logotyp Student Portal

Film and Philosophy, 7.5 c

Course code:5ES075, Report code:50512, 50%, KVÄ, NML
week: 36 - 45 Semester: Autumn 2020 (2020-08-31 - 2020-11-08)

This course is part of a joint section.

Collaboration information

Undervisning

Föreläsningar, filmvisningar och seminarierna kommer att ske via digital uppkoppling på Zoom (meeting ID: 679 5167 3173; pw filmfiluu -- Ladda ner zoom här)

Studenterna är ansvariga för att kommunicera inom diskussionsgrupperna och bestämma tid och plats (digital eller fysisk miljö) för gruppmöterna. Rapporterna från diskussionsgrupperna ska laddas upp på studentportalen senast söndag kväll varje vecka.

 

Viktiga datum

1/9 Kursstart

9/11 Inlämning av personlig skrivuppgift

Kursbeskrivning

En fullständig kursbeskrivning finns på SP under Dokument

Schema

Observera att schemat kan förändras för att anpassa övergång till digital undervisning.

 

Kontakt

Guy Dammann (Kursansvarig): guy.dammann@filosofi.uu.se