logotyp Student Portal
News

News

Free crash course: learn how to skate and play bandy!

News from Uppsala university 2017-12-11

Fredrik Pettersson: Uppsala Student of the Year

News from Uppsala university 2017-11-28

Another three years for Eva Åkesson

News from Uppsala university 2017-11-14
News

Jobs

Amanuens Vindenergi

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste, med cirka ... 200 anställda. Vår forskning sträcker sig från jordens kärna till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling under flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. För mer information se: www.geo.uu.se. Arbetsuppgifter:  Marknadsföra våra program på Master- och Kandidatnivå Kontakta nya elever Vara behjälplig i undervisningen och administrationen av program och kurser Andra administrativa uppgifter inom avdelningen/enheten Kvalifikationskrav: Kandidatexamen. Bara den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå får anställas som amanuens.  Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde: 2018-02-01 eller efter överenskommelse. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2018-09-30 Anställningens omfattning: 30 % Upplysningar om anställningen lämnas av  Liselotte Aldén, e-post: liselotte.alden@geo.uu.se, telnr: 0498-108364 eller  Andrew Barney. E-post: andrew.barney@geo.uu.se, telefonnr: 018-471 8372 Välkommen med din ansökan senast den 22 December 2017, UFV-PA 2017/4529. [+]
Nya lediga jobb hos Uppsala universitet 2017-12-07

Amanuenser, 5 st

Rudbecklaboratoriet är ett forskningslaboratorium som inrymmer ett stort antal institutioner inom vetenskapsområdet ... MedFarm. samt flera kliniker vid Akademiska sjukhuset. Här samlas såväl kliniska som prekliniska forskare inom framförallt genetik, immunologi, onkologi, patologi, tumörbiologi och bioinformatik. Rudbecklaboratoriet är samlingsnamnet på två sammanbyggda hus, C11 och C5, på Uppsala Science Park, nära Biomedicum och Akademiska sjukhuset. Vid Rudbecklaboratoriet arbetar omkring 700 personer, från ett stort antal länder. IT avdelningens uppgift är att lämna support och stöd till samtliga forskningsgrupper och institutioner inom Rudbecklaboratoriet samt UU-personal inom Akademiska sjukhusets område. Totalt omfattar detta drygt 2000 forskare. IT-avdelningen består idag av 7 personer och driver ett avancerat datacenter för fillagring, drift av kundservrar samt nätverksstöd. I tillägg hanteras installation, ominstallation samt avveckling av samtliga klientdatorer inom Rudbeck. Arbetsuppgifter: Att tillsammans med 4 andra personer bemanna IT-avdelningens verkstad i hus C11R4 på UU samt verkstaden på UAS ing 70 plan 3. Arbetet är 20% och tänkt att täcka in vardagar mellan kl 08:00 - 17:00 Receptionstjänst Hantering av ärenden via helpdesk Deployment av nya datorer Kvalifikationskrav: Den sökande ska vara kunnig i området operativsystem och hårdvara. God förmåga att kommunicera på svenska och engelska är ett krav. Stor förmåga att ta egna initiativ samt att arbeta självständigt. Du bör ha ett intresse för problemlösning, vara analytisk och ha god samarbetsförmåga. Arbetet innebär mänga kontakter och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Viktigare med social kompetens än teknisk. Den sökande ska ha tagit minst 60 hp.  Villkor: Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde: 2018-12-01 eller efter överenskommelse. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning ett år Anställningens omfattning: 20 % Upplysningar om anställningen lämnas av  Christer Rindebratt, tfn 018 - 471 4807. Välkommen med din ansökan senast den 15 december 2017, UFV-PA 2017/4119. [+]
Nya lediga jobb hos Uppsala universitet 2017-12-01

Amanuens

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på ... alla nivåer. Institutionen har i dag ca 280 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se Tidsbegränsad anställning på 10% som amanuens för masterprogrammet i datavetenskap, vid institutionen för informationsteknologi, med tillträde så snart som möjligt.  Arbetsuppgifter Som  amanuens har du kontakt med blivande studenter samt bistår programansvarig i aktiviteter riktade mot programmets studenter före, under och efter studierna. Arbetsuppgifterna inkluderar, men är inte begränsade till att bevaka och om möjligt besvara mail från presumtiva studenter, bistå vid olika former av informationsinsatser samt hålla relevanta kontakter inom och utom universitetet. Kvalifikationer Den sökande bör vara aktivt studerande på, eller nyligen ha studerat vid, masterprogrammet i datavetenskap. God kännedom om masterprogrammet i datavetenskap liksom goda kunskaper i engelska krävs. Arbetet innebär många kontakter och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Villkor Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde: Så snart som möjligt Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2018-06-30 Anställningens omfattning: 10%  Upplysningar om anställningen lämnas av Anders Berglund, Anders.Berglund@it.uu.se, 070 425 02 11 Välkommen med din ansökan senast den 14 december 2017. UFV-PA 2017/4242. [+]
Nya lediga jobb hos Uppsala universitet 2017-11-30

Två amanuenser (20%) vid Matematiska institutionen

Matematiska institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom ett brett spektrum ... av matematik, tillämpad matematik och matematisk statistik. Institutionen har ca 110 anställda. Arbetsuppgifter: Amanuensen är student som vid sidan av sina studier undervisar och ansvarar för Mattesupporten samt t ex deltar vid rättning av tentor och inlämningsuppgifter, utbärning och hämtning av tentor. Deltagande vid diverse aktiviteter för popularisering av matematik kan ingå i arbetsuppgifterna. Anställningens omfattning är 20% av heltid och anställningsperioden är 12 månader. Kvalifikationskrav: Sökande ska vara antagen till utbildning och bedriva studier i matematik på grundnivå eller avancerad nivå vid Uppsala universitet. Vi eftersträvar en jämnare fördelning av intresseområden bland amanuenserna och ser gärna sökande som har ett särskilt intresse för sannolikhetsteori och statistik. Förmåga att undervisa på svenska är ett krav. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet. Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av dig själv samt motivering till varför du söker tjänsten, uppge även om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Ange särskilt om du är intresserad av att hjälpa till med att ordna populärvetenskapliga evenemang. Ansökan ska dessutom innehålla CV och ett intyg på studieresultat från Studentportalen. Bestämmelser för amanuenser återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §8-12. Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Intervjuer kan komma att ske före ansökningstidens utgång. Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde: 2018-01-15 eller efter överenskommelse. Anställningsform:  Tidsbegränsad anställning i tolv månader. Anställningens omfattning: 20 % Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Inger Sigstam, e-post studierektor@math.uu.se. Välkommen med din ansökan senast den 14 december 2017, UFV-PA 2017/4307. [+]
Nya lediga jobb hos Uppsala universitet 2017-11-30

Kartläggning av aktörer inom området global hälsa – fokus cancervård

Uppsala Health Summit är en internationell, årligt återkommande mötesplats för beslutsfattare, opinionsbildare ... och experter för samtal om hur vi kan använda kunskap från forskning och innovationer för bättre hälsa och bättre vård. Samtliga delegater är personligt inbjudna personer från industri, politik, akademi, vård och civilsamhället, och kommer från olika delar av världen. Tema för mötet 14 – 15 juni 2018 är cancervård, med visst fokus på hur vi ska bli bättre på att utnyttja och utveckla data i biobanker, register och journaler för en effektivare och mer jämställd vård. Vi söker nu 1 – 2 personer som under en begränsad tid kan assistera oss med att kartlägga nyckelaktörer, på organisations- och personnivå, att bjuda in till 2018 års möte. Du hittar mer information om Uppsala Health Summit på www.uppsalahealthsummit.se. Arbetsuppgifter: Kartläggning av nyckelaktörer inför Uppsala Health Summit 2018 ska inriktas på organisationer och personer som är har en ledande position inom sin organisation, och visst inflytande på internationell nivå. Arbetet ska utmynna i en aktuell förteckning över nyckelaktörer, organisationer och nyckelpersoner inom dessa organisationer, med korrekta kontaktuppgifter. Under arbetet kommer du att få stöd från och rapportera till Uppsala Health Summits projektledning och experter i programkommittén, dvs forskare från olika vetenskapliga områden vid bl.a. Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, utöver många externa, oftast internationella, kontakter. Detta är ett deltidsjobb som till stor del kan utföras från hemmet vid de tider som passar dig, men du måste naturligtvis kunna ta kontakt med människor när de är tillgängliga. Med tanke på att vi arbetar med kontakter i alla delar av världen, betyder det att du ibland kan behöva arbeta på udda tider. Kvalifikationskrav: Du som söker ska ha grundläggande kunskaper om internationell utveckling och politik, samt ett intresse för hälsopolitiska frågor, och gärna ha intresse och viss inblick i just årets ämne, cancervård. För att söka det här jobbet ska du - kunna använda engelska som arbetsspråk, - vara uthållig och noggrann, - vara van att kontakta och skapa relationer med personer du tidigare inte mött. Önskvärt/meriterande i övrigt: Vi tror att en lämplig bakgrund kan vara pågående eller avslutade master-studier i ämnen som exempelvis global hälsa, vårdprogram, läkemedelsutveckling, marknadsföring, eller statsvetenskap. Vi ser gärna att du som söker är student vid Uppsala universitet eller SLU. Lön: 130 kronor / timme. Tillträde: 2018-01-08 eller enligt överenskommelse. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2018-03-31 eller enligt överenskommelse. Anställningens omfattning: Enligt överenskommelse, totalt cirka 80-120 timmar, utspritt över anställningsperioden. Upplysningar om anställningen lämnas av Madeleine Neil, madeleine.neil@uadm.uu.se, telefon 018-471 19 37. Välkommen med din ansökan senast den 15 december 2017, UFV-PA 2017/4368. [+]
Nya lediga jobb hos Uppsala universitet 2017-11-23