logotyp Studentportalen
Nyheter

Nyheter

Utbytesstudenter uppmuntras välja tåget

Nyheter från Uppsala universitet 2018-11-12

Inför debatten på måndag: tre frågor till Sten Hagberg

Nyheter från Uppsala universitet 2018-11-09
Nyheter

Jobb

Amanuens

Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitet grundades ... år 1477. Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning. Anställningen omfattar 20 procent av heltid. Tillträde den 1 december 2018 eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter: Det huvudsakliga arbetsinnehållet är att inom ramen för det processrättsliga forskningsprojektet Prövningstillstånd i de högsta domstolarna – En rättsvetenskaplig studie utföra forskningsadministrativa uppgifter, dvs. att bistå den projektansvarige, professor Eric Bylander, med sådant som framtagning, organisering och viss bearbetning av forskningsmaterial. Efter samråd med den projektansvarige kan arbetsuppgifterna i hög utsträckning utföras självständigt, oberoende av viss tid och plats; de går därför bra att kombinera med studierna. Kvalifikationskrav: Sökanden bör ha ett särskilt intresse för processrätt och rättsvetenskaplig forskning. Vidare bör sökanden vara kreativ och självständig, kombinerat med att vara noggrann och ha god samarbetsförmåga. I första hand kommer den ifråga som har avslutat de fyra första terminerna men har minst ett år kvar av sina studier på juristprogrammet. Företräde kan komma att lämnas den som är intresserad av att skriva examensarbete i anslutning till forskningsprojektets tema med den projektansvarige som handledare. Villkor Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap. §10). Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde: 181201 eller efter överenskommelse. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 191130 Anställningens omfattning: 20 % Upplysningar om anställningen lämnas av  För vidare upplysningar kontakta den projektansvarige, professor Eric Bylander, e-post Eric.Bylander@jur.uu.se, tel. 018-471 20 99. Välkommen med din ansökan senast den 27 november 2018. UFV-PA 2018/3734. [+]
New jobs at Uppsala universitet 2018-11-05

Två amanuenser för fördjupningskurser

Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitet grundades ... år 1477. Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning. Anställningarna omfattar vardera 25 procent och 40 procent av heltid. Tillträde 190201 eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter: Som amanuens har du kontakt med såväl blivande som antagna studenter. Du bistår kursföreståndare och kursadministratörer i det administrativa arbetet riktat mot juristprogrammets studenter. Du kommer att ha kontakt med verksamma jurister både inom och utom fakulteten. Huvudsakliga arbetsuppgifter är arkivering, framtagning och distribution av kursmaterial, schemaläggning och gruppindelning, kontakter med studenter, kursråd och kursvärdering, närvarorapportering, administration av universitetets interaktiva, webbaserade kommunikationssystem och tentamensadministration. Kvalifikationskrav: Som sökande är du aktivt studerande på juristprogrammet vid Uppsala universitet. Du bör ha god kännedom om juristprogrammets upplägg och pedagogiska idé. Goda kunskaper i svenska och engelska krävs. Då arbetet innebär dagliga kontakter både med studenter och med anställd personal är det viktigt att du fungerar inom arbetslaget. Du bör ha god initiativförmåga samt en vilja och förmåga att samarbeta med flera olika personalgrupper. Villkor Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap. §10). Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde: 190201 eller efter överenskommelse. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 200131 Anställningarnas omfattningar: 20 och 40 % Upplysningar om anställningen lämnas av amanuenskollegiets ordförande Camilla Gollbo via e-post: camilla.gollbo@jur.uu.se Välkommen med din ansökan senast den 20 november 2018. UFV-PA 2018/3517. [+]
New jobs at Uppsala universitet 2018-11-05

Amanuens för Masterprogram samt en juridisk kurs inom Socionomprogrammet

Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitet grundades ... år 1477. Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning. Anställningen omfattar 35 procent av heltid. Tillträde 190201 eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifter: Du har kontakt med såväl blivande som antagna studenter till Juridiska Fakultetens tre internationella masterprogram. Du bistår kursföreståndare och kursadministratörer i det administrativa arbetet riktat mot alla tre masterprogrammens studenter. Dessutom bistår du kursföreståndare och kursadministratör i det administrativa arbetet riktat mot en juridisk kurs inom Socionomprogrammet i Uppsala, Rätt och socialt arbete 28 hp. Du kommer att ha kontakt med verksamma jurister både inom och utom fakulteten. Huvudsakliga arbetsuppgifter är arkivering, framtagning och distribution av kursmaterial, schemaläggning och gruppindelning, kontakter med studenter, kursråd och kursvärdering, närvarorapportering, administration av universitetets interaktiva, webbaserade kommunikationssystem, tentamensadministration, organisering av studiebesök och andra studierelaterade evenemang. Kvalifikationskrav: Som sökande är du aktivt studerande på juristprogrammet vid Uppsala universitet. Du bör ha god kännedom om juristprogrammets upplägg och pedagogiska idé. Goda kunskaper i svenska och mycket goda kunskaper i engelska krävs, både skriftliga och muntliga. Då arbetet innebär dagliga kontakter både med studenter och med anställd personal är det viktigt att du fungerar inom arbetslaget. Du bör ha god initiativförmåga samt en vilja och förmåga att samarbeta med flera olika personalgrupper. Dessutom bör du ha stor social kompetens, då merparten av studentgruppen utgör internationella studenter. Dessa har inte har samma kontaktnät i Sverige som kanske övriga studenter på Juristprogrammet har. Villkor Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap. §10). Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde: 190201 eller efter överenskommelse. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 200131 Anställningarnas omfattningar: 35 % Upplysningar om anställningen lämnas av amanuenskollegiets ordförande Camilla Gollbo via e-post: camilla.gollbo@jur.uu.se Välkommen med din ansökan senast den 20 november 2018. UFV-PA 2018/3518. [+]
New jobs at Uppsala universitet 2018-11-05

Mapping of key-actors for Uppsala Health Summit 2019

Uppsala Health Summit is an international, annual arena for decision-makers, opinion builders and experts ... for dialogue on how we to implement knowledge from research and innovations for better health and healthcare. All delegates are personally invited, and come from industry, politics, academia, healthcare and civil society, and from different parts of the world. The theme of the summit, which takes place in October 2019, is Healthy Urban Childhoods. How can we plan, develop and build our cities in a way that promote children’s mental and physical health and wellbeing?  We are looking for 1-2 persons who, under a limited time, can assist us in mapping key actors, organisations and persons that are suitable to receive an invitation to the summit 2019. Additional administrative tasks may be part of your duties. More information on Uppsala Health Summit is available on our web: www.uppsalahealthsummit.se. Duties: The mapping of key stakeholders shall focus on organisations and persons with influence in the area of urban planning and children’s health, either directly because the organisation’s area of activity is of relevance, or via a formal or informal influence on policy making, nationally and/or internationally. The aim is to establish a relevant and up-to-date list of invitees, with verified contact details. In your work, you will receive support from, and report to Uppsala Health Summit’s project management and the experts in the program committee, i.e. researchers from different scientific areas at i.a. Uppsala University and the Swedish University of Agriculture, in addition to external, mainly international contacts.   This is a part-time job that can to a large extent be carried out from home at hours that suit your schedule, but you must of course be able to connect with people when they are available. Considering that we are working with contacts in all parts of the world, you may sometimes need to work at odd hours. Requirements: The successful candidate will have a basic prior interest in health policy, and preferably already have some insights in the focus area of this summit, urban planning and children’s health issues. To be suitable for this job, you should: - be able to use English as working language - be diligent and meticulous - feel comfortable initiating contact with persons you have never met Additional qualifications: You may be about to finish a master in subjects like Global Health, Public Health, Caring Sciences, Pharmaceutical Development, Marketing or Political Sciences, or you may already have finished your studies and are now looking for your next opportunities. We particularly welcome students at Uppsala University and the Swedish University for Agricultural Sciences to apply. Uppsala University strives to be an inclusive workplace that promotes equal opportunities and attracts qualified candidates who can contribute to the University’s excellence and diversity. We welcome applications from all sections of the community and from people of all backgrounds. Salary: 130 SEK/hour Starting date: 2018-12-17 or as otherwise agreed. Type of position: Temporary position ending 2019-03-31 or as otherwise agreed.  According to individual agreement, in total c:a 80-120 hours over the period of employment. For further information about the position please contact  madeleine.neil@uadm.uu.se, telephone 018-471 19 37. Please submit your application by 26 November 2018, UFV-PA 2018/3798 Are you considering moving to Sweden to work at Uppsala University? If so, you will find a lot of information about working and living in Sweden at www.uu.se/joinus. You are also welcome to contact International Faculty and Staff Services at ifss@uadm.uu.se. [+]
New jobs at Uppsala universitet 2018-11-05

Amanuens i människa-datorinteraktion

Beskrivning Vid institutionen för informatik och media undervisar och forskar vi inom informationssystem, ... människa-datorinteraktion samt medie- och kommunikationsvetenskap. Styrkan med denna sammansättning är att vi samlar kompetens, nätverk och forskare från olika men samtidigt tangerande områden. Därmed uppnår vi synergieffekter samtidigt som olikheterna genererar en kreativ och spännande forskarmiljö. Arbetsuppgifter Arbetet innefattar att vara behjälplig under seminarier och lektioner, att handleda studenter i designprojekt och ge återkoppling på skrivna uppgifter, samt att utföra administrativt arbete i relation till kurser inom Människa-Datorinteraktionsprogrammet. Kvalifikationer Avslutade kurser på minst A-nivå inom Människa-Datorinteraktion med goda resultat. Pågående högskolestudier. Goda språkkunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Villkor Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Meriterande i övrigt Arbetet ställer stora krav på samarbetsförmåga samt att självständigt kunna driva och slutföra sina arbetsuppgifter inom givna tidsramar, även under tillfälliga arbetstoppar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, så som erfarenhet av designarbete och designhandledning, förmågan att kunna ta egna initiativ och lösa problem på ett för verksamheten konstruktivt sätt. Det är meriterande med kurser eller erfarenhet inom pedagogik. Ansökningsförfarande Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av dig själv samt motivering till varför du söker tjänsten. Uppge även om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Ansökan skall innehålla en kortfattad beskrivning om din pedagogiska grundsyn, hur du ser på lärande och hur du ser på att lära andra.  Ansökan ska dessutom innehålla CV och ett intyg på studieresultat från Studentportalen. Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde: 2019-01-10 eller efter överenskommelse Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t. o. m. 2019-06-20 Anställningens omfattning: 10-50% Ansökan görs i rekryteringssystemet Varbi, UFV-PA 2018/3608, senast den 23 november 2018. [+]
New jobs at Uppsala universitet 2018-11-01