logotyp Student Portal
News

Service information

Planned upgrade of ldap, april 24

Nyheter och driftavbrottsinformation 2018-04-19

News

Two free Sirius games 2018

News from Uppsala university 2018-04-16

Uppsala student designated 2018 “IT woman of the year”

News from Uppsala university 2018-04-09

Campus card as Library card

News from Uppsala university 2018-02-21
News

Jobs

Sex amanuenser (20%) vid matematiska institutionen

Matematiska institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom ett brett spektrum ... av matematik, tillämpad matematik och statistik. Institutionen har ca 120 anställda. Arbetsuppgifter: Amanuensen är student som vid sidan av sina studier undervisar och ansvarar för Mattesupporten samt t ex deltar vid rättning av tentor och inlämningsuppgifter, utbärning och hämtning av tentor. Deltagande vid diverse aktiviteter för popularisering av matematik kan ingå i arbetsuppgifterna. Anställningens omfattning är 20% av heltid och anställningsperioden är 12 månader. Kvalifikationskrav: Sökande ska vara antagen till utbildning och bedriva studier i matematik på grundnivå eller avancerad nivå vid Uppsala universitet. Vi eftersträvar en jämnare fördelning av intresseområden bland amanuenserna och ser gärna sökande som har ett särskilt intresse för sannolikhetsteori och statistik. Förmåga att undervisa på svenska är ett krav. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av dig själv samt motivering till varför du söker tjänsten, uppge även om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Ange särskilt om du är intresserad av att hjälpa till med att ordna populärvetenskapliga evenemang. Ansökan ska dessutom innehålla CV och ett intyg på studieresultat från Studentportalen. Bestämmelser för amanuenser återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §8-12. Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde: 2018-08-20 eller efter överenskommelse. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i tolv månader. Anställningens omfattning: 20 % Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Inger Sigstam, e-post studierektor@math.uu.se. Välkommen med din ansökan senast den 7 maj 2018, UFV-PA 2018/1332. [+]
New jobs at Uppsala universitet 2018-04-20

1-3 amanuenser till lärarutbildningen vid matematiska institutionen

Matematiska institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom ett brett spektrum ... av matematik, tillämpad matematik och statistik. Institutionen har ca 120 anställda. Matematiska institutionen utlyser 1-3 amanuenstjänster för undervisning som lektionsledare på lärarutbildningen med tillträde den 20 augusti 2018. Anställningsperioden är 6 månader med möjlighet till förlängning. Arbetsomfattningen är sammanlagt högst 30%, fördelat på 1-3 amanuenser. Arbetsuppgifter: Undervisning som lektionsledare och tillhörande administration såsom tentamensrättning på matematikkurser på Ämneslärarprogrammets första år. Därutöver tillkommer deltagande i aktiviteter för information om lärarprogrammet och/eller popularisering av matematik.  Kvalifikationskrav: Sökande ska vara antagen och bedriva studier som lärarstudent vid Uppsala universitet. Vid urval av behöriga sökande kommer ämnesfördjupning, t.ex. omfattning av avklarade matematikkurser och betygen på dessa, att tillmätas betydelse. Erfarenhet av undervisning eller annan relevant verksamhet kommer att tillmätas vikt. Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla en kort motivering till varför du söker tjänsten, ange även om du har erfarenhet av undervisning samt bifoga intyg med studieresultat. Störst behov av lektionsledare finns under höstterminen; skriv gärna vilken period du skulle vilja vara lektionsledare (studieplaner finns på matematiska institutionens hemsida).  Bestämmelser för amanuenser återfinns i Högskoleförordningen 5 kap § 8-12. Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde: 2018-08-20 eller enligt överenskommelse. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i sex månader med möjlighet till förlängning. Anställningens omfattning: 10-30 % Upplysningar om anställningen lämnas av universitetslektor Veronica Crispin Quinonez, e-post veronica.crispin@math.uu.se. Välkommen med din ansökan senast 7 maj 2018, UFV-PA 2018/1355. [+]
New jobs at Uppsala universitet 2018-04-20