logotyp Student Portal
News

News

Free tickets to this summer’s football games

News from Uppsala university 2017-06-21

Four elite student athletes receive scholarship

News from Uppsala university 2017-06-15

250 free tickets to Sunday’s sold out game Sirius–Hammarby

News from Uppsala university 2017-05-17
News

Jobs

Amanuens (Q+)

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på ... alla nivåer. Institutionen har i dag ca 280 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se Tidsbegränsad anställning på 20% som Q+ -amanuens för kandidatprogrammet i datavetenskap samt civilingenjörsprogrammet i Informationsteknologi, vid institutionen för informationsteknologi, med tillträde den 1 augusti eller så snart som möjligt. Arbetsuppgifter: Som Q+ -amanuens ansvarar du för ett nätverk med kvinnliga studenter från framför allt ovan nämnda program, men som även kan inkludera andra kvinnliga studenter inom datavetenskap och relaterade ämnen.  Arbetsuppgifterna varierar, men vanliga uppgifter är regelbundna nätverksaktiviteter, rekryteringsaktiviteter i form av exempelvis besök på gymnasieskolor eller studiemässor, samt aktivt engagemang i institutionens jämställdhetsarbete. Delar av arbetet sker i samarbete med PR-amanuenser från nämnda program.  Kvalifikationskrav: Den sökande ska vara aktiv student på kandidatprogrammet i datavetenskap eller civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi, med goda studieresultat. Arbetet innebär många kontakter och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Villkor: Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde: 2017-08-01 eller efter överenskommelse. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2018-07-31. Anställningens omfattning: 20 % Upplysningar om anställningen lämnas av  Olle Gällmo, olle.gallmo@it.uu.se, 018-471 1009 eller Lars-Åke Nordén, lln@it.uu.se, 018-471 2781. Välkommen med din ansökan senast den 30 juni 2017, UFV-PA 2017/2404. [+]
Nya lediga jobb hos Uppsala universitet 2017-06-19

Konferensvärdar till Uppsala Health Summit 10–12 oktober 2017

Uppsala Health Summit är en internationell, årligt återkommande mötesplats för beslutsfattare, opinionsbildare ... och experter för samtal om hur vi kan använda kunskap från forskning och innovationer för bättre hälsa och bättre vård. Samtliga delegater är personligt inbjudna, många är inresta från olika delar av världen. Temat för 2017 års möte är "Tackling infectious disease threats. Prevent, detect, respond with a One Health approach". Bakom Uppsala Health Summit står Uppsala universitet tillsammans med nio andra offentliga eller icke-vinstdrivande parter. Uppsala Health Summit ska genomgående hålla en mycket hög internationell standard på allt från talare, former för dialog och den service och det välkomnande delegaterna får under mötet. Vi söker nu ett ännu inte specificerat antal värdar för Uppsala Health Summit 2017. Arbetsuppgifter: Som värd för Uppsala Health Summit kan dina arbetsuppgifter omfatta arbete i informationsdisken, serva med mikrofoner vid föreläsningar och workshops, guida delegater inom konferenslokalerna, ta emot media m.m. Exakt vilka uppgifter du kommer att ansvara för beslutas senast veckan innan Uppsala Health Summit, då också en genomgång av arbetsuppgifter kommer att ske på i möteslokalerna på Uppsala slott. Genomgången kommer att äga rum cirka en vecka före Uppsala Health Summit, och du måsta närvara vid den för att kunna genomföra arbetsuppgifterna.  Vid det tillfället får du också information om vilka tider du kommer att tjänstgöra. De tidiga arbetspassen startar 7:30, och de sena arbetspassen slutar c:a 20:30. All kommunikation under Uppsala Health Summit sker på engelska. Kvalifikationer: Du som söker bör har ett dokumenterat intresse för samhällsfrågor, i synnerhet inom global hälsa. Mycket goda kunskaper krävs i engelska. Ytterligare språkkunskaper är meriterande. Kunskaper i svenska är inte ett krav. Du som söker ska visa att du har relevanta erfarenheter av liknande arbetsuppgifter. Önskvärt/meriterande i övrigt: Vi ser gärna att du som söker är student vid Uppsala universitet eller SLU. Ange i din ansökan om du är tillgänglig under hela Uppsala Health Summit, eller del av tiden. Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet Lön: 130 kronor / timme Tillträde: Timanställning enligt individuella scheman. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt schema för perioden 9 – 11 oktober 2017. Upplysningar om anställningen lämnas av Madeleine Neil, madeleine.neil@uadm.uu.se, telefon 018-471 19 37, eller av Kerstin Stewart, kerstin.stewart@uadm.uu.se, telefon 018-471 38 41. Välkommen med din ansökan senast den 3 September 2017, UFV-PA 2017/2364 [+]
Nya lediga jobb hos Uppsala universitet 2017-06-15

Amanuens

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på ... alla nivåer. Institutionen har i dag ca 280 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se Tidsbegränsad anställning på 20% som PR-amanuens för civilingenjörsprogrammet i Informationsteknologi, vid institutionen för informationsteknologi, med tillträde den 1 augusti 2017 eller efter överenskommelse.  Arbetsuppgifter: Som PR-amanuens har du kontakt med blivande studenter samt mot företag som är intresserade av kontakt med programmets studenter både under och efter examen. Arbetsuppgifterna inkluderar, men är inte begränsade till, att samordna företagsevent, bistå vid olika former av rekryteringsinsatser samt hålla kontakt med företag som är relevanta för programmets studenter. Mycket av arbetet sker i samarbete med PR-amanuensen för kandidatprogrammet i datavetenskap.  Kvalifikationer: Den sökande ska vara aktiv på civilingenjörsprogrammet i Informationsteknologi, med goda studieresultat. Arbetet innebär många kontakter och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Villkor: Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde: 2017-08-01 eller efter överenskommelse. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2018-07-31. Anställningens omfattning: 20 % Upplysningar om anställningen lämnas av Lars-Åke Nordén, lln@it.uu.se, 018-471 2781 Välkommen med din ansökan senast den 23 juni 2017, UFV-PA 2017/2271. [+]
Nya lediga jobb hos Uppsala universitet 2017-06-09