logotyp Student Portal
News

News

Erika Rahmqvist – new scholarship holder in New York

News from Uppsala university 2017-01-27

Daniel Hartman – new scholarship holder in Hong Kong

News from Uppsala university 2017-01-26

Time for the Pedagogical Awards

News from Uppsala university 2017-01-16
News

Jobs

Vi söker studenter som vill verka som seminarieledare

Enheten för studentservice är en del av teknisk naturvetenskapliga fakulteten. Enhetens främsta uppgift ... är att ge stöd och service till studenter, lärare och institutioner vid fakulteten. Vi strävar hela tiden efter att förbättra och effektivisera vårt arbete. Mer information om studentservices verksamhet hittar du på www.teknat.uu.se Många studenter upplever prestationsångest och stress under sin studietid. Genom självledarskap kan man minska denna stress och hitta en meningsfullhet som kan hjälpa studenten göra aktiva val både i sina studier och i sitt framtida yrkesliv. Som seminarieledare får du genomgå en utbildning i självledarskap för att sedan själv leda seminarier i självledarskap för andra studenter. Enheten för studentservice söker nu 8 stycken studenter som kan arbeta som seminarieledare inom självledarskap.  Arbetsuppgifter: Leda och undervisa studentgrupper inom självledarskap.  Kvalifikationskrav: Aktiv programstudent vid teknisk naturvetenskaplig fakultet, Uppsala universitet. Önskvärt/meriterande i övrigt: Tidigare deltagit i SelfLeaders introduktionsutbildning. Annars får du tillfälle att gå en kompletterande utbildning.  Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Lön: Timlön Frekvens: Vid behov under året men minst tre seminarier á 4 timmar. Kontaktpersoner: Karriärcoach Isabel Svensson, tel 018-4713002, e-post isabel.svensson@uadm.uu.se eller enhetschef Eva Skytt tel 018-471 6398, e-post eva.skytt@uadm.uu.se. Sista ansökningsdag 30 mars. [+]
New jobs at Uppsala universitet 2017-02-03

Vi söker studenter som vill verka som seminarieledare inom studieteknik

Enheten för studentservice är en del av teknisk naturvetenskapliga fakulteten. Enhetens främsta uppgift ... är att ge stöd och service till studenter, lärare och institutioner vid fakulteten. Vi strävar hela tiden efter att förbättra och effektivisera vårt arbete. Mer information om studentservices verksamhet hittar du på www.teknat.uu.se Att ha en god studieteknik ger studenter en bra möjlighet att lyckas med sina studier. Enheten för studentservice ger alla förstaårsstudenter på hög- och civilingenjörsprogrammen vid Uppsala universitet ett erbjudande om att läsa en kurs i studieteknik där det bland annat ingår planering av sina studier, lästekniker, anteckningstekniker och grundprinciper vid problemlösning.  Vi söker nu 8 stycken studenter som kan arbeta som seminarieledare på höstens studieteknikkurs. Arbetsuppgifter: Leda och undervisa studentgrupper inom studieteknik. Kvalifikationskrav: Aktiv student samt godkänd kurs i studieteknik 1TN000 samt 15 hp inom hög- eller civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Lön: Timlön. Frekvens: Undervisningen omfattar totalt 8 timmar, 4 timmar under period 1 och 4 timmar under period 2. Åtagandet innebär även 6 timmar betald utbildning under vårterminen 2017. Utbildningen kommer förläggas på kvällstid. Kontaktpersoner: Studievägledare Ylva Hedstrand, tel 018-4717704, e-post ylva.hedstrand@uadm.uu.se eller enhetschef Eva Skytt tel 018-471 6398, e-post eva.skytt@uadm.uu.se. Sista ansökningsdag 14 mars. [+]
New jobs at Uppsala universitet 2017-02-03