkommen!

Teoretisk filosofi A (30 hp) består av följande moment: