logotyp Studentportalen
Nyheter

Driftinformation

Extra driftsättning av AKKA 28 maj

Nyheter och driftavbrottsinformation 2018-05-25

Nyheter

Masteravslutning i universitetshuset

Nyheter från Uppsala universitet 2018-05-22

Nominera till Årets Alumn 2018

Nyheter från Uppsala universitet 2018-05-09

Premiär för forskningsfilm om alternativt entreprenörskap

Nyheter från Uppsala universitet 2018-05-02
Nyheter

Jobb

Amanuens i musikvetenskap

Vid institutionen för musikvetenskap bedrivs forskning och undervisning kring musik från olika tidsepoker ... och kulturer utifrån historiska, estetiska och kulturvetenskapliga perspektiv. Institutionen har fokus på musikhistoria samt musikteori och musikanalys men inriktningen vad gäller forskning och undervisning omfattar även t.ex. musiketnologi, världsmusik och populärmusikstudier. En amanuensanställning kan endast innehas av studenter vid Uppsala universitet parallellt med studierna. En person kan vara anställd som amanuens under maximalt 3 år. Anställningen omfattar 50 procent av heltid med tillträde 2018-08-06 eller enligt överenskommelse till och med 2019-08-05 med möjlighet till förlängning. Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår kursadministration och studievägledning, i nära samarbete med studierektor. Exempel på mer konkreta arbetsuppgifter är: administrera reservantagning, betygsrapportering i Updok/Ladok, studentservice via telefon och mail, besvara frågor om kursstart, kursinnehåll och tentamina, lägga upp information och organisera i studentportalen, ordna tentavakter, hantera diariet. Som amanuens har du kontakt med blivande och antagna studenter samt lärare. Kvalifikationskrav: Vi söker dig som har läst minst musikvetenskap A och B, är aktivt studerande vid Uppsala universitet och som är kommunikativ och välorganiserad. Du ska ha god kännedom om upplägg och innehåll i institutionens kurser och program. Goda kunskaper i svenska och engelska krävs. Då arbetet innebär dagliga kontakter både med studenter och med anställd personal så är det viktigt med personlig lämplighet; att du fungerar väl inom arbetslaget. Du ska ha god initiativförmåga samt en vilja och mycket god förmåga att samarbeta med flera olika personalgrupper. Arbetet ställer stora krav på organisationsförmåga samt att självständigt kunna driva och slutföra sina arbetsuppgifter inom givna tidsramar på ett för verksamheten konstruktivt sätt, även under tillfälliga arbetstoppar. Det är en fördel om du har vana av de administrativa systemen NyA, Selma, Updok/Ladok och Studentportalen. Villkor: Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av dig själv samt motivering till varför du söker anställningen, uppge även om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Ansökan ska dessutom innehålla CV och ett intyg på studieresultat från Studentportalen. Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde: 2018-08-06 eller efter överenskommelse. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2019-08-05 med möjlighet till förlängning. Anställningens omfattning: 50 % Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Lars Berglund tel 018-471 1566, e-post lars.berglund@musik.uu.se eller studierektor Per-Henning Olsson tel 018-471 7887, e-post per-henning.olsson@musik.uu.se Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2018, UFV-PA 2018/1741. [+]
Nya lediga jobb hos Uppsala universitet 2018-05-17

Amanuens i musikvetenskap

Vid institutionen för musikvetenskap bedrivs forskning och undervisning kring musik från olika tidsepoker ... och kulturer utifrån historiska, estetiska och kulturvetenskapliga perspektiv. Institutionen har fokus på musikhistoria samt musikteori och musikanalys men inriktningen vad gäller forskning och undervisning omfattar även t.ex. musiketnologi, världsmusik och populärmusikstudier. En amanuensanställning kan endast innehas av studenter vid Uppsala universitet parallellt med studierna. En person kan vara anställd som amanuens under maximalt 3 år. Anställningen omfattar 20 procent av heltid med tillträde 2018-07-01 eller enligt överenskommelse till och med 2019-06-30 med möjlighet till förlängning. Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen att vara hjälplärare åt musikteoristudenter som sitter och gör uppgifter i vår så kallade "teoristuga", att enligt lärarens instruktioner vägleda studenter som läser västerländsk konstmusik vid musiklyssningstillfällen, och att rätta distansstudenters övningar i satslära. Som amanuens har du kontakt med såväl studenter som lärare. Kvalifikationskrav: Vi söker dig som har läst minst musikvetenskap A och B samt minst 15 hp musikteori utöver det, är aktivt studerande vid Uppsala universitet och som är kommunikativ och välorganiserad. Du ska ha god kännedom om innehåll i institutionens kurser Musikteori 1 och Västerländsk konstmusik. Goda kunskaper i svenska och engelska krävs. Då arbetet innebär dagliga kontakter både med studenter och med anställd personal så är det viktigt att du fungerar väl inom arbetslaget. Du ska fungera väl i en undervisningssituation, ha god initiativförmåga samt en vilja och förmåga att samarbeta med flera olika personalgrupper. Det är en fördel om du har pedagogisk erfarenhet/vana av lärplattformen Pingpong. Villkor: Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av dig själv samt motivering till varför du söker anställningen, uppge även om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Ansökan ska dessutom innehålla CV och ett intyg på studieresultat från Studentportalen. Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde: 2018-07-01 eller efter överenskommelse. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2019-06-30 med möjlighet till förlängning. Anställningens omfattning: 20 % Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Lars Berglund tel 018-471 1566, e-post lars.berglund@musik.uu.se eller studierektor Per-Henning Olsson tel 018-471 7887, e-post per-henning.olsson@musik.uu.se Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2018, UFV-PA 2018/1744. [+]
Nya lediga jobb hos Uppsala universitet 2018-05-17

Upp till 2 amanuenser

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på ... alla nivåer. Institutionen har i dag ca 280 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se Avdelningen för systemteknik bedriver verksamhet inom reglerteknik, signalbehandling, maskininlärning och systemanalys. Arbetsuppgifter: Deltagande i undervisningen av kurser i bl.a. reglerteknik och signalbehandling, exempelvis vid laborationer, lektioner och rättning av uppgifter. Arbetet innebär många kontakter och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.  Kvalifikationer: Sökande ska ha minst 180 högskolepoäng, motsvarande en kandidatexamen i teknologi, samt goda kunskaper inom reglerteknik och signalbehandling och mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Önskvärt/meriterande i övrigt: Tidigare erfarenheter från deltagande i undervisningen på relevanta kurser på högskolenivå är särskilt meriterande. Erfarenhet av relevanta IT-system (Studentportalen) är önskvärt samt god kännedom om Uppsala universitets organisation. Villkor: Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10).  Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde: 2018-09-03 eller efter överenskommelse. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2019-01-20. Anställningens omfattning: 20 % Upplysningar om anställningen lämnas av  Hans Rosth, hans.rosth@it.uu.se, 018-471 3070 Välkommen med din ansökan senast den 27 maj 2018, UFV-PA 2018/1318. [+]
Nya lediga jobb hos Uppsala universitet 2018-04-27