logotyp Studentportalen

Hjälp

Studentportalen används vid undervisning och kursadministration av studenter, lärare och administratörer vid Uppsala universitet. Vilka hjälptexter som visas beror på om du är inloggad eller inte samt om du är student eller anställd.

Support för studenter

Kontakta gärna Servicedesk om du som student behöver hjälp med Studentportalen, studentkonto, inloggning och utskrifter. Obs! Kontakta alltid den kursansvariga institutionen om frågorna gäller en specifik kurs, schema och dess innehåll.

Telefon: 018–471 44 00
E-post: servicedesk@uu.se

Support för anställda

Telefon: 018-471 44 00
E-post: support-elarande@uadm.uu.se

Studentportalen är beroende av andra system

Studentportalen hämtar och sammanställer information från flera andra system vid universitetet och därför kan ev. problem ibland bero på saker som portalen inte ansvarar för eller har kontroll över.

Kontakta SELMA-ansvariga på din institution om du har problem enl. någon av punkterna nedan:

 • Kursen/kurstillfället syns inte i Studentportalen
 • Kursplanen eller kurslitteraturen visas inte
 • Utbildningsplanen eller studieplanen för programmet visas inte
 • Kontaktinformationen för programmet visas inte

Kontakta Ladok-ansvariga på din institution om du har problem enl. någon av punkterna nedan:

 • Studenten finns inte med på deltagarlistan
 • Det finns för många studenter på deltagarlistan
 • Resultatlistan från Ladok visas inte i portalen
 • Provkoden kan inte väljas/visas inte vid aktivering av ett tentamenstillfälle

Logga ut

Studentportalen samlar många tjänster under ett och samma tak. När du klickar på Logga ut i portalen loggas du ut från Studentportalen men kan fortfarande vara inloggad på en tjänst som t.ex. webbposten. Tänk på att stänga ner webbläsarens fönster för att vara säker på att du är utloggad från alla tjänster.

Om Studentportalen

Studentportalen underlättar undervisning, administration och kommunikation för studenter, lärare och kursadministratörer.

Här får du som student tillgång till dina kurs- och programsidor, schema, viktiga datum och studieresultat. Du också beställa studieintyg, adressändra och anmäla dig till grupper och tentamen m.m.

Undervisning

Studentportalen erbjuder massor med funktioner som lärarna kan välja att använda och som då visas på studentens program- och kurssidor. Exempelvis gruppindelning, inlämning, Innehållssidor, framsteg, diskussionsforum och kursvärderingar.

Spridning av information

I Studentportalen kan man enkelt rikta information till olika grupper av studenter, t.ex. inom ett program, på en institution eller vid en kurs. En anställd kan, beroende av sin roll/behörighet, välja att rikta funktionen/informationen till:

 • Samtliga studenter på institutionen
 • Studenter som är antagna till ett visst program/inriktning
 • Studenter som har registrering på en kurs oavsett kurstillfälle
 • Studenter på ett samläsningstillfälle
 • Studenter på ett kurstillfälle
 • Grupper inom ett kurstillfälle

Kurser och handledning

Vi kommer gärna ut till din institution och håller en kurs eller informerar om Studentportalen. Kontakta info-elarande@uadm.uu.se.

Öppen verkstad varje onsdag

Varje onsdag kl. 14.00-16.00 kan du bolla idéer med pedagogiska utvecklare och få handledning i universitetets system inom lärandeområdet. Mejla gärna till support-elarande@uadm.uu.se i förväg om du har ett specifikt problem.

Plats: Laborativa lärosalen (10:203), campus Blåsenhus, von Kraemers allé 1A.

Välkommen!

 

Tips och guider

Klicka på frågetecknet längst upp i högra hörnet för att få hjälp om aktuell tjänst eller funktion.

Vissa funktioner innehåller mycket information och då kan det vara lättare att läsa informationen om du maximerar fönstret. Det gör du via maximera-ikonen högst upp till höger på sidan.

Guider (pdf):

Instruktionsfilmer om Studentportalen

Samtliga hjälptexter finns samlade i en manual.

Språk och tillgänglighet

Det går att välja språk i Studentportalen (svenska/engelska). Alla kursnamn, menyer, gemensamma rubriker, ledtexter m.m. i portalen finns översatta till engelska. Alla inmatningsfält i portalen finns också på svenska och engelska. Observera att om ingen text finns på det ena språket visas den text som finns inmatad på det andra språket istället.

Tillgänglighet

Studentportalen strävar efter att följa E-delegationens vägledning för webbutveckling samt de standarder som är utarbetade av World Wide Web Consortium (W3C).

Lyssna

Studentportalen tillhandahåller tjänsten "Lyssna" för de användare som vill få innehållet uppläst. För att aktivera tjänsten klickar du på knappen "Lyssna" till höger i huvudmenyn.

Större text

All text går att förstora och förminska. Gå till Visa i webbläsarens meny och välj Textstorlek alternativt Öka teckenstorlek. I Firefox kan man använda Ctrl + och Ctrl -.

Tillgängliga pdf:er

Studentportalen rekommenderar alla lärare, administratörer och studenter som lägger upp innehåll i form av pdf:er att göra dessa tillgängliga för synskadade. Detta görs genom att använda ordbehandlingsprogrammets formatmallar. Var noga med att märka upp rubriker som rubriker och text som text innan du sparar dokumentet som pdf. Tänk också på att inscannade texter inte går att läsa via en skärmläsare.

Om du har synpunkter på hur Studentportalens tillgänglighet kan förbättras, kontakta support-elarande@uadm.uu.se.

Tack till

Studentportalen använder ikoner från The Tango Desktop Project.

Nedladdningsbara rättstavnings- och talsyntesprogram

Som student vid Uppsala universitet har du tillgång till rättstavnings- och talsyntesprogram. Logga in för att ladda ner dessa.

Nedladdningsbara rättstavningsprogram

Du som är student vid Uppsala universitet har möjlighet att ladda ner rättstavningsprogram på PC och Mac.

Stava Rex är ett program som rättar stavfel och grammatikfel i svensk text. Stava Rex är speciellt utvecklat för personer med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter men kan användas för alla som vill ha hjälp med stavning. SpellRight är ett rättstavningsprogram på engelska. Det rättar engelska stavfel och grammatikfel. Det är utvecklat för att användas av dem som skriver på engelska som andraspråk och för personer med läs- och skrivsvårigheter, men det är precis som Stava Rex bra för alla som behöver stöd för sin stavning.

Här finns en video på YouTube som visar hur Stava Rex och SpellRight

Ladda ner Stava Rex och SpellRight på https://dl.oribisoftware.com/auth/login
Användarnamn: anv_uppsalauniversitetet (observera att det är bestämd form)
Lösenord: bXxrCN44
Licensnyckel för Stava Rex: EBMHEAUL
Licensnyckel för SpellRight: EJAJGDBT

För support kontakta Oribi på telefon: 046-32 30 12 eller e-post: support@oribi.se

Nedladdningsbart talsyntesprogram

TorTalk är ett lättanvänt läsverktyg som kan läsa upp alla e-böcker, låsta pdf-filer och text på inscannade bilder. Programmet är speciellt utvecklat för personer med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter men kan användas av alla som vill ha ett enkelt läsverktyg. Du som är student vid Uppsala universitet har möjlighet att ladda ner talsyntesprogrammet TorTalk på PC eller Mac.

TorTalk för Windows

TorTalk för Windows laddas ner från följande adress:
www.tortalk.se/tortalkdownload/
Ange licensnyckeln nedan för att aktivera programmet:
BBJ60-X0400-G1F48-H81AA-3E13H-YCE74-D62I4

Hämta fler röster och språk på:
https://tortalk.se/talsyntesroster-tortalk-windows/
Här finns videofilmer om användande och installation:
www.tortalk.se/tortalk-talsyntes-windows/

TorTalk för Mac
TorTalk för Mac laddas ner från följande adress:
www.tortalk.se/tortalkmacdownload
Ange licensnyckeln nedan för att aktivera programmet.
BBJ60-U0C00-G1F48-H81AN-3S1WU-N7K76-E98NH

Hämta fler röster och språk på:
https://tortalk.se/talsyntesroster-tortalk-mac/
Här finns videofilmer om användande och installation:
https://tortalk.se/videofilmer-tortalk-mac/

Support

TorTalk har fri support för alla användare: Kontakta TorTalk

Tillgänglighetsredogörelse

Uppsala universitet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Studentportalen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1

Brister på studentportalen.uu.se

 • Dialoger ligger inte i något landmark
 • Dubletter av ID kan förekomma på några sidor
 • HTML används på flera ställen för att formatera innehållet
 • Vissa sidor saknar H1.
 • Sökfältet vid tabeller saknar beskrivning
 • Vid tabeller där huvudet är fixerat används samma ID två gånger

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 23 september 2020.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Uppsala universitet åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av delar av Studentportalen enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:

Studentportalen är byggd med en äldre teknik samt har planer på att avvecklas, alternativt byggas om, inom ett par år. Webbplatsen är tillgänglighetsanpassad så mycket det är möjligt utan att lägga ner oskäligt mycket med tid.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från Studentportalen på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss. Då detta är nytt förfarande är svarstiden ännu inte fastställd men vi försöker svara så fort vi kan.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan vända dig till dem om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av https://studentportalen.uu.se och den senaste bedömningen gjordes den 19 september 2019. Webbplatsen publicerades för mer än två år sedan.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Redogörelsen uppdaterades den 19 september 2019.

Behörighet och roller

För att en anställd ska kunna logga in och arbeta i Studentportalen måste hon/han ha behörighet att göra detta. Ansök om användarbehörighet för Studentportalen via behörighetsblanketten (pdf)

Ansökan om behörighet till Studentportalen undertecknas av prefekten på institutionen. Det är möjligt att ha en eller flera roller vid en institution. Rollen styr vad man kan göra i Studentportalen och beskrivs i detalj på sidan 2 i behörighetsblanketten.

Om en anställd har behörighet till flera institutioner, men olika roller på resp. institution, kommer hon/han åt olika funktionalitet beroende på vilken institution den inloggade användaren har valt att arbeta med i portalen. 

Behörigheten administreras genom universitetets centrala behörighetssystem AKKA.

Vad har jag för behörighet?

Som anställd kan du alltid klicka på ditt namn högst upp i högra hörnet. Då visas vilka behörigheter du har på resp. institution.

Vem har behörighet på institutionen?

Under fliken Behörigheter listas alla som har behörighet att arbeta i Studentportalen vid vald institution. Här visas också vilka roller som gäller för respektive person och vilka kurser som den anställde kommer åt. Det går att skicka e-post till personer på listan.

Behörighet per kurstillfälle

Det går att begränsa en anställds behörighet till enstaka kurstillfällen. Detta kan vara användbart när en lärare, assistent eller gästföreläsare bara ska komma åt ett eller några kurstillfällen istället för samtliga kurser vid institutionen.

Om en student ska hjälpa till på en kurs går det att skapa ett externt konto för den studenten och därefter lägga till behörighet för externkontot på aktuellt kurstillfälle.

Behörigheter per kurstillfälle administreras av en Behörighetsadministratör vid institutionen - en behörighet som i sin tur måste godkännas av prefekten. Se behörighetsblanketten (pdf)

Obs! Om en anställd som har behörighet att arbeta med alla kurstillfällen på en institution endast ska få arbeta med några enstaka kurstillfällen måste behörigheten för hela institutionen tas bort. Prefekt eller motsvarande måste då kontakta supporten,

Lägg till behörighet per kurstillfälle

 1. Klicka på fliken Behörigheter
 2. Klicka på knappen Lägg till begränsad behörighet. Knappen är endast synlig för anställda med rollen Behörighetsadministratör.
 3. Sök fram användare som begränsningen ska gälla (endast personer som är anställda eller som har ett externt konto visas).
 4. Välj roll. Det går att välja kurstillfällesadministratör och lärarassistent. Information om vad de olika rollerna innebär finns på sidan två i behörighetsblanketten.
 5. Välj vilket eller vilka kurstillfällen som användaren ska ha rätt att arbeta med (gäller pågående termin).
 6. Klicka på Spara.

För att ta bort en begränsad behörighet klickra du på länken Ta bort vid kurstillfället.

Externa konton i Studentportalen

En person med ett externkonto kan få behörighet att arbeta som lärare eller administratör i Studentportalen (behörigheten kan begränsas till ett/några kurstillfällen om så önskas). Det går även att lägga till deltagare med ett externkonto på internutbildningstillfällen. Externa konton skapas i AKKA av IT Servicedesk.

Studenter

Studenter med studentkonto kan logga in i Studentportalen via studentportalen.uu.se.

Nyantagna studenter utan studentkonto kan aktivera sitt konto via www.uu.se/konto.

Vad en student får tillgång till i Studentportalen beror på om de är antagna eller registrerade.

Antagen student med studentkonto får tillgång till:

 • Antagningsuppgifter med registreringsinformation
 • Sina kurs- och programsidor med publik information samt:
  • Kursmaterial
  • Länkar/schemalänkar
  • Praktiktillfälle
 • Samtliga studenttjänster, t.ex. studieintyg

Registrerad med studentkonto får tillgång till:

 • Sina kurs- och programsidor med all information
 • Deltagarlistor med e-post
 • Samtliga studenttjänster, t.ex. studieintyg

Innehåll

Studentportalen hämtar information ur centrala system vid universitetet och andra databaser. På det här sättet kan portalen ge alla studenter och anställda ett basutbud av tjänster utan att institutionerna behöver göra något.

Studentportalen ger alla inloggade studenter och anställda:

 • Kurssidor
 • Programsidor
 • Schema (om institutionen använder schemaläggningssystemet TimeEdit)
 • Länk till Office 365 och e-post
 • Nyhetsflöden

Dessutom får studenter tillgång till:

 • Min profil med personliga inställningar, t ex. visning av personuppgifter
 • Studiedokumentationssystemet Ladok
 • Universitetets utskrifts- och kopieringssystem
 • Information från studentkårerna

Studentportalen erbjuder även många funktioner som institutionerna kan välja att använda och som då visas på program- och kurssidor, se Funktioner i menyn.

Startsida

Startsidan innehåller meddelanden från institutioner, kurser och program samt länkar till kurs- och programsidor som är aktuella för den inloggade användaren.

Kurser och program

Till vänster på sidan ser du rubriken REGISTRERA DIG! om du har kurser eller program du är antagen till men ej ännu registrerat dig på. Klickar du på länkarna kommer du till registreringsinformation om resp. kurs/program.

Under rubriken Program visas länkar till de program du är antagen till om inget avbrott finns noterat på programmet.

Under rubriken Pågående kurser denna termin visas länkar till de kurser du läser denna termin.

Under fliken Mina studier hittar du alla dina kurser - pågående, oavslutade och avslutade. Där finns t.ex rubriken Antagningsuppgifter med registreringsinformation med länkar till de kurser/program som du är antagen men ännu inte registrerad till den här terminen eller kommande termin. Till vissa kurser sker registrering via Studentportalen. Klicka på länkarna för att se vad som gäller för dina kurser/program.

Tentamensanmälningar

Om institutionen använder Studentportalens funktion för tentamensanmälan visas länken till dina aktuella tentamensanmälningar här. Anmälan till tentamen görs via Mina studier > Tentamensanmälningar.

Kursvärderingar

Om du har en obesvarad kursvärdering visas en påminnelse på startsidan med en länk till aktuell kursvärdering.

Meddelanden

Meddelanden visas i kronologisk ordning, det meddelande som lades in eller ändrades sist visas överst på listan. Samma meddelanden visas även på de aktuella kurs- och programsidorna.

Meddelanden som visas på startsidan har skickats från institutionen eller från dina pågående kurser, dvs. kurser du är registrerad på under denna termin. Om du läser på ett program visas även meddelanden som gäller ditt program.

Min undervisning

Här visas genvägar till de kurser där du finns med på lärarlistan nuvarande, föregående eller kommande termin. Observera att det är först när du finns inlagd på kursens lärarlista som länken till kursen finns med i Min undervisning.

De kurser som administratören/läraren saknar behörighet för är inte är klickbara.

Under fliken Utbildning visas samtliga kurser och via länken Min undervisning i menyn får man en översikt över de kurser där man enligt lärarlistorna undervisar under respektive termin, dvs. även tidigare terminer.

Ogranskade inlämningar

Via Ogranskade inlämningar kan lärare enkelt hålla koll på om det finns inlämningar som behöver rättas. Här visas antal ogranskade inlämningsuppgifter (status Inlämnad och Komplettering inlämnad) på alla kurser där läraren finns med på lärarlistan. Det går också att se antal ogranskade inlämningar för respektive inlämning genom att klicka på pilen vid kursens namn.

Ogranskade inlämningar visas på lärarens startsida och hämtar information från alla inlämningar - oavsett termin.

Senaste händelserna

Senaste händelserna visar vad som har hänt på kurser och program som du är registrerad på och ännu inte har avslutat. Det kan exempelvis vara att ett nytt dokument har lagts upp i en dokumentsamling, en ny innehållssida har skapats eller att en kursrapport har publicerats.

Händelsen länkar till aktuell funktion som är markerad med gul ram.

En gul stjärna markerar att händelsen har skett sen du loggade in sist. Om något händer medan du är inloggad markeras detta med en lila stjärna.

Observera att förändringar i schemaläggningssystemet TimeEdit eller anmälan till tentamen inte visas som en händelse.

Viktiga datum

Under rubriken Viktiga datum visas de deadlines som gäller för kurser du är registrerad på och ännu inte har avslutat. Det kan till exempel vara anmälan till tentamen eller inlämning av uppgift. Det viktiga datumet länkar till aktuell funktion. Fyra dagar innan deadline visas ett utropstecken bredvid datumet.

På kursens startsida visas kursens viktiga datum för registrerade studenter samt för alla behöriga lärare och administratörer vid institutionen.

Följande funktioner visas under Viktiga datum:

 • Anmälan till grupp
 • Inlämning
 • Komplettering av inlämning
 • Kursregistrering via Studentportalen
 • Kursregistrering via upprop
 • Kursvärdering
 • Tentamensanmälan
 • Tentamen

Export av viktiga datum till kalender

Det är möjligt att exportera viktiga datum till en kalender. Det görs genom via på kalenderikonen längst ner till vänster vid Viktiga datum.

Om exporten sker via startsidan kommer alla viktiga datum med. Om exporten görs via kurssidan kommer endast viktiga datum för aktuell kurs med.

Sök

Sökfunktionen ger dig möjlighet att söka fram kurs- och programsidor i Studentportalen.

Skriv in namnet / koden på kursen eller programmet i sökfältet och klicka på Sök.

Du kan söka efter en kurs- eller programsida genom att ange:

 • anmälningskod
 • kurskod
 • programkod
 • kursens namn
 • programmets namn

Sökordet måste innehålla minst tre tecken förutom eventuellt prefix (uu-). 

Meddelanden på startsida

Meddelanden visas i kronologisk ordning, det meddelande som lades in eller ändrades sist visas överst på listan. Samma meddelanden visas även vid de aktuella kurs- och programsidorna.

På startsidan visas de senaste meddelandena som institutionerna skickat till samtliga studenter. Detta gäller såväl meddelanden från institutionen, kursen, kurstillfället eller programmet som studenten är behörig på.

Meddelanden som visas på startsidan har skickats från institutionen eller från dina pågående kurser, dvs. kurser du är registrerad på under denna termin. Om du läser på ett program visas även meddelanden som gäller ditt program.


Min undervisning

Här visas genvägar till de kurser där du finns med på lärarlistan nuvarande, föregående eller kommande termin. Observera att det är först när du finns inlagd på kursens lärarlista som länken till kursen finns med i Min undervisning.

De kurser som administratören/läraren saknar behörighet för är inte är klickbara.

Under fliken Utbildning visas samtliga kurser och via länken Min undervisning i menyn får man en översikt över de kurser där man enligt lärarlistorna undervisar under respektive termin, dvs. även tidigare terminer.


Kurs- och programsidor

I Studentportalen finns kurs- och programsidor. Sidorna innehåller alltid en viss basinformation som länk till Biblioteket och Deltagarlista samt de funktioner som institutionerna har valt att göra tillgängliga. Det kan exempelvis vara Innehållssidor eller meddelanden. Se guide om programsidor (pdf)

Alla kurs- och programsidor går att se utan inloggning via Studentportalens sökfunktion. På så sätt kan presumtiva studenter få en inblick i kursen eller programmet. För att se all information måste man dels vara registrerad på kursen/programmet och dels vara inloggad.

Vilka funktioner som visas på en öppen kurs- och programsida styrs av administratören. Funktioner som innehåller personuppgifter är inte tillgängliga på kurs-och programsidor utan inloggning.

Listor med institutionens kurs och programutbud

Studentportalen kan generera automatiska listor med institutionens kurs- och programutbud. Listorna innehåller länkar till respektive kurs- eller programsida i Studentportalen. Dessa listor finns tillgängliga i InfoGlue. Kontakta support-elarande@uadm.uu.se för mer information.

Ordlista

Kurssidor

När du loggat in i portalen ser du länkar till dina pågående kurser på startsidan. Alla kurser har en egen kurssida. Om läraren eller institutionen använder Studentportalens funktioner visas även de här.

Kurssidor för kurser du läst tidigare terminer listas under fliken Mina studier.

Länk till Biblioteket

Länken Biblioteket finns i menyn på varje kurssida och går till Bibliotekets startsida. Här kan du söka efter litteratur via bibliotekets sökfunktion.

Deltagarlista med e-post

Uppgifter om kursdeltagare, dvs. registrerade studenter på kursen, hämtas från Ladok. Här visas e-postadresser till de studenter som under fliken Min profil har angett att e-postadressen får vara synlig.

Kursplan med litteraturlista

Kursplanen innehåller information om kursens mål, kurslitteratur, examinationsform etc. Enligt högskoleförordningen måste alla kurser ha en kursplan. Länken "Kursplan" i menyn på kurssidan länkar till universitetets utbildningsdatabas.

Programsidor

Om du läser vid ett program får du en programsida för respektive program. Programsidan innehåller länkar till de kurser som ingår i programmet samt länkar till programmets utbildningsplan.

Här visas även ev. funktioner som används t. ex. länkar och meddelanden.

Studieplan

Studieplanen innehåller en förteckning av vilka kurser som ingår i programmet för varje termin.

Utbildningsplan

Utbildningsplanen innehåller information om de kurser som utbildningen omfattar, dess huvudsakliga uppläggning samt de särskilda behörighetskrav som gäller för antagning till utbildningen.

Länken Utbildningsplan i menyn på programsidan länkar till universitetets utbildningsdatabas.

Sök

Sökfunktionen ger dig möjlighet att söka fram kurs- och programsidor i Studentportalen.

Skriv in namnet / koden på kursen eller programmet i sökfältet och klicka på Sök.

Du kan söka efter en kurs- eller programsida genom att ange:

 • anmälningskod
 • kurskod
 • programkod
 • kursens namn
 • programmets namn

Sökordet måste innehålla minst tre tecken förutom eventuellt prefix (uu-). 

Utökad sökning

Om du vill söka efter en kurs som gavs innan pågende termin klickar du i kryssrutan under sökrutan. En utökad sökning visar alla kurser från 2007 och framåt.

Resultat

Resultatlistan visar automatiskt upp kurser för pågående och kommande termin samt program. Om det är en utökad sökning visas alla kurser från 2007 och framåt.

När du har gjort en sökning visas resultatet i en lista. Kursens/programmets namn länkar till resp. kurs- och programsida i Studentportalen. Kolumnen Typ visar det om det är en kurs, ett kurspaket eller ett program.

Om kursen ingår i ett kurspaket visas information om vilket kurspaket kursen tillhör i kolumnen Kommentar.

Om sökningen innehåller ett kurspaket visas kurspaketet i listan. Ett kurspaket har ingen egen kurssida (och har därför ingen länk) men kurspaketet visas alltid i samband med den kurs som ingår i kurspaketet.

Om din sökning inte ger någon träff, vänligen kontrollera att ditt sökord stämmer överens med det sökalternativ du valt.

Mina studier

Under fliken Mina studier hittar studenten alla sina kurser och program. Här visas också studentens antagingar och registreringar. I vänstermenyn finns länk till aktuella tentamensanmälningar där studenten kan anmäla/avanmäla sig. Där finns också länkar till framsteg, inlämningsuppgifter och portföljöversikt.

Under rubriken Program visas länkar till de program du som student är antagen till om inget avbrott finns noterat på programmet.

Under rubriken Pågående kurser denna termin finns länkar till de kurser som du är registrerad till just nu. Läser du inom ett program/inriktning får du även länken till programsidan.

Om det finns kursdelar till ett kurstillfälle visas de indenterade under kurstillfällets namn i menyn. Funktioner som är kopplade till kursdelen visas i menyn.

Under Oavslutade kurser finns länkar till de kurser som du har läst någon tidigare termin men som saknar sammanfattningsbetyg.

Länkar till de kurser som du har fått sammanfattningsbetyg på finns under Avslutade kurser.

Mitt Ladok

Under fliken Mitt Ladok hittar studenten information om vilka tjänster som finns i Ladok. Där finns också en länk till Ladok och information om support.

Mitt schema

Detta schema hämtar uppgifter från schemaläggningssystemet TimeEdit.

Student: Schemat visar upp schemahändelser från de kurser som du är registrerad på denna termin. Om du tillhör en grupp med schemalagd undervisning ser du även dessa schemahändelser.

Vissa institutioner använder schemasystem som Studentportalen inte kan hämta schemahändelser ifrån. Institutionen kan däremot lägga upp en Schemalänk som visas på kurssidan.

Lärare och adminstratörer: Du ser de schemahändelser som du är inbokad på. Schemahändelser som är kopplade till grupper visas inte för lärare och administratörer (eftersom de inte ingår i gruppen). Däremot finns länkar till schema för respektive grupp i aktuell gruppindelning. Samtliga scheman, dvs även de som inte är publicerade ännu, finns tillgängliga för lärare och administratörer via www.uu.se/goto/bokarum.

Söka fram scheman

Studentportalen visar automatiskt upp schemahändelser som gäller för dig men det går även att söka fram andra scheman. Klicka på Ändra sökning och välj kurs/program.

Prenumerera på schema

Det går att prenumerera på ett schema för en kurs eller ett program.

 1. Klicka på Prenumerera.
 2. Kopiera och klistra in adressen i ditt kalenderprogram.

 

Nyheter

Att lägga till ett nyhetsflöde, även kallat RSS-flöde, gör att användaren får möjlighet att koppla olika informationskanaler till sin profil i Studentportalen.

Nyheterna visas direkt på startsidan i form av en komprimerad version med de tre senaste nyheterna från de olika nyhetsflöden du prenumererar på. Innan du gjort några egna inställningar visas endast de senaste nyheterna om driftavbrott & driftstörningar från UpUnet, universitetets datornät.

För att se nyheterna i sin helhet och för att göra egna inställningar klickar du på fliken Nyheter. Här visas de senaste nyheterna från dina prenumerationer i full version.

Lägg till nyhetsflöde

Genom att klicka i menyn på Lägg till/ta bort nyhetsflöde får du möjlighet att själv välja vilka nyheter du vill prenumerera på. Du lägger till genom att bocka för ett eller flera nyhetsflöden i listan och sedan klicka på Spara. Dessa nyhetsflöden dyker nu upp som länkar i menyn till vänster under nyhetsfliken och möjliggör för användaren att direkt gå in och läsa nyheterna i ett specifikt flöde.

Ta bort nyhetsflöde

Här gör du på samma sätt som ovan fast du avmarkerar de nyhetsflöden du vill ta bort och klickar därefter på Spara.

Min e-post

Sedan januari 2017 erbjuds alla studenter vid Uppsala universitet ett Office 365-konto inklusive Microsofts e-posttjänst.

Din e-post tillhandahi?1/2i?1/2lls av Outlook.com, där du får en inkorg med 50 GB e-postutrymme. Du når din e-post via https://outlook.com/student.uu.se med valfri enhet. Logga in med din student-e-postadress "förnamn.efternamn.1234@student.uu.se" och ditt lösenord A.

Där kan du också konfigurera e-post på olika sätt. Du kan t.ex. skapa autosvar eller ställa in vidaresändning om du vill fortsätta att använda din gamla Gmail, Hotmail eller annan e-postadress. Läs mer om e-posttjänsten och hur man konfigurerar den.

Mer om Office 365

Office 365 är en samling av verktyg och tjänster på nätet:

 • Office 2016, även kallad Office Pro Plus, är en "offline-version" av Office-paketet, som du kan ladda ned till din dator. Den fungerar för både Windows och Mac. Den inkluderar bl.a. Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, OneNote och Publisher.
 • Online-versioner av OneNote, Word, Excel, PowerPoint och formulär.
 • E-post, kalender, adressbok och uppgifter
 • Sharepoint online med 1TB OneDrive lagring, Video, Delve och Newsfeed.

Du når din Office 365-tjänst via https://portal.office.com med valfri enhet och loggar in med din student-e-postadress "förnamn.efternamn.1234@student.uu.se" och ditt lösenord A. Självklart kan du också använda verktygen på dina mobila enheter. Ladda bara ner programmen från Windows-, Android- eller Apple-Appstore.

Läs mer om Office 365.

 


Utskrifter och kopiering

Vid Uppsala universitet finns gemensamma utskrifts- och kopieringssystem med vilka du kan skriva ut, kopiera och skanna in dokument.
Läs mer om utskrifter och kopiering.

Utskrifter i Uppsala

Läser du i Uppsala är det utskrifts- och kopieringssystemet Korint som används.

Studenter kan använda Korint för att skriva ut, kopiera och skanna in dokument. Betalning hanteras genom en online-lösning med hjälp av PayEx.

Korint nås via korint.uu.se

Utskrifter på Campus Gotland

På Campus Gotland används ett annat utskriftssystem än Korint. Läs mer om utskrifter på Campus Gotland.

 

Mina filer

Tjänsten Mina filer har avvecklas eftersom det finns så många liknande och bättre tjänster tillgängliga.

 

Mina tjänster

Fliken Mina tjänster är tillgänglig för studenter och innehåller:

 • Bibliotektjänster
  Information och länkar till Mina lån och lånekort och bibliotekets chatt, fråga biblioteket och bibliotekets Söktjänst för tryckta och elektroniska böcker och tidskrifter.
 • Office 365
  Information om din e-post och om Office 365 samt support.
 • Utskrifter och kopiering
  Länkar till utskrifts- och kopieringssystemet EduPrint och information om systemet.
 • Rättstavningsprogram
  Du som är student vid Uppsala universitet har möjlighet att ladda ner rättstavningsprogrammen Stava Rex och SpellRight på PC och Mac.
 • Talsyntesprogram
  Du som är student vid Uppsala universitet har möjlighet att ladda ner talsyntesprogrammet TorTalk på PC och Mac.

Min profil

Fliken Min profil är tillgänglig för studenter. Här kan du som student bl.a. ändra lösenord, ladda upp en profilbild och lägga till en studierelaterad länk.

Vidaresändning av e-post och frånvaromeddelande för e-post via autosvar sköter du via ditt Office 365-konto, som är kopplat till ditt användarkonto vid Uppsala universitet. Läs mer om din e-post och konfigurering.

Studierelaterad länk

Via Min profil kan du lägga till en studierelaterad länk.

 1. Fyll i namnet på länken.
 2. Skriv in länkadressen.
 3. Klicka på Spara länkadress.

Länken visas nu i alla deltagarlistor där du finns med och får endast leda till en studierelaterad sida.

För att ta bort en länk klickar du på knappen Ta bort länkadress.

Ändra adressuppgifter

Adressändring gör du i Ladok.

Ändra lösenord

För att ändra lösenord går du till uu.se/konto. Lösenordet skall vara av god kvalitet och bytas tillräckligt ofta (minst var tredje månad). Det ska vara personligt och hållas hemligt.

För att byta lösenord måste du först ange nuvarande lösenord A, därefter ange det nya lösenordet två gånger och klicka på "Ändra lösenord".

Lösenordet ska:

 • vara personligt och inte lämnas till andra,
 • vara minst 10 och inte mer än 40 tecken,
 • endast innehålla tecknen a-z, A-Z, 0-9 samt specialtecknen ~ \\! @ \\# $ % ^ & ( ) _ + \\\\ - * / \\= { } [ ] | ; ' " < > , . ?
 • innehålla minst en bokstav samt minst en siffra eller ett specialtecken,
 • inte förekomma i någon ordlista (varken fram- eller baklänges) efter att siffror och specialtecken är borttagna,
 • inte vara ett namn (varken fram- eller baklänges),
 • inte innehålla bokstavsdelen av användarnamnet (varken fram- eller baklänges),
 • inte innehålla andra lättigenkännliga strängar (varken fram- eller baklänges), t.ex. "QWERTY", födelsedata och registreringsnummer,
 • inte innehålla kända dåliga lösenord (varken fram- eller baklänges) samt
 • inte vara lika som befintliga lösenord A och B (fram- eller baklänges).

Efter att lösenordet ändrats skickas ett bekräftelsebrev till dig via e-post.

Visning av personuppgifter

Du väljer hur du vill visa dina personuppgifter i Studentportalen.

Upp

Funktioner

Idag innehåller Studentportalen följande funktioner:

Bild på anslagstavla

Anslagstavla med meddelanden

Via en anslagstavla kan du rikta meddelanden till olika grupper av studenter, t.ex. alla studenter vid en institution, ett program eller en kurs. På så sätt kan du vara säker på att alla nås av din information. Ett meddelande kan innehålla länkar och bilagor.

Bild på diskussionsforum

Chatt

Via en chatt kan studenter och lärare skicka snabba meddelanden till varandra. Flera lärare väljer att använda en chatt för att svara på studenternas frågor online. En chatt kan också användas som ett seminarieverktyg då studenter och lärare diskuterar ett speciellt ämne.

Bild på diskussionsforum

Diskussionsforum

I ett diskussionsforum kan du och studenterna diskutera olika ämnen. Du kan även använda ett forum för att svara på vanliga frågor eller låta studenterna analysera varandras inlämningsuppgifter.

Bild på filarea

Dokumentsamling för kursmaterial

I en dokumentsamling för kursmaterial kan du lägga upp dokument, som kursmaterial, gamla tentor och schema. För att studenterna lätt ska hitta dokumenten är det bra att tänka över hur dokumentsamlingar och mappar namnges.

Bild på filarea för grupparbeten

Dokumentsamling för grupparbeten

Med en dokumentsamling för grupparbeten kan du ge varje grupp på kursen egen yta där de kan samla sina dokument. Här kan studenterna skapa mappar, ladda upp filer eller ta bort filer som inte längre är akuella.

Bild på Framsteg

Framsteg

Framsteg kan användas på flera sätt. Du kan exempelvis bokföra närvaro eller studenternas framsteg på olika moment. Om momentet är kopplat till en inlämning förs status automatiskt över till framsteget. Det är även möjligt att rapportera in resultat för olika moment om dessa är kopplade till provkod. Se guide (pdf)

Bild på gruppindelning

Gruppindelning med anmälan

Via gruppindelning kan du skapa grupper utifrån kursens deltagarlista - antingen genom slumpmässig indelning eller genom att studenterna anmäler sig. Du kan sedan välja att en funktion, t.ex. en dokumentsamling, bara ska visas för en specifik grupp. Se guide (pdf)

Bild på Inlämning

Inlämning

Via en inlämning kan studenter ladda upp filer som du kan bedöma. Här kan du även kommunicera med studenten samt se en händelselogg. Det ar möjligt att plagiatkontrollera inlämnade filer och koppla inlämning till framstegsmoment. Se guide (pdf)

Bild på webbsida

Innehållssidor

I Studentportalen kan du skapa innehållssidor där du exempelvis kan infoga texter, länkar, dokument, bilder, matematiska formler och filmer. Du kan välja vilket innehåll som ska visas på svenska och/eller engelska. Se guide (pdf)

Bild på kursregistrering

Kursregistrering via webb eller upprop

Via en kursregistrering kan du lägga upp information om hur och när studenten ska registrera sig - oavsett om registrering sker via Studentportalen eller via upprop. Allt visas öppet på kurssidan så att även reserver och efterantagna kan ta del av viktig information. Se guide (pdf)

Bild på kursvärdering

Kursvärdering

I Studentportalen kan du skapa en kursvärdering som studenterna besvarar anonymt. Här kan du också påminna studenter, se resultat och skriva kursrapport. Till din hjälp finns fördefinierade mallar, frågor och skalor.

Bild på länk

Länk

Med hjälp av en länk kan du länka till en extern webbsida, ett dokument, ett e-mötesrum eller en annan tjänst som används på kursen. En länk visas i menyn på kurs- eller programsidan.

Bild pa lararlista

Lärarlista

En lärarlista innehåller information och kontaktuppgifter om kursens lärare och administratörer. Tips! Om du finns med på en lärarlista får du automatiskt en genväg till kursen på din startsida.

Bild på Ping Pong

Ping Pong

Denna funktion kopplar samman ett kurstillfälle i Studentportalen med en aktivitet i lärplattformen Ping Pong. Uppgifter om registrerade studenter förs kontinuerligt över till Ping Pong och studenterna får en länk till lärplattformen från sin kurssida.

Programansvarigikon

Programansvariglista

En programansvariglista innehåller information om vilken/vilka programansvariga som finns på respektive utbildning samt deras kontaktuppgifter. Tips! Om du finns med på en programansvariglista får du en automatisk genväg till programmet på startsidan.

Bild på schema

Schemalänk

Ge studenterna tillgång till schemat via en länk som visas i menyn på kursen. På så sätt hittar studenterna schemat oavsett om det ligger i kursens dokumentsamling, på en extern webbsida eller i schemaläggningssystemet TimeEdit.

Bild på tentamensanmälan

Tentamensanmälan

Via tentamensanmälan kan studenterna se sina samtliga skrivningar och kan anmäla och avanmäla sig till tentamen. Funktionen stödjer anonymiteten från anmälan till resultatrapportering och institutionen får automatiskt en sammanstallning över samtliga tentemenstillfällen. Se guide (pdf)

Bild på tester

Tester

I en testsamling kan du skapa automat- eller lärarrättade tester med olika slags frågor, t.ex. lucktext, flervalsfråga, enkät och spela in ljud. Testsamlingsfunktionen ska inte användas för betygsgrundande examination som t. ex. webbtentor, utan endast för självtester och liknande. Eftersom testsamling är ett externt verktyg finns begränsade möjligheter att felsöka och åtgärda fel. Se guide (pdf)

Bild på webbsida

Wiki

Via en wiki kan studenter och lärare skriva i ett och samma dokument. Wikin lämpar sig särskilt bra vid grupparbeten och kollaborativt lärande. Som lärare kan du dessutom följa dina studenters arbete och ge fortlöpande feedback via wikins kommentarsfunktion. Se guide (pdf)

Bild på ämnesval

Ämnesval

Ämnesval lämpar sig bra for att hantera det inledande skedet i t.ex. uppsatsskrivning. Här kan du lägga upp valbara ämnen och sedan kan studenterna para ihop sig i grupper.

Samtliga funktioner måste aktiveras av en lärare eller kursadministratör. Obs! För respektive funktion finns en detaljerad beskrivning tillgänglig via funktionshjälpen (ikonen Image of the help icon ) i portalen samt i menyn till vänster för inloggade administratörer/lärare.

Hjälp för administratörer

Gemensamt för alla funktioner:

Om funktioner i portalen

Funktioner kan vara kopplade till:

 • Institutionen
 • Kursen
 • Kurstillfället
 • Samläsningstillfället
 • Programmet

På så sätt kan administratören välja att rikta funktionen/informationen till:

 • Samtliga studenter på institutionen
 • Studenter som är antagna till ett visst program/inriktning
 • Studenter som har registrering på en kurs oavsett kurstillfälle
 • Studenter på ett visst kurstillfälle
 • Studenter på ett samläsningstillfälle
 • Studenter på viss del av ett kurstillfälle
 • Grupper inom ett kurstillfälle

Funktioner kan inte alltid användas i alla sammanhang, utan det framgår av gränssnittet vilka av funktionerna som är möjliga att välja. Ett exempel är kursregistrering som bara går att lägga upp på kurstillfälle medan en dokumentsamling kan läggas upp på alla nivåer.

Studenten kommer alltid åt informationen i portalen via sin kurssida oavsett om informationen finns på institutionen, kursen, kurstillfället, samläsningstillfället eller del av kurstillfället.

Funktioner som knyts till program/inriktning visas däremot via studentens programsida.

Administratörens roll styr var en funktion får läggas upp. Exempel: En Kurstillfällesadministratör kan endast lägga upp/redigera/ta bort funktioner på kurstillfällen inom den institution hon/han har behörighet till. Läs mer om Roller och behörigheter under Hjälp-fliken.

Varje funktion kan nås via fliken Utbildning > Översikter. Här visas funktionslänken med en förkortning, t.ex. AT för anslagstavla.

Funktionsförkortningar

Kolumnnamnet är en förkortning av funktionen:
* = Flera funktioner av samma sort
AT = Anslagstavla
CH = Chatt
DF = Diskussionsforum
DS = Dokumentsamling
FS = Framsteg
GI = Gruppindelning
IH = Innehållssida
IL = Inlämning
KR = Kursregistrering
KV = Kursvärdering
LL = Lärarlista
LÄ = Länk
PP = Ping Pong
PT = Praktiktillfälle
SL = Schemalänk
TS = Testsamling
WI = Wiki
ÄV = Ämnesval

Visning och status

Gemensamt för alla funktioner är att man kan välja att begränsa visningen av funktionen via datum och tid samt genom att begränsa visningen till vissa grupper. 

Funktioner kan också ha olika status. Dessa inställningar görs när man lägger till en ny funktion eller i Redigera-läget.

Begränsa visningen med datum och tid

Om man vill att studenterna ska kunna se funktionen endast under en begränsad tidsperiod kan man begränsa visningen med datum- och tidsintervall.

Man kan också välja att endast ange ett "från och med" datum alt. endast ett "till och med" datum för visningen av länken.

Datum kan läggas in som: åååå-mm-dd, ååmmdd, åå-mm-dd, men Studentportalen visar alltid upp datum som åååå-mm-dd.

Tid anges med hh:mm, t.ex. 23.59.

Begränsa visningen till vissa grupper

Studenterna på kursen kan vara indelade i grupper som skapats via portalen, t.ex. undervisningsgrupper. Om det finns grupper inom kursen kan man välja att visa funktionen endast för en viss/vissa grupper.

Status

Funktionen kan ha olika status:

Utkast – funktionen visas bara för administratörer.
Portal – funktionen visas för behöriga studenter i portalen t.ex. samtliga studenter på kurstillfället.
Portal och Publik – funktionen visas även för icke-inloggade.

Lägg till ny funktion

Från fliken Utbildning > Översikter

 1. Klicka på den tomma tabellcellen för funktionen i vald översikt, då öppnas sidan där man fyller i uppgifter om funktionen.
 2. Fyll i uppgifter om funktionen.
 3. Klicka på Spara.

Är tabellcellen inte tom, klicka ändå och klicka sen på knappen Lägg till [vald funktion]. Följ sedan punkt 2 och 3 ovan.

Från fliken Utbildning > Kurstillfälle/Kurs/Program/Institutionssida

 1. Öppna startsidan för t ex ett Kurstillfälle
 2. Välj Lägg till ny funktion i vänstermenyn, då öppnas sidan Lägg till ny funktion.
 3. Välj funktion, antingen i rullgardinsmenyn eller genom att klicka på bilden framfär resp. funktion i bildlistan.
 4. Fyll i uppgifter om funktionen.
 5. Klicka på Spara.

Redigera/ta bort funktion

Från fliken Utbildning > Översikter

 1. Klicka på funktionslänken (t.ex. AT) i tabellcellen i vald översikt.
 2. Om det endast finns en funktion kommer man direkt in i funktionen. Där finns länkarna Redigera och Ta bort. Finns det fler funktioner av samma slag (markeras med *) öppnas en sida som listar dessa och där man kan välja att Redigera eller Ta bort funktionen.

Från fliken Utbildning > Kurstillfälle/Kurs/Program/Institutionssida

 1. Öppna startsidan för t ex ett Kurstillfälle.
 2. Välj funktion i vänster meny, t ex Anslagstavla.
 3. Välj Innehåll för att redigera funktionens innehåll, t ex meddelanden på anslagstavlan, Redigera för att redigera inställningar för Anslagstavlan eller Ta bort för att ta bort Anslagstavlan.

Lägg till samma funktion på flera ställen

Det går att utnyttja samma funktion på flera institutioner, kurser eller kurstillfällen samtidigt. Detta görs från översikterna.

 1. Klicka på länken Lägg till samma funktion på flera kurstillfällen/kurs/institutioner/program från översikterna (syns bara om man har rätt roll).
 2. Välj funktion i rullgardinsmenyn.
 3. Markera de kurstillfällen/kurser/program/institutioner där funktionen ska användas.
 4. Klicka på Välj.
 5. Arbeta därefter med funktionen som vanligt.

Obs! När man uppdaterar en funktion som används på flera ställen, t.ex. Kurs A, Kurs B och Kurs C, påverkar det alla samtidigt. Om man däremot klickar på Ta bort på en sådan funktion tas endast funktionen bort från aktuellt ställe, t.ex. på Kurs A.

Obs! För funktionen Kursregistreringar går det att välja alternativet Redigera var för sig. Då kan flera kursregistreringar läggas upp samtidigt men redigeras separat utan att påverka de andra.

På funktionen framgår det om funktionen används på flera ställen. För att lägga till eller ta bort funktionen på ytterligare ställe klickar man på Redigera och därefter på Lägg till på flera. I listan över tillfällen kan man bocka ur eller kryssa i fler tillfällen, avsluta genom att klicka på Spara.

Kopiera

I Studentportalen kan man skapa en kopia av en funktion, t.ex. ett forum eller en gruppindelning. Det kan vara bra om du har många funktioner som du vill återanvända eller använda delar av. Det går också att kopiera kursinformation och flexibel meny.

Kopiera innehåll
Vad kopieras?
Begränsningar
Kopiera flexibel meny

Kopiera innehåll

 1. Öppna den kurs, program etc. du vill kopiera funktionen till.
 2. Klicka på Kopiera i menyn.
 3. Klicka på namnet på det kurstillfälle, program etc. som du vill kopiera innehåll ifrån.
  Översikten visar kurstillfällen från föregående termin. Om det finns kurstillfällen med samma kurskod som du utgick från då du startade kopieringen visas enbart dessa i tabellen. Vill du se samtliga kurstillfällen klickar du på knappen 'Visa alla kurstillfällen'. Om du kopierar mellan program visas alltid alla program.
 4. Nu visas sidan Kopiera. Här kan du klicka på knappen Kopiera allt (då kopieras flexibel meny, kursinformation och alla funktioner) eller välja enstaka funktioner i tabellen och klicka på Kopiera urval.
 5. Bekräfta kopieringen.
 6. Nu visas en bekräftelsesida som listar kopierade funktioner.

Observera att samtliga funktioner får status utkast efter kopiering. Öppna funktionen och välj Redigera för att ändra status. På vissa funktioner måste du även komplettera med mer information då inte allt kan kopieras.

Vad kopieras?

Eftersom alla funktioner är olika är det vissa funktioner eller vissa delar av en funktion som inte går att kopiera.

Regler för vad som kopieras/funktion:

 • Anslagstavla: Kopian är en tom anslagstavla. Meddelanden kopieras inte.
 • Chatt: Kopian blir en tom chatt. Meddelanden kopieras inte.
 • Dokumentsamling: Katalogstrukturen och filerna i en dokumentsamling kopieras endast om dokumentsamlingen är av typen kursmaterial. Grupparbetens struktur och filer kopieras inte.
 • Framsteg: Allt kopieras förutom Ladok-kopplingen.
 • Gruppindelning: Allt kopieras förutom anmälda studenter.
 • Inlämning: Allt kopieras förutom ev. koppling till portfölj, utdelade mappar, filer och kommentarer.
 • Innehållssida: Allt kopieras.
 • Kursregistrering: Allt kopieras förutom fr.o.m. och t.o.m. datum för registrering samt datum för kursstart.
 • Kursvärdering: Kursvärderingens namn, information och frågor kopieras. De frågor som tillhör institutionen behåller sin referens även efter kopieringen. Frågor som skapats på kurstillfället blir däremot kopior. Datum när kursvärderingen startar och avslutas samt Kursrapport, Resultat samt ev. kommentarer från institutionen kopieras inte. Obs! Kursvärderingar kan bara kopieras mellan kurstillfällen och terminer inom samma institution.
 • Lärarlista: Allt kopieras.
 • Länk: Allt kopieras.
 • Schemalänk: Allt kopieras.
 • Tentamensanmälan: Allting kopieras förutom kurskod, tentamenskod och registrerade studenter.
 • Wiki: Kopian är en tom wiki. Innehåll kopieras inte.
 • Ämnesval: Huvudämnen och underämnen kopieras.

Diskussionsforum, Testsamling, Ping Pong-länk och Praktiktillfälle går inte att kopiera.

Eventuella begränsningar som funktionen har, t.ex. att funktionen bara visas för en speciell grupp eller under en viss tidsperiod, kopieras inte.

Begränsningar

Det går endast att kopiera funktioner mellan en och samma nivå, exempelvis mellan två kurstillfällen eller två program. Det går alltså inte att kopiera en funktion som ligger på kurs till ett kurstillfälle.

Det går att kopiera funktioner mellan:

 • kurstillfälle/samläsningstillfälle - kurstillfälle/samläsningstillfälle
 • kurs - kurs
 • institution - institution
 • program - program

Alla funktioner kan kopieras mellan olika institutioner så länge de tillhör samma nivå och man har behörighet på båda institutionerna förutom Kursvärderingar som bara kan kopieras mellan kurstillfällen inom samma institution.

Obs! Det går att kopiera funktioner mellan terminer.

Kopiera flexibel meny

Det går att kopiera en flexibel menystruktur (med eller utan funktioner) från ett kurstillfälle till ett annat. Observera att det bara går att kopiera en flexibel menystruktur till ett kurstillfälle som inte har en flexibel meny. Du kan dock *återställa en flexibel meny till en klassisk meny och därefter kopiera in den flexibla menyn. Detta gäller bara kopiering av menystrukturen. Det går alltid att kopiera funktioner oavsett vilken typ av meny kurstillfället har.

Tips! Om du klickar på Kopiera allt kommer du att kopiera allt innehåll (flexibel meny, kursinformation och samtliga funktioner).

 1. Öppna ditt kurstillfälle. (Kolla att det har en klassisk meny, eller återställ den klassiska menyn om det behövs).
 2. Klicka på Kopiera i menyn
 3. Välj det kurstillfälle med en flexibel meny som du vill kopiera i listan över kurstillfällen som visas.
 4. Klicka på knappen Kopiera allt för att kopiera flexibel meny, kursinformation och samtliga funktioner. De funktioner som finns med i ett menyblock behåller då sin plats. Du kan också välja att markera flexibel meny i tabellen och klicka på Kopiera urval om du endast vill kopiera menystrukturen.
 5. Godkänn kopieringen.
 6. Nu ser du menyblocken plus ev. funktioner på kurstillfället.

Funktioner på en annan nivå behåller inte sin plats i menyn utan hamnar sist i listan över fristående funktioner. Därefter kan läraren/administratören flytta dem till valfri plats i menyn. Detta gäller funktioner på kursnivå som ärvs ner till kurstillfället samt funktioner på program som ärvs ner till programinriktning.

* När du återställer från flexibel meny till klassisk meny går det inte att ångra.

Testa gärna att arbeta med flexibla menyer i Studentportalens demomiljö, se fliken Hjälp > Testa Studentportalen.

 

Återställa borttagen funktion

När en funktion tas bort försvinner den från alla vyer i Studentportalen men dyker upp i papperskorgen som nås från resp. institution-, kurs-, kurstillfälle-, samläsning- och programsida. Funktionen visas endast för personen som skapade/tog bort funktionen.

Funktionen ligger kvar i sju dagar innan den automatiskt tas bort helt från systemet. Så länge funktionen ligger i papperskorgen är den möjlig att återställa.

 1. Öppna startsidan för ett kurstillfälle/samläsning/kurs/program/institution.
 2. Klicka på Papperskorg i menyn.
 3. Klicka på länken Återställ för den funktion du vill återställa.

Det finns ingen möjlighet att manuellt tömma papperskorgen. Detta görs av Studentportalen.

Upp

Anslagstavlor och meddelanden

Anslagstavlor används för att kunna rikta meddelanden till olika studenter, t.ex. alla studenter vid en institution, ett kurstillfälle, en samläsning eller en grupp. Det är möjligt att bifoga en fil till meddelanden på anslagstavlor.

På startsidan visas aktuella meddelanden från institutionen, pågående program och kurser. Meddelandena visas också på respektive kurs- och programsida.

Hjälp för administratörer

Se instruktionsfilm

Lägg till anslagstavla

För att kunna skriva meddelanden måste det först finnas en anslagstavla.

 • Om det inte finns någon anslagstavla väljer man Lägg till ny funktion och därefter Anslagstavla.
 • Om det redan finns en anslagstavla väljer man Lägg till ny Anslagstavla.

Obs! Var uppmärksam på vilken anslagstavla du använder. Det är anslagstavlan som avgör vilka studenter som får se meddelandet.

 • Anslagstavla på Institution: Meddelandena visas för samtliga studenter vid institutionen.
 • Anslagstavla på Kurs: Meddelandena visas på alla kurstillfällen som tillhör kursen.
 • Anslagstavla på Samläsning: Meddelandena visas på studenter som läser vid något av de kurstillfällen som ingår i samläsningen.
 • Anslagstavla på Kurstillfälle: Meddelandena visas för studenterna på kurstillfället.
 • Anslagstavla på Kurstillfälle/Grupp: Meddelandena visas för studenterna som tillhör gruppen inom kurstillfället.
 • Anslagstavla på Program: Meddelandena visas för studenter som läser vid det programmet.

Namnet på anslagstavlan

Anslagstavlans namn visas endast för administratören så att denne kan skilja olika anslagstavlor åt. En anslagstavla döps automatiskt till Anslagstavla om man inte anger ett alternativt namn.

Observera att studenten endast ser meddelanden och inte separata anslagstavlor eller namnet på anslagstavlan. Mer information om vad studenten ser finns under rubriken Visning och avsändare av meddelanden.

Begränsa till grupper

Anslagstavlor på kurstillfällen kan användas för att rikta meddelanden till olika grupper inom kursen.

I studentportalen kan studenterna på kurstillfället delas i t.ex. undervisningsgrupper.

Om studenterna är indelade i grupper kan läraren/administratören välja att anslagstavlans meddelanden endast ska visas för viss/vissa grupper. Studentportalen listar de grupper som tillhör kurstillfället och som då kan markeras av läraren/administratören.

Klicka på Spara och anslagstavlan är skapad.

Upp

Skapa nytt meddelande

Öppna anslagstavlan. Om det inte finns någon anslagstavla som riktar meddelanden till de studenter man vill nå måste man först skapa en sådan. Information finns under rubriken Lägg till anslagstavla.

 1. Klicka på knappen Nytt meddelande som visas på anslagstavlan.
 2. Fyll i rubrik och text. Meddelanderubriken anges på svenska och/eller på engelska.
  Studenter och administratörer kan välja språk i Studentportalen (svenska/engelska). Alla kursnamn, menyer, gemensamma rubriker, ledtexter mm. i portalen finns översatta till engelska. Obs! Om man inte lägger in text i det engelska textfältet visas den text som finns i det svenska och tvärt om.
 3. Ladda upp ev. fil som ska visas i samband med meddelandet.
 4. Begränsa visningen: Man kan ange en tidsperiod som meddelandet ska visas i för studenterna. Det är möjligt att endast ange ett ”från och med” datum alt. endast ett ”till och med” datum för meddelandet. Lämna tomt om meddelandet ska visas direkt.
 5. Välj status:
  Utkast – meddelandet visas inte för studenterna.
  Portal – meddelandet visas för behöriga studenter i portalen.
  Portal och Publik – meddelandet visas även för icke-inloggade.
 6. Klicka på Spara.

Om anslagstavlan är begränsad till vissa grupper kan meddelanden inte visas publikt då gruppinformationen finns endast inom Studentportalen.

Upp

Redigera meddelandet

Under varje meddelande finns länken Redigera meddelandet. Klicka på länken för att redigera just det meddelandet. Uppgiften om tidpunkten när ändringen gjordes och vem som gjorde den sparas och visas i administratörsgränssnittet.

Meddelanden visas i kronologisk ordning i studentgränssnittet. Ett nytt meddelande hamnar alltid högst upp. Redigerade meddelanden flyttas inte utan ligger kvar på samma ställe som innan ändringen. Kryssa i rutan Låt detta meddelande vara som nytt, dvs hamna överst kronologiskt för att visa meddelandet högst upp.

Ta bort meddelandet

Under varje meddelande finns länken Ta bort meddelandet. Klicka på länken för att ta bort just det meddelandet. Man kan ta bort ett meddelande när man vill, och då försvinner det direkt från studentgränssnittet också.

Obs! Om samma anslagstavla används på flera ställen i portalen, t.ex. på två kurstillfällen, kan inte studenterna på något av kurstillfällena se de meddelanden som tagits bort.

Visning och avsändare av meddelanden

Alla meddelanden som är aktuella för studenten visas i en lista under rubriken Meddelanden på start-, kurs- och programsidan. Observera alltså att studenten inte ser separata anslagstavlor eller namnet på anslagstavlan.

På administratörens startsida visas meddelanden som skickats till studenter från anslagstavlor kopplade till Institution. På administratörens kurstillfällessidor visas alla meddelanden studenten ser på sin motsvarande kurssida.

Avsändare

Utöver meddelandets rubrik och text har alla meddelanden en avsändare. Den består av institutionens eller kursens namn, beroende på vilken anslagstavla meddelandet har skickats ifrån. Datum när meddelandet skickades finns också med.

Lönkar i ett meddelande

Det är möjligt att lägga in länkar i ett meddelande och på så sätt länka till ett dokument i dokumentsamlingen, en innehållssida etc. Markera det/de ord som ska vara klickbara och klicka på Infoga/redigera lönk i editorn. Ange adressen och klicka på OK.

Upp

Redigera anslagstavla

Man kan vid behov redigera anslagstavlans namn och visning för grupper. Klicka på länken Redigera vid Anslagstavlan. Uppgiften om tidpunkten när ändringen gjordes och vem som gjorde den sparas och visas i administratörsgränssnittet.

Obs! Om man ändrar vilka grupper inom ett kurstillfälle som ska få se anslagstavlans meddelanden, kommer samtliga meddelanden – även de tidigare inlagda – endast att visas för studenter som hör till den aktuella gruppen.

Ta bort anslagstavla

När man tar bort en anslagstavla försvinner även alla meddelanden som man lagt till anslagstavlan. Klicka på länken Ta bort vid Anslagstavlan.

Obs! Om samma anslagstavla används på flera ställen i portalen, t.ex. på två kurstillfällen, tas anslagstavlan bort endast från det aktuella kurstillfället, medan det andra kurstillfället fortfarande kan använda anslagstavlan som förr.

När en funktion tas bort försvinner den från alla vyer i Studentportalen men dyker upp i papperskorgen som finns i menyn. Där ligger den kvar i sju dagar innan den automatiskt tas bort helt från systemet. Så länge funktionen ligger i papperskorgen är den möjlig att återställa.

Upp

Chatt

Via en chatt kan studenter och lärare skicka snabba meddelanden till varandra. Flera lärare väljer att använda en chatt för att svara på studenternas frågor online. Den används också som ett seminarieverktyg då studeter och lärare diskuterar ett speciellt ämne.

Lägg till chatt

En chatt kan läggas till på kurser, kurstillfällen och samläsningstillfällen.

 1. Välj Chatt i listan över tillgängliga funktioner
 2. Ange ett valfritt namn på svenska och engelska. Detta namn visas i studentens meny.
 3. Ange en beskrivning. För att skapa korta länknamn skriver du: [länknamn|http://www.example.net] Då blir "länknamn" den klickbara länken i texten.
 4. Ange ev. begränsning av visning. Om det finns grupper definierade kan du välja att endast visa upp chatten för en viss grupp/grupper.
 5. Välj status
 6. Klicka på Spara

Skriv ett inlägg

 1. Skriv ditt inlägg i rutan längst ner på sidan
 2. Klicka på knappen Gör inlägg/Send post

Ta bort ett inlägg

 1. Klicka på papperskorgen bredvid inlägget
 2. Godkänn borttagningen av inlägget genom att klicka på knappen Ta bort/Remove

Studenter kan inte ta bort sina inlägg, det kan endast lärare och administratörer göra.

Visning av inlägg

Alla chattinlägg sparas och kan läsas av chattens deltagare.

Du kan själv välja hur datum och tid ska visas. Detta gör du genom att välja alternativ vid rubriken "View". Följande alternativ finns tillgängliga:

 • Enbart tid
 • Datum och tid
 • Endast datum
 • Varken datum eller tid
 • Endast ID (namnet på personen som skrev inlägget)

Du kan också välja vilka inlägg du vill se (View messages from...). Följande alternativ finns tillgängliga:

 • Senaste 500 inläggen
 • Senaste 100 inläggen
 • Senaste 10 inläggen
 • Senaste 3 dagarna
 • Visa ingen historik över inlägg

Språkstöd

Det går inte att välja om en text ska visas på svenska eller engelska eftersom chatten saknar språkstöd. Chatten visar upp allt innehåll – oavsett vilket språk du valt i Studentportalen.  

Ta bort Chatt

Öppna chatten och klicka på länken Ta bort. Godkänn borttagningen av funktionen genom att klicka på knappen Ta bort. Då försvinner chatten, både på administratörs- och studentgränssnittet.

När en funktion tas bort försvinner den från alla vyer i Studentportalen men dyker upp i papperskorgen som finns i menyn. Där ligger den kvar i sju dagar innan den automatiskt tas bort helt från systemet. Så länge funktionen ligger i papperskorgen är den möjlig att återställa.

Chatten – ett externt utvecklat verktyg

Chatten är ett pedagogiskt verktyg som utvecklats av Sakai. Det innebär att funktionaliteten inte kan ändras/utvecklas av Studentportalen. Funktionen har gjorts tillgänglig i Studentportalen via standarden LTI – Learning Tools Interoperability.

Upp

Skriv ett inlägg

 1. Skriv ditt inlägg i rutan längst ner på sidan
 2. Klicka på knappen Gör inlägg/Send post

Ta bort ett inlägg

Som student kan du inte ta bort ett inlägg. Detta kan endast lärare och administratörer göra.

Visning av inlägg

Alla chattinlägg sparas och kan läsas av chattens deltagare.

Du kan själv välja hur datum och tid ska visas. Detta gör du genom att välja alternativ vid rubriken "View". Följande alternativ finns tillgängliga:

 • Enbart tid
 • Datum och tid
 • Endast datum
 • Varken datum eller tid
 • Endast ID (namnet på personen som skrev inlägget)

Du kan också välja vilka inlägg du vill se (View messages from...). Följande alternativ finns tillgängliga:

 • Senaste 500 inläggens
 • Senaste 100 inläggen
 • Senaste 10 inläggen
 • Senaste 3 dagarna
 • Visa ingen historik över inlägg

Språkstöd

Det går inte att välja om en text ska visas på svenska eller engelska eftersom chatten saknar språkstöd. Chatten visar upp allt innehåll – oavsett vilket språk du valt i Studentportalen.  

Diskussionsforum

Ett diskussionsforum ger användare möjlighet att diskutera olika ämnen via Studentportalen.

Hjälp för administratörer

Den som är ansvarig för ett diskussionsforum på internet är skyldig att ha uppsikt över tjänsten. Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (1998:112)

Lägg till Diskussionsforum

Namn på Diskussionsforum

Ange ett valfritt namn, t.ex. Diskussionsforum Moment I, eller använd det redan ifyllda namnet Diskussionsforum. Det är detta namn som visas i studentens kurs- eller programmeny. Ange namnet både på svenska och på engelska.

Begränsa visningen i portalen

Datum:
Om man vill att studenterna endast ska kunna se diskussionsforumet under en begränsad tidsperiod kan man begränsa visningen genom att ange ett datum- och tidsintervall.
Man kan också välja att endast ange ett ”från och med” datum alt. endast ett ”till och med” datum för visningen av diskussionsforumet.

Grupper:
Studenterna på ett kurstillfälle kan vara indelade i grupper som skapats i portalen, t.ex. undervisningsgrupper. Om det finns grupper definierade kan man välja att endast visa diskussionsforumet för en viss grupp eller vissa grupper.

Välj status och Spara

Utkast – diskussionsforumet visas inte för studenterna.
Portal – diskussionsforumet visas för behöriga studenter i portalen t.ex. samtliga studenter på institutionen när man knutit forumet till institutionen.

Efter att man klickat på "Spara" kompletteras administratörens och studentens meny med namnet på diskussionsforumet.

Redigera Diskussionsforum

 1. Öppna diskussionsforumet genom att klicka på namnet i menyn eller via översikterna.
 2. Klicka på länken "Redigera". Här kan man ändra diskussionsforumets namn och om visningen av diskussionsforumet ska begränsas på något sätt.

Uppgiften om tidpunkten när ändringen gjordes och vem som gjorde ändringen sparas och visas i administratörsgränssnittet.

Ta bort Diskussionsforum

 1. Öppna diskussionsforumet genom att klicka på namnet i menyn eller via översikterna.
 2. Klicka på länken "Ta bort". Godkänn borttagningen av funktionen genom att klicka på knappen "Ta bort". Då försvinner diskussionsforumet, både på administratörs- och studentgränssnittet.

När en funktion tas bort försvinner den från alla vyer i Studentportalen men dyker upp i papperskorgen som finns i menyn. Där ligger den kvar i sju dagar innan den automatiskt tas bort helt från systemet. Så länge funktionen ligger i papperskorgen är den möjlig att återställa.

Lägg till ett ämne

 1. Öppna diskussionsforumet.
 2. Klicka på länken Öppna.
 3. Klicka på knappen "Nytt ämne". Då öppnas ett nytt fönster där du anger rubrik och meddelande för ämnet.
 4. Klicka därefter på knappen "Skicka" för att lägga till ämnet.

Observera att du som lärare har möjlighet att sätta tre olika etiketter på ditt nya ämne. Du kan välja mellan normalt (förvalt), permanent eller anslag ämne. Anslagsämnen hamnar alltid högst upp i forumet med en gul bakgrundsfärg. Att göra ett anslagsämne kan vara bra om du t.ex. vill ha en beskrivande text om det aktuella forumet. Permanent ämne hamnar under anslagsämnen men alltid ovanför normala ämnen. Har man flera anslagsämnen så kommer de efter varandra överst. På motsvarande sätt om man har flera permanenta ämnen.

Vanligt är att man har ett diskussionsforum ”Frågor och svar”, där studenter kan ställa frågor om kursen och kursinnehållet och andra studenter eller lärare kan svara. Varje fråga blir då ett nytt ämne. Läraren skapar ett anslagsämne och förklarar hur forumet är tänkt att användas och berättar hur man använder det, d.v.s. att när man har en ny fråga skall man välja nytt ämne.

Permanent ämne kan här t.ex. vara om du vill att frågor som handlar om en specifik sak i kursen, t.ex. schemat, alltid skall vara lättillgängliga för studenten och hamna högt upp i strukturen.

Ta bort ett ämne

Öppna aktuellt ämne i diskussionsforumet. Längst ner på sidan, under ämnets samtliga inlägg, finns två knappar. Klicka på knappen "X" för att radera ämnet och ämnets inlägg. Klicka på låset för att låsa forumet för fler inlägg. Obs! Studenter kan skapa nya ämnen, men inte radera dem.

Tänk på att det inte går att återställa ett borttaget ämne.

Svara på ett inlägg

Öppna ett ämne i diskussionsforumet. Klicka på knappen "Svara". Fyll i meddelandet och klicka på knappen "Skicka". Du kan även inkludera ett annat inlägg i ditt meddelande genom att klicka på knappen ”citera” bredvid det inlägg du vill citera.

Det går också att via länken "Snabbsvar" svara på ett inlägg.

Redigera ett inlägg

Varje inlägg har en egen tabellrad med knappar för att citera, redigera och ta bort. Klicka på knappen "Ändra" i tabellraden för att redigera aktuellt inlägg. Studenter kan endast redigera sina egna inlägg.

Formatera ett inlägg

Det finns stora möjligheter till formatering av ditt inlägg. Bland knapparna hittar du de vanliga formateringsverktygen; fet, kursiv, understruken. Du har även rullgardinsmenyer för textfärg och textstorlek.

Formateringen innebär att man använder en start- och slutkod som omger texten man vill formatera, t.ex. [b] detta blir fet stil [/b], [i]detta blir kursiv stil [/i].

Du utför formateringen genom att markera den text du skrivit och klicka på respektive knapp. Du kan även först klicka på en knapp, sedan skriva texten och slutligen trycka på samma knapp igen - eller klicka på "Stäng hakparenteskoder".

Om du är van att skriva hemsidor i HTML kan du också välja att skriva sådana koder om du avmarkerar rutan "Använd inte HTML i meddelandet".

För att se din formatering klickar du på knappen "Förhandsgranska" och när du är nöjd på knappen "Skicka".

Matematisk formatering

I inläggen går det att använda matematiska formateringar enligt LaTeX-standarden. Läs mer om LaTeX-standarden på http://www.tug.org/begin.html. Beroende på vilken webbläsare du har kan du behöva hämta externa program och typsnitt för att detta ska fungera som det ska.

Bifoga filer till ett inlägg

Du kan ladda upp filer från din dator och lägga till ditt meddelande. Filen är sedan tillgänglig för nerladdning.

Ta bort ett inlägg

Varje inlägg har en egen tabellrad med knappar för att citera, redigera och ta bort. Klicka på knappen märkt med ett "X" i tabellraden för att ta bort aktuellt inlägg. Studenter kan inte ta bort inlägg.

Tänk på att det inte går att återställa ett borttaget inlägg.

Bevakning av forum/ämne

Det går att bevaka diskussionsforum och ämnen.

När du bevakar ett forum får du meddelanden om när nya ämnen skapas.
När du bevakar ett ämne får du meddelanden om när svar inom ämnet skapas.

För att bevaka ett forum eller ett ämne öppnar du respektive forum/ämne och klickar du på kikaren med texten "Bevaka detta forum/ämne".

Om du inte vill fortsätta att bevaka forumet/ämnet klickar du på länken "Sluta bevaka detta forum/ämne".

Upp

Lägg till ett ämne

Som student kan du lägga till ett nytt ämne i ett befintligt diskussionsforum:

 1. Öppna diskussionsforumet.
 2. Klicka på knappen "Ämne".
 3. I fönstret som öppnas anger du rubrik och meddelande för ämnet.
 4. Klicka därefter på knappen "Skicka".

Ta bort ett ämne

Som student kan du inte ta bort ett ämne även om du själv har skapat det.

Svara på ett inlägg

Öppna ett ämne i diskussionsforumet. Klicka på knappen "Svara". Fyll i meddelandet och klicka på knappen "Skicka". Du kan även inkludera ett annat inlägg i ditt meddelande genom att klicka på knappen ”citera” bredvid det inlägg du vill citera. Det går också att via länken "Snabbsvar" svara på ett inlägg.

Redigera ett inlägg

Varje inlägg har en egen tabellrad med knappar för att citera, redigera och ta bort. Klicka på knappen "Redigera" i tabellraden för att redigera inlägget. Du kan endast redigera dina egna inlägg.

Formatera ett inlägg

Det finns stora möjligheter till formatering av ditt inlägg. Bland knapparna hittar du de vanliga formateringsverktygen; fet, kursiv, understruken. Du har även rullgardinsmenyer för textfärg och textstorlek.

Formateringen innebär att man använder en start- och slutkod som omger texten man vill formatera, t.ex. [b]detta blir fet stil[/b],[i]detta blir kursiv stil[/i].

Du utför formateringen genom att markera den text du skrivit och klicka på respektive knapp. Du kan även först klicka på en knapp, sedan skriva texten och slutligen trycka på samma knapp igen - eller klicka på "Stäng hakparenteskoder".

Om du är van att skriva hemsidor i HTML kan du också välja att skriva sådana koder om du avmarkerar rutan "Använd inte HTML i meddelandet".

För att se din formatering klickar du på knappen "Förhandsgranska" och när du är nöjd på knappen "Skicka".

Matematisk formatering

Det finns möjlighet att göra matematiska formateringar enligt LaTeX-standarden i dina forum inlägg. Läs mer om TeX standarden på http://www.tug.org/begin.html. Beroende på vilken webbläsare du har kan du behöva hämta externa program och typsnitt för att detta ska fungera som det ska.

Bifoga filer till inlägg

Du kan ladda upp filer från din dator och lägga till ditt meddelande. Filen är sedan tillgänglig för nerladdning.

Ta bort ett inlägg

Som student kan du inte ta bort ett inlägg även om du själv har skapat det.

Bevaka ett forum eller ett ämne

Det går att bevaka diskussionsforum och ämnen.

När du bevakar ett forum får du meddelanden om när nya ämnen skapas.
När du bevakar ett ämne får du meddelanden om när svar inom ämnet skapas.

För att bevaka ett forum eller ett ämne öppnar du respektive forum/ämne och klickar du på kikaren med texten "Bevaka detta forum/ämne".

Om du inte vill fortsätta att bevaka forumet/ämnet klickar du på länken "Sluta bevaka detta forum/ämne".

Upp

Dokumentsamling för kursmaterial och grupparbeten

En dokumentsamling används för att organisera dokument av olika slag och kan jämföras med dokumenthanteraren i en dator, d.v.s. man kan skapa en mappstruktur som innehåller andra mappar eller dokument.

Det finns olika sorters dokumentsamlingar; dokumentsamlingar för kursmaterial och dokumentsamlingar för grupparbeten. Vilken sorts dokumentsamling som används bestäms av administratören.

Hjälp för administratörer

Se instruktionsfilm Dokumentsamling för kursmaterial

Se instruktionsfilm Dokumentsamling för grupparbete

Lägg till Dokumentsamling

Namn på Dokumentsamling

Ange ett valfritt namn, t.ex. Gamla tentor. Det är detta namn som visas i studentens kursmeny. Ange namnet både på svenska och på engelska.

Ange typ

Det finns olika sorters dokumentsamlingar:

 • För kursmaterial: Studenten kan se och öppna filer i denna dokumentsamling.
 • För grupparbeten: Används då studenterna ska kunna ladda upp/ta bort filer och skapa mappar etc. i dokumentsamlingen. Lärarens filer kan läsas och raderas i denna dokumentsamling.
 • För inlämningsuppgifter: Denna typ av dokumentsamling A?r ersatt av funktionen Inlämning.

Beskrivning

Ange valfri beskrivning av innehållet i dokumentsamlingen.

För att skapa korta länknamn i meddelanden skriver du: [länknamn|http://www.example.net] Då blir "länknamn" den klickbara länken i texten.

Begränsa visningen i portalen

Datum:
Om man vill att studenterna endast ska kunna se dokumentsamlingen under en begränsad tidsperiod kan man begränsa visningen genom att ange ett datum- och tidsintervall.

Detta intervall kan vara öppet genom att man endast ange ett ”från och med” datum alt. endast ett ”till och med” datum för visningen av dokumentsamlingen.

Lämna fälten tomma om länken ska visas direkt.

Grupper:
Studenterna på ett kurstillfälle kan vara indelade i grupper som skapats i portalen, t.ex. undervisningsgrupper. Om det finns grupper definierade kan man välja att endast visa  för en viss grupp eller vissa grupper. Genom att inte markera någon grupp visas dokumentsamlingen för alla.

Välj status och Spara

Utkast – dokumentsamlingen visas inte för studenterna.
Portal – dokumentsamlingen visas för behöriga studenter i portalen.
Portal och publik – dokumentsamlingen visas även för icke-inloggade.

Efter att man klickat på "Spara" kompletterats menyn med namnet på dokumentsamlingen.

Obs! En dokumentsamling för kursmaterial som har status Portal visas för antagna och registrerade studenter.

Upp

Redigera dokumentsamling

Du kan i efterhand ändra alla alternativ du angav vid skapandet av dokumentsamlingen.

 1. Öppna dokumentsamlingen.
 2. Klicka på länken Redigera. Här kan man ändra dokumentsamlingens namn, typ och om visningen av dokumentsamlingen ska begränsas på något sätt.

Uppgiften om tidpunkten när ändringen gjordes och vem som gjorde ändringen sparas och visas i administratörsgränssnittet.

Ta bort dokumentsamling

 1. Öppna dokumentsamlingen.
 2. Klicka länken Ta bort. Godkänn borttagningen av funktionen genom att klicka på knappen Ta bort. Då försvinner dokumentsamlingen, både på administratörs- och studentgränssnittet. Alla filer försvinner givetvis också.

Obs! Om samma dokumentsamling används på flera ställen i portalen, t.ex. på två kurstillfällen, tas den länken bort endast från det aktuella kurstillfället, medan det andra kurstillfället fortfarande kan använda länken som förr.

När en funktion tas bort försvinner den från alla vyer i Studentportalen men dyker upp i papperskorgen som finns i menyn. Där ligger den kvar i sju dagar innan den automatiskt tas bort helt från systemet. Så länge funktionen ligger i papperskorgen är den möjlig att återställa.

Ladda ner filer och mappar

 1. Markera en eller flera filer och mappar genom att klicka i kryssrutan.
 2. Klicka på ikonen Ladda ner.

Mappar sparas automatiskt ner som en zip-fil. Detsamma gäller om man laddar ner flera filer samtidigt.

Ladda upp filer

 1. Öppna mappen där filen ska ligga.
 2. Klicka på knappen Bläddra.
 3. Leta reda på filen på datorn.
 4. Klicka på Ladda upp.

Ladda upp flera filer samtidigt

För att ladda upp flera filer samtidigt måste dessa först sparas som en zip-fil.

 1. Öppna mappen där filerna ska ligga.
 2. Klicka på knappen Bläddra.
 3. Leta reda på zip-filen på datorn.
 4. Klicka på Ladda upp.
 5. Klicka på länken Ändra info bredvid zip-filen.
 6. Kryssa i rutan Packa upp filen i aktuell mapp.
 7. Klicka på Spara.
 8. Nu packas innehållet i zip-filen upp i aktuell mapp.

Upp

Flytta filer och mappar

 1. Markera filen/mappen genom att klicka i kryssrutan.
 2. Klicka på ikonen Klipp ut.
 3. Öppna mappen där filen/mappen ska ligga.
 4. Klickar på ikonen Klistra in.

Ta bort filer och mappar

 1. Markera filen/mappen genom att klicka i kryssrutan.
 2. Klicka på ikonen Ta bort. Filen flyttas då till papperskorgen.

Skapa mapp

En mapp skapas genom att man skriver in mappens namn i textfältet och klickar på knappen Skapa.

Det går att dölja/visa tomma mappar genom att klicka på länken Visa/göm tomma mappar. Observera att studenten ser mapparna ändå.

Navigera mellan mappar

En mapp öppnas genom att man klickar på mappens namn. När man öppnat mappen visar sökvägen var man är i mappstrukturen. Sökvägen innehåller länkar tillbaka till dessa mappar.

Dokumentsamling för inlämningsuppgifter

Det finns en dokumentsamling för inlämningsuppgifter (utan plagiatkontroll). Vi rekommenderar att Studentportalens inlämningsfunktion används istället eftersom den har plagiatkontroll. Här kan läraren och studenten kommunicera med varandra, ladda upp filer samt se en händelselogg. För mer information om den nya funktionen, se Hjälp > Funktioner > Inlämning.

Personliga mappar

När du skapar en dokumentsamling för inlämningsuppgifter väljer du om du vill ha personliga mappar eller inte.

Om alternativet Skapa personliga mappar för varje student är valt får varje student en egen mapp där hon kan ladda upp filer som blir synliga för läraren. Till denna mapp kan även läraren ladda upp filer med kommentarer till studenten. Studenten ser inte andra studenters mappar eller filer. Studenten ser inte heller filer som lärare laddat upp i dokumentsamlingen utanför studentens mapp.

Utan personliga mappar

Om alternativet Skapa inga mappar automatiskt är valt kan varje student ladda upp filer i dokumentsamlingen som blir synliga för läraren. Studenten ser att de andra studenterna har laddat upp filer men kan inte öppna eller ta bort dem. Observera att studenten inte heller kan öppna filer som läraren lägger upp i denna filera.

Det går att ange en sista inlämningstid för inlämningsuppgifterna. Det går också att välja automatiskt byte av dokumentsamlingtyp, se nedan.

Automatiskt byte av dokumentsamlingtyp

Vid båda dokumentsamlingarna för inlämningsuppgifter har man möjlighet att genomföra automatiskt byte av dokumentsamlingtyp. Det finns två olika alternativ. Vid valet dokumentsamling för kursmaterial kommer studenterna att kunna se, öppna och ladda ned samtliga studenters inlämningsuppgifter. Vid valet dokumentsamling för grupparbete kan studenterna ladda upp, ta bort och redigera varandras inlämningsuppgifter.

Upphovsrätt

Det finns ett avtal med Bonus Copyright Access som ger universitetet möjlighet till viss kopiering av upphovsrättsskyddat material att användas för utdelning vid undervisning.

Sedan den 1 januari 2014 gäller ett nytt avtal för kopiering och utdelning av upphovsrättsskyddat material. En nyhet är att lärosätet kan dela ut materialet digitalt till studenter på lärosätets slutna nätverk, till exempel via en dokumentsamling som är tillgänglig för inloggade studenter i Studentportalen (status Portal). En annan är att avtalet ger även studenter rätt att kopiera visst material.

Utförlig information om bland annat vem som får kopiera, hur mycket som får kopieras samt vad som får kopieras finns på Bonus Copyright Access: Kopieringsregler högskola och universitet

Informationssäkerhet

Vid uppladdning av material till Studentportalen bör du tänka över om dina filer kan innehålla sådant som bryter mot DataskyddsfA?rordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation), är sekretessbelagt eller kan vara integritetskränkande.

Upp

 

Olika dokumentsamlingar

Läraren/administratören kan lägga upp olika slags dokumentsamlingar där du som student får göra olika saker.

 • I en dokumentsamling för kursmaterial kan du som student öppna och ladda hem filer.
 • I en dokumentsamling för grupparbeten finns inga begränsningar utan du kan ladda upp/ta bort filer och skapa mappar som du vill. Det är möjligt att ladda upp eller ned flera filer samtidigt.
 • I en dokumentsamling för inlämningsuppgifter kan du skapa mappar och ladda upp egna filer.

Ladda ner filer och mappar

 1. Markera filen/mappen genom att klicka i kryssrutan.
 2. Klicka på ikonen Ladda ner.

Mappar sparas automatiskt ner som en zip-fil. Detsamma gäller om man laddar ner flera filer samtidigt.

Ladda upp fil

 1. Öppna mappen där filen ska ligga.
 2. Klicka på knappen Bläddra.
 3. Leta reda på filen på datorn.
 4. Klicka på Ladda upp.

Ladda upp flera filer samtidigt

För att ladda upp flera filer samtidigt måste dessa först sparas som en zip-fil.

 1. Öppna mappen där filerna ska ligga.
 2. Klicka på knappen Bläddra.
 3. Leta reda på zip-filen på datorn.
 4. Klicka på Ladda upp.
 5. Klicka på länken Ändra info bredvid zip-filen.
 6. Kryssa i rutan Packa upp filen i aktuell mapp.
 7. Klicka på Spara.
 8. Nu packas innehållet i zip-filen upp i aktuell mapp.

Flytta filer och mappar:

 1. Markera filen/mappen genom att klicka i kryssrutan.
 2. Klicka på ikonen Klipp ut.
 3. Öppna mappen där filen/mappen ska ligga.
 4. Klickar på ikonen Klistra in.

Ta bort filer och mappar

 1. Markera filen/mappen genom att klicka i kryssrutan.
 2. Klicka på ikonen Ta bort.

Skapa mapp

En mapp skapas genom att man skriver in mappens namn i textfältet och klickar på knappen Skapa.

Navigera mellan mappar

En mapp öppnas genom att du klickar på mappens namn. När du öppnat mappen visar sökvägen var du är i mappstrukturen. Sökvägen innehåller länkar tillbaka till dessa mappar.

Upp

Framsteg

Via funktionen Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment, exempelvis inlämningsuppgifter och närvaro. Läraren kan sedan ange studenternas framsteg på respektive moment. Studenten ser endast sina egna framsteg.

I Framsteg kan man skapa underlag för resultatlista om det finns tillgängliga moduler i Ladok.

Hjälp för administratörer

Guide för framsteg med resultatrapportering

Se instruktionsfilm för framsteg

Lägg till Framsteg

Namn på framsteg

Ange ett valfritt namn eller använd det redan ifyllda namnet Framsteg.

I studentens meny visas namnet på framsteget under menyrubriken Framsteg. Det kan därför vara bra att ge olika framsteg olika namn.

Beskrivning

Här kan du beskriva framsteget och dess moment.

För att skapa korta länknamn i texten skriver du: [länknamn|http://www.example.net] Då blir "länknamn" den klickbara länken i texten.

Moment

Studentportalen utgår alltid från två moment men det går att lägga till flera moment.

 1. Ange namn på momentet och eventuellt hur många % som momentet är värt.
 2. Ange i vilken ordning momentet ska visas. Om fältet lämnas tomt sorteras momenten i bokstavsordning.
 3. Ange om momentet ska kopplas till en inlämning (endast möjligt om det finns aktuella inlämningar på kurstillfället/samläsningstillfället). Detta görs genom att välja till en inlämning via rullgardinsmenyn. Observera att ev. bokförda framsteg ersätts med inlämningens status. Läs mer om vad en sådan koppling innebär.
 4. Momentet kan kopplas till en modul i Ladok. Detta görs genom att för respektive moment välja modul i rullgardinsmenyn. Det går att koppla flera moment till samma modul. Kopplingen kan endast göras om det finns aktuella moduler. Läs mer om framsteg med resultatkoppling

Poäng

Det går att koppla en numerisk poängskala till samtliga moment i ett framsteg. Ange min poäng och max poäng. Exempel: Om min poäng är 1 och max poäng är 5 blir poängskalan 1,2,3,4,5.

Komplettering

Kryssrutan Kompletterad kan användas om administratören vill notera att studenten klarat momentet men gjort det på annat sätt, t.ex. genom att lämna in en uppgift istället för att delta i ett seminarium.

Följande alternativ finns att välja mellan:

 • Använd inte kryssrutan Kompletterad
 • Kryssrutan Kompletterad visas för lärare/administratör. 
 • Kryssrutan Kompletterad visas för lärare/administratör och student.

Ange vilket alternativ som ska gälla för hela framsteget.

Kommentar för hela framsteget

Kommentar för hela framsteget visas längst ut till höger vid varje student. Observera att det alltid går att lägga in en kommentar per moment.

Följande alternativ för kommentar/framsteg finns:

 • Använd inte kommentar/framsteg.
 • Ev. kommentar visas för lärare/administratör.
 • Ev. kommentar visas för lärare/administratör och student.

Ange vilket alternativ som ska gälla för hela framsteget.

Begränsa visningen i portalen

Datum:
Om man vill att studenterna endast ska kunna se funktionen Framsteg under en begränsad tidsperiod kan man begränsa visningen genom att ange ett datum- och tidsintervall.

Man kan välja att endast ange ett ”från och med” datum alt. endast ett ”till och med” datum för visningen av funktionen.

Grupper:
Studenterna på ett kurstillfälle kan vara indelade i grupper som skapats i portalen, t.ex. undervisningsgrupper. Om det finns grupper definierade kan man välja att endast visa Framsteg för en viss grupp eller vissa grupper.

Välj status och Spara

Utkast – framsteget visas inte för studenterna.
Portal – framsteget visas för behöriga studenter i portalen.

Efter att man klickat på Spara kompletteras menyn med länken Framsteg.

Redigera Framsteg

Öppna funktionen Framsteg och klicka på länken Redigera.

Här kan man lägga till och ta bort moment samt ändra momentens namn och värde. För att ändra momentens ordning i framstegstabellen ändrar man ”ordningssiffran” för respektive moment. Uppgiften om tidpunkten när ändringen gjordes och vem som gjorde ändringen sparas och visas i administratörsgränssnittet.

Ta bort Framsteg

 1. Öppna funktionen Framsteg och klicka på länken Ta bort.
 2. Godkänn borttagningen av funktionen genom att klicka på knappen Ta bort.
 3. Då försvinner funktionen Framsteg, både på administratörs- och studentgränssnittet. Finns det mer en ett Framsteg på aktuellt kurstillfälle försvinner endast det valda Framsteget.

När en funktion tas bort försvinner den från alla vyer i Studentportalen men dyker upp i papperskorgen som finns i menyn. Där ligger den kvar i sju dagar innan den automatiskt tas bort helt från systemet. Så länge funktionen ligger i papperskorgen är den möjlig att återställa.

Visning av listans deltagare och kolumner

Framsteget innehåller alla studenter på kurstillfällets/samläsningens deltagarlista samt alla moment som definierats.

Visning av listans deltagare
Om ett kurstillfälle innehåller grupper kan du välja vilka grupper som ska visas genom att markera en eller flera grupper i listan.

 1. Klicka på rubriken Visning av listans deltagare
 2. Kryssa för vilka deltagare du vill ska visas utifrån Grupp, Poäng och Status.
 3. Klicka på knappen Uppdatera.

Tips! Om du vill markera många grupper samtidigt kan du använda tangenterna Shift+pil ner så slipper du klicka på varje grupp.

Om du klickar på studentens namn visas studenthistoriken för aktuell student. Denna studenthistorik är endast synlig för institutionsadministratörer och betygsrapporterande lärare.

Sökfunktionen
Du kan själv välja vilka deltagare som ska visas genom att skriva in ett valfritt ord i sökfältet för deltagarlistan. Om du exempelvis skriver Anna visas bara deltagare som heter Anna. Detta kan vara praktiskt om du vill arbeta med en student i taget.

Visning av listans kolumner och moment
Du kan välja vilken information om deltagarna du vill ska visas, till exempel namn, personnummer, grupptillhörighet, programinriktning och registreringstermin. Du kan också välja att bara visa studenter med en viss status (eller ingen status). Du kan även välja vilka moment som ska visas – vilket kan underlätta om framsteget har många moment.

 1. Klicka på rubriken Visning av listans kolumner
 2. Kryssa för den information och de moment du vill ska synas.
 3. Klicka på knappen Uppdatera. Nu visas de kolumner/moment du markerat.

TIPS! Om framstegstabellen ändå är bred går det att maximera fönstret genom att klicka på ikonen längst ut till höger. Om du ändå måste scrolla i sidled och har många deltagare kan du använda piltangenterna. Tänk också på att du kan minska antal deltagare via sökfunktionen så att listan inte blir så lång.

Sortera innehåll per kolumn
Framstegstabellen går att sortera på alla kolumner som du har valt att visa. Detta görs genom att klicka på resp. kolumnnamn.

Framsteg för omregistrerade studenter
När en student blir omregistrerad följer inte status från tidigare framstegsmoment över från ett kurstillfälle till ett annat. Om studenten omregistreras flera gånger kan studenten ha gjort några moment här och några moment där. Välj att visa kolumnen ”Registrerad termin” i framsteget för att se vilka studenter som är omregistrerade.

När en student omregistreras är det därför bra att administratören flyttar över status på framstegsmomenten till pågående kurstillfälle. Då får studenten, läraren och kursadministratören en samlad vy för resp. student. Tips! Institutionsadministratörer och betygsrapporterande lärare kan se en samlad studenthistorik för en students antagningar, registreringar, inlämningar och framsteg. Det blir då lättare att föra över status på framsteg och ev. inlämningar.

Det går också att klicka på studentens namn för se studentens samtliga registreringar vid aktuell institution. Namnet på kursen/programmet är direktlänkar till resp. kurs- och programsida. Denna studenthistorik är endast synlig för institutionsadministratörer och betygsrapporterande lärare.

Skicka e-post till studenter

Det går att skicka e-post till studenter via framsteget. Det kan exempelvis vara praktiskt om du vill mejla alla studenter med en viss status eller som inte har någon status.

 1. Markera de studenter du vill skicka till.
  Tips! Om du vill skicka till alla som har en viss status så väljer du först Visning av listans deltagare. Välj sedan status (Ingen status, Inlämnad, Rest, Klar eller Ej deltagit) och klicka på Uppdatera. Klicka sedan i rutan Markera alla i listan.
 2. Klicka på knappen Skicka e-post till markerade

Bokför studentens framsteg

För att bokföra en students framsteg eller skriva en kommentar till studenten klickar du i cellen för resp. student. Du kan ocksa ange samma framsteg för flera studenter samtidigt.

 1. Öppna Framsteget.
 2. Klicka i cellen för en student och moment.
 3. Ange status på momentet Inlämnad, Rest, Klar eller Ej deltagit.
 4. Fyll i ev. poäng, komplettering och kommentar.
 5. Klicka på Spara.

Info-ikonen vid varje moment visar namnet på studenten samt när och av vem ett moment bokfördes eller skickades in till Ladok samt när en kommentar lades in/ändrades.

Klarmarkerad i Ladok: I de fall där ett framsteg skapas och en student redan är klarmarkerad i Ladok går det inte att rapportera betyg från framsteg. I cellen visas då texten Klarmarkerad i Ladok.

Attesterad i Ladok: I de fall där ett framsteg skapas och en student redan är attesterad i Ladok går det inte att rapportera betyg från Framsteg. I cellen visas då texten Attesterad i Ladok.

Ej möjlig att rapportera: I de fall studenten redan har ett tillgodoräknat betyg på modulen, är en inresande utbytesstudent som är registrerad på del av kurs eller har avbrott från utbildningen går det ej att rapportera in betyg från framsteg.

Bokför många studenters framsteg samtidigt genom att:
 1. Markera aktuella studenter.
 2. Välj sedan moment och status i rullgardinsmenyerna vid rubriken Ange framsteg för valda studenter.
 3. Klicka på Uppdatera.
 4. Spara framsteget.

Kommentarer och poäng

Det går att skriva kommentarer till studenten för hela framsteget eller för ett enskilt moment i framsteget. Det går också att ange poäng per moment. När du sedan ska rapportera in betyg visas kommentarer och poäng i underlagslistan vilket underlättar betygssättningen.

Kommentar och poäng per moment och student görs genom att klicka direkt i cellen för resp. student och moment.

Kommentarer för hela framsteget görs via kommentarrutan längst ut till höger i tabellen för respektive student. Det går att välja om dessa kommentarer ska visas för studenten eller inte. Denna inställning görs via Redigera.

Glöm inte att Spara. Det är först då som studenten ser kommentarerna i sin framstegsvy.

Studentens vy

Studenten ser endast sin rad av framstegstabellen. Här visas vilka moment som är inlämnade, klara/ej klara och vilka hon har rest på samt eventuella meddelanden från läraren. Hen ser också vilket datum läraren bokförde framsteget eller skrev en kommentar.

Ev. kommentar för hela framsteget samt kompletteringsmarkering visas endast för studenten om administratören har gjort denna inställning för framsteget.

Rapportera betyg

I framstegsfunktionen är det möjligt att rapportera in betyg i Ladok. För att kunna rapportera in betyg i Ladok via Framsteg måste man ha rollen Resultatrapporterande lärare.

Först när en eller flera studenter har status Klar på samtliga moment som är kopplade till en modul går det att rapportera in betyg. För att rapportera in betyget U måste studenten ha status Ej godtabar prestation på samtliga moment som ingår i modulen.

För att rapportera in betyg måste alla moment i framsteget vara synliga: välj Alla moment under visning av listans kolumner och klicka på Uppdatera. Om en grupp är markerad är det endast deltagarna i vald grupp som kommer med i betygsunderlaget.

Framsteg och kursversioner

Framsteg använder kurstillfällets kurskod och kurstillfällets starttermin för att hämta rätt uppsättning av moduler.

Exempel: För en kurs med tre uppsättningar med moduler, kopplade till termin VT2010, VT2013 respektive VT2015 kommer Studentportalen att hämta modulerna som är kopplade till VT2013 för ett kurstillfälle som har starttermin HT2014.

Rapportera betyg

 1. Skapa ett framsteg och koppla ett eller flera framstegsmoment till en kursdel via rullgardinsmenyn för resp. moment.
 2. När en eller flera studenter har status Klar på samtliga moment inom en modul visas rubriken Rappertera betyg för resultatrapporterande lärare. Detsamma gäller om en eller flera studenter har status Ej godtagbar prestation.
 3. Välj vilken modul du vill rapportera betyg för och klicka på Skapa.
 4. Nu visas en lista över studenter som har framsteget Klar på samtliga moment kopplade till vald modul. Listan innehåller dessutom studenter som har status Ej godtagbar prestation på alla moment på modulen.
 5. I kolumnen Kommentarer visas de kommentarer som finns för varje student. I kolumnen Poäng visas poäng för varje moment samt den totala poängsumman för alla moment som ingår i modulen.
 6. Fyll i betyg, skrivningspoäng och betygsdatum för varje enskild student. Studenter med status Ej godtagbar prestation kan endast få betyg U. Tips! Längst ner på sidan kan du ange betygsdatum och betyg för många studenter samtidigt.
 7. När du är klar markerar du alla studenter på listan genom att markera kryssrutan längst upp i namnlistan och klickar på Klarmarkera om du vill skicka resultatrapporten till Ladok. Om du inte är klar kan du klicka på Spara för att spara listan som utkast i Ladok. Detta markeras med texten Utkast i Ladok i framstegstabellen. Klarmarkerade och inrapporterade moment markeras med texten Klarmarkerad i Ladok framstegstabellen och kan inte ändras i Studentportalen. Attesterade moment markeras med texten Attesterad i Ladok.

Betyg U via framsteg

För att kunna rapportera in betyg U via Framsteg måste studenten ha statusen "Ej godtagbar prestation" på alla moment som är kopplade till modulen. Inrapporteringen sker som vanligt via en underlagslista som skickas in till Ladok.

Rapportera in ett godkänt resultat på ett tidigare underkänt via Framsteg

Det är möjligt att rapportera in ett godkänt betyg på ett tidigare underkänt. För kunna att göra det måste status på framsteget ändras från Ej godtagbar prestation till Klar. När det är gjort rapporterar man in det nya betyget som vanligt.

Framsteg på samläsning

Framsteg på samläsningstillfällen fungerar på samma sätt som framsteg på kurstillfällen.

Koppling mellan framsteg och inlämning

Via ett Framsteg kan en lärare/administratör koppla ett framstegsmoment till en inlämning. Status och poäng för studentens inlämning förs då automatiskt över från inlämningen till framstegsmomentet.

Skapa en koppling

För att kunna koppla ett framstegsmoment till en inlämning måste det finnas en inlämning på samma kurstillfälle/samläsningstillfälle som framsteget.

OBS! Så fort du kopplar ett framstegsmoment till en inlämning raderas redan ifyllda framsteg för aktuellt moment och ersätts med inlämningens status. Om du redan har fyllt i framsteg på momentet och vill koppla ihop det med en inlämning rekommenderar vi att du skriver ut framsteget INNAN du gör kopplingen.

Kopplingen görs alltid via ett framstegsmoment.

 1. Skapa ett nytt framsteg eller öppna ett befintligt framsteg och välj Redigera.
 2. Varje moment innehåller Koppla momentet till inlämning. Välj vilken inlämning framstegsmomentet ska kopplas till via rullgardinsmenyn.
 3. Ange ev. poängskala för framsteget (annars förs bara status över från inlämningen till framsteget).
 4. Spara framsteget.

Kolumnrubriken för momentet innehåller namnet på momentet samt namnet på den inlämning momentet är kopplat till.

Om inlämningen redan innehåller status och poäng förs dessa uppgifter över direkt till framstegsmomentet.

Överföring av status och poäng

När ett framstegsmoment är kopplat till en inlämning kan status och poäng för en student endast bokföras via inlämningen. I framstegsmomentet är dessa alternativ låsta. Däremot går det att skriva kommentarer och använda sig av kryssrutan Kompletterad i framstegsmomentet.

Eftersom det finns fler statusalternativ i Inlämning än det gör i Framsteg görs följande översättning:

 • Ej inlämnad = Om studenten inte har lämnat in ännu visas ingen status i framsteget. Om läraren däremot väljer status "Ej inlämnad" och sparar statusen visas "Ej deltagit" som status i framsteget.
 • Inlämnad = Inlämnad
 • Granskning pågår = Inlämnad
 • Rest - kompletteras = Rest
 • Komplettering inlämnad = Inlämnad
 • Klar = Klar
 • Klar efter komplettering = Klar
 • Ej godtagbar prestation = Ej godtagbar prestation

Om ett framsteg innehåller en poängskala, exempelvis 1-50, och det finns en koppling till en inlämning är det denna poängskala som gäller för inlämningen. Inlämningen innehåller information om vilken poängskala som gäller och en varning visas om poängen som matas in inte stämmer överens med framstegets poängskala.

Anonyma inlämningar och överföring av resultat
Om ett framstegsmoment är kopplat till en anonym inlämning kommer endast studenter med statusen "Klar" och "Ej godtagbar prestation" på inlämningen att föras över till framsteget.

Tips! Vid anonyma inlämningar kan det vara bra att använda sig av poäng för bedömning av inlämningsuppgift. Poängen förs då över till framsteget och visas även i underlagslistan vilket underlättar för läraren vid inrapportering av betyg.

Ta bort koppling

Det går att ta bort kopplingen mellan ett moment och en inlämning. Det görs genom att välja det blanka alternativet i rullgardinsmenyn vid Koppla moment till inlämning. Om status från inlämningen till momentet redan har förts över ligger denna information kvar men momentet "låses upp" och läraren kan ändra status och poäng.

Om en inlämning tas bort och denna inlämning är kopplad till ett framstegsmoment försvinner kopplingen till framsteget.

Skriv ut framsteg

Att skriva ut ett framsteg med många moment kan vara knepigt. Ett tips är att använda sig av webbläsarens funktion Förhandsgranska.

 1. Välj Arkiv > Förhandsgranska i webbläsarens meny
 2. Här visas hur framsteget ser ut vid utskrift
 3. Gör ev. justeringar så att hela framsteget får plats. Du kan till exempel:
  • ändra hur sidan ska skalas i %
  • ändra från stående till liggande format
  • ändra från A4 till A3 
 4. Klicka på Skriv ut
 5. Stäng Förhandsgranska för att återgå till Framsteget

Om du ändå inte får plats med alla moment kan du välja att skriva ut några moment i taget:

 1. Markera de moment som du vill skriva ut (håll ner Ctrl-tangenten samtidigt som du markerar momenten i listan vid "Visning av kolumner och moment" för att markera flera moment samtidigt)
 2. Klicka på Uppdatera
 3. Nu visas bara dina valda moment
 4. Välj Arkiv > Förhandsgranska i webbläsaren
 5. Gör ev. justeringar och skriv ut framsteget


Upp

Via Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment/uppgifter och föra in dina framsteg, t ex. om du har klarat av ett moment eller inte.

Observera att dina framsteg är inte betygsatta studieresultat. Dessa visas alltid under fliken Mitt Ladok.

TIPS! Via Mina studier > Framsteg kan du se en sammanställning av alla dina framsteg. På så vis kan du få en överblick på vilka moment som är klara och vilka som är kvar att göra för de olika kurserna. Översikten visar aktuell status för respektive framstegsmoment med direktlänkar till kurstillfälle och framsteg.

Gruppindelning

Studentportalens gruppindelningsfunktion gör det möjligt att dela in studenter på ett kurstillfälle eller ett samläsningstillfälle i olika grupper. Det kan till exempel vara grupper för undervisning, studiebesök och exkursioner.

Gruppering av deltagare sker via anmälan (studenterna anmäler sig själva) eller genom att administratören/läraren delar in studenterna - manuellt eller slumpmässigt.

Studenten ser sina grupper via länken Mina grupper på kurssidan. Här visas den information som är riktad till gruppen samt gruppens deltagarlista med e-post.

Grupparbeten på kursen

Om det finns grupper i Studentportalen kan läraren skapa funktioner som bara visas för respektive grupp. På så sätt kan varje grupp få sitt eget diskussionsforum och dokumentsamling för grupparbeten m.m. Det går även att lägga upp länkar till ett chattrum i e-mötesverktyget Adobe Connect om gruppen behöver kommunicera via nätet.

En lärare/administratör kan dessutom skapa en gruppinlämning genom att koppla en gruppindelning till en inlämning - på så sätt kan varje grupp lämna in sina uppgifter och få feedback från läraren, se funktionen Inlämning för mer information.

Hjälp för administratörer

Lägg till gruppindelning

En grupindelning kan läggas till från ett kurstillfälle och ett samläsningstillfälle.

 1. Klicka på Lägg till funktion i menyn på aktuellt kurstillfälle/samläsningstillfälle.
 2. Välj Gruppindelning i rullgardinsmenyn och klicka på OK.
 3. Fyll sedan i följande information om gruppindelningen: 

Namn

Ange ett namn på gruppindelningen. Om studenterna ska anmäla sig till en grupp/er ser de namnet på gruppindelningen i samband med anmälan.

Beskrivning

Beskrivning av gruppindelningen visas i för både studenter och administratörer/lärare.

Skapa grupper

 1. Klicka på knappen Skapa grupper.
 2. Ange hur många grupper du vill skapa.
 3. Ange gruppens/gruppernas namn, t ex Undervisningsgrupp
 4. Ange startvärdet för namnsekvensen, t ex A. Nu kommer gruppernas namn bli Undervisningsgrupp A, Undervisningsgrupp B etc.
 5. Fyll i en informationstext som visas i samband med varje grupp (samma text för alla grupper). Om informationstexterna skiljer sig åt för respektive grupp går det lätt att ändra när grupperna väl är skapade.
 6. Max antal deltagare: Ange hur många deltagare som får vara med i varje grupp.
  Detta innebär att inga flera studenter kan anmäla sig till gruppen eller slumpmässigt tilldelas gruppen när maxantalet uppnåtts. Administratören kan däremot manuellt lägga till ytterligare deltagare.
  Ingen begränsning: Lämna fältet tomt om det inte finns någon begränsning.
  Jämn fördelning: Om du vill ha en jämn fördelning av max antal deltagare väljer du alternativet Jämn fördelning. Då räknas max antal deltagare ut automatiskt så om du har 50 deltagare och 5 grupper kommer max värdet bli 10 deltagare/grupp.
 7. Välj om grupperna ska vara schemagrundande eller inte.
  Om en grupp markeras som schemagrundande blir den tillgänglig i schemaläggningssystemet TimeEdit. På så sätt går det att skapa schema för enskilda grupper. Studenter som tillhör gruppen ser då schemahändelserna via fliken Mitt schema i Studentportalen. I administratörsgränssnittet visas länkar till resp. schema.
 8. Klicka på knappen Skapa.

Nu visas grupperna i tabellen. Det går att ändra namn, information m.m. för varje grupp direkt i tabellen.

Gruppera deltagare

Välj om läraren/administratören delar in studenterna i grupper eller om studenterna anmäler sig själva.

Om studenterna ska anmäla sig själva går det att ange sista dag för anmälan samt lägga in en text som visas för studenten i samband med anmälan.

Gruppernas deltagare baseras på deltagarlistan för resp. kurstillfälle/samläsningstillfälle.

Dolda grupper

Om läraren/administratören delar in studenterna i grupper kan grupperna i gruppindelningen markeras som "dolda grupper". Studenter som tillhör en dold grupp kommer då inte att se gruppen och gruppens medlemmar under Mina grupper. Det går att begränsa visningen av andra funktioner till dolda grupper. Däremot går det inte att koppla en gruppinlämning till en gruppindelning med dolda grupper.

Inkludera antagna studenter

Ange om gruppindelningen ska inkludera antagna studenter genom att kryssa i rutan. Obs! Antagna studenter ser inte sina grupper förrän de är registrerade på kursen. Avregistrerade studenter tas inte automatiskt bort från gruppens deltagarlista. Denna typ av grupp rekommenderas för de som arbetar med verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Begränsa visningen i portalen

Med datum:
Om man vill att studenterna ska kunna se länken till gruppanmälan endast under en begränsad tidsperiod kan man begränsa visningen med ett datum- och tidsintervall.
 
Det går även att endast ange ett från och med datum alt. endast ett till och med datum för visningen av länken. Det är också möjligt att begränsa visningen till ett specifikt klockslag.

Till vissa grupper:
Studenterna kan redan ingå i andra grupper inom kurstillfället. Om det redan finns grupper definierade kan man välja att visa länken endast för en viss grupp eller vissa grupper.

Välj status och Spara

Utkast – gruppindelningen visas inte för studenterna.
Portal – gruppindelningen visas för behöriga studenter i portalen.
 
Klicka på knappen Spara.

Upp

Redigera gruppindelning och grupper

 1. Öppna aktuell gruppindelning.
 2. Klicka på länken Redigera.
 3. Utför ändringarna och klicka på Spara.

Uppgiften om tidpunkten när ändringen gjordes och vem som gjorde ändringen sparas och visas i administratörsgränssnittet.

Lägg till grupper i en gruppindelning

Det går att utöka antalet grupper i en befintlig gruppindelning.

 1. Öppna gruppindelningen och klicka på länken Redigera.
 2. Klicka på knappen Skapa grupper.
 3. Fyll antal grupper, namn och information. Om det redan finns grupper i gruppindelningen, t.ex. Grupp A, Grupp B och Grupp C och de nya grupperna ska följa samma namnsekvens anger du startvärde D.
 4. Ange ev. max antal deltagare/grupp. Observera att jämn fördelning inte räknar med de grupper som skapats vid ett tidigare tillfälle utan fördelar jämt på de grupper som skapas just nu.
 5. Klicka på Skapa.
 6. Spara ändringarna.

Obs! Tänk på att alltid meddela schemaläggaren om du lägger till schemagrundande grupper till en befintlig gruppindelning.

Ta bort grupper i en gruppindelning

Det går att ta bort en eller flera grupper. Om det redan finns medlemmar i den borttagna gruppen flyttas de automatiskt till gruppen över Ej anmälda (ingen grupp).

 1. Öppna aktuell gruppindelning och klicka på länken Redigera.
 2. Markera en eller flera grupper i tabellen.
 3. Klicka på knappen Ta bort.
 4. Spara ändringarna.

Obs! Tänk på att alltid meddela schemaläggaren om du tar bort schemagrundande grupper.

Ta bort hela gruppindelningen

 1. Öppna aktuell gruppindelning.
 2. Klicka på länken Ta bort. Studenterna tas då automatiskt bort från grupperna som definierats för gruppindelningen.

När en funktion tas bort försvinner den från alla vyer i Studentportalen men dyker upp i papperskorgen som finns i menyn. Där ligger den kvar i sju dagar innan den automatiskt tas bort helt från systemet. Så länge funktionen ligger i papperskorgen är den möjlig att återställa.

Gruppindelning med grupper

Gruppindelningens översikt visar upp alla grupper. Namnet på gruppen är en länk till resp. grupp. Om du klickar på ikonen framför gruppnamnet visas namnen på samtliga medlemmar i gruppen.

Gruppera deltagare

Gruppernas deltagare baseras alltid på deltagarlistan för resp. kurstillfälle/samläsningstillfälle.

Administratören/läraren kan lägga till eller ta bort studenter från grupperna under förutsättning att studenten är registrerad på kurstillfället.

Observera att en student endast kan ingå i en av grupperna inom en och samma Gruppindelning.

Information om studenten

Om du vill se mer information om studenterna vid gruppering kan du klicka på "Visning av listans kolumner" och där välja att visa studentens program- och grupptillhörighet, personnummer etc.

Tips! Om du klickar på studentens namn visas studenthistoriken för aktuell student. Denna studenthistorik är endast synlig för institutionsadministratörer och betygsrapporterande lärare.

Kompakt vy/Översiktsvy

Det finns två vyer att välja mellan när du jobbar med att gruppera studenter. När du öppnar "Gruppera deltagare" visas den kompakta vyn. Här väljs deltagarens grupp via en rullgardinsmeny. Översiktsvyn visar istället upp alla grupper som radioknappar. Växla vy via knapparna Översiktsvy/Kompakt vy.

Slumpmässig gruppindelning

Administratören/läraren kan låta Studentportalen sköta gruppindelningen. Studenterna placeras då slumpmässigt i de olika grupperna. Den slumpmässiga gruppindelningen tar även hänsyn till en jämn könsfördelning.

 1. Öppna aktuell Gruppindelning via menyn.
 2. Klicka på knappen Gruppera deltagare.
 3. Klicka på knappen Slumpmässig gruppering.
 4. Klicka på Spara.

Obs! Om några studenter redan valt en grupp behåller de sina val och får ingen ny grupp via den slumpmässiga indelningen. Läraren kan t.ex. först låta studenterna välja grupp själva och sedan efter att anmälningstiden gått ut "slumpa" ut de studenter som ännu inte har valt någon grupp. Praktiskt om det exempelvis kommer efteranmälda studenter som man vill sprida ut bland redan indelade grupper.

Läraren kan vid behov gå in och ändra grupptillhörigheten manuellt för studenterna.

Rensa grupptillhörighet

Det går att ta bort alla studenters grupptillhörighet samtidigt.

 1. Klicka på knappen Återställ.
 2. Nu flyttas studenterna till Ingen grupp (ej anmälda).
 3. Klicka på Spara.

Skapa undergrupper manuellt

Idag finns inget stöd för att skapa undergrupper automatiskt men det går att göra manuellt.

 1. Skapa en gruppindelning med exempelvis två grupper Grupp A och Grupp B.
 2. Gör en slumpmässig gruppering av deltagarna och Spara.
 3. Skapa en ny gruppindelning med exempelvis tre grupper A1, A2 och A3.
 4. Öppna ”Gruppera deltagare” för den nya gruppindelningen.
 5. Klicka på ”Visning av listans kolumner” och markera kolumnen ”Grupper”.
 6. Nu visas vilka studenter som tillhör Grupp A och Grupp B. Dela in alla studenter i Grupp A så att de tillhör någon av grupperna A1, A2 eller A3. Låt studenterna i Grupp B tillhöra ”Ingen grupp” (ej anmälda).
 7. Klicka på Spara.

Skicka e-post till grupper

 1. Öppna aktuell gruppindelning.
 2. Markera en eller flera grupper i sammanställningen av grupper, till exempel gruppen Ej anmälda.
 3. Klicka på knappen Skicka e-post till markerade.
 4. Fyll i formuläret. Obs! När man lägger till nya mottagare måste e-postadresserna vara separerade med semikolon ";".
 5. Klicka på knappen Skicka.

Den lärare/administratör som skickar meddelandet får automatiskt en kopia av brevet skickad till sig.

Skicka e-post till gruppmedlemmar

Det går också att skicka e-post till gruppens medlemmar.

 1. Klicka på gruppens namn i sammanställningen för att öppna gruppens deltagarlista.
 2. Markera en eller flera deltagare.
 3. Klicka på knappen Skicka e-post till markerade.
 4. Fyll i formuläret.
  Obs! När man lägger till nya mottagare måste e-postadresserna vara separerade med semikolon ";".
 5. Klicka på knappen Skicka.
  Den lärare/administratör som skickar meddelandet får automatiskt en kopia av brevet skickad till sig. 

Skapa närvarolista/Anslagslista

Det går att ta fram en närvarolista eller en anslagslista för alla grupper eller för varje grupp.

 1. Öppna aktuell gruppindelning.
 2. Klicka på knappen Skapa anslagslista/närvarolista.
 3. Skriv in ett namn på aktiviteten (valfritt).
 4. Ange hur många kolumner närvarolistan ska innehålla.
 5. Ange vilken information om deltagarna som ska visas, till exempel namn, personnummer, e-post etc.
 6. Klicka på knappen Uppdatera.
 7. Det går att namnge kolumnerna genom att klicka på ikonen med pennan för respektive kolumn.
 8. Klicka på knappen Skriv ut. Tips! Webbläsarens utskriftsfunktion ger dig större möjligheter att kontrollera utskriften. Klicka på Arkiv > Förhandsgranska... Här kan du justera utskriften innan du skriver ut listan.

Kopiera gruppindelning

Det går att kopiera gruppindelningar mellan olika kurstillfällen. Då kopieras grupperna och all information som finns om gruppindelningen förutom gruppernas deltagare. För mer information om kopiering, se fliken Hjälp > Funktioner > Kopiera befintlig funktion.

Visning av gruppindelning för studenter

Studenten ser via kursens startsida om det finns grupper hen ska anmäla sig till. Anmälningsinformationen som administratören lagt in visas i samband med anmälan till grupp. Anmälan till grupp visas även under Viktiga datum om det finns ett sista anmälningsdatum.

Studenten ser sina grupper via länken "Mina grupper" på kurssidan. Här visas den information som är riktad till gruppen samt gruppens deltagarlista med e-post.

Om administratören/läraren tar bort en gruppindelning försvinner länken Mina grupper direkt även från studentgränssnittet (förutsatt att inga andra gruppindelningar finns för studenten).

Omregistrerade studenter

Om studenten i Ladok har markeringen om att omregistreringen inte ger rätt till undervisning (Ej und.) kan hen inte anmäla sig till en grupp.

 

Länken Mina grupper visas i kursens meny och listar alla grupper du tillhör.

Gruppens namn är en länk till deltagarlistan över samtliga gruppmedlemmar. Deltagarlistan innehåller bild, namn, e-post och studierelaterad länk. Här kan du skicka e-post till gruppmedlemmarna.

Skicka e-post till gruppmedlemmar

Som student kan du skicka e-post till gruppens medlemmar.

 1. Klicka på Mina grupper i menyn.
 2. Klicka på gruppens namn för att öppna gruppens deltagarlista.
 3. Markera deltagarna.
 4. Klicka på knappen Skicka e-post till markerade.
 5. Fyll i formuläret.
 6. Klicka på knappen Skicka.
  Den student som skickar meddelandet får automatiskt en kopia av brevet skickad till sig. 

Gruppindelning och anmälan till grupp

Grupper inom kurser kan skapas på olika sätt:

 1. Läraren/kursadministratören delar studenterna på kursen i olika grupper.
 2. Studenterna anmäler sig till de grupper som läraren/kursadministratören definierat.

Om du ska anmäla dig till en grupp visas information om anmälan på kurssidan. Klicka på länken för att öppna anmälningsformuläret. Så fort du anmält dig får visas länken till gruppen under Mina grupper i din kursmeny.

 • Du kan avanmäla dig och byta grupp så länge anmälan är synlig på kurssidan.
 • Om det finns uppgift om sista anmälningsdag är anmälan inte längre möjlig när datumet passerat.
 • Läraren/kursadministratören kan ange maxantal deltagare per grupp. Du kan inte anmäla dig till en grupp som redan har nått maxantalet.

Läraren/administratören kan ange att viss information endast är tillgänglig för en viss grupp/vissa grupper. Därför kan kurssidan i portalen se olika ut för två studenter som läser samma kurs men tillhör olika grupper inom kursen.

Upp

Inlämning

Via funktionen Inlämning kan studenter ladda upp filer som läraren kan bedöma. Det kan vara en gruppinlämning eller en individuell inlämning. Via en inlämning kan läraren och studenten kommunicera med varandra samt se en händelselogg. Läraren väljer om inlämnade filer ska skickas iväg för plagiatkontroll och om studenterna ska vara anonyma vid rättning av uppgiften.

Hjälp för administratörer/lärare

Se även guiden om inlämning (pdf)

Lägg till Inlämning

Namn på Inlämning

Ange ett valfritt namn på både svenska och engelska eller använd det redan ifyllda namnet Inlämning/Assignment. Det är detta namn som visas i studentens kursmeny.  

Beskrivning

Här kan du beskriva din inlämning. För att skapa korta länknamn skriver du: [länknamn|http://www.example.net] Då blir "länknamn" den klickbara länken i texten.

Datum för inlämning och komplettering

 • Senaste inlämningstid: Om inlämningen ska vara inne vid ett specifikt datum anger du datum för sista inlämningstid (åååå-mm-dd hh:mm). Endast studenter med status Rest - kompletteras kan ladda upp filer efter att sista inlämningstiden har passerat.
 • Senaste kompletteringstid: Ange datum för när ev. kompletteringar ska vara inlämnade (åååå-mm-dd hh:mm). Om senaste kompletteringstid saknas kan studenter med status Rest - kompletteras alltid ladda upp sina kompletteringar.

Typ av inlämning

Välj om inlämningen ska vara en gruppinlämning eller en individuell inlämning. Om det är en gruppinlämning måste du även ange vilken gruppindelning som ska användas. Observera att det inte går att byta från individuell inlämning till gruppinlämning och tvärt om när en inlämning väl är sparad.

Markera om inlämningen ska vara anonym (endast möjligt vid individuell inlämning). Observera att det inte går att byta från en vanlig inlämning till anonym inlämning och tvärt om när en inlämning väl är sparad.

Koppling till portfölj

Individuella inlämningar kan kopplas till en eller flera portföljer.

 1. Välj den/de portföljer som inlämningen ska tillhöra.
 2. Markera om självvärdering ska ingå som en del av uppgiften.
 3. Välj Typ av uppgift. Typ av uppgift är obligatoriskt om självvärdering används och styr vilka självvärderingsfrågor som visas för studenten.

Plagiatkontroll

Markera om inlämnade filer ska plagiatkontrolleras. Filerna skickas iväg till ett externt system för plagiatkontroll direkt efter uppladdning.

Ange e-postadress till den som ska få ett meddelande när plagiatkontrollen är klar.

Prenumeration

Det går att prenumerara på en inlämning och på så vis få ett e-postmeddelande så fort en student har lämnat in en fil.

Ange en eller flera e-postadresser i fältet för prenumeration. Flera adresser kan läggas till separerade med semikolon ";" (utan mellanrum) t.ex. adress1@uu.se;adress2@uu.se.

Tips! Om du finns med på lärarlistan ser du automtiskt antal ogranskade inlämningar på din startsida.

Begränsa visningen i portalen

Datum
Om man vill att studenterna endast ska kunna se funktionen under en begränsad tidsperiod kan man begränsa visningen genom att ange ett datum- och tidsintervall. Detta intervall kan vara öppet genom att man endast ange ett ”från och med” datum alt. endast ett ”till och med” datum. Lämna fälten tomma om funktionen ska visas direkt.

Grupper
Studenterna på ett kurstillfälle kan vara indelade i grupper som skapats i portalen, t.ex. undervisningsgrupper. Om det finns grupper definierade kan man välja att endast visa för en viss grupp eller vissa grupper. Genom att inte markera någon grupp visas funktionen för alla.

Välj status och Spara

Utkast – inlämningsfunktionen visas inte för studenterna.
Portal – inlämningsfunktionen visas för behöriga studenter i portalen.

Redigera Inlämning

Du kan i efterhand ändra de alternativ du angav när du skapade en Inlämning.

 1. Öppna Inlämningsfunktionen.
 2. Klicka på länken Redigera. Här ändrar du bl.a. namn, inlämnings- och kompletteringstid samt om inlämnade filer ska skickas för plagiatkontroll eller inte.

Uppgiften om tidpunkten när ändringen gjordes och vem som gjorde ändringen sparas och visas i administratörsgränssnittet.

Ta bort Inlämning

 1. Öppna Inlämningsfunktionen.
 2. Klicka på länken Ta bort. Godkänn borttagningen av funktionen genom att klicka på knappen Ta bort. Då försvinner inlämningsfunktionen, både på administratörs- och studentgränssnittet. Alla filer försvinner givetvis också.

Obs! Om samma inlämning används på flera ställen i portalen, t.ex. på två kurstillfällen, tas den länken bort endast från det aktuella kurstillfället, medan det andra kurstillfället fortfarande kan använda länken som förr.

När en funktion tas bort försvinner den från alla vyer i Studentportalen men dyker upp i papperskorgen som finns i menyn. Där ligger den kvar i sju dagar innan den automatiskt tas bort helt från systemet. Så länge funktionen ligger i papperskorgen är den möjlig att återställa.

Gruppinlämning

För att skapa en gruppinlämning måste det först finnas en gruppindelning på kurstillfället.

 1. Lägg till en Gruppindelning på kurstillfället. Du kan låta studenterna anmäla sig till grupperna eller själv gruppera studenterna.
 2. Lägg till funktionen Inlämning på samma kurstillfälle och fyll namn, beskrivning, inlämningsdatum etc.
 3. Vid Typ av inlämning väljer du Gruppinlämning. Därefter väljer du din gruppindelning via rullgardinsmenyn som visas.
 4. Klicka på Spara. Observera att det inte går att byta från gruppinlämning till studentinlämning och tvärt om när en inlämning väl är sparad.

Om gruppinlämning är aktiverat visas gruppnamnen istället för studenternas namn i inlämningsöversikten.

Varje grupp har en inlämningssida där de studenter som ingår i gruppen kan lämna in filer och kommunicera med läraren.

Anonym inlämning

Vid en anonym inlämning får varje student en anonymkod som visas istället för studentens namn i inlämningen. På så vis vet lärare inte vem studenten är när de rättar uppgifterna. Studentens namn, personnummer och anonymkod är endast tillgängliga för institutionsadministratörer.

Skapa en anonym inlämning:

 1. Lägg till en ny inlämning.
 2. Välj Individuell inlämning.
 3. Marker kryssrutan "Anonym inlämning".
 4. Spara inlämningen.

Observera att det inte går att byta från en vanlig inlämning till anonym inlämning och tvärt om när en inlämning väl är sparad. Vid kopiering av en anonym inlämning blir kopian också markerad som anonym.

Nya anonymkoder genereras vid varje ny inlämning som skapas. Studenter kan alltså inte ha samma anonymkod för olika inlämningar.

Om inlämningarna plagiatkontrolleras visas endast studentens anonymkod upp i plagiatkontrolleringssystemt Urkund.

Om ett framstegsmoment är kopplat till en anonym inlämning kommer endast studenter med statusen "Klar" på inlämningen att föras över till framsteget.

Ogranskade inlämningar

Via Ogranskade inlämningar kan lärare enkelt hålla koll på om det finns inlämningar som behöver rättas. Här visas antal ogranskade inlämningsuppgifter (status Inlämnad och Komplettering inlämnad) på alla kurser där läraren finns med på lärarlistan. Det går också att se antal ogranskade inlämningar för respektive inlämning genom att klicka på pilen vid kursens namn.

Ogranskade inlämningar visas på lärarens startsida och hämtar information från alla inlämningar – oavsett termin.

Prenumerera på en inlämning

Det går att prenumerera på en inlämning och på så vis få ett e-postmeddelande så fort en student har lämnat in en fil. Detta görs genom att:

 1. Öppna en inlämning och välj Redigera.
 2. Ange en eller flera e-postadresser i fältet för prenumeration. Flera adresser kan läggas till separerade med semikolon, ";".
 3. Spara dina ändringar.

E-postmeddelandet innehåller information om att inlämningen har uppdaterats samt inlämningens namn, kursens namn, kurskod, anmälningskod och termin. Meddelandet innehåller också en direktlänk till studentens inlämning.

Tips! Tänk på att det går att skapa en regel i Outlook så att alla e-postmeddelanden som hör till en viss inlämning hamnar i en speciell mapp.

Inlämning med plagiatkontroll

Uppsala universitet använder systemet Urkund för att plagiatkontrollera inlämnade filer. Läs mer om Urkund.

Läraren/administratören kan välja om inlämnade filer ska plagiatkontrolleras eller inte.

Inlämnade filer skickas iväg till det externa systemet Urkund för plagiatkontroll direkt efter uppladdning. Resultatet av analysen levereras vanligtvis inom ca 24 timmar.

Om inlämnade filer ska plagiatkontrolleras är det viktigt att de har rätt filformat (.doc, .docx, .sxw, .ppt, .pptx, .pdf, .txt, .rtf, .html, .htm, .wps och .odt).

Plagiatkontrollens status

Om plagiatkontroll är påslaget för en inlämning visas kolumnen Plagiatkontroll i inlämningstabellen. När analysen är färdig visas en signifikans i färg som indikerar hur mycket av den inlämnade texten som återfunnits i Urkunds källor under kontrollen.

Grön signifikans betyder att inga källor har hittats under kontrollen. Svart signifikans betyder att hela dokumentet har hittats någon annanstans. Totalt finns 9 olika färger som visar från 0% till 100%.

Klicka på den färgade rutan för att öppna Urkunds detaljerade analys i ett eget webbläsarfönster. Denna analys ligger på Urkunds server.

Studenten får en bekräftelse via e-post att hans eller hennes fil har skickats in för plagiatkontroll.

Inlämningsöversikt

En inlämning innehåller alla studenter på kurstillfällets/samläsningens deltagarlista.

Inlämningstabellen går att sortera på Namn, Personnummer, Grupp, Status, Filer, Plagiatkontroll, och Senaste nytt. Detta görs genom att klicka på resp. kolumnnamn.

Visning av listans deltagare
Om ett kurstillfälle innehåller grupper kan du välja vilka grupper som ska visas. Du kan också välja att visa listans deltagare utifrån status.

 1. Klicka på rubriken Visning av listans deltagare
 2. Kryssa för vilka grupper och statusmarkeringar du vill ska visas.
 3. Klicka på knappen Uppdatera.

Sökfunktionen
Du kan själv välja vilka deltagare som ska visas genom att skriva in ett valfritt ord i sökfältet för deltagarlistan. Om du exempelvis skriver Anna visas bara deltagare som heter Anna. Detta kan vara praktiskt om du vill arbeta med en student i taget.

TIPS! Om tabellen ändå är bred går det att maximera fönstret genom att klicka på ikonen längst ut till höger. Om du ändå måste scrolla i sidled och har många deltagare kan du använda piltangenterna så slipper du först scrolla ner för att se scrollningslisten.

Kolumner

 • Studentens namn är en länk till studentens inlämningssida där läraren kan skriva kommentarer, ladda upp filer och ändra status samt se en händelselogg. Vid gruppinlämning är Gruppens namn en länk till gruppens inlämningssida.
 • Grupp: Om studenterna är indelade i undervisningsgrupper visas gruppnamnen här.
 • Status: Här anges status för studentens inlämning.
 • Fil: Här visas studentens uppladdade fil/filer. Datum för när uppladdningen ägde rum visas via mouseover.
 • Plagiatkontroll: Om en inlämning använder plagiatkontroll visas denna kolumn med information om status på filens plagiatkontroll. Om en inlämning består av flera filer visas status för plagiatkontroll per fil.
 • Studentkommentar: Kolumnen med en pratbubbla visar om studenten har lämnat en kommentar. En gul pratbubbla markerar att kommentaren har skrivits sen du loggade in sist.
 • Senaste nytt: Här visas datum för när senaste händelsen ägde rum. Det kan exempelvis vara att en fil lämnades in, att status ändrades eller att en kommentar skrevs. Information om händelsen samt vem som gjorde den visas via mouseover.
 • Notering: Längst ut i tabellen kan läraren/administratören skriva en notering för respektive student. Dessa noteringar visas bara för administratören.

Instruktionsfil/dokument som beskriver inlämningsuppgiften

Läraren kan ladda upp ett dokument som beskriver inlämningsuppgiften. Filen visas på studentens inlämningssida (bredvid beskrivningen av inlämningen) och skickas inte iväg för plagiatkontroll.

 1. Öppna inlämningsfunktionen.
 2. Klicka på länken Lägg till instruktionsfil under rubriken Instruktionsfiler.
 3. Klicka på Bläddra och leta reda på filen på datorn.
 4. Klicka på Ladda upp.

För att ta bort filen/dokumentet klickar du på ikonen Ta bort till höger om filen.

Ladda ned studentfiler

 1. Öppna inlämningsfunktionen.
 2. Markera en eller flera studenter i listan.
 3. Klicka på knappen Ladda ned markerade studenters filer.

Filerna sparas automatiskt ner som en zip-fil.

Tips! Skriv ut många inlämnade filer samtidigt (pdf)
Det finns ett program som gör det möjligt att skapa en lista med alla dokument som ska skrivas ut. Perfekt att använda för att skriva ut inlämningsuppgifter från olika mappar samtidigt.

Skicka e-post till studenter

Det går att skicka e-post till studenter via inlämningen. Det kan exempelvis vara praktiskt om du vill mejla alla studenter med en viss status eller som inte har någon status.

 1. Markera de studenter du vill skicka till.
  Tips! Om du vill skicka till alla som har en viss status så väljer du först Visning av listans deltagare. Välj sedan status och klicka på Uppdatera. Klicka sedan i rutan Markera alla i listan.
 2. Klicka på knappen Skicka e-post till markerade.

Ändring av status

Ändring av status på studenters filer kan göras via inlämningsöversikten och på studentens inlämningssida.

Via inlämningsöversikten går det att ange status för många studenter samtidigt:

 1. Markera först studenterna i listan.
 2. Välj sedan status och klicka på Uppdatera
 3. Klicka därefter på Spara.

Via studentens inlämningssida ändrar du status genom att:

 1. Klicka på knappen Ändra.
 2. Välj status och ange ev. poäng.
 3. Klicka därefter på Spara.

Glöm inte att spara - det är först då som status ändras.

Studentportalen ändrar automatiskt status från Ej inlämnad till Inlämnad och från Rest - kompletteras till Komplettering inlämnad när studenten laddar upp en fil. Övriga ändringar av status görs av läraren/administratören.

En inlämning kan ha olika status - vilket också påverkar statusikonens färg. Följande statusalternativ finns tillgängliga:

 • Ej inlämnad (lila)
 • Inlämnad (brun)
 • Granskning pågår (brun)
 • Rest - kompletteras (orange)
  Studenter med status Rest - kompletteras kan ladda upp filer fram till sisa kompletteringsdatum har passerat.
 • Komplettering inlämnad (brun)
 • Klar (grön)
 • Klar efter komplettering (grön)
 • Rest - komplettering ej möjlig (röd)
  Studenter med status Rest - komplettering ej möjlig kan inte ladda upp filer i inlämningen. Statusen kan exempelvis användas i de fall då studenten har rest och inte får ladda upp fler filer i aktuell inlämning utan måste göra om uppgiften vid annat tillfälle.
 • Ej godtagbar prestation (svart)
  Studenter med status Ej godtagbar prestation kan inte ladda upp filer i inlämningen.

Poäng

Ändring av poäng görs genom att skriva in poängen manuellt eller använda sig av pilarna i kolumnen Poäng.

Om inlämningen är kopplad till ett framsteg som innehåller en poängskala är det framstegets poängskala som gäller. Vid Kopplade moment i Framsteg visas då framstegets poängskala, till exempel (min 1p - max 10p). En varning visas om poängen som matas in inte stämmer överens med framstegets poängskala.

Utdelade filer

Via en Utdelad mapp får studenterna tillgång till varandras filer. Innehållet i den utdelade mappen är dynamiskt och hämtas från varje students eller studentgrupps inlämning. Det går att styra vilka filer som ska visas utifrån när filer lämnas in och vilken status filerna har.

 1. Öppna inlämningsfunktionen.
 2. Klicka på Skapa utdelningsmapp.
 3. Ange mappens namn på svenska och engelska.
 4. Fyll i ev. beskrivning som visas för studenten i samband med den utdelande mappen.
 5. Ange när den utdelade mappen ska visas för studenterna (kan lämnas tomt om mappen ska visas direkt).
 6. Ange vilka filer som ska visas:
  a) Alla filer - oavsett när de lämnas in
  b) Endast filer som lämnas in före angivet datum för utdelad mapp
  c) Endast filer som lämnas in efter angivet datum för utdelad mapp
 7. Ange om endast inlämningar med status Klar och Klar efter komplettering ska visas.
 8. Begränsa visning av utdelad mapp till grupp:
  Om det finns grupper på kurstillfällen/samläsningsstillfället kan du begränsa visningen av en utdelad mapp till grupp genom att markera gruppen/grupperna i listan. Detta kan vara praktiskt om studenter som tillhör Grupp A bara ska få ta del av inlämningar från studenter i samma grupp eller om bara Grupp A och Grupp B ska få tillgång till varandras filer. Tänk på att studenterna även måste ha tillgång till själva inlämningen för att se den utdelade mappen.
 9. Klicka på Spara.

Studenten ser vilka filer som hör till hans/hennes inlämning under rubriken Min inlämning. Om en student tar bort en fil från Min inlämning som finns i en utdelad mapp försvinner den även från den utdelade mappen.

Ta bort utdelad mapp

 1. Öppna utdelad mapp.
 2. Klicka på Ta bort.

Studentens inlämningssida

Varje student har en egen inlämningssida. Via inlämningssidan kan både student och lärare ladda upp filer och kommunicera med varandra. Här finns också en händelselogg där all historik för studenten visas.

Studentens inlämningssida öppnas genom att du klickar på studentens namn i inlämningsöversikten. Studenten kommer direkt in på sin inlämningssida när hon/han öppnar funktionen. Här kan studenten skriva en kommentar/ladda upp en fil (om inte sista inlämningstiden har passerat eller om inlämningen har status Klar eller Klar efter komplettering). Studentens inlämnade filer visas under rubriken Min inlämning. Det är dessa filer som också visas i översikten.

Om det finns ett kompletteringsdatum kan endast studenter med status Rest - kompletteras ladda upp en fil t.o.m. sista kompletteringsdatum har passerat.

Läraren kan ladda upp svarsfiler till studenten. Dessa filer visas då i händelseloggen. Läraren kan även ladda upp en fil åt studenten om denne inte kan ladda upp filen själv. Dessa visas då även under rubriken Min inlämning.

Läraren kan ändra en students status via studentens inlämningssida.

Läraren kan navigera mellan studenters inlämningssidor via pilarna. För att komma tillbaka till inlämningsöversikten klickar man på Tillbaka.

Skriv en kommentar och/eller ladda upp en svarsfil till student

 1. Öppna inlämningsfunktionen.
 2. Klicka på studentens namn i listan.
 3. Nu visas studentens inlämningssida.
 4. Skriv en kommentar.
 5. Klicka på knappen Bläddra i den blå rutan och leta upp filen på din dator.
 6. Markera alternativet Ladda upp svar till student. Filen kommer inte att skickas till plagiatkontroll eller visas i en utdelningsmapp.
 7. Välj om kommentaren/filen ska visas direkt (förvalt) eller senare.
 8. Klicka på knappen Skicka.

Observera att du kan välja att bara ladda upp en fil eller bara skriva en kommentar.

Framtida händelser visas högst upp i händelseloggen. Händelsen är gråmarkerad och går att publicera direkt och tas bort.

Ladda upp studentfil

Om en student inte kan ladda upp sin fil kan en lärare/administratör ladda upp en fil åt en student. Instruktionsfiler tas bort via inlämningsöversikten genom att klicka på ikonen Ta bort till höger om filen.

 1. Öppna inlämningsfunktionen.
 2. Klicka på studentens namn i listan.
 3. Nu visas studentens inlämningssida.
 4. Klicka på knappen Bläddra i den blå rutan och leta upp filen på din dator. Om plagiatkontroll sker är det viktigt att den inlämnade filen har rätt filformat. När en fil har laddats upp tillkommer ännu en Bläddra knapp.
 5. Markera alternativet Ladda upp fil som du mottagit från student.
 6. Klicka på knappen Skicka.
 7. Om plagiatkontroll är aktiverat skickas den uppladdade filen iväg för plagiatkontroll.

Ta bort kommentarer/filer

Administratörer/lärare kan ta bort studentfiler och svarsfiler via händelseloggen.

En student alltid kan ta bort inlämnad fil från Min inlämning. Även om en fil tas bort från Min inlämning finns den alltid kvar i händelseloggen.

Studenten kan återställa borttagna filer via inlämningens papperskorg så länge sista inlämningstid inte har passerat eller studentens/gruppens inlämning inte är markerad som Klar eller Klar efter komplettering.

Om en student tar bort en fil som även ligger i en utdelad mapp försvinner filen även från den utdelade mappen (efter godkännande).

Koppling mellan framsteg och inlämning

Via ett Framsteg kan en lärare/administratör koppla ett framstegsmoment till en inlämning. Status och poäng för studentens inlämning förs då automatiskt över från inlämningen till framstegsmomentet.

Skapa en koppling

För att kunna koppla ett framstegsmoment till en inlämning måste det finnas en inlämning på samma kurstillfälle/samläsningstillfälle som framsteget.

OBS! Så fort du kopplar ett framstegsmoment till en inlämning raderas redan ifyllda framsteg för aktuellt moment och ersätts med inlämningens status. Om du redan har fyllt i framsteg på momentet och vill koppla ihop det med en inlämning rekommenderar vi att du skriver ut framsteget INNAN du gör kopplingen.

Kopplingen görs alltid via ett framstegsmoment.

 1. Skapa ett nytt framsteg eller öppna ett befintligt framsteg och välj Redigera.
 2. Varje moment innehåller Koppla momentet till inlämning. Välj vilken inlämning framstegsmomentet ska kopplas till via rullgardinsmenyn.
 3. Ange ev. poängskala för framsteget (annars förs bara status över från inlämningen till framsteget).
 4. Spara framsteget.

Kolumnrubriken för momentet innehåller namnet på momentet samt namnet på den inlämning momentet är kopplat till.

Om inlämningen redan innehåller status och poäng förs dessa uppgifter över direkt till framstegsmomentet.

Överföring av status och poäng

När ett framstegsmoment är kopplat till en inlämning kan status och poäng för en student endast bokföras via inlämningen. I framstegsmomentet är dessa alternativ låsta. Däremot går det att skriva kommentarer och använda sig av kryssrutan Kompletterad i framstegsmomentet.

Eftersom det finns fler statusalternativ i Inlämning än det gör i Framsteg görs följande översättning:

 • Ej inlämnad = Om studenten inte har lämnat in ännu visas ingen status i framsteget. Om läraren däremot väljer status "Ej inlämnad" och sparar statusen visas "Ej deltagit" som status i framsteget.
 • Inlämnad = Inlämnad
 • Granskning pågår = Inlämnad
 • Rest – kompletteras = Rest
 • Komplettering inlämnad = Inlämnad
 • Klar = Klar
 • Klar efter komplettering = Klar
 • Rest – komplettering ej möjlig = Rest
 • Ej godtagbar prestation = Ej godtagbar prestation

Om ett framsteg innehåller en poängskala, exempelvis 1-50, och det finns en koppling till en inlämning, är det denna poängskala som gäller för inlämningen. Inlämningen innehåller information om vilken poängskala som gäller och en varning visas om poängen som matas in inte stämmer överens med framstegets poängskala.

Anonyma inlämningar och överföring av resultat
Om ett framstegsmoment är kopplat till en anonym inlämning kommer endast studenter med statusen "Klar" och "Ej godtagbar prestation" på inlämningen att föras över till framsteget.

Tips! Vid anonyma inlämningar kan det vara bra att använda sig av poäng för bedömning av inlämningsuppgift. Poängen förs då över till framsteget och visas även i underlagslistan vilket underlättar för läraren vid inrapportering av betyg.

Ta bort koppling

Det går att ta bort kopplingen mellan ett moment och en inlämning. Det görs genom att välja det blanka alternativet i rullgardinsmenyn vid Koppla moment till inlämning. Om status från inlämningen till momentet redan har förts över ligger denna information kvar men momentet "låses upp" och läraren kan ändra status och poäng.

Om en inlämning tas bort och denna inlämning är kopplad till ett framstegsmoment försvinner kopplingen till framsteget.

Upp

När du som student öppnar en Inlämning visas datum för sista inlämningstid och kompletteringstid. Här kan du också skriva en kommentar och ladda upp filer samt se status för din inlämning.

TIPS! Via Mina studier > Inlämningar kan du se en sammanställning av dina samtliga inlämningar. På så vis kan du få en överblick på vilka inlämningsuppgifter som är klara och vilka som är kvar att göra för de olika kurserna. Översikten visar aktuell status för respektive inlämning med direktlänkar till  kurstillfälle och inlämning.

Skriv en kommentar och/eller ladda upp fil

 1. Skriv en kommentar.
 2. Klicka på knappen Bläddra i den blå rutan och leta upp filen på din dator. Om plagiatkontroll sker är det viktigt att den inlämnade filen har rätt filformat (.doc, .docx, .sxw, .ppt, .pptx, .pdf, .txt, .rtf, .html, .htm, .wps och .odt). Läs mer om plagiatkontroll. När en fil har laddats upp tillkommer ännu en Bläddra knapp.
 3. Klicka på knappen Skicka.

Du kan även välja att endast ladda upp en fil eller bara skriva en kommentar.

Du kan skriva en kommentar/ladda upp en fil om inte:

 • Sista inlämningstiden har passerat
 • Din inlämning har status Klar eller Klar efter komplettering

Om din inlämning har status Rest - kompletteras kan du ladda upp en fil t.o.m. sista kompletteringsdatum har passerat.

Min inlämning

När du har laddat upp en fil/filer visas de under rubriken Min inlämning och blir tillgängliga för din lärare.

Om läraren väljer att skapa en Utdelad mapp visas dessa filer för övriga kursdeltagare.

Ta bort inlämnade filer

Som student kan du alltid ta bort inlämnad fil från Min inlämning via ikonen Ta bort till höger om filen.

Du kan återställa borttagna filer via papperskorgen om:

 • sista inlämningstid inte har passerat
 • din inlämning inte är markerad som Klar eller Klar efter komplettering.

Borttagna filer finns alltid kvar i händelseloggen.

Om du tar bort en fil som även ligger i en utdelad mapp försvinner filen från bägge ställena (efter ditt godkännande).

Kommentarer kan inte tas bort.

Status för inlämnad fil

En inlämning kan ha följande status:

 • Ej inlämnad
 • Inlämnad
 • Granskning pågår
 • Rest – kompletteras
 • Komplettering inlämnad
 • Klar
 • Klar efter komplettering
 • Rest – komplettering ej möjlig

Anonym inlämning

Vid en anonym inlämning får du en anonymkod som visas för läraren istället för ditt namn. På så vis vet inte läraren vem du är när de rättar inlämningsuppgifterna.

Avpersonifiera dokumentet innan du lämnar in!
Dokumentet som du laddar upp bör inte innehålla ditt namn och personnummer. För att underlätta för läraren är det bra om du anger din anonymitetskod istället.

Tänk också på att vissa ordbehandlingsprogram skriver ut vem som är författare till dokumentet. Kontrollera om dokumentet innehåller sådan information och ta i så fall bort alla personliga uppgifter innan du laddar upp dokumentet. Instruktioner för hur du tar bort sådan information finns i hjälpen för resp. program.

Inlämning med plagiatkontroll

Läraren kan välja om inlämnade filer ska plagiatkontrolleras. Filerna skickas då iväg till ett externt system för plagiatkontroll direkt efter uppladdning.

Om plagiatkontroll sker är det viktigt att den inlämnade filen har rätt filformat.

När dina filer/dokument skickas iväg för plagiatkontroll ser du det i händelseloggen och får du ett bekräftelsemeddelande via e-post.

Utdelade filer

Läraren kan göra inlämnade filer synliga för övriga kursdeltagare genom att skapa en utdelad mapp.

Tänk på att ta bort de filer som inte längre är aktuella eller felaktiga från Min inlämning eftersom dessa annars visas i den utdelade mappen. Om du tar bort en fil från Min inlämning som finns i en utdelad mapp försvinner den även från den utdelade mappen.

Mappen med alla filer som är utdelade visas under rubriken Utdelade filer. Här kan du ladda ned alla dina kursdeltagares filer.

 

Kursregistrering

Hjälp för administratörer

Kursregistrering via Studentportalen

Listan över antagna studenter visas i Studentportalen för lärare och administratörer under Deltagarlista > Antagna studenter.

Antagna studenter kan registrera sig via Studentportalen vilket är effektivt sätt att få studenterna att registrera sig på ett kurstillfälle. Registreringarna förs automatiskt över till Ladok.

Fördelen för studenterna är att de kan via Studentportalen registrera sig var och när som helst under registreringsperioden. Även institutionernas arbete vid terminsstarten underlättas. Institutionen behöver inte skicka information till studenterna och ordna speciella registreringstillfällen vid institutionen.

Studenter kan inte avregistrera sig via portalen utan måste kontakta institutionen i vanlig ordning.

Kursregistrering via upprop

Det är möjligt att lägga upp information om tid och plats för upprop via Studentportalens funktion för kursregistrering.

Information om vilken typ av registrering som gäller för kursen visas på kurssidan samt i översikten för institutionens kursregistreringar. Här visas också information om datum, klockslag och plats för uppropet.

Information om kursregistrering och kursstart visas för antagna studenter som loggat in samt som publik information på respektive kurssida.

Översikt med institutionens kursregistreringar

Under fliken Utbildning > Sammanställning av visas en sammanställning av aktiverade kursregistreringar i Studentportalen på vald institution och termin. Man kan bl.a. se under vilken period studenter kan registrera sig, datum för kursstart samt vad som gäller för studenter som är villkorligt antagna.

 • Kolumnen "Kursbenämning" länkar till det kurstillfälle som kursregistreringen är knuten till.
 • Kolumnen "Typ" visar typ av kursregistrering (registrering eller upprop) och länkar till "Redigera kursregistrering" där det exempelvis går att ändra datum för kursstart och status.
 • Kolumnen "Registrering öppen from" och "Registrering öppen tom" visar under vilken period studenter kan registrera sig.
 • Kolumnen "Upprop Tid och Plats" visar vilken tid och var uppropet äger rum.
 • Kolumnen "Kursstart" visar det datum administratören har angett som kursstart.
 • Kolumnen "Status" visar om Kursregistreringen visas för studenten (Portal) eller inte (Utkast).

Lägg till kursregistrering

Funktionen Kursregistrering kan läggas till på Kurstillfälle. Observera att det går att lägga till flera kursregistreringar samtidigt och kopiera en tidigare kursregistrering.

Lägg till funktionen Kursregistrering och fyll i följande information:

Typ av kursregistrering

Välj om kursregistrering sker via Studentportalen eller via upprop.

Period

Om registrering sker via Studentportalen: Tidsperioden för registrering anges på kurs- eller kurstillfällesnivå i Selma. En föreslagen tidsperiod för registrering kommer att finnas i Selma inför varje ny termin, men den går att ändra vid behov Obs! Antagningsuppgifterna måste först ha blivit överförda till universitetet innan studenterna kan aktivera sitt studentkonto och registrera sig. OBS! Information om registreringsperiod hämtas från Ladok för sökbara kurstillfällen HT18 och VT19 eftersom dessa redan är överförda från Selma till Ladok. För nya icke-sökbara kurstillfällen samt för kurstillfällen fr.o.m. HT19 ska information om registreringsperiod läggas in i Selma.

Om registrering sker via upprop: Ange tid och klockslag (åååå-mm-dd hh:mm) samt plats för registrering. OBS! När man väljer registrering via upprop så måste man komma ihåg att gå in i Selma och ta bort det föreslagna datumet för registrering

Information till villkorligt antagna

Fyll i information som riktar sig till studenter som är villkorligt antagna. Detta fält finns endast tillgängligt om registrering sker via Studentportalen.

Information till antagna och efterantagna

Fyll i information till antagna och efterantagna. Denna information visas för student under rubriken Information till antagna studenter.

Information till reserver

Fyll i information som riktar sig till reserver.

Kontaktinformation

Fyll i kontaktuppgifter om vart studenten kan vända sig ang. frågor om registrering.

Information om kursstart

Man kan ange datumet för kursstart. Datumet visas för studenter under rubriken ”Kursstart”.

Under rubriken ”Meddelande om kursstart” kan man skriva information om kursstarten. Informationen kan anges på svenska och på engelska.

Obs! Det går att lägga in länkar i meddelandena. För att skapa korta länknamn i meddelanden skriver du: [länknamn|http://www.example.net] Då blir "länknamn" den klickbara länken i meddelandet.

Begränsa visningen i portalen

Datum:
Om man vill att studenterna ska kunna se kursregistreringen endast under en begränsad tidsperiod kan man begränsa visningen genom att ange ett datum- och tidsintervall.

Man kan också välja att endast ange ett "från och med" datum alt. endast ett "till och med" datum för visningen av kursregistreringen. Dagens datum gäller som fr.o.m.-datum om inget annat anges.

Välj status och Spara

Utkast – visas inte för studenterna.
Portal – Alla kan se information om registrering och kursstart på den publika kurssidan men endast antagna, inloggade studenter kan registrera sig om registrering sker i Studentportalen.

Klicka på Spara. Menyn visar länken ”Kursregistrering”.

Lägg till flera kursregistreringar samtidigt

Det går att lägga till en kursregistrering på flera kurstillfällen samtidigt. För kursregistreringar går det att välja alternativet "Redigera var för sig". Då kan flera kursregistreringar läggas upp samtidigt men redigeras separat utan att påverka de andra.

 1. Klicka på länken ”Lägg till samma funktion på flera kurstillfällen” i översikten för kurstillfällen.
 2. Välj funktionen ”Kursregistrering” i rullgardinsmenyn.
 3. Markera rutan ”Redigera var för sig” om du vill kunna redigera kursregistreringarna separat. 
 4. Markera vilka kurstillfällen som kursregistreringen ska visas på och klicka på knappen ”Välj”.
 5. Fyll i gemensam information. Obs! Om du har valt "Redigera var för sig" är vissa fält gemensamma och vissa fält specifika per kursregistrering. Specifika fält finns med i tabellen (blåmarkerade i formuläret) och fylls i genom att man skriver direkt i tabellens fält eller genom att man markerar en eller flera kursregistreringar i tabellen och fyller i de blåmarkerade fälten i formuläret. Obs! Glöm inte att klicka på Uppdatera efteråt - annars uppdateras inte fälten i tabellen.
 6. Ange när kursregistreringen ska vara synlig.
 7. Ange status Utkast eller Portal.
 8. Spara.

Redigera kursregistrering

Man kan redigera kursregistrering man tidigare lagt till. Uppgiften om tidpunkten när ändringen gjordes och vem som gjorde ändringen sparas och visas i administratörsgränssnittet.

Visning av kursregistrering för studenter

Studenten ser redan via Studentportalens startsida sina antagningsuppgifter innevarande och kommande termin med länkar till de kurssidor där registreringen görs.

Informationen som administratören lagt in visas i samband med registreringen på aktuell kurssida.

Tänk på att det är viktigt att lägga upp kursregistreringsinformation i Studentportalen oavsett om registrering sker i portalen eller via upprop. Detta underlättar för antagna studenter, reserver, supportpersonal m.fl.

Studentkonto och registreringsprocess

För att kunna logga in i Studentportalen och registrera sig måste studenten först ha ett studentkonto vid Uppsala universitet.

 1. Antagningsresultat kommer till Ladok
  Antagna och reserver förs över till Ladok efter 2:a antagningsbeskedet.
 2. Kontoaktiveringen öppnas
  Studenter informeras via antagningsbeskedet hur de ansöker om studentkonto och registrerar sig.
 3. Antagen student aktiverar sitt studentkonto

  Antagna loggar in via www.uu.se/konto

  Följande inloggningssätt är möjliga:

  • Konto på antagning.se
  • Konto på eduID
  • Konto för anställd eller övrigt verksam vid UU
  • Engångskod via reception

  Studenten fyller i kontoansökningsformuläret, väljer ett eget lösenord och godkänner användarreglerna för studentkonto vid Uppsala universitet.

  Studentkontot aktiveras direkt och studenten hänvisas till Studentportalen för registrering.

 4. Antagen student loggar in i Studentportalen

  På startsidan ser studenten vilka kurser och program hen är antagen till.

 5. Studenten registrerar sig på sina kurs/-er

Reserver

Reserver kan aktivera sitt konto när de har blivit antagna. Om kursregistreringen fortfarande är öppen kan de därefter registrera sig via Studentportalen, i annat fall måste institutionen registrera studenten. Tänk på att institutionen måste informera reservantagna studenter om hur de aktiverar sitt studentkonto och hur registreringen går till.

Upp

 

Fr.o.m. HT 2021 sker kursregistrering direkt i Ladok. Logga in på uu.se/student för att se aktuell registreringsinformation från din institution.

Kursvärdering

Kursvärderingar höjer kvaliteten vid utbildningar och medför att studenter kan påverka sin studiesituation.

Exempel på frågor, kursvärderingar och kursrapporter samt vad man bör tänka på när man utformar frågor, analyserar kursvärderingsresultat och skriver en kursrapport finns samlat på sidan Kursvärderingsstöd. Se även Riktlinjer för kursvärderingar och Rekommendationerna för praktiska råd och tips.

Hjälp för administratörer

Se även guiden om Kursvärderingar (pdf)

Om kursvärderingsfunktionen i Studentportalen

Kursvärderingar är en viktig möjlighet för studenter att bidra till kvalitetsarbetet vid universitetet genom att ge underlag för kvalitetsutveckling.

Kursvärderingsfunktionen innehåller fördefinierade mallar och frågor på central nivå. Det går även att skapa mallar och frågor på institutionsnivå samt frågor för enskilda kurser. De frågor som finns tillgängliga visas i frågebanken.

De kursvärderingsmallar och frågor som finns att tillgå på central nivå är utformade av enheten för kvalitet och utvärdering och kan användas som utgångspunkt eller inspirationskälla vid skapandet av mallar på övriga nivåer liksom vid utformning av enskilda kursvärderingar.

Kursvärderingsfunktionen medger att vissa specifika frågor kan anges som obligatoriska. Dessa frågor inte kan tas bort från en kursvärdering och bör därför användas med försiktighet. Tänk på att slentrianmässig upprepning av frågor med begränsad relevans för aktuell kurs kan minska svarsbenägenheten. Obligatoriska frågor är märkta med ett hänglås.

Roller

För att arbeta med kursvärderingar i Studentportalen måste man ha någon av följande roller:

 • Institutionsadministratör
  • Kan skapa en kursvärderingsöversikt (KÖ)
  • Kan skapa och redigera mallar, frågor och skalor på institutionsnivå via institutionens kursvärderingsöversikt.
  • Kan påminna studenter som inte svarat på kursvärderingen.
  • Kan lägga till och redigera kursvärderingar på kurstillfällen.
  • Kan sammanställa och publicera resultat.
  • Kan skriva och publicera kursrapport och kommentarer från institutionen.
 • Kursvärderingsadministratör
  • Kan göra allt som en institutionsadministratör kan gällande kursvärderingar.
 • Kursvärderingsassistent
  • Kan skapa och redigera mallar, frågor och skalor på institutionsnivå via institutionens kursvärderingsöversikt.
  • Kan redigera befintliga kursvärderingar på kurstillfällen.
  • Kan påminna studenter.
  • Kan sammanställa resultat (inte publicera).
 • Lärare (Kurstillfällesadministratör)
  • Kan lägga upp och redigera en kursvärdering på kurstillfällesnivå och skapa frågor från en kursvärdering.
  • Kan skriva och publicera en kursrapport.
  • Se resultaten först när de är publicerade.

Alla som är involverade i arbetet med kursvärderingar på olika nivåer ska vara väl förtrogna med de av rektor beslutade riktlinjerna för kursvärderingar vid Uppsala universitet, samt det ansvar och de rutiner som gäller på fakultets respektive institutionsnivå i enlighet med fakultetsnämndens beslut.

Upp

Lägg till kursvärdering

Det går att lägga till en kursvärdering på kurstillfälle och samläsningstillfälle.

Kursvärderingens namn

Ange kursvärderingens namn. Namnet visas för studenten.

Information

Skriv in information om kursvärderingen eller använd den fördefinierade texten. Denna text visas för studenten.

Påbörjas/avslutas

Ange datum- och tidintervall (åååå-mm-dd hh:mm) när studenterna kan fylla i kursvärderingen.

Välj mall

Här visas tillgängliga mallar. Du utgår alltid från en mall när du gör en kursvärdering.

Du kan välja att visa mallar från enheten för kvalitet och utvärdering (KoU) och/eller institutionen. Det går också att söka efter mallens namn i sökfältet.

Välj mall genom att klicka på mallen.

Du kan också förhandsgranska mallen genom att markera den och klicka på knappen Förhandsgranska.

Mallar skapas via Mallar som nås via Kursvärderingsöversikten på institutionssidan. Läs mer om mallar.

Välj status och Spara

Utkast – visas inte för studenterna.
Portal – visas på kurstillfället för behöriga, inloggade studenter i portalen.

Klicka på Spara. Du har nu sparat en kopia av mallen och kan börja arbeta med din kursvärdering.

Lägg till frågor i en kursvärdering

 1. Öppna kursvärderingen.
 2. Klicka på knappen Skapa ny fråga eller Hämta från frågebank.

Glöm inte att spara kursvärderingen när du är klar.

Obs! En fråga som är obligatorisk (markerad med ett hänglås) kan inte tas bort.

Praktiska råd och tips samt utförlig information om vad man bör tänka på när man utformar kursvärderingar finns på sidan Kursvärderingsstöd och i Rekommendationerna från enheten för kvalitet och utvärdering.

Tips! Frågebanken från Kvalitet och utvärdering (KoU) tillhandahåller en mängd frågor om t.ex. krav, svårighetsgrad, förväntningar, bedömning av såväl lärares som studentens egna insatser, undervisningsformer, kurslitteratur, examination, måluppfyllelse avseende kursmål, progression m.m. Frågorna finns såväl på svenska som i engelsk översättning.

Redigera frågor i en kursvärdering

 1. Öppna kursvärderingen.
 2. Till höger om respektive fråga finns ikonen Meny. Här kan du välja att redigera, kopiera, ta bort eller flytta fråga. Vad som går att göra med respektive fråga framgår av frågans meny.

Observera att det inte går att redigera en fråga som används i en kursvärdering. Om en fråga används kan du istället skapa en redigerbar kopia av frågan. Du kan sedan ta bort den ursprungliga frågan om den inte är obligatorisk (markerad med hänglås).

Lägg till text mellan frågor

 1. Öppna kursvärderingen eller mallen.
 2. Klicka på knappen Lägg till text.
 3. Fyll i rubrik och text.
 4. Klicka på Spara.

Redigera befintlig text genom att klicka på menyn längst ut till höger vid texten. Välj Redigera kopia eller Ta bort. Här kan du också flytta texten upp eller ner.

Befintliga texter visas i frågebanken (märkta med ikonen "T") och kan återanvändas i andra kursvärderingar.

Upp

Redigera inställningar för kursvärderingen

 1. Öppna kursvärderingen.
 2. Klicka på länken Redigera.
 3. Här kan du ändra kursvärderingens namn, information, tiden då kursvärderingen påbörjas och avslutas samt status.
 4. Klicka på Spara.

Obs! Det går endast att redigera en kursvärdering innan startdatumet har passerat.

Uppgiften om tidpunkten när ändringen gjordes och vem som gjorde ändringen sparas och visas i administratörsgränssnittet.

När du arbetar med en kursvärdering kan du välja att dölja viss information genom att klicka på pilen bredvid kursvärderingens rubrik. För att visa informationen igen klickar du på pilen.

Ta bort kursvärdering

 1. Öppna kursvärderingen.
 2. Klicka på länken Ta bort.

Obs! Det går endast att ta bort en kursvärdering innan startdatumet har passerat.

När en funktion tas bort försvinner den från alla vyer i Studentportalen men dyker upp i papperskorgen som finns i menyn. Där ligger den kvar i sju dagar innan den automatiskt tas bort helt från systemet. Så länge funktionen ligger i papperskorgen är den möjlig att återställa.

Kopiera kursvärdering

Det går att kopiera en kursvärdering mellan kurstillfällen/samläsningstillfällen och termin inom samma institution. Detta görs via länken Kopiera befintlig funktion i menyn till vänster.

Kursvärderingens namn, information och frågor kopieras. De frågor som tillhör institutionen behåller sin referens även efter kopieringen. Frågor som skapats på kurstillfället blir däremot kopior.

Datum när kursvärderingen startar och avslutas samt kursrapport, resultat samt ev. kommentarer från institutionen kopieras inte.

Institutionens kursvärderingsöversikt

Kursvärderingsöversikten visar upp institutionens samtliga kursvärderingar. Här finns även möjlighet att skapa och ändra mallar och frågor.

Aktivera kursvärderingsöversikten (KÖ)

Om det inte finns någon kursvärderingsöversikt för institutionen måste denna aktiveras. Detta görs på institutionsnivå av en institutionsadministratör eller en kursvärderingsadministratör.

Från fliken Utbildning > Översikter > Institution:

 1. Klicka i tabellcellen för Kursvärderingar (KÖ).
 2. Välj Aktivera.

Från fliken Utbildning > Översikter > Institutionssida:

 1. Öppna Institutionens startsida.
 2. Lägg till ny funktion > Kursvärderingsöversikt.
 3. Välj Aktivera.

Därefter visas Kursvärderingsöversikten i menyn på institutionssidan.

Upp

Skapa mall

En mall skapas från institutionens kursvärderingsöversikt. Observera att du måste ha rollen Institutionsadministratör eller Kursvärderingsadministratör för att skapa och redigera mallar.

Praktiska råd och tips samt utförlig information om vad man bör tänka på när man utformar kursvärderingar finns på sidan Kursvärderingsstöd och i Rekommendationerna.

 1. Öppna Institutionens startsida.
 2. Klicka på Kursvärderingsöversikten i menyn. Om det inte finns någon kursvärderingsöversikt måste denna aktiveras. Läs om Aktivera kursvärderingsöversikten.
 3. Klicka på länken Mallar.
 4. Befintliga mallar visas i listan. Kan finnas på central- och institutionsnivå.
 5. Klicka på knappen Skapa ny mall.
 6. En mall som heter Ny mall visas i listan. Den är markerad.
 7. Klicka på meny-ikonen till höger om mallen och välj Redigera.
 8. Fyll i mallens namn och beskrivning.
 9. Lägg till frågor. Detta görs genom att klicka på knappen Skapa ny fråga eller genom att välja Öppna frågebanken.
 10. Det går att lägga till rubrik och text mellan frågor. Detta görs genom att klicka på knappen Lägg till text.
 11. Ange mallens status. Om mallen är i Utkast visas den inte i listan över valbara mallar när en kursvärdering skapas.
 12. Klicka på Spara eller Spara och återgå till Mallar.

Tips! Frågebanken från Kvalitet och utvärdering (KoU) tillhandahåller en mängd frågor om t.ex. krav, svårighetsgrad, förväntningar, bedömning av såväl lärares som studentens egna insatser, undervisningsformer, kurslitteratur, examination, måluppfyllelse avseende kursmål, progression m.m. Frågorna finns såväl på svenska som i engelsk översättning.

Upp

Redigera befintlig mall

Det går att redigera en mall även om den används i en kursvärdering eftersom kursvärderingar använder en kopia av mallen. Pågående kursvärderingar påverkas alltså inte av ev. förändringar i ursprungsmallen. Mallar från KoU går inte att redigera, däremot går det att göra en kopia av mallen och efter det göra ev. förändringar.

 1. Öppna Institutionens startsida.
 2. Klicka på Kursvärderingsöversikten i menyn.
 3. Klicka på länken Mallar.
 4. Befintliga mallar visas i listan.
 5. Markera mallen i listan.
 6. Klicka på knappen Redigera.
 7. Nu kan du ändra mallens namn, beskrivning, frågor och texter. Till höger om respektive fråga/text finns ikonen Meny. Här kan du välja att redigera, kopiera, ta bort eller flytta fråga/text. Observera att det inte går att redigera en fråga/text som används i en kursvärdering. Vad som går att göra med respektive fråga/text framgår av frågans meny.
 8. Klicka på Spara eller Spara och återgå till Mallar.

Ta bort en mall

 1. Öppna Kursvärderingsöversikten (KÖ).
 2. Klicka på länken Mallar.
 3. Klicka på meny-ikonen till höger om mallen och välj Ta bort.

Det går inte att ta bort en mall som används i en kursvärdering.

Upp

Frågor

Det går att skapa frågor från institutionens kursvärderingsöversikt eller direkt från en kursvärdering. Frågor som skapas från en kursvärdering visas bara i frågebanken vid det kurstillfället. Din behörighet styr var du kan skapa frågor.

När en fråga skapas ska följande fält fyllas i:

Frågeställning: Här skriver man frågan.

Nyckelord: Nyckelord ger dig möjlighet att märka upp din fråga för att lättare hitta den i frågebanken.

Svarstyp: När man skapar en fråga finns det följande typer av svar att välja mellan:

 • Textsvar: Frågan innehåller ett fritextfält.
 • Egna svarsalternativ: Skapa egna svarsalternativ där studenten kan välja ett svarsalternativ (radioknappar) eller flera svarsalternativ (kryssrutor). Egna svarsalternativ visas alltid vertikalt och beräkning av median och medelvärde görs inte.
 • Fasta svarsalternativ: Välj en befintlig skala med fördefinierade svarsalternativ. Om det finns ett kryss i kolumnen för Medelv. betyder det att medelvärde beräknas. När du valt en skala kan du välja om svarsalternativen ska visas horisontellt eller vertikalt.

Kommentar: Klicka i om studenten ska kunna skriva en kommentar i samband med frågan.

Obligatorisk: Ange om frågan ska vara obligatorisk. Obs! Obligatoriska frågor inte kan tas bort från en kursvärdering och bör därför användas med försiktighet. Tänk på att slentrianmässig upprepning av frågor med begränsad relevans för aktuell kurs kan minska svarsbenägenheten. Obligatoriska frågor är märkta med ett hänglås.

Status: Frågans status kan vara följande:

 • Utkast: Frågan är inte klar och kan inte väljas via frågebanken utan visas endast i listan över samtliga frågor vid Kursvärderingsöversikt > Frågebank.
 • Aktiv: Frågan visas i frågebanken kan väljas vid en kursvärdering.
 • Avvecklad: Frågan används inte längre och kan inte väljas via frågebanken utan visas endast i listan över samtliga frågor vid Kursvärderingsöversikt > Frågebank.

Upp

Skapa fråga till frågebanken på institutionsnivå

 1. Öppna Kursvärderingsöversikten (KÖ).
 2. Klicka på länken Frågebank.
 3. Befintliga frågor visas i listan.
 4. Klicka på knappen Skapa ny fråga.
 5. Fyll i följande information om frågan:
  • Frågeställning: Fyll i frågan på svenska och vid behov på engelska. En god engelsk översättning är nödvändig för att frågan ska mäta samma sak som frågan på svenska.
  • Nyckelord: Fyll i nyckelord. Nyckelord ger dig möjlighet att märka upp din fråga för att lättare hitta den i frågebanken.
  • Svarstyp: Ange vilket sorts svar frågan ska innehålla; Egna svarsalternativ, Fasta svarsalternativ eller Fritextsvar. Se exempel.
  • Kommentar: Klicka i om studenten ska kunna skriva en kommentar i samband med frågan.
  • Obligatorisk: Klicka i om frågan ska vara obligatorisk. Obs! Obligatoriska frågor inte kan tas bort från en kursvärdering och bör därför användas med försiktighet. Tänk på att slentrianmässig upprepning av frågor med begränsad relevans för aktuell kurs kan minska svarsbenägenheten. Obligatoriska frågor är märkta med ett hänglås. Obligatoriska frågor kan endast skapas på institutionsnivå.
  • Status: Ange frågans status. Endast frågor med status Aktiv visas i frågebanken och är valbara vid en kursvärdering.
 6. Klicka på Spara.

Nu finns frågan i frågebanken på institutionsnivå.

För att arbeta med frågor på institutionsnivå måste du vara Institutionsadministratör, Kursvärderingsadministratör eller Kursvärderingsassistent.

Skapa fråga från mall

Det går att skapa frågor från institutionens kursvärderingsöversikt Mallar.

 1. Öppna mallen.
 2. Klicka på Skapa ny fråga.
 3. Fyll i information om frågan och spara frågan.

Nu finns frågan i mallen och i frågebanken.

Upp

Skapa fråga från kursvärdering

Frågor som bara kan användas vid ett tillfälle skapas via kursvärderingen.

 1. Öppna kursutvärderingen.
 2. Klicka på knappen Skapa ny fråga.
 3. Fyll i information om frågan och spara frågan.

Nu finns frågan i frågebanken för detta kurstillfälle. Du kan alltså inte återanvända denna fråga i en annan kursvärdering.

Frågebanken

I frågebanken visas tillgängliga frågor. Obligatoriska frågor är markerade med ett hänglås.

Det går att söka på en frågeställning eller nyckelord genom att skriva in ordet i sökfältet. Du kan välja att visa frågor från Kvalitet och utvärdering (KoU) och institutionen. Du kan också sortera frågorna i listan genom att klicka på kolumnrubrikerna.

 1. Öppna kursvärderingen/mallen.
 2. Klicka på knappen Öppna frågebanken.
 3. Nu visas frågorna i frågebanken.
 4. För att titta på hela frågan klickar du på pilen bredvid frågan.
 5. Markera en fråga. Frågor som redan finns i kursvärderingen är gråmarkerade och kan inte väljas.
 6. Klicka på knappen Infoga fråga.
 7. Upprepa steg 5-6 tills du är nöjd.
 8. Klicka därefter på knappen Stäng för att återgå till din kursvärdering/mall.
 9. Spara kursvärdering/mall.

Observera att det inte går att redigera en fråga som används i en kursvärdering. Vad som går att göra med respektive fråga framgår av frågans meny.

Upp

Skalor

Studentportalens kursvärderingsfunktion innehåller ett antal färdiga skalor. Det går även att nya skapa skalor från institutionens kursvärderingsöversikt via länken Skalor.

För att arbeta med skalor på institutionsnivå måste du vara Institutionsadministratör, Kursvärderingsadministratör eller Kursvärderingsassistent.

Skalor där median och medelvärde beräknas färgkodas med rött/grönt så att användaren lättare kan avgöra vilket svarsalternativ som är mest negativt/positivt. Tänk därför över i vilken ordning du skriver svarsalternativen, vilket ska vara konsekvent inom en enkät och har betydelse för hur median och medelvärde ska tolkas. Svarsalternativ 1 ska stå för det mest negativa svaret och det högst numrerade svarsalternativet för det mest positiva svaret. Ett högt medelvärde (median) står då för att studenterna är nöjda, och vice versa.

Skapa en skala

 1. Öppna institutionens kursvärderingsöversikt.
 2. Klicka på länken Skalor.
 3. Befintliga skalor visas i listan.
 4. Klicka på knappen Skapa ny skala.
 5. Fyll i följande information om skalan:
  • Skalans namn.
  • Beskrivning av skalan.
  • Typ av skala: Välj om median och medelvärde ska beräknas eller inte. Observera att svarsfördelningar där andelen som har valt ett visst svarsalternativ alltid framgår i form av staplar.
   • Beräkna median och medelvärde: Detta alternativ bör användas när frågans svarsalternativ kan rangordnas, till exempel "instämmer helt ----- instämmer inte alls". I sammanställningen över resultatet visas då median och medelvärde.
   • Ingen beräkning: Detta alternativ bör används när frågans svarsalternativ inte kan rangordnas, till exempel kvinna/man.
   Svarsalternativ:
   1) Ange via rullgardinsmenyn hur många svarsalternativ skalan ska innehålla.
   2) Fyll i svarsalternativen: Välj att fylla i samtliga svarsalternativ eller endast det första och det sista svarsalternativet. Obs! Tänk över i vilken ordning du skriver svarsalternativen om dessa kan rangordnas. Svarsalternativ 1 ska stå för det mest negativa svaret och det högst numrerade svarsalternativet för det mest positiva svaret. Om man vill ta bort ett svarsalternativ klickar man på ikonen Ta bort till höger om svarsalternativet.
 6. Klicka på Spara.

Nu finns skalan i listan över institutionens samtliga skalor på institutionsnivå och kan väljas vid en kursvärdering.

Redigera/kopiera/ta bort en skala

 1. Öppna institutionens kursvärderingsöversikt.
 2. Klicka på länken Skalor.
 3. Befintliga skalor visas i listan.
 4. Till höger om respektive skala finns en meny-ikon.
 5. Klicka på meny-ikonen för att redigera, kopiera eller ta bort en skala.

Påminn studenter

Studenter som ännu inte har svarat på en pågående kursvärdering ser en påminnelse på sin startsida med en länk till kursvärderingen. Samma påminnelse visas även på kurssidan och under fliken Mina studier.

Det går även att påminna de studenter som ännu inte har svarat på en kursvärdering via e-post.

 1. Öppna kursvärderingen.
 2. Klicka på länken Påminn studenter.
 3. Här visas hur många studenter som inte svarat på kursvärderingen.
 4. Klicka på knappen Påminn studenter.
 5. Nu öppnas en dialogruta.
 6. Skriv gärna i ett eget meddelande så att det blir ett mer personligt tilltal eller använd det automatiska meddelandet.
 7. Klicka på Skicka.

Resultat

Resultaten visas olika beroende på vilken roll du har och om resultaten är publicerade.

När kursvärderingen är avslutad visas sammanställningen av studenternas svar för institutionsadministratören, kursvärderingsadministratören och kursvärderingsassistenten.

I Rekommendationerna finns utförlig information om hur man analyserar kursvärderingsresultat.

Filtrering av svar

Det går att filtrera svar och se vad studenter med ett visst svarsalternativ även svarat på andra frågor. Detta görs genom att klicka i rutorna längst ut till höger.

Filtrera svar per kurs/programinriktning

Resultatet av en kursvärdering på samläsning kan filtreras per kurs. På så sätt kan kursvärderingsadministratörer se om resultatet skiljer sig åt mellan de kurser som ingår i samläsningen. Samma sak gäller för programvärderingar där det nu går att filtrera resultatet på alla ingående programinriktningar.

Filtreringen görs genom välja vilken kurs som ska visas i en dropdown-meny.

Nyckelord

Det går att märka upp fritextsvar med hjälp av nyckelord. Detta görs genom att skriva ett eller flera ord direkt i fältet för nyckelord eller genom att lägga till nyckelord via menyn till höger.

Du kan söka på nyckelord i sökfältet ovanför nyckelorden. Om du exempelvis söker på "undervisning" visas bara de svarsalternativ som är märkta med nyckelordet undervisning.

Granskning av fritextsvar/kommentar

Fritextsvar/kommentar med kränkande innehåll ska omformuleras på ett sakligt sätt:

 1. Välj Redigera i menyn till höger för aktuellt fritextsvar.
 2. En kopia av fritextsvaret visas då under originalet.
 3. Redigera texten och ta bort ev. kränkande formuleringar. Ange omformuleringar med [hakparenteser].
 4. Ändringen sparas automatiskt.

Om du vill ta bort en redigering väljer du Ta bort redigering i menyn till höger. I Rekommendationerna finns utförlig information om hur man granskar och analyserar fritextsvar.

Sammanfattning av fritextsvar/kommentarer för frågan

De mönster eller teman som framträder i studenternas fritextsvar och kommentarer kan sammanfattas per fråga. Det går också att skapa en sammanfattning för hela kursvärderingen. Att redan ha gjort sammanfattningar av god kvalitet underlättar arbetet med kursrapporten.

Kopiering av fritextsvar/kommentar till sammanfattning görs via menyn till höger om resp. svar. Det går också att kopiera alla svar via kopiera-ikonen som är placerad efter det sista svarsalternativet vid resp. fråga.

Obs! Om valda fritextsvar/kommentarer (eller alla) kopieras i sin helhet till sammanfattningen ska dessa granskas ur integritetssynpunkt och vid behov omformuleras på ett sakligt sätt. I Rekommendationerna finns utförlig information om hur man granskar och analyserar fritextsvar.

Export av resultat

Det går att exportera resultatet till Excel. Detta görs genom att klicka på länken Exportera.

Publicering av resultat

När resultaten är sammanställda och granskade ska de publiceras. Endast en institutionsadministratör och kursvärderingsadministratör kan publicera resultat.

Det går att välja hur fritextsvar/kommentarer ska redovisas visas vid publicering. Markera om du vill att:

 • samtliga fritextsvar/kommentarer och eventuella sammanfattningar ska visas, eller
 • endast sammanfattningar av fritextsvar/kommentarer.

Tänk på att fritextsvar/kommentarer ska granskas ur integritetssynpunkt och vid behov omformuleras på ett sakligt sätt innan de publiceras eller skrivs ut.

Resultaten kan ha följande status:

 • Utkast – sammanställningen är inte klar och visas inte för behöriga studenter och lärare på kursen.
 • Sammanställd svaren har blivit sammanställda men väntar på att granskas av behörig administratör som därefter publicerar sammanställningen av resultaten. Sammanställningen är i detta läge inte synlig för behöriga studenter och lärare på kursen.
 • Publicerad sammanställningen av studenternas svar är publicerad och visas för behöriga studenter och lärare på kursen. Se riktlinjer för kursvärderingar om publiceringsgodkännande av ansvarig tjänsteman i de fall fritextsvar (inklusive kommentarer) publiceras.

Kursrapport

En kursrapport ska innehålla analys och värdering av såväl den statistiska sammanställningen av studenternas svar som centrala synpunkter från deras fritextsvar.

Kursrapporten ska rymma såväl studenternas som lärares synpunkter.

Kursrapporten ska sammanfatta kursens starka och svaga sidor samt ge förslag till eventuella åtgärder. Om studenternas önskemål inte kan tillmötesgås är det bra om detta motiveras. Även synpunkter och ändringar till följd av formativa kursvärderingar, dvs. mindre kursvärderingar under kursens gång, är bra att nämna i kursrapporten. Se exempel på kursrapport.

 1. Skriv kursrapporten, se Riktlinjer för kursvärderingar och Rekommendationerna för praktiska råd och tips.
 2. Ange status:
  Utkast - kursrapporten visas inte för behöriga studenter och lärare vid kursen.
  Portal - kursrapporten visas för behöriga studenter och lärare vid kursen.
 3. Klicka på Spara.

Kursrapporten skrivs i en texteditor och innehåller en mall som du kan utgå från.

Obs! Om du klistrar in från Word, använd ikonen Klistra in från Word för att behålla formateringar.

Om du vill visa kursrapporten i helskärm klickar du på ikonen Växla helskärm. För att återgå till normalläge klickar du på samma ikon igen.

Kursrapporten kan innehålla 200 000 tecken.

För att skriva en kursrapport är man kursansvarig lärare eller annan därför utsedd person på institutionen och har rollen Kurstillfällesadministratör, Institutionsadministratör eller Kursvärderingsadministratör i Studentportalen.

Förslag på innehåll i kursrapport

Termin: VT/HT ÅÅÅÅ
Program: Programmets benämning
Kurs: Kursens benämning och antal hp
Antal registrerade studenter: XX
Svarsfrekvens: (%) n/tot
Datum: ÅÅÅÅ-MM-DD

Utfall av examination

Antal examinerade: XX
Underkända: XX (%)
Godkända: XX (%)
Väl godkända: XX (%)

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag

(baserat på såväl kvantitativa resultat som centrala synpunkter från studenternas fritextsvar)

"Starka sidor" enligt studenterna

 • ----------------
 • ----------------
 • ----------------

"Svaga sidor" enligt studenterna

 • ----------------
 • ----------------
 • ----------------

Kursansvarigas/lärares kommentarer till kursens genomförande och resultat

- inklusive ändringar som skett löpande under kursens gång till följd av formativa kursvärderingar

Förslag till förändringar/kommentar/åtgärder

 • Kommentar:
 • Kommentar:

Namn på de som skrivit kursrapporten, dvs. kursansvarig eller annan utsedd person på institutionen

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ev. information från institutionen

Institutionen kan vid behov informera studenten om praktiska detaljer rörande kursvärderingen. Detta görs då via länken Ev. information från institutionen vid aktuell kursvärdering. Det kan t.ex. vara information om när kursrapporten väntas vara klar. Studenten ser endast sidan Information från institutionen om den innehåller någon information.

Visning av kursvärdering för studenter

Kursvärderingen visas för behöriga och inloggade studenter på aktuell kurssida i Studentportalen.

Studenten kan fylla i och ändra sina svar i kursvärderingen under den tidsperiod som administratören har angett.

När resultat och kursrapport är publicerade visas de för studenten.

Textfält

Alla textfält har en begränsning angående hur många tecken de kan innehålla. Om antalet tecken överskrids blir textfältet rödmarkerat och går inte att spara.

Filtrering och sök

Du kan välja att filtrera listorna över mallar, frågor och skalor genom att välja ett eller flera av de filtreringsalternativ som visas i rutan för Filtrering och sök. Listan uppdateras automatiskt.

Du kan också söka på frågeställning eller nyckelord genom att välja sökalternativ och skriva in text i sökfältet. Observera att sökningen utgår från de tecken du skrivit in.

Upp

 

Fyll i kursvärderingen

När kursvärderingen är tillgänglig visas den i menyn på kurssidan.

 1. Öppna kursvärderingen genom att klicka på kursvärderingens namn i menyn.
 2. Fyll i dina svar.
 3. Klicka på knappen Spara längst ner på sidan.

Du kan fylla i och ändra dina svar i kursvärderingen ända fram till kursvärderingens slutdatum. Slutdatumet för kursvärderingen visas ovanför frågorna. Glöm inte att spara. Det är de senast sparade svaren som ligger till grund för kursvärderingen.

Du är helt anonym.

Resultat

När kursvärderingen är avslutad visas resultaten för en utvärderare. När resultaten har gåtts igenom, sammanställts och publicerats visas de under länken Resultat. Här kan du filtrera svaren inom varje fråga och se statistik.

Kursrapport

En kursrapport är en sammanställning av kursvärderingens resultat. När kursrapporten är klar och har publicerats visas den under länken Kursrapport.

Institutionens kommentarer

Institutionen kan ge kommentarer till kursvärderingen. Dessa kommentarer visas då under länken Institutionens kommentarer.

Länk

En lärare/administratör kan lägga upp externa länkar i portalen, t.ex. hänvisa studenter till institutionens webbsida m.m. Dessa länkar visas i menyn på kurs- eller programsidan.

Hjälp för administratörer

Lägg till länk

Länknamnet

Ange ett valfritt länknamn, dvs. namnet på den länk som ska visas för studenterna i menyn, t.ex. ”Expeditionstider”.  

Det finns möjlighet att ange namnet på både svenska och engelska.

Länkadress, url

Ange svensk länkadress, url, t.ex. http://www.inst.uu.se/kursexpedition

Kryssa för att svensk länkadress ska gälla eller fyll i den engelska länkadressen.

Länk till fil i portalen

Det går att länka till en fil som ligger i en dokumentsamling på t ex. en kurs.

 1. Öppna dokumentsamlingen där aktuell fil finns.
 2. Klicka på länken "Info" vid filnamnet.
 3. Då öppnas sidan som innehåller information om filen.
 4. Högerklicka på "direktlänk" vid filnamn. Välj "kopiera länkadress".
 5. Lägg till en ny Länk.
 6. Klistra in adressen i fältet för länkens adress.
 7. Klicka på Spara.

Begränsa visningen i portalen

Om man vill att studenterna ska kunna se länken endast under en begränsad tidsperiod kan man begränsa visningen med datum- och tidsintervall.
Man kan också välja att endast ange ett ”från och med” datum alt. endast ett ”till och med” datum för visningen av länken.

Lämna fälten tomma om länken ska visas direkt.

Studenterna på kursen kan vara indelade i grupper som skapats via portalen, t.ex. undervisningsgrupper. Om det finns grupper kan man välja att visa länken endast för viss/vissa grupper.

Välj status och Spara

Utkast – länken visas inte för studenterna.
Portal – länken visas för behöriga studenter i portalen.
Portal och Publik – länken visas även för icke-inloggade.

Obs! En länk som har status Portal visas för antagna och registrerade studenter.

Redigera länk

Man kan i efterhand ändra alla alternativ som angivits vid skapandet av länken.

Obs! Om man redigerar en Länk för ett kurstillfälle genom att begränsa visningen av länken till en viss grupp, kommer endast medlemmarna i den aktuella gruppen åt länken.

Uppgiften om tidpunkten när ändringen gjordes och vem som gjorde den sparas och visas i administratörsgränssnittet.

Ta bort Länk

Man kan ta bort en länk när man vill, och då försvinner länken direkt även från studentgränssnittet.

Obs! Om samma ”länk” används på flera ställen i portalen, t.ex. på två kurstillfällen, tas den länken bort endast från det aktuella kurstillfället, medan det andra kurstillfället fortfarande kan använda länken som förr.

Man får ett meddelande om länken används på flera ställen i samband med redigering och borttagning.

När en funktion tas bort försvinner den från alla vyer i Studentportalen men dyker upp i papperskorgen som finns i menyn. Där ligger den kvar i sju dagar innan den automatiskt tas bort helt från systemet. Så länge funktionen ligger i papperskorgen är den möjlig att återställa.

Upp

Lärarlista

En lärare/administratör kan lägga upp en lärarlista som innehåller kursens lärare och deras kontaktuppgifter.

Hjälp för administratörer

Om lärarlistan

Lärarlistan har olika syften:

 1. Studenterna får information om vilken/vilka lärare och administratörer som finns på respektive utbildning och deras kontaktuppgifter, oavsett om det är lärare anställda vid universitetet eller externa lärare.
 2. Den underlättar navigeringen för lärare/administratörer med portalbehörighet genom att genvägar skapas till dessa kurstillfällessidor. Dessa genvägar visas i fönstret ”Min undervisning” på startsidan i Studentportalen och under fliken ”Utbildning > Översikter > Min undervisning
 3. Läraren ser Ogranskade inlämningar på sin startsida och kan hålla koll på vilka inlämningar som behöver rättas.

Se instruktionsfilm för att lägga till en lärarlista

Lägg till Lärarlista

Lärare som läggs till en lärarlista kan vara en anställd med portalbehörighet vid institutionen, annan anställd vid universitetet eller en helt extern person. Enbart de lärare som har behörighet på samma institution i Studentportalen kan logga in och administrera kurstillfället.

 1. Lägg till en Lärarlista via kurstillfället.
 2. Markera de lärare som ska ingå i lärarlistan för kurstillfället och klicka på knappen ”Vidare”. Tips! Lärare som infogas via katalogen får automatiskt en genväg till kursen under "Min undervisning" på startsidan.
 3. Klicka på knappen "Vidare".
 4. Nu öppnas sidan ”Lägg till lärarlista”.
 5. Komplettera med mer information om respektive lärare som till exempel e-post.
 6. Lägg till lärare som inte finns med i katalogen genom att klicka på knappen ”Lägg till lärare manuellt” och fyll i önskade uppgifter. Obs! Lärare som läggs till manuellt får inga genvägar till kursen under "Min undervisning".
 7. Namn på Lärarlistan.
  I studentens meny visas automatiskt länken ”Lärarlista”. Den leder till en sida som listar samtliga lärarlistor som är tillgängliga för studenten på den kursen. Namnet som administratören har gett lärarlistan visas som rubrik för respektive lärarlista. Det kan därför vara bra att ge olika lärarlistor olika namn.
 8. Begränsa visningen i portalen.
  Om man vill att studenterna ska kunna se lärarlistan endast under en begränsad tidsperiod kan man begränsa visningen med datum- och tidsintervall. Man kan också välja att endast ange ett ”från och med” datum alt. endast ett ”till och med” datum för visningen av lärarlistan.
  Studenterna på kursen kan vara indelade i grupper som skapats via portalen, t.ex. undervisningsgrupper. Om det finns grupper visas de här så att man vid behov kan välja vilken/vilka som ska se lärarlistan. Om ingen grupp väljs, visas lärarlistan för alla studenter.
 9. Välj status och Spara.
  Utkast – lärarlistan visas inte för studenterna.
  Portal – lärarlistan visas för behöriga studenter i portalen.
  Portal och Publik – lärarlistan visas även för icke-inloggade.

Lärare på lärarlistan från katalogen

Katalogen innehåller en lista över all personal som har behörighet i Studentportalen vid aktuell institution.

Via katalogen kan du också söka efter och lägga till anställda från andra institutioner om du känner till deras användarid från anställdakontot eller deras e-postadress. Skriv in användarnamnet eller e-postadressen i sökfältet längst ner och klicka på ”Sök”. Markera personen. Upprepa sökningen för varje lärare som du vill lägga till.

Tips! Lärare som infogas via katalogen får automatiskt en genväg till kursen under "Min undervisning" på startsidan.

Knappen ”Lägg till lärare från katalogen” öppnar sidan där du kan lägga till lärare från katalogen. Det är också den första sida som visas när du lägger till en lärarlista.

Lägg till lärare manuellt

Lärare som inte finns med i katalogen kan läggas till genom knappen ”Lägg till lärare manuellt”. Fyll i önskade uppgifter. Obs! Om en lärare läggs till manuellt visas inga genvägar till kursen på startsidan.

Redigera Lärarlista

 1. Öppna aktuell Lärarlista via funktionslänken (LL) i översikten eller via menyn på kurstillfället.
 2. Klicka på ”Redigera” för att lägga till/ta bort lärare och för att ändra uppgifter om visning av lärarlistan.

Obs! Om man redigerar lärarlistan för ett kurstillfälle genom att begränsa visningen av lärarlistan till en viss grupp, kommer endast medlemmarna i den aktuella gruppen åt lärarlistan.

Uppgiften om när ändringen gjordes och vem som gjorde den sparas och visas i administratörsgränssnittet.

Ta bort Lärarlista

Man kan ta bort en Lärarlista när man vill, och då försvinner lärarlistan direkt även från studentgränssnittet.

 1. Öppna aktuell Lärarlista via funktionslänken (LL) i översikten eller via menyn på kurstillfället.
 2. Klicka på Ta bort.

Obs! Om samma lärarlista används på flera ställen i portalen, t.ex. på två kurstillfällen, tas den bort endast från det aktuella kurstillfället, medan det andra kurstillfället fortfarande kan använda länken som förr. Man får ett meddelande om lärarlistan används på flera ställen i samband med redigering och borttagning.

När en funktion tas bort försvinner den från alla vyer i Studentportalen men dyker upp i papperskorgen som finns i menyn. Där ligger den kvar i sju dagar innan den automatiskt tas bort helt från systemet. Så länge funktionen ligger i papperskorgen är den möjlig att återställa.

Skicka e-post till lärare på lärarlistan

Om lärarna på lärarlistan har en e-postadress går det att skicka e-post till samtliga lärare på lärarlistan.

 1. Öppna lärarlistan.
 2. Välj vilka lärare som ska få e-postmeddelandet.
 3. Klicka på Skicka e-post till markerade lärare.
 4. Skriv meddelandet och klicka på Skicka.

Upp

 

Programansvariglista

En lärare/administratör kan lägga upp en programansvariglista som innehåller programmets programansvariga och deras kontaktuppgifter.

Hjälp för administratörer

Om programansvariglistan

Programansvariglistan har olika syften:

 1. Studenterna får information om vilken/vilka programansvariga som finns på respektive utbildning samt deras kontaktuppgifter, oavsett om de är anställda vid universitetet eller externa programansvariga.
 2. Den underlättar navigeringen för lärare/administratörer med portalbehörighet genom att genvägar skapas till dessa programsidor. Dessa genvägar visas i fönstret ”Min undervisning” och på startsidan i Studentportalen.

Lägg till Programansvariglista

Programansvariga som läggs till en programansvariglista kan vara en anställd med portalbehörighet vid institutionen, annan anställd vid universitetet eller en helt extern person. Enbart de programansvariga som har behörighet på samma institution i Studentportalen kan logga in och administrera programmet.

 1. Lägg till en programansvariglista via programmet och Lägg till ny funktion > Programansvariglista.
 2. Markera de programansvariga som ska ingå i programansvariglistan för programmet och klicka på knappen ”Vidare”. Tips! Programansvariga som infogas via katalogen får automatiskt en genväg till programmet under "Min undervisning" på startsidan.
 3. Klicka på knappen "Vidare".
 4. Nu öppnas sidan ”Lägg till programansvariglista”.
 5. Namn på Programansvariglistan.
  I studentens meny visas automatiskt länken ”Programansvariglista” som listar samtliga programansvariglistor som är tillgängliga för studenten på det programmet. Listorna visas med namnet som administratören har gett dem och det kan därför vara bra att ge olika programansvariglistor olika namn.
 6. Komplettera med mer information om respektive programansvarig som till exempel e-post.
 7. Lägg till programansvarig som inte finns med i katalogen genom att klicka på knappen ”Lägg till programansvarig manuellt” och fyll i önskade uppgifter. Obs! Programansvariga som läggs till manuellt får inga genvägar till programmet under "Min undervisning".
 8. Begränsa visningen i portalen.
  Om man vill att studenterna ska kunna se programansvariglistan endast under en begränsad tidsperiod kan man begränsa visningen med datum- och tidsintervall. Man kan också välja att endast ange ett ”från och med” datum alt. endast ett ”till och med” datum för visningen av programansvariglistan.
 9. Välj status och Spara.
  Utkast – programansvariglistan visas inte för studenterna.
  Portal – programansvariglistan visas för behöriga studenter i portalen.
  Portal och Publik – programansvariglistan visas även för icke-inloggade.

Programansvariga på programansvariglistan från katalogen

Katalogen innehåller en lista över all personal som har behörighet i Studentportalen vid aktuell institution.

Via katalogen kan du också söka efter och lägga till anställda från andra institutioner om du känner till deras användarid från anställdakontot eller deras e-postadress. Skriv in användarnamnet eller e-postadressen i sökfältet längst ner och klicka på ”Sök”. Markera personen. Upprepa sökningen för varje programansvarig som du vill lägga till.

Tips! Programansvariga som infogas via katalogen får automatiskt en genväg till programmet under "Min undervisning" på startsidan.

Knappen ”Lägg till programansvarig från katalogen” öppnar sidan där du kan lägga till programansvariga från katalogen. Det är också den första sida som visas när du lägger till en programansvariglista.

Lägg till programansvarig manuellt

Programansvariga som inte finns med i katalogen kan läggas till genom knappen ”Lägg till programansvarig manuellt”. Fyll i önskade uppgifter. Obs! Om en programansvarig läggs till manuellt visas inga genvägar till programmet på startsidan.

Redigera programansvariglista

 1. Öppna aktuell programansvariglista via funktionslänken (PA) i översikten eller via menyn på programmet.
 2. Klicka på ”Redigera” för att lägga till/ta bort programansvarig och för att ändra uppgifter om visning av programansvariglistan.

Uppgiften om när ändringen gjordes och vem som gjorde den sparas och visas i administratörsgränssnittet.

Ta bort programansvariglistan

Man kan ta bort en programansvariglista när man vill, och då försvinner programansvariglistan direkt även från studentgränssnittet.

 1. Öppna aktuell programansvariglista via funktionslänken (PA) i översikten eller via menyn på programmet.
 2. Klicka på Ta bort.

Obs! Om samma programansvariglista används på flera ställen i portalen, t.ex. på två program, tas den bort endast från det aktuella programmet, medan det andra programmet fortfarande kan använda länken som förr. Man får ett meddelande om programansvariglistan används på flera ställen i samband med redigering och borttagning.

När en funktion tas bort försvinner den från alla vyer i Studentportalen men dyker upp i papperskorgen som finns i menyn. Där ligger den kvar i sju dagar innan den automatiskt tas bort helt från systemet. Så länge funktionen ligger i papperskorgen är den möjlig att återställa.

Skicka e-post till programansvariga på programansvariglistan

Om programansvarig på programansvariglistan har en e-postadress går det att skicka e-post till samtliga programansvariga på programansvariglistan.

 1. Öppna programansvariglistan.
 2. Välj vilka programansvariga som ska få e-postmeddelandet.
 3. Klicka på Skicka e-post till markerade programansvariga.
 4. Skriv meddelandet och klicka på Skicka.

Upp

 

Ping Pong länk

Från och med höstterminen 2020 ersätter universitetets nya lärplattform Studium Ping Pong som lärplattform. Detta inebär bla. att det inte längre kommer vara möjligt att lägga upp Pingpong-länkar i Studentportalen.

Mer information om projektet Ny lärplattform vid Uppsala universitet finns på MP.

Avdelningen för universitetsgemensam IT är systemägare för lärplattformen Ping Pong.

Har du frågor? Hör av dig till support-elarande@uadm.uu.se

Portfölj

I en portfölj kan filer från inlämningsuppgifter på flera kurstillfällen samlas. Portföljen skapas på institutionsnivå och sedan kopplas inlämningar till den specifika portföljen. Det är möjligt att låta flera institutioner ha tillgång till en och samma portfölj. 

I funktionen ingår också möjligheten att ha en självvärdering kopplad till de separata inlämningarna. I självvärderingen har studenterna möjlighet att reflektera över sin egen insats.

Hjälp för administratörer och lärare

Roller

För att arbeta med portföljer i Studentportalen måste man ha någon av följande roller:

Institutionsadministratör

 • Kan skapa en portföljöversikt
 • Kan skapa och redigera portföljer

Kurstillfällesadministratör

 • Kan lägga upp, redigera och koppla inlämningar på kurstillfällesnivå till befintliga portföljer

Institutionens portföljöversikt

Portföljöversikten visar upp institutionens samtliga portföljer. Här finns även möjlighet att skapa nya portföljer, se självvärderingarnas frågor, söka studenters portföljer och ansökningar om portföljintyg.

Aktivera portföljöversikten (PÖ)

Om det inte finns någon portföljöversikt för institutionen måste denna aktiveras. Detta görs på institutionsnivå av en institutionsadministratör.

Från fliken Utbildning > Översikter > Institutionssida:

 1. Klicka i tabellcellen för Portföljöversikt (PÖ).
 2. Välj Aktivera.

Från fliken Utbildning > Översikter > Institutionssida:

 1. Öppna institutionens startsida.
 2. Lägg till ny funktion > Portföljöversikt.
 3. Välj Aktivera.

Därefter visas Portföljöversikten i menyn på institutionssidan.

Skapa portfölj

En portfölj skapas från institutionens portföljöversikt. Observera att du måste ha rollen Institutionsadministratör för att skapa och redigera portföljer.

 1. Öppna Institutionens startsida.
 2. Klicka på Portföljöversikten i menyn. Om det inte finns någon portföljöversikt måste denna aktiveras. Läs om Aktivera portföljöversikten.
 3. Klicka på länken Ny portfölj.
 4. Fyll i portföljens namn och beskrivning.
 5. Markera om studenterna ska kunna beställa portföljintyg, dvs ett intyg över de uppgifter som ingår i portföljen.
 6. Fyll i e-postadress till koordinator. Detta behöver du bara göra om studenterna ska kunna beställa portföljintyg.
 7. Markera den eller de institutioner som ska kunna koppla Inlämningar till portföljen.
 8. Markera den typ av uppgifter som ska kunna ingå i portföljen.
 9. Rutan Aktiv är redan markerad då du skapar en portfölj. När portföljen inte längre ska användas, dvs du inte längre ska kunna koppla inlämningar till den ska rutan avmarkeras.
 10. Klicka på Spara.

Visa portfölj

Befintliga portföljer visas i institutionens portföljöversikt.

 1. Öppna Institutionens startsida.
 2. Klicka på Portföljöversikten i menyn.
 3. Välj den portfölj du vill se och klicka på Visa. Nu kan du se vilka institutioner som har möjlighet att koppla inlämningar till portföljen samt de uppgifter som är kopplade till portföljen.

Redigera portfölj

Befintliga portföljer redigeras från institutionens portföljöversikt.

 1. Öppna Institutionens startsida.
 2. Klicka på Portföljöversikten i menyn.
 3. Välj den portfölj du vill redigera och klicka Redigera.
 4. Gör dina ändringar och avsluta genom att klicka på Spara.

Självvärderingar

Till de olika typerna av uppgifter (Grupp, Muntlig, Praktiska färdigheter och Skriftlig) finns det olika självvärderingar kopplade. Självvärderingarna ger studenten möjlighet att reflektera över sin egen insats. Självvärderingen aktiveras på respektive Inlämning.

Du kan se självvärderingarnas frågor under fliken Självvärderingar.

 1. Öppna Institutionens startsida.
 2. Klicka på portföljöversikten i menyn.
 3. Klicka på länken Självvärderingar.
 4. För att se de olika typerna av självvärderingar ändrar du typ vid Välj typ och klickar på Visa.

Sök studentportfölj

Du kan söka en students portföljer på institutionens portföljöversikt. Observera att du enbart ser de portföljer som är kopplade till den/de institutioner där du har behörighet.

 1. Öppna Institutionens startsida.
 2. Klicka på portföljöversikten i menyn.
 3. Klicka på länken Sök studentportfölj.
 4. Fyll i studentens personnummer och klicka på Visa.

Portföljintyg

Du kan söka studenter som har ansökt om portföljintyg på institutionens portföljöversikt. Möjligheten att ange om studenter ska ha möjlighet att beställa intyg görs när man skapar eller redigera en portfölj.

 1. Öppna institutionens startsida.
 2. Klicka på portföljöversikten i menyn.
 3. Klicka på länken Portföljintyg.
 4. Ange ett datumintervall i fälten Från och Till och klicka därefter på Visa.
 5. Under Ansökningar visas i en tabell de studenter som har ansökt om portföljintyg, vilken portfölj ansökan gäller samt vilket datum ansökningen skedde.

Koppla inlämning till portfölj

För att filer ska synas i en portfölj måste den inlämning där filerna lämnar in kopplas till en portfölj. Det kan göras både när inlämningen skapas eller genom att redigera en befintlig inlämning på kurstillfället.

Upp

Portföljöversikt

Dina portföljer hittar du i menyn under fliken Mina studier > Portföljöversikt. Här visas filer och självvärderingar som tillhör din/dina portföljer.

En portfölj kan innehålla en eller flera inlämningsuppgifter. Vilka filer som ingår i din portfölj avgör du själv när du laddar upp dina filerna i inlämningen som är kopplad till portföljen.

Portföljintyg

Du kan begära ett portföljintyg på genomförda uppgifter i portföljen. Portföljintyget kommer att skickas till din folkbokföringsadress eller till den tillfälliga adress du har angivit under Min profil i Studentportalen.

Upp

Praktiktillfälle

Funktionen Praktiktillfälle är kopplad till lärarutbildningens system för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och visar upp information från det externa systemet.

I Studentportalen kan studenter ansöka om VFU och få information om sina tilldelade VFU-placeringar. Här kan också lärare se var studenterna har VFU-placerats samt göra anteckningar om genomförda besök.

Praktiktillfällen visas för antagna (och registrerade) studenter för att göra det möjligt att begära VFU i god tid innan kursstart.

Hjälp för administratörer

Om Praktiktillfällen

Via denna funktion kan lärare se var studenterna har VFU-placerats, samt göra anteckningar om genomförda besök.

Följande information finns för varje student:

 • Namn
 • Personnummer
 • E-post
 • Områdestillhörighet
 • Arbetsplats
 • Tilldelad handledare
 • Registeringsstatus
 • Notering om besök

Studenterna som hör till kurstillfället kan via funktionen i Studentportalen begära VFU samt se kvitto på definitiv placering. De kan även se kontaktuppgifter till handledare och arbetsplats.

Lägg till Praktiktillfälle

Det går endast att lägga till ett praktiktillfälle i Studentportalen om motsvarande kurs finns inlagd i det externa VFU-systemet.

Om en administratör försöker lägga till ett praktiktillfälle på ett kurstillfälle som saknar motsvarande kurs i VFU-systemet säger systemet till.

Kontakta en VFU-koordinator vid lärarutbildningen om du har frågor om kurserna i VFU-systemet.

Arbetsgång

Följande arbetsgång gäller för att lägga till ett praktiktillfälle och göra det synligt för studenten:

 1. Lägg till funktionen Praktiktillfälle. Fyll i information om funktionen och klicka på "Spara".
 2. Ange VFU-period. Klicka på knappen "Redigera VFU-tillfälle". Ange VFU-period och klicka på "Spara".
 3. Ändra status på Praktiktillfället. Klicka på länken "Redigera". Ange status Portal och klicka på "Spara".

Nu visas funktionen för studenten som kan begära VFU och få information om sina placeringar.

Namn på Praktiktillfälle

Ange ett valfritt namn på Praktiktillfället, dvs. namnet som ska visas för studenterna i Studentportalen, t.ex. ”VFU” eller ”Praktik”.

Begränsa visningen i portalen

Datum
Om man vill att studenterna ska kunna se funktionen endast under en begränsad tidsperiod kan man begränsa visningen med datum- och tidsintervall. Lämna tomt om funktionen ska visas direkt.

Det går också att endast ange ett ”från och med” datum alt. endast ett ”till och med” datum för visningen av funktionen.

Grupper
Det går att begränsa visningen av ett Praktiktillfälle till en grupp/grupper i portalen. Endast studenter som ingår i gruppen/grupperna kommer att kunna se Praktiktillfället. Detta är användbart om en kurs med VFU har olika spår.

Välj status och Spara

Utkast – visas inte för studenterna.
Portal – visas för behöriga studenter i portalen

Observera att innan du har redigerat Praktiktillfället är Utkast det enda möjliga alternativet. Praktiktillfället kräver att man anger tidsperiod för VFU innan det kan göras synligt för studenterna (se redigera VFU-tillfälle).

Redigera Praktiktillfälle

Det går att ändra namn, visning samt status för ett Praktiktillfälle som tidigare har lagts till. Uppgiften om tidpunkten när ändringen gjordes och vem som gjorde den sparas och visas i administratörsgränssnittet.

När ett VFU-tillfälle har ett start- respektive slutdatum går det att ändra status från Utkast till Portal för Praktiktillfället.

 1. Klicka på länken "Redigera" under funktionens namn.
 2. Väl Portal under rubriken Status.
 3. Klicka på "Spara".

Ta bort Praktiktillfälle

Man kan ta bort ett Praktiktillfälle när man vill och då försvinner funktionen direkt även från studentgränssnittet.

När en funktion tas bort försvinner den från alla vyer i Studentportalen men dyker upp i papperskorgen som finns i menyn. Där ligger den kvar i sju dagar innan den automatiskt tas bort helt från systemet. Så länge funktionen ligger i papperskorgen är den möjlig att återställa.

Redigera VFU-tillfälle

För att kunna ändra status på praktiktillfället till Portal och därmed göra det synligt för antagna studenter måste man lägga in information om start- respektive slutdatum för VFU-perioden på kurstillfället.

 1. Öppna Praktiktillfället via kurstillfället i Studentportalen.
 2. Klicka på knappen ”Redigera VFU-tillfälle”.
 3. En ruta visas där det går att fylla i kompletterande information. 
 4. Ange antalet faktiska VFU-dagar i fältet ”Antal dagar”.
 5. Ange startdatum i fältet ”Från”.
 6. Ange slutdatum i fältet ”Till”.
 7. Om du vill kan du även ladda upp valfri fil, lägga till en länk eller ange VFU-ansvarig.
 8. Klicka på ”Spara” för att spara uppgifterna.

Statisk information för kursnamn, kurskod och termin går inte att ändra.

När man sparat start- respektive slutdatum för VFU-perioden går det att ändra status från Utkast till Portal för Praktiktillfället. Detta gör man genom att klicka på länken ”Redigera”.

Visa VFU-tillfälle

Via knappen ”Visa VFU-tillfälle” kan man granska informationen som finns inlagd för VFU-tillfället utan att kunna göra ändringar.

Exportera till Excel

Det är möjligt att exportera uppgifter om studenternas placeringar till Excel för vidare bearbetning.

Besök

Vid varje student finns två fritextfält där man kan skriva in namnet på besökande lärare och eller datum för besök. Besök bokas lämpligen via e-post eller telefonkontakt med studenten.

Upp

Om Praktiktillfälle

Via funktionen Praktiktillfälle kan du som student begära VFU (verksamhetsförlagd utbildning). Här ser du också dina placeringar och kontaktuppgifter till arbetsplats och handledare.

Begär VFU

För att bli tilldelad en VFU-plats måste du lämna in en begäran. Detta gör du via din kurssida i Studentportalen.

 1. Öppna kurssidan.
 2. Klicka på Praktiktillfällets namn i menyn.
 3. Fyll i begäran om VFU.
 4. Klicka på ”Skicka”.

I samband med att du begär VFU-plats godkänner du att dina kontaktuppgifter vidarebefordras till arbetsplatsansvarig.

Kvitto på begäran

Efter att du begärt VFU-plats får du ett kvitto på att systemet mottagit din begäran.

Definitiv placering

Så fort du tilldelats en VFU-plats visas informationen om din placering via funktionen Praktiktillfälle på din kurssida i Studentportalen.

Här visas även kontaktuppgifter till arbetsplats, handledare och ev. meddelande från VFU-samordnaren.

Upp

Schemalänk

Läraren/administratören kan lägga upp en länk i menyn på kurssidan som heter Schema. Den öppnar ett externt dokument i valfritt format t.ex. pdf.

Om institutionen använder schemaläggningssystemet Time Edit kan studenten se schemat via fliken Schema.

Hjälp för administratörer

Lägg till Schemalänk

Länknamnet

Länken har ett förvalt namn, Schema. Syftet med länknamnet är att studenter alltid ska hitta sina scheman på samma ställe på sina kurssidor. Man kan dock ange ett annat länknamn.

Länkadress, url

Man anger adressen till schemat t.ex.
http://www.inst.uu.se/schema-algebraMN1

Obs! Studentportalen hämtar uppgifter från schemaläggningssystemet Time Edit. Om institutionen använder Time Edit kommer studenten åt sitt kursschema under fliken Schema, och institutionen behöver inte ange några schemalänkar här.

Schemalänk till fil i portalen

Man kan också hänvisa till ett dokument i en dokumentsamling i portalen.

 1. Öppna dokumentsamlingen där aktuell fil finns.
 2. Klicka på länken "Info" vid filnamnet.
 3. Då öppnas sidan som innehåller information om filen.
 4. Högerklicka på "direktlänk" vid filnamn. Välj "kopiera länkadress".
 5. Lägg till en ny Schemalänk.
 6. Klistra in adressen i fältet för schemalänkens adress.
 7. Klicka på Spara.

Begränsa visningen i portalen

Datum:
Om man vill att studenterna ska kunna se länken endast under en begränsad tidsperiod kan man begränsa visningen genom att ange ett datum- och tidsintervall.

Man kan också välja att endast ange ett "från och med" datum alt. endast ett "till och med" datum för visningen av länken. Dagens datum gäller som fr.o.m.-datum om endast ett t.o.m-datum anges.

Grupper:
Studenterna på ett kurstillfälle kan vara indelade i grupper som skapats via portalen, t.ex. undervisningsgrupper. Om det finns grupper definierade kan man välja att visa länken endast för vissa av grupperna.

Välj status och Spara

Utkast – schemalänken visas inte för studenterna.
Portal – schemalänken visas för behöriga studenter i portalen.
Portal och Publik – schemalänken visas även för icke-inloggade.

Efter att man klickat på Spara ser man att menyn kompletterats med "Schemalänk".

Obs! En schemalänk som har status Portal visas för antagna och registrerade studenter.

Redigera Schemalänk

Man kan redigera Schemalänken man tidigare lagt till. Uppgiften om tidpunkten när ändringen gjordes och vem som gjorde ändringen sparas och visas i administratörsgränssnittet.

Obs! Om man redigerar Schemalänken för ett kurstillfälle genom att begränsa visningen av länken till en viss grupp, kommer endast medlemmarna i den aktuella gruppen åt länken.

Ta bort Schemalänk

Man kan ta bort länken när man vill, och då försvinner länken samtidigt även från studentgränssnittet.

Obs! Om samma Schemalänk används på flera ställen i portalen, t.ex. på två kurstillfällen, tas länken bort endast från det aktuella kurstillfället, medan det andra kurstillfället fortfarande kan använda länken som förr. Man får ett meddelande om Schemalänken används på flera ställen i samband med redigering och borttagning.

När en funktion tas bort försvinner den från alla vyer i Studentportalen men dyker upp i papperskorgen som finns i menyn. Där ligger den kvar i sju dagar innan den automatiskt tas bort helt från systemet. Så länge funktionen ligger i papperskorgen är den möjlig att återställa.

Visning av Schemalänk för studenter

Studenten ser i sin kursmeny länken till "Schema" om administratören inte angett ett annat länknamn.

Obs! Om institutionen använder Time Edit kommer studenten åt sitt kursschema under fliken Schema, och institutionen behöver inte ange några schemalänkar här.

Upp

Testsamling med tester

Testsamlingsfunktionen ska inte användas för betygsgrundande examination som t. ex. webbtentor, utan endast för självtester och liknande. Eftersom testsamling är ett externt verktyg finns begränsade möjligheter att felsöka och åtgärda fel.

I en testsamling kan lärare skapa automat- eller lärarrättade tester med olika slags frågor, t.ex. lucktext, flervalsfråga, enkät och spela in ljud. Läraren väljer själv om testet ska vara tidsbegränsat och hur många gånger studenten får göra testet. Se guiden för Testsamling (pdf)

Hjälp för administratörer

För att skapa tester måste du först skapa en testsamling. Därefter kan du lägga till ett eller flera tester till testsamlingen.

Språkstöd

Alla ledtexter i testsamlingen är på engelska för lärare och administratörer. Om ledtexterna visas på svenska för dig som lärare eller administratör ska du kontakta supporten.

För studenten visas det språk som var valt i Studentportalen då studenten loggade in. För att byta språk måste studenten stänga webbläsaren och välja språk i Studentportalen innan testsamlingen öppnas.

Lägg till Testsamling

 1. Gå till det kurstillfälle där du vill lägga till en testsamling
 2. Klicka på Lägg till ny funktion i menyn och välj Testsamling i rullgardinsmenyn
 3. Namnge testsamlingen, t.ex. Tester för moment I. Ange namnet både på svenska och på engelska.
 4. Ange om visningen av testsamlingen ska begränsas till en viss grupp/grupper.
 5. Ange status för testsamlingen (Portal eller Utkast) och klicka på Spara

Upp

Redigera Testsamlingen

Öppna testsamlingen via menyn och klicka på länken Redigera. Här kan man ändra testsamlingens namn och om visningen av testsamlingen ska begränsas på något sätt.

Uppgiften om tidpunkten när ändringen gjordes och vem som gjorde ändringen sparas och visas i administratörsgränssnittet.

Ta bort Testsamlingen

Öppna testsamlingen och klicka på länken Ta bort. Godkänn borttagningen av funktionen genom att klicka på knappen Ta bort. Då försvinner testsamlingen, både på administratörs- och studentgränssnittet.

När en funktion tas bort försvinner den från alla vyer i Studentportalen men dyker upp i papperskorgen som finns i menyn. Där ligger den kvar i sju dagar innan den automatiskt tas bort helt från systemet. Så länge funktionen ligger i papperskorgen är den möjlig att återställa.

Upp

Skapa och publicera ett test

 1. Öppna testsamlingen.
 2. Ange ett namn på ditt test i rutan Create from scratch.
 3. Välj om du vill skapa testet via Assessment builder eller skapa det via Markup text*.
 4. Klicka på Create för att skapa testet.
 5. Nu visas det tomma testet. Härifrån kan du dela in testet i olika delar, skapa frågor och förhandsgranska testet.
 6. När du är färdig med dina frågor klickar du på länken Settings. Här fyller du i de inställningar som ska gälla för ditt test. Obs! Det är du som bestämmer om poäng, feedback, rätt svar, statistik etc. ska visas för studenten. Detta görs under rubriken Grading and Feedback.
 7. Klicka på Save settings and Publish när du vill göra testet tillgängligt för studenterna.

Innan ett test är publicerat ligger det i listan under fliken Working Copies. När ett test är publicerat visas det även under fliken Published Copies. Det är här du kan ta del av och sammanställa resultaten.

* Om du använder alternativet Via Create using markup text när du skapar ditt test får du ange frågorna med dess svar i en textbox genom att använda det angivna formatet för respektive frågetyp. För att se instruktioner och exempel för en given frågetyp, klicka på länkarna till höger om textboxen.

Skapa delar i test

Du kan dela upp ett test i olika delar.

 1. Öppna testet
 2. Klicka på Add Part
 3. Fyll i namn, information och hur frågorna ska visas. Under Type anger du om frågorna ska slumpas från frågebank.
 4. Klicka på Save

Redigera delar/frågor i test

 1. Öppna testsamlingen.
 2. Varje test har en åtgärdsmeny. Välj alternativet Edit för att öppna och redigera ett test.
 3. Varje del och fråga har länken Edit längst ut till höger. Klicka på den för att ändra respektive del/fråga.
 4. Lägg till dina ändringar och klicka på Save.

Upp

Inställningar för ett test

I inställningar för varje test kan du:

 • Byta namn på testet och lägga till en introduktionstext. Obs! Spara inställningar direkt när du har skrivit in text i rutan för beskrivning/introduktion. Texten kan annars försvinna om du vill lägga till en bilaga. Om bilagan är en bildfil (jpg, png) visas bilden direkt på testets startsida. Tips! Välj Preview om du vill se hur testet ser ut för studenten.
 • Bestämma datum och klockslag (MM-DD-ÅÅÅÅ hh:mm:ss pm/am) för när testet kan göras.
 • Sätta säkerhetsnivåer.
 • Specificera tidsbegränsningar och antal tillåtna inlämningar.
 • Lägga till grafik, feedback och metadata.
 • Bestämma hur testet ska rättas.

Obs! Det är du som bestämmer om poäng, feedback, rätt svar, statistik etc. ska visas för studenten. Detta görs i Feedback delivery under rubriken Grading and Feedback.

Ändra inställningar för ett test:

 1. Öppna testsamlingen.
 2. Klicka på länken Settings under testets namn.
 3. Lägg till dina ändringar och klicka på knappen Save Settings. Om du vill att testet även ska publiceras klickar du på Save Settings and Publish.

Automatisk inlämning vid tidsbegränsat test

Det går att tidsbegränsa ett test. Detta görs under Settings >  Availability and Submissons.

Vid tidsbegränsade test visas alltid hur lång tid studenten har på sig och hur lång tid som återstår högst upp i testet.

När tiden har gått ut lämnas testet in automatiskt. Observera att det är lätt att missa att tiden har gått ut. Studenten kan också fortsätta arbeta i testet fastän det redan är inskickat, även om inga ändringar sparas. Om studenten klickar på knappen Lämna in för rättning efter att tiden har gått ut visas en text om att testet har lämnats in.

Kopiera test

 1. Öppna testsamlingen.
 2. Välj Duplicate i åtgärdsmenyn vid det test du vill kopiera.
 3. Det kopierade testet läggs under det ursprungliga testet och du kan öppna och redigera det som vanligt.

Det går inte att kopiera en hel testsamling. Om du vill kopiera ett test mella olika kurstillfällen måste du exportera testet och därefter importera det på det nya kurstillfället. Test där frågor slumpas från frågebank ska inte exporteras utan måste skapas på nytt.

Exportera test

 1. Öppna testsamlingen.
 2. Välj Export i åtgärdsmenyn vid det test du vill exportera.
 3. Välj Content Packaging. Detta är mycket viktigt för att bifogade bilder ska komma med.
 4. Klicka på knappen Export och spara sedan ned zip-filen till din dator.

Importera test

 1. Öppna testsamlingen.
 2. Klicka på knappen Import i högra rutan under rubriken Assessments.
 3. Klicka på knappen Bläddra och välj en zip-fil på din dator. Observera att det bara går att importera en zip-fil som du har exporterat från ett annat test.
 4. Klicka sedan på knappen Import.
 5. Det importerade testet hamnar nu under Working Copies och får automatiskt samma namn som det exporterade testet.

Export och import av frågor slumpade från frågebank

Ett test som innehåller delar där frågor slumpas från en frågebank ska inte exporteras och importeras som nytt test. Inställningarna för delen försvinner och alla frågor i frågebanken inkluderas i testdelen. Dessutom kommer inte bilder att visas.

Ta bort test

 1. Öppna testsamlingen.
 2. Klicka på länken Remove vid det test du vill ta bort.
 3. Godkänn borttagningen.
 4. Nu försvinner testet ur din testsamling.

Upp

Frågor

Följande frågetyper finns att välja mellan:

 • Flervalsfråga (Multiple choice)
 • Enkät (Survey)
 • Enkät - Matris (Survey-matrix of choices)
 • Kort svar/Uppsats (Short answer/essay)
 • Ladda upp fil (File upload)
 • Ljudinspelning (Audio Recording)
 • Lucktext (Fill in the blank)
 • Matchning (Matching)
 • Numeriskt svar (Numeric Response)
 • Sant/Falskt (True/False)
 • Utökad Matchning (Extended Matching Items)
 • Variabelfråga (Calculated questions)
 • Kopiera från frågebank (Copy from question pool)

Detaljerad beskrivning om de olika frågetyperna finns i guiden Testsamling (pdf)

Observera följande:

 • Om studenten ska skriva html-kod i svaret måste frågetyp File upload väljas så att studenten kan ladda upp en textfil med html-koden. Om html-kod skrivs direkt i ett svarsfält görs den automatiskt om till vanlig text.
 • För att kunna besvara frågor med inspelat ljud måste studenten ha Flash installerat på sin dator. Be därför studenterna att installera programmet innan de börjar testet. Detta är särskilt angeläget om du har angett tidsbegränsningar för frågan och/eller testet.

Frågor med bilder

Det finns två olika sätt att infoga bilder i en fråga; som bilaga eller via texteditor. Obs! Vi rekommenderar starkt att du alltid infogar bilder som bilaga. Bilder som infogas via texteditorn visas endast för studenter på det aktuella kurstillfället där du skapade frågan även om frågan finns i en frågebank.

Infoga bild som bifogad fil

 1. Öppna frågan
 2. Klicka på Add Attachments
 3. Klicka på Bläddra och ladda upp din bild.
 4. Klicka därefter på knappen Continue
 5. Bilden visas direkt i frågan för studenten men visas som bifogad fil för lärare.

Tips! Du kan alltid förhandsgranska hur frågan ser ut för studenten via Preview.

Tänk på att du inte kan ändra storleken på bilden i efterhand så den måste ha rätt storlek vid uppladdningen. Detta alternativ ska alltid användas om frågan ska finnas i en frågebank.

Frågor slumpade från frågebank

Ett test kan innehålla delar som hämtar frågor från en frågebank.

Om du väljer att en del ska innehålla slumpade frågor från en frågebank måste alla frågor ha samma poäng. Denna poäng anger du i inställningarna för delen som visas när du valt Radom draw from question pool. Om frågorna i frågebanken har olika poäng kommer dessa att skrivas över och ersättas av poängen som du anger för delen.

Ett test som innehåller delar där frågor slumpas från en frågebank ska inte exporteras och importeras som nytt test. Vid importen ändras valet från Radom draw from question pool till Questions authored one-by-one och går inte att ändra. Den slumpmässiga hämtningen av frågor från frågebank försvinner alltså och samtliga frågor från frågebanken läggs in i testdelen. Eventuella bilder som infogats i frågor visas inte heller efter importen. Vi rekommenderar därför att du istället skapar delen på nytt i det nya testet.

Frågebanker

I frågebanker kan du lägga upp frågor som du kan återanvända i olika tester.

Skapa frågebank

 1. Öppna frågebanker via länken Question Pools.
 2. Klicka på länken Add New Pool eller välj Import.
 3. Fyll i namn och information om frågebanken och klicka på Save.
 4. När en frågebank är skapad kan du skapa underavdelningar, kopiera, flytta och dela frågebanken. Share innebär att du ger andra lärare tillträde till dina frågor.

Ta bort: För att ta bort en frågebank klickar du i kryssrutan till höger om frågebanken. Klicka sedan på knappen Uppdatera.

Lägg till frågor i frågebank

 1. Öppna frågebanken.
 2. Klicka på länken Add questions längst ut till höger vid rubriken Questions.
 3. Välj frågetyp och klicka på Save.
 4. Fyll i information om frågan och klicka på Save.

Du kan också lägga till frågor till din frågebank genom att kopiera frågor från ett test:

 1. Öppna testet.
 2. Klicka på länken Copy to pool längst ut till höger.
 3. Du får då välja till vilka frågebanker du vill kopiera testets frågor. Markera frågebankerna och klicka på Copy.

När frågebanken innehåller frågor visas dessa när du öppnat din frågebank.

Redigera frågor i frågebank

För att redigera en fråga i frågebanken klickar du på frågans frågetext.

Du kan också kopiera och flytta frågorna via länkarna vid respektive fråga.

För att ta bort en fråga i en frågebank markerar du frågan och klickar på länken Remove högst upp i tabellen.

Upp

Resultat

Under fliken Published Copies visas de test som är synliga för studenten. Antalet studenter som har påbörjat ett test visas i kolumnen In progress. Antal studenter som har lämnat in sina test visas i kolumnen Submitted.

När studenter har genomfört ett test eller sista inlämningsdatum har passerat tillkommer alternativet Scores i åtgärdsmenyn. Här kan du titta på svaren, se statistik och ge feedback till studenterna.

 • Submission status: Innehåller information om studenternas inlämning av testet.
 • Total scores: Här visas studenternas svar och poäng. Du kan öppna varje students test genom att klicka på studentens namn eller id-nummer (beror på inställningar för betygssättning).
 • Questions: Här kan du titta på respektive fråga och se vad studenten har svarat, ge poäng och kommentarer.
 • Statistics: Här ser du statistik över studenternas svar.
 • Item Analysis: Här kan du se en sammanställning av svaren.
 • Export: Du kan exportera testsvaren i excel-format.

Testsamling – ett externt utvecklat verktyg

Testsamling är ett pedagogiskt verktyg som utvecklats av Sakai. Det innebär att funktionaliteten inte kan ändras/utvecklas av Studentportalen. Funktionen har gjorts tillgänglig i Studentportalen via standarden LTI – Learning Tools Interoperability.

Upp

Fyll i ett test

När ett test finns tillgängligt visas det i menyn på kurssidan.

 1. Klicka på testsamlingens namn i menyn.
 2. Under rubriken Gör ett test visas de test som finns tillgängliga.
 3. Öppna testet genom att klicka på testets namn i kolumnen Namn.
 4. Starta testet genom att klicka på knappen Börja test.
 5. När du är färdig klickar du på knappen Lämna in för rättning.

Resultat

När du har lämnat in ett test visas det i listan under rubriken Inlämnade test.

Poäng, feedback och statistik visas endast om läraren har valt att tillgängliggöra detta för dig som student.

Ändra språk för testsamling

 1. För att ändra språk i en testsamling måste du:
 2. Stänga aktuell webbläsare
 3. Öppna webbläsaren igen
 4. Byt språk i Studentportalen
 5. Logga in och öppna testsamlingen

 

Innehållssida

Läraren/administratören kan lägga upp innehållssidor i Studentportalen. Dessa visas då i menyn på aktuell kurs- eller programsida. Innehållssidorna kan exempelvis innehålla text, bild, länkar, filmer, ljud, matematiska formler och dokument.

Hjälp för administratörer

Genom att skapa en innehållssida får administratören möjlighet att lägga in en egen text på kurstillfälle, kurs, program och/eller institution. Administratören har kontroll över innehållssidan och kan lägga till, redigera och ta bort innehåll fortlöpande. Det finns möjlighet att infoga bilder, videos, dokument, länkar och Flash.

Innehållssidan går att styra så att den endast visas under en bestämd tidsperiod. Det går även att begränsa så att sidan endast visas för en viss eller flera grupper.

Studenter kan inte redigera sidan.

Lägg till innehållssida

Namn på sida

Ange ett valfritt namn. Det är detta namn som visas i studentens kurs- eller programmeny. Ange namnet både på svenska och på engelska.

Innehåll

I editorn lägger du in allt innehåll som ska visas på sidan.

Obs! Om du ska ladda upp bilder, filmer, ljud etc. till Innehållssidan måste du först ha sparat Innehållssidan en gång – annars går det inte att ladda upp filer.

Begränsa visningen i portalen

Datum: Om man vill att studenterna endast ska kunna se sidan under en begränsad tidsperiod kan man begränsa visningen genom att ange ett datum- och tidsintervall.

Man kan också välja att endast ange ett ”från och med” datum alt. endast ett ”till och med” datum för visningen av sidan.

Grupper: Studenterna på ett kurstillfälle kan vara indelade i grupper som skapats i portalen, t.ex. undervisningsgrupper. Om det finns grupper definierade kan man välja att endast visa Innehållssidan för en viss grupp eller vissa grupper.

Välj status och spara

Utkast – sidan visas inte för studenterna.
Portal – sidan visas för behöriga studenter i portalen.
Portal och publik – sidan visas även för icke-inloggade.

Infoga innehåll

Öppna innehållssidan och klicka på länken Redigera. Här kan du ändra innehållssidans namn, innehåll och om visningen av sidan ska begränsas på något sätt.

Uppgiften om tidpunkten när ändringen gjordes och vem som gjorde ändringen sparas och visas i administratörsgränssnittet.

När du redigerar sidas innehåll arbetar du i en miljö som liknar ett vanligt ordbehandlingsprogram.

Infoga och formatera text

 1. Skriv in text i editorn.
 2. Markera texten som ska formateras.
 3. Välj någon av ikonerna som finns tillgängliga för att formatera textens utseende, som exempelvis rubrikstorlek, färg, och punktlista.
 4. Klicka på Spara.

Obs! Om du kopierar in en text från Word, tänk på att använda ikonen Klistra in från Word.

Infoga länk till dokument
Det går att ladda upp olika slags dokument till sidan som du sedan länka till. Det kan vara enklare än att länka till en fil i en dokumentsamling.

 1. Skriv in och markera texten som ska bli namnet på länken till dokumentet.
 2. Klicka på ikonen Infoga/redigera länk.
 3. Klicka på knappen Bläddra på server.
 4. Nu visas sidans filkatalog. Här kan du välja ett befintligt dokument eller ladda upp ett nytt.
 5. Klicka på knappen Ladda upp fil.
 6. Välj dokument på din dator. Markera flera dokument om du vill ladda upp många dokument samtidigt.
 7. Nu visas dokumenten.
 8. Välj dokument genom att klicka på dokumentets namn.
 9. Klicka på OK.

Tillåtna dokumenttyper är: pdf, zip, doc, docx, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, odt.

Infoga länk

 1. Skriv in och markera texten som ska bli namnet på länken.
 2. Klicka på ikonen Infoga länk.
 3. Ange länkadress (url) och klicka på OK.
 4. Klicka på Spara.

Infoga bild
Om du har en bild som ligger på din dator kan du ladda upp den till sidan. Tänk då på att den inte bör vara för tung (max 15 mb).

 1. Klicka på ikonen Infoga bild.
 2. Klicka på knappen Bläddra på server.
 3. Nu visas sidans filkatalog.
 4. Klicka på knappen Ladda upp fil. Välj bild på din dator. Markera flera filer om du vill ladda upp många samtidigt. Tillåtna filformat för bilder är gif, png, jpeg och svg.
 5. Nu visas den uppladdade bilden i filkatalogen.
 6. Klicka på bilden.
 7. Ange alternativ text, storlek och justering.
 8. Klicka på OK.

Dubbelklicka på infogad bild om du vill ändra bildegenskaper.
För att ta bort en bild som du har infogat på sidan markerar du den och klickar på Enter.
Om du även vill ta bort den från sidans filkatalog öppnar du först filkatalogen. Därefter högerklickar du på bilden och väljer Ta bort.

Infoga matematiska formler

 1. Placera markören där den matematiska formeln ska vara.
 2. Klicka på ikonen för matematik.
 3. Skriv in formeln i LaTeX.
 4. Klicka på OK.

Infoga flash
Flash används ofta för att lägga till rörlig grafik på sidor. För att titta på en flash krävs det att användaren har insticksprogrammet Adobe Flash Player eller HTML5.

 1. Placera markören där flashfilmen ska vara.
 2. Klicka på ikonen för Flash.
 3. Klicka på Bläddra på server.
 4. Nu visas sidans filkatalog.
 5. Klicka på knappen Ladda upp fil.
 6. Välj flashfilm (swf) på din dator. Markera flera filmer om du vill ladda upp många samtidigt.
 7. Nu visas den uppladdade videon.
 8. Klicka på filmen.
 9. Ange storlek. Tips! Om du skriver Bredd: 100% och Höjd: 100% så visas filmen med rätt storlek oberoende av skärmstorlek.
 10. Klicka på OK.

Dubbelklicka på infogad flashfilm om du vill ändra filmens egenskaper.

Infoga video från YouTube
Du kan enkelt infoga en film som ligger på YouTube på din sida. Du väljer själv om du vill bädda in filmen eller om du vill infoga den via en länk.

 1. Klicka på YouTube ikonen.
 2. Bädda in filmen via kod eller via länk.
 3. Ange hur stor rutan ska vara. Tips! Om du skriver Bredd: 100% och Höjd: 100% så visas filmen med rätt storlek oberoende av skärmstorlek.
 4. Klicka på OK.

Infoga video från din dator
Om du har en video som ligger på din dator kan du ladda upp den till sidan. Tänk då på att den inte bör vara för tung (max 15 mb).

 1. Klicka på ikonen Infoga video.
 2. Klicka på knappen Bläddra på server.
 3. Nu visas sidans filkatalog.
 4. Klicka på knappen Ladda upp fil. Välj video på din dator. Markera flera filer om du vill ladda upp många samtidigt. Tillåtna filformat för videos är mp4v, mpg, mpeg, ogv, mp4.
 5. Nu visas den uppladdade videon i filkatalogen.
 6. Klicka på videon.
 7. Ange storlek. Tips! Om du skriver Bredd: 100% och Höjd: 100% så visas filmen med rätt storlek oberoende av skärmstorlek.
 8. Klicka på OK.

Dubbelklicka på infogad video om du vill ändra videons egenskaper.

Infoga ljud från din dator
Om du har en ljudfil som ligger på din dator kan du ladda upp den till sidan. Tänk då på att den inte bör vara för tung (max 15 mb).

 1. Klicka på ikonen Infoga ljud.
 2. Klicka på knappen Bläddra på server.
 3. Nu visas sidans filkatalog.
 4. Klicka på knappen Ladda upp fil. Välj ljudfil på din dator. Markera flera filer om du vill ladda upp många samtidigt. Tillåtna filformat för ljud är mp4a, mp3, oga, mp4.
 5. Nu visas den uppladdade ljudfilen i filkatalogen.
 6. Klicka på ljudfilen.
 7. Klicka på OK.

Uppladdade dokument, bilder, videos, ljud
En sida kan innehålla dokument, bilder, videos och ljudfiler. Alla uppladdade filer samlas i sidans filkatalog. Filkatalogen öppnas via genom att klicka på Infoga bild/länk/video/ljud > Bläddra på server.

Filkatalogen innehåller alltid en huvudmapp men du kan skapa egna mappar.

Skapa mapp

 1. Öppna sidans filkatalog.
 2. Högerklicka på huvudmappen och välj Ny mapp.
 3. Döp mappen till valfritt namn och klicka på OK.
 4. Nu visas mappen (klicka på pilen vid huvudmappen för att se hela strukturen).

Ta bort mapp

 1. Högerklicka på mappens namn och välj alternativet Ta bort mapp.
 2. Klicka på OK för att godkänna att mappen tas bort.

Ändra namn på mapp

 1. Högerklicka på mappens namn och välj alternativet Byt namn.
 2. Skriv in det nya namnet.
 3. Klicka på OK.

Ändra namn på fil

 1. Öppna sidans filkatalog.
 2. Högerklicka på filen och välj Byt namn i menyn som visas.
 3. Skriv in ett nytt namn och klicka på OK.

Ladda ner fil

 1. Öppna sidans filkatalog.
 2. Högerklicka på filen och välj Ladda ner i menyn som visas.
 3. Klicka OK.

Ta bort fil
Alla filer som har laddats upp till sidan (dokument, bilder, videos, ljud) kan tas bort från filkatalogen.

 1. Öppna sidans filkatalog genom att klicka på en ikon för att infoga bild/video/ljud/länk och välj Bläddra på server.
 2. I sidans filkatalog visas alla uppladdade filer.
 3. Högerklicka på filen du vill ta bort och välj Ta bort.

Innehåll på svenska och engelska

Innehållssidans editor innehåller två flikar – en för Svenska och en för Engelska. För att skapa innehåll på engelska klickar du på fliken Engelska och vice versa. All information som ligger där visas när användaren har valt engelska som språk i Studentportalen.

Om du inte har lagt in något innehåll på engelska visas det svenska innehållet. Du kan själv testa vad som visas på sidan genom att växla språk i Studentportalen.

Ta bort innehållssida

Öppna sidan och klicka på länken Ta bort. Godkänn borttagningen av funktionen genom att klicka på knappen Ta bort. Då försvinner innehållssidan, både på administratörs- och studentgränssnittet.

När en funktion tas bort försvinner den från alla vyer i Studentportalen men dyker upp i papperskorgen som finns i menyn. Där ligger den kvar i sju dagar innan den automatiskt tas bort helt från systemet. Så länge funktionen ligger i papperskorgen är den möjlig att återställa.

Upp

Wiki

Via en wiki kan studenter och lärare skriva i ett och samma dokument. Wikin lämpar sig särskilt bra vid grupparbeten och kollaborativt lärande. Som lärare kan du dessutom följa dina studenters arbete och ge fortlöpande feedback via wikins kommentarsfunktion. Guide om wiki (pdf)

Exempel på användningsområden

Det finns många sätt att använda en wiki i undervisningen. Du kan exempelvis:

 • låta studenter samarbeta kring en text/uppgift. Du kan också låta dem kommentera varandras arbeten via wikins kommentarsfunktion.
 • skapa undersidor till varje student eller grupp. Detta kan vara användbart om alla studenter ska ha sin egen loggbok och du vill samla alla loggböcker på ett och samma ställe.
 • skapa en wiki och begränsa den till en grupp – på så sätt kan endast gruppens deltagare skriva och redigera texter, ladda upp filer och lägga in kommentarer. Detta underlättar vid exempelvis projektarbeten eller grupparbeten.

Lägg till wiki

En wiki kan läggas till på kurser, kurstillfällen och samläsningstillfällen.  

 1. Välj Wiki i listan över tillgängliga funktioner
 2. Ange ett valfritt namn på svenska och engelska. Detta namn visas i studentens meny.
 3. Ange ev. beskrivning av wikin. För att skapa korta länknamn skriver du: [länknamn|http://www.example.net] Då blir "länknamn" den klickbara länken i texten.
 4. Ange ev. begränsning av visning. Om det finns grupper definierade kan du välja att endast visa upp wikin för en viss grupp eller vissa grupper.
 5. Klicka på Spara

Skriv text och formatera text

 1. Klicka på knappen Edit/Redigera
 2. Skriv in text  
 3. Klicka på Preview/Förhandsgranska om du vill se hur wikisidan ser ut
 4. Klicka på Save/Spara

Det går inte att välja om en text ska visas på svenska eller engelska eftersom wikin saknar språkstöd. Wikin visar upp allt innehåll på wikisidan – oavsett vilket språk du valt i Studentportalen. 

För att formatera text kan du använda de ikoner som finns tillgängliga i wikin.

 1. Klicka på knappen Edit/Redigera
 2. Markera texten som du vill formatera
 3. Klicka på någon av ikonerna för Fet stil, Kursiv, Upphöjd, Nedsänkt eller välj Rubrik
 4. Klicka på Save/Spara

Du kan också formatera din text genom att använda wiki-markeringar. På så vis kan du exempelvis ändra färg på text, skapa listor och tabeller.

Ändra färg på text

Det går att ändra textens färg genom att infoga följande kod: {color:#}{color}

Exempel:

{color:red}Röd{color}, {color:green}Grön{color}, {color:#FFCC33}Guld{color}

För färgkoder, se Wikimedias färgschema.

Skapa listor

För att skapa listor i wikin anger du * före varje ny punkt i punktlistan. Om du vill ha en numrerad lista anger du # före varje punkt. Du kan också ha flera nivåer. Nivån skapar du genom att ange flera *** innan punkten.

Exempel på punktlista med flera nivåer:
* Punkt A
** Nivå två
*** Nivå tre
* Punkt B
* Punkt C

Exempel på numrerad lista med flera nivåer:
# Nummer 1
# Nummer 2
## Nivå 2
### Nivå 3
#### NIvå 4
# Nummer 3

Skapa tabeller

För att skapa tabeller infogar du följande kod och klickar på Spara.

{table}
Kolumn 1 Rubrik | Kolumn 2 Rubrik | Kolumn 3 Rubrik
Objekt 1 | Innehåll 1 | Innehåll 2
Objekt 2 | Innehåll 3 | Innehåll 4
{table}

Infoga länkar

För att skapa korta länknamn i texten skriver du: {link: länknamn|http://www.example.net}
Då blir "länknamn" den klickbara länken i texten.

Om du vill att hela adressen ska vara synlig skriver du bara in länkadressen direkt på sidan, http://www.example.net

Matematiska formler

Det går att skriva matematiska formler på en wikisida om du använder LaTeX.

 1. Öppna wikisidan och klicka på knappen Edit/Redigera
 2. Skriv {math}
 3. Skriv in formeln
 4. Avsluta formlen med {math}
 5. Klicka på Save/Spara. Nu visas formeln på skärmen.

Exempel på LaTex-formel:

{math}x_{1,2}=-\displaystyle\frac{p}{2}\pm\sqrt{\left(\displaystyle\frac{p}{2}\right)^2-q}{math}

Wikins filkatalog

Varje wiki innehåller en filkatalog. Här kan du ladda upp bilder och filer som du sedan kan infoga på wikisidan.
Filkatalogen öppnas genom att du klickar på bild-ikonen.

Skapa mappar

För att enklare hålla ordning på dina filer kan du skapa mappar i filkatalogen.

 1. Klicka på bild-ikonen för att öppna filkatalogen
 2. Välj Add: Create Folders/Lägg till: Skapa mappar
 3. Döp mappen till valfritt namn
 4. Klicka på Create Folders Now/Skapa mappar nu

Observera att det inte går att ta bort en mapp eller ändra mappens namn när den väl är skapad.

Visa andra sajter / My workspace

Längst ner i filkatalogen kan du se andra sajters filkataloger, bland annat ”My Workspace”.  My Workspace är din personliga katalog. De filer/bilder som du laddar upp där är endast synliga för dig. Vi rekommenderar därför att den inte används!

Infoga bilder

Det går att infoga bilder på en wikisida. Tänk på att de inte bör vara för tunga. Alla uppladdade bilder samlas i wikisidans filkatalog.

 1. Klicka på bild-ikonen för att öppna filkatalogen
 2. Välj Add: Upload file/Lägg till: Ladda upp fil i rullgardinsmenyn
 3. Välj bild på datorn
 4. Klicka på knappen Continue/Fortsätt
 5. Klicka på länken Select/Välj till höger om bildens namn
 6. Klicka på knappen Continue/Fortsätt längst ner på sidan
 7. Nu visas bilden på wikisidan

Observera att det inte går att ta bort en bild när den väl har laddats upp till wikins filkatalog.

Infoga dokument

Du kan ladda upp olika slags dokument till wikins filkatalog som du sedan kan infoga på wikisidan.

 1. Klicka på bild-ikonen för att öppna filkatalogen
 2. Välj Add: Upload file/Lägg till: Ladda upp fil i rullgardinsmenyn
 3. Välj dokument på datorn, exempelvis worddokument, excelfil och pdf
 4. Klicka på knappen Continue/Fortsätt
 5. Klicka på länken Select/Välj till höger om dokumentets namn
 6. Klicka på knappen Continue/Fortsätt längst ner på sidan
 7. Nu visas länken till dokumentet på wikisidan

Observera att det inte går att ta bort ett dokument när dokumentet väl har laddats upp till wikins filkatalog.

Kommentera innehåll

Lärare och studenter kan kommentera innehållet på en wikisida. Eventuella kommentarer visas alltid längst ner på sidan. En länk till kommentarer visas högst upp på wikisidan.

 1. Gå till kommentarerna längst ner på sidan
 2. Klicka på länken Add comment/Lägg till kommentar
 3. Skriv in din kommentar i rutan
 4. Klicka på Save/Spara

Om du redigerar en kommentar som någon annan har skrivit kommer det stå att du har skrivit kommentaren.

Historik

Varje ändring av wikisidans innehåll resulterar i en ny version. Alla versioner listas under History/Historik. Här kan du också se vilken användare som gjorde ändringen.

Via History/Historik kan du även jämföra olika versioner med varandra genom att i kolumnen Compare to/Ändringar klicka på Current/Till nuvarande eller Previous/Till förgående.

Det är också möjligt att återställa innehållet till en viss version genom att klicka på länken Revert to this version/Återställ till denna version.

Flera samtidiga användare

Om du redigerar en wikisida samtidigt som en annan person redigerar och sparar samma sida kommer du att få en varning när du klickar på knappen Save/Spara. Under varningsmeddelandet visas ditt innehåll (submitted content) och i texteditorn visas det innehåll som redan har sparats. Om du klickar på Save kommer du att spara innehållet i texteditorn, dvs dina ändringar försvinner. Om du däremot klickar på knappen overwrite/skriv över kommer du att skriva över de ändringar som den andra personen har sparat och ersätta innehållet med dina ändringar.

Lägg till en undersida

En wiki består alltid av en huvudsida (Home / Wiki Hem). Till denna huvudsida kan både studenter och lärare lägga till undersidor. Det går även att lägga till undersidor till en undersida.

 1. Klicka på knappen Edit/Redigera på sidan där du vill ha länken till undersidan.
 2. Skriv hakparenteser runt namnet på den nya sidan, till exempel [Exempelsida]
 3. Klicka på Save/Spara
 4. Nu har namnet på sidan fått ett frågetecken efter sig. Klicka på länken Exempelsida? för att öppna sidan.
 5. Nu visas den nya undersidan med lite förklarande text. Klicka på knappen Edit/Redigera
 6. Skriv in ny text
 7. Klicka på Save/Spara

Klicka på knappen Home/Wiki Hem för att komma tillbaka till wikins huvudsida. För att öppna en undersida klickar du på länken till sidan. Om länken tas bort kan du inte längre nå din undersida.

Om det finns undersidor som du har besökt visas de som länkar under Recently visited/Nyligen besökt längst ut till höger på wikisidan.

Navigera mellan sidor

 • Knappen Home/Wiki Hem tar dig alltid tillbaka till wikins huvudsida.
 • Recently visited/Nyligen besökt längst ut till höger innehåller länkar till de undersidor du har besökt.
 • Länken [Undersidans namn] öppnar din undersida. Om den tas bort kan du inte längre komma åt sidan.

Ta bort Wiki

Öppna wikin och klicka på länken Ta bort. Godkänn borttagningen av funktionen genom att klicka på knappen Ta bort. Då försvinner wikin, både på administratörs- och studentgränssnittet.

När en funktion tas bort försvinner den från alla vyer i Studentportalen men dyker upp i papperskorgen som finns i menyn. Där ligger den kvar i sju dagar innan den automatiskt tas bort helt från systemet. Så länge funktionen ligger i papperskorgen är den möjlig att återställa.

En student kan inte ta bort en wiki.

Wikin – ett externt utvecklat verktyg

Wikin är ett pedagogiskt verktyg som utvecklats av Sakai. Det innebär att funktionaliteten inte kan ändras/utvecklas av Studentportalen. Funktionen har gjorts tillgänglig i Studentportalen via standarden LTI – Learning Tools Interoperability

Upp

Skriv text och formatera text

 1. Klicka på knappen Edit/Redigera
 2. Skriv in text  
 3. Klicka på Preview/Förhandsgranska om du vill se hur wikisidan ser ut
 4. Klicka på Save/Spara

Det går inte att välja om en text ska visas på svenska eller engelska eftersom wikin saknar språkstöd. Wikin visar upp allt innehåll på wikisidan – oavsett vilket språk du valt i Studentportalen. 

För att formatera text kan du använda de ikoner som finns tillgängliga i wikin.

 1. Klicka på knappen Edit/Redigera
 2. Markera texten som du vill formatera
 3. Klicka på någon av ikonerna för Fet stil, Kursiv, Upphöjd, Nedsänkt eller välj Rubrik
 4. Klicka på Save/Spara

Du kan också formatera din text genom att använda wiki-markeringar. På så vis kan du exempelvis ändra färg på text, skapa listor och tabeller.

Ändra färg på text

Det går att ändra textens färg genom att infoga följande kod: {color:#}{color}

Exempel:

{color:red}Röd{color}, {color:green}Grön{color}, {color:#FFCC33}Guld{color}

För färgkoder, se Wikimedias färgschema.

Skapa listor

För att skapa listor i wikin anger du * före varje ny punkt i punktlistan. Om du vill ha en numrerad lista anger du # före varje punkt. Du kan också ha flera nivåer. Nivån skapar du genom att ange flera *** innan punkten.

Exempel på punktlista med flera nivåer:
* Punkt A
** Nivå två
*** Nivå tre
* Punkt B
* Punkt C

Exempel på numrerad lista med flera nivåer:
# Nummer 1
# Nummer 2
## Nivå 2
### Nivå 3
#### NIvå 4
# Nummer 3

Skapa tabeller

För att skapa tabeller infogar du följande kod och klickar på Spara.

{table}
Kolumn 1 Rubrik | Kolumn 2 Rubrik | Kolumn 3 Rubrik
Objekt 1 | Innehåll 1 | Innehåll 2
Objekt 2 | Innehåll 3 | Innehåll 4
{table}

Infoga länkar

För att skapa korta länknamn i texten skriver du: {link: länknamn|http://www.example.net}
Då blir "länknamn" den klickbara länken i texten.

Om du vill att hela adressen ska vara synlig skriver du bara in länkadressen direkt på sidan, http://www.example.net

Matematiska formler

Det går att skriva matematiska formler på en wikisida om du använder LaTeX.

 1. Öppna wikisidan och klicka på knappen Edit/Redigera
 2. Skriv {math}
 3. Skriv in formeln
 4. Avsluta formlen med {math}
 5. Klicka på Save/Spara. Nu visas formeln på skärmen.

Exempel på LaTex-formel:

{math}x_{1,2}=-\displaystyle\frac{p}{2}\pm\sqrt{\left(\displaystyle\frac{p}{2}\right)^2-q}{math}

Wikins filkatalog

Varje wiki innehåller en filkatalog. Här kan du ladda upp bilder och filer som du sedan kan infoga på wikisidan.
Filkatalogen öppnas genom att du klickar på bild-ikonen.

Skapa mappar

För att enklare hålla ordning på dina filer kan du skapa mappar i filkatalogen.

 1. Klicka på bild-ikonen för att öppna filkatalogen
 2. Välj Add: create Folders/Lägg till: Skapa mappar
 3. Döp mappen till valfritt namn
 4. Klicka på Create Folder Now/Skapa mappar nu

Observera att det inte går att ta bort en mapp eller ändra mappens namn när den väl är skapad.

Visa andra sajter / My workspace

Längst ner i filkatalogen kan du se andra sajters filkataloger, bland annat ”My Workspace”.  My Workspace är din personliga katalog. De filer/bilder som du laddar upp där är endast synliga för dig. Vi rekommenderar därför att den inte används!

Infoga bilder

Det går att infoga bilder på en wikisida. Tänk på att de inte bör vara för tunga och att de måste ha rätt storlek från början eftersom du inte kan ändra storlek i efterhand. Alla uppladdade bilder samlas i wikisidans filkatalog.

 1. Klicka på bild-ikonen för att öppna filkatalogen
 2. Välj Add: Upload file/Lägg till: Ladda upp fil i rullgardinsmenyn
 3. Välj bild på datorn
 4. Klicka på knappen Continue/Fortsätt
 5. Klicka på länken Select/Välj till höger om bildens namn
 6. Klicka på knappen Continue/Fortsätt längst ner på sidan
 7. Nu visas bilden på wikisidan

Observera att det inte går att ta bort en bild när den väl har laddats upp till wikins filkatalog.

Infoga dokument

Du kan ladda upp olika slags dokument till wikins filkatalog som du sedan kan infoga på wikisidan.

 1. Klicka på bild-ikonen för att öppna filkatalogen
 2. Välj Add: Upload file/Lägg till: Ladda upp fil i rullgardinsmenyn
 3. Välj dokument på datorn, exempelvis worddokument, excelfil och pdf
 4. Klicka på knappen Continue/Fortsätt
 5. Klicka på länken Select/Välj till höger om dokumentets namn
 6. Klicka på knappen Continue/Fortsätt längst ner på sidan
 7. Nu visas länken till dokumentet på wikisidan

Observera att det inte går att ta bort ett dokument när dokumentet väl har laddats upp till wikins filkatalog.

Kommentera innehåll på wikisida

Lärare och studenter kan kommentera innehållet på en wikisida. Eventuella kommentarer visas alltid längst ner på sidan. En länk till kommentarer visas högst upp på wikisidan.

 1. Gå till kommentarerna längst ner på sidan
 2. Klicka på länken Add comment/Lägg till kommentar
 3. Skriv in din kommentar i rutan
 4. Klicka på Save/Spara

Historik

Varje ändring av wikisidans innehåll resulterar i en ny version. Alla versioner listas under History/Historik. Här kan du också se vilken användare som gjorde ändringen.

Via History/Historik kan du även jämföra olika versioner med varandra genom att i kolumnen Compare to/Ändringar klicka på Current/Till nuvarande eller Previous/Till förgående.

Det är också möjligt att återställa innehållet till en viss version genom att klicka på länken Revert to this version/Återställ till denna version.

Flera samtidiga användare

Om du redigerar en wikisida samtidigt som en annan person redigerar och sparar samma sida kommer du att få en varning när du klickar på knappen Save/Spara. Under varningsmeddelandet visas ditt innehåll (submitted content) och i texteditorn visas det innehåll som redan har sparats. Om du klickar på Save kommer du att spara innehållet i texteditorn, dvs dina ändringar försvinner. Om du däremot klickar på knappen overwrite/skriv över kommer du att skriva över de ändringar som den andra personen har sparat och ersätta innehållet med dina ändringar.

Lägg till en undersida

En wiki består alltid av en huvudsida (Home/Wiki Hem). Till denna huvudsida kan både studenter och lärare lägga till undersidor. Det går även att lägga till undersidor till en undersida.

 1. Klicka på knappen Edit/Redigera på sidan där du vill ha länken till undersidan.
 2. Skriv hakparenteser runt namnet på den nya sidan, till exempel [Exempelsida]
 3. Klicka på Save/Spara
 4. Nu har namnet på sidan fått ett frågetecken efter sig. Klicka på länken Exempelsida? för att öppna sidan.
 5. Nu visas den nya undersidan med lite förklarande text. Klicka på knappen Edit/Redigera
 6. Skriv in ny text
 7. Klicka på Save/Spara

Klicka på knappen Home/Wiki Hem för att komma tillbaka till wikins huvudsida. För att öppna en undersida klickar du på länken till sidan. Om länken tas bort kan du inte längre nå din undersida.

Om det finns undersidor som du har besökt visas de som länkar under Recently visited/Senaste besökt längst ut till höger på wikisidan.

Navigera mellan sidor

 • Knappen Home/Wiki Hem tar dig alltid tillbaka till wikins huvudsida.
 • Recently visited/Nyligen besökt längst ut till höger innehåller länkar till de undersidor du har besökt.
 • Länken [Undersidans namn] öppnar din undersida. Om den tas bort kan du inte längre komma åt sidan.

 

Wikin – ett externt utvecklat verktyg

Wikin är ett pedagogiskt verktyg som utvecklats av Sakai. Det innebär att funktionaliteten inte kan ändras/utvecklas av Studentportalen. Funktionen har gjorts tillgänglig i Studentportalen via standarden LTI – Learning Tools Interoperability

Upp

Ämnesval

Ämnesval är en funktion där administratören/läraren kan hantera det inledande skedet i t.ex. uppsatsskrivning.

Här kan administratören lägga upp valbara ämnen samt ev. underämnen och sedan låta studenterna para ihop sig i grupper efter den gruppstorlek som administratören har angett.

Hjälp för administratörer

Ämnesval - steg för steg

Steg 1: Lägg till Ämnesval

Du lägger till funktionen Ämnesval på samma sätt som du lägger till andra funktioner i Studentportalen.

Ange ett valfritt namn. Det är viktigt att namnet blir så tydligt som möjligt för studenten t.ex. ”Val av ämne och grupper till B-uppsats”.

Information

Här kan du skriva valfri text som studenten kommer att se i sin första vy där du kan förklara och förtydliga för studenten.

Anmälningsdatum

Fram till sista anmälningsdatum har studenterna möjlighet att byta grupper, ämne, stänga och öppna sina grupper. När slutdatumet har passerat så låses det befintliga läget och studenterna kan inte göra vidare val. Du som administratör kan dock gå in och komplettera och ändra.

Deltagare

Här sätter man grundpremisserna för hur grupperna ska se ut. Ange hur få respektive hur många som får skriva tillsammans. Är det en individuell uppsatsskrivning sätter man min 1 max 1.

Begränsa visningen i portalen

Du har möjlighet att begränsa visningen av funktionen.

Välj status och Spara

Utkast – ämnesval visas inte för studenterna.
Portal – ämnesval visas för behöriga studenter i portalen.

Medan du jobbar med funktionen och lägger till ämnen så kan du använda läget Utkast. Då syns inte funktionen för studenten.

När du klickat på Spara kommer du till en vy där du ser det namn du döpt funktionen till. Nästa steg är att börja fylla på funktionen med valbara ämnen. 

Steg 2: Skapa uppsatsämnen

Här väljer du hur många huvudämnen du vill ha. Det går att lägga till flera vid ett senare tillfälle.

 1. Klicka på ”Lägg till huvudämnen”.
 2. Namnge ditt huvudämne och ge det en beskrivning.
 3. Ange max antal studenter/grupper per ämne.
  Du har möjlighet att begränsa hur många grupper/studenter som kan välja samma ämne. Detta visas med en räknare som räknar ner i högerkanten. Om det inte är någon begränsning så lämnar du rutan blank. Observera att detta max-värde endast är kopplat till huvudämnet och inte till ev. underämnen.
 4. Klicka på ”Spara”.

Underämnen

 1. Klicka på ”Lägg till underämne” i det huvudämne som du vill ska ha underämnen.
 2. Namnge ditt underämne och ge det en beskrivning.
 3. Ange max antal studenter/grupper per underämne.
  Du har möjlighet att begränsa hur många grupper/studenter som kan välja samma ämne. Detta visas med en räknare som räknar ner i högerkanten. Om det inte är någon begränsning så lämnar du rutan blank. Observera att detta max-värde endast är kopplat till underämnet.
 4. Klicka på ”Spara”.

Steg 3: Granska studenternas val och gör egna korrigeringar

Det finns flera vyer som hjälper administratören att få överblick över de val som studenterna gör. En administratör har möjlighet att själv gå in och redigera i alla grupper samt fånga upp studenter som inte gjort några val.

Visa alla studenter

Denna vy listar alla studenter på kurstillfället. Här ser administratören vilka ämnen studenten har valt samt huruvida gruppen är låst eller inte. Administratören kan också i denna vy bocka för studenter som inte valt ämne och klicka på knappen ”Skapa grupp”.

Redigera grupp

Detta är i princip samma vy som studenten ser då hon gör sitt ämnesval och skapar en grupp. Här ser du alla medlemmar i gruppen samt om de valt något ämne. Du har även möjlighet att lägga till ”lediga” studenter från deltagarlistan genom att välja i rullgardinsmenyn och klicka på ”Lägg till”. Du har även som administratör möjlighet att ändra fritext, status och ämnesval.

Visa ej anmälda studenter

Här visas de studenter som inte har gjort några val ännu. Du kan här bocka för ett antal studenter och skapa en grupp av dessa genom att klicka på knappen ”Skapa grupp” och sedan hamnar du i Redigera grupp-vyn där du kan välja ämne åt gruppen.

Visa alla grupper

Denna vy visar upp alla anmälda grupper uppdelat på ämnesval. Här visas även de grupper/personer som ännu inte valt ämne. Du kan även från denna vy ta dig till Redigera grupp om du vill göra några förändringar.

Visa anmälda grupper

Denna vy visar upp de grupper som valt ett specifikt ämne. Du kan även härifrån ta dig till Redigera grupp om du vill göra några förändringar.

Vad ser och hur gör studenten?

När tiden för aktivering som administratören har satt passerats ser studenten att det finns en länk till Ämnesval i menyn samt på kursens startsida. Studenten ser det namnet som du gav funktionen samt de premisser vad gäller antal författare och studenten kan sedan börja göra val. Studenten kan antingen lägga till andra till sin grupp eller bli tillagd av någon annan. Om studenten väljer ett ämne försvinner dennes möjlighet att bli vald av någon annan. Så länge funktionen är aktiv kan studenten redigera sina val.

Up

Ämnesval är en funktion där studenten har möjlighet att välja uppsatsämne och bilda grupper för att skriva tillsammans. Fram till att funktionen stänger så går det att byta grupp och ämne. Det finns också möjlighet att, om man uppfyllt lärarens krav på minsta antal deltagare, låsa gruppen för fler anslutande.

Grundvy ”Mina val”

Steg 1: Skapa grupp eller skriva själv

Under rubriken syns det min. och max. antal som läraren har satt upp för uppsatsskrivningen. Är det möjligt att skriva själv och du vill göra det kan du hoppa över detta steg.

Det finns två olika sätt att para ihop sig till grupper i denna funktion. Antingen så lägger du till personer i kursen till din grupp. Eller så blir du tillagd till en grupp av någon annan.

För att lägga till medförfattare klickar du på ”Lägg till” under rubriken författare. Då visas en lista över klassen där du ser vad personer har valt samt om de har låst sin grupp. Du markerar de personer du vill lägga till i din grupp och klickar på knappen ”Lägg till i min grupp”. Här kan du även e-posta till dina kurskamrater.

När du lägger till författare kommer dessa genast att synas i grundvyn ”Mina val” och du får möjlighet att skicka e-post till din grupp.

Steg 2: Val av ämne

När du har valt grupp eller bestämt dig för att skriva själv så ska du välja ämne. Du markerar det ämne som din grupp vill skriva om. Om gruppen vill ge kommentarer till läraren så kan ni göra detta i ett fritextfält. Det är möjligt att byta ämne fram till dess att funktionens deadline har gått ut. OBS! När du har valt ämne är du inte längre valbar av någon annan som vill lägga till dig i sin grupp.

Steg 3: Låsa gruppen

När gruppen är nöjd med sina val och man har uppfyllt kravet på minsta antal författare får man möjlighet att låsa gruppen för fler anslutande. Detta ger en indikation till läraren och övriga kursdeltagare att man är klar med sina val.

Översiktsvy

Som student har du även möjlighet att löpande få se en sammanställning över de grupper som skapas.

Upp

Senaste händelserna

Senaste händelserna visar vad som har hänt på kurser och program som du är registrerad på och ännu inte avslutat. Det kan exempelvis vara att ett nytt dokument har lagts upp i en dokumentsamling, en ny innehållssida har skapats eller att en kursrapport har publicerats.

Händelsen länkar till aktuell funktion som är markerad med gul ram.

En gul stjärna markerar att händelsen har skett sen du loggade in sist. Om något händer medan du är inloggad markeras detta med en lila stjärna.

På startsidan visas händelser från alla kurser och program som är aktuella för den inloggade användaren:

 • Studenten ser Senaste händelser för de kurser och program som hen är registrerad på och ännu inte har avslutat.
 • Läraren/administratören ser Senaste händelser för de kurser där hen finns med på lärarlistan (förgående, innevarande och kommande termin).

På kurs- och programsidor visas bara händelser för kursen/programmet och är synliga för registrerade studenter samt behöriga lärare och administratörer vid institutionen.

Observera att förändringar i schemaläggningssystemet TimeEdit eller anmälan till tentamen inte visas som en händelse.

Vad visas och vad visas inte?

Generella regler:

 • Nya funktioner
  När en ny funktion läggs till, t.ex. ny dokumentsamling eller nytt diskussionsforum, visas detta som en händelse för studenter och administratörer/lärare.
  Undantag:
  • Ny anslagstavla visas inte som en händelse
  • Ny gruppindelning där administratören anmäler studenterna visas bara för administratörer
  • Ny gruppindelning där studenterna anmäler sig visas bara för studenter
  • Ny kursregistering visas bara för studenter antagna till kursen
 • Redigering av funktion
  När en administratör redigerar en befintlig funktion, till exempel funktionens namn eller beskrivning, visas ingen händelse.
 • Borttagen funktion
  Om en funktion tas bort försvinner händelsen som skapades när funktionen lades till.

Detaljerad information om varje funktion:

 • Anslagstavla
  • Nytt meddelande visas som en händelse
  • Uppdatering av befintligt meddelande visas inte som en händelse
 • Diskussionsforum
  • Nytt ämne visas inte som en händelse
  • Nytt inlägg i diskussionsforum visas inte som en händelse
 • Dokumentsamling
  • Ny fil visas som en händelse
  • Ny mapp visas inte som en händelse
  • Byte av dokumentsamlingtyp visas inte som en händelse
 • Framsteg
  • Ändring av status visas som en händelse för berörd student
 • Gruppindelning med anmälan
  • När en administratör anmäler en student till en grupp eller ändrar studentens grupptillhörighet visas en händelse för berörd student
  • Redigering av grupper, till exempel namn på gruppen eller antal grupper etc., visas inte som en händelse
 • Inlämning
  • Ändring av status, kommentarer och uppladdad fil visas endast för berörd student
  • Ny Utdelad mapp visas som en händelse
  • Redigering av Utdelad mapp visas som en händelse
  • Ny instruktionsfil visas som en händelse
 • Innehållssidor
  Ändring av innehåll, till exempel ny text, ny bild etc., visas inte som en händelse
 • Kursregistrering
  • Redigering av funktionen, till exempel ändring av datum eller meddelande, visas inte som en händelse
 • Kursvärdering
  • Publicering av kursrapport visas inte som en händelse
  • Publicering av resultat visas inte som en händelse
  • Uppdatera kursrapport eller resultat visas inte som en händelse
  • Meddelanden från institutionen visas inte som en händelse
 • Lärarlista
  • Ny lärarlista visas som en händelse
  • Redigering av en lärarlista, exempelvis lägga till en lärare, visas inte som en händelse
 • Länk
  • Redigering av funktionen, till exempel ändring av länkadressen, visas inte som en händelse
 • Ping-Pong
  • Redigering av funktionen, till exempel ändring av länkadressen, visas inte som en händelse
 • Praktiktillfälle
  • Redigering av funktionen visas inte som en händelse
 • Schemalänk
  • Redigering av funktionen, till exempel ändring av länkadressen, visas inte som en händelse
 • Tester
  • Nytt test i en Testsamling visas inte som en händelse
  • Ändring av ett befintligt test visas inte som en händelse
 • Wiki
  • Ny wiki visas som en händelse
  • Redigering eller uppdatering av en wiki visas inte som en händelse
 • Ämnesval
  • Ändring av innehåll, till exempel nytt ämne, anmälan till grupp, kommentarer etc., visas inte som en händelse.

Viktiga datum

Under rubriken Viktiga datum visas de deadlines som gäller för kurser du är registrerad på och ännu inte har avslutat. Det kan till exempel vara anmälan till tentamen eller inlämning av uppgift. Det viktiga datumet länkar till aktuell funktion. Fyra dagar innan deadline visas ett utropstecken bredvid datumet.

På startsidan visas alla viktiga datum som är aktuella för den inloggade användaren.

 • Studenten ser viktiga datum för de kurser som hon/han är registrerad på och ännu inte har avslutat.
 • Läraren/administratören ser viktiga datum för de kurser (förgående, innevarande och kommande termin) där hon eller han finns med på lärarlistan.

På kursens startsida visas kursens viktiga datum för registrerade studenter samt för alla behöriga lärare och administratörer vid institutionen.

Följande funktioner visas under Viktiga datum:

 • Anmälan till grupp
 • Inlämning
 • Komplettering av inlämning
 • Kursregistrering via Studentportalen
 • Kursregistrering via upprop
 • Kursvärdering
 • Tentamensanmälan
 • Tentamen

Export av viktiga datum till kalender

Det är möjligt att exportera viktiga datum till en kalender. Det görs genom via på kalenderikonen längst ner till vänster vid Viktiga datum.

Om exporten sker via startsidan kommer alla viktiga datum med. Om exporten görs via kurssidan kommer endast viktiga datum för aktuell kurs med.

Visa som student

En inloggad administratör/lärare kan välja att se Studentportalen ur ett studentperspektiv. Då visas aktuell kurstillfällessida och övriga delar av Studentportalen så som den ser ut för en fiktiv student.

Som fiktiv student kan du inte se innehåll som är personligt och knutet till en viss student – vilket i sin tur påverkar innehållet i vissa funktioner. Eftersom den fiktiva studenten saknar registreringar i Ladok påverkas även de tjänster som är beroende av sådan information. Information om vad som påverkas visas vid respektive tjänst och funktion.

Följande visningslägen är möjliga:

 • Registrerad student
 • Antagen student
 • Ej inloggad student

Öppna Visa som student

 1. Välj vilket kurstillfälle som studenten ska vara registrerad/antagen på genom att öppna kurstillfällets startsida.
 2. Klicka på knappen Visa som student (direkt under kursens namn).
 3. I fönstret Visa som student visas information om vilket kurstillfälle som är valt och att studenten är registrerad på kursen.  
 4. Via Inställningar går det att ändra grupptillhörighet för studenten samt byta visningsläge från registrerad till antagen student eller ej inloggad student.

Se instruktionsfilm

Observera att studenten endast är registrerad/antagen på en kurs åt gången. Byte av kurstillfälle sker genom att administratören återgår till administratörsvyn (stänger studentvyn), väljer ett nytt kurstillfälle och där klickar på Visa som student.

Visa som student på samläsning

För att se hur ett kurstillfälle som ingår i en samläsning ser ut ur ett studentperspektiv måste du öppna Visa som student via ett av de kurstillfällen som ingår i samläsningen. Det går också att välja samläsningsgrupper via Inställningar.

Inställningar för studentvyn

Via Inställningar är det möjligt att välja om studenten ska vara registrerad, antagen eller ej inloggad.

Bredvid alternativet Registrerad student går att välja vilken grupp den fiktiva studenten ska tillhöra (om det finns grupper på det valda kurstillfället). En student i en grupp ser funktioner som har begränsats till vald grupp samt funktioner utan gruppbegränsning.

Tips! Växla typ av student när du befinner dig på kurstillfällets startsida. Om du befinner dig på en sida som bara visas för en registerad student och samtidigt växlar till en antagen student (eller tvärt om) visas ett felmeddelande eftersom du inte har behörighet att se den sidan.

Klicka alltid på knappen Uppdatera för att de nya inställningarna ska gälla.

Stäng studentvyn

Klicka på knappen Stäng studentvyn längst upp i högra hörnet i fönstret Visa som student för att återgå till administratörsvyn.

Funktioner och tjänster

Visa som student ger en bild av hur Studentportalen ser ut för en fiktiv student. Som fiktiv student kan du inte se innehåll som är personligt och knutet till en viss student – vilket i sin tur påverkar innehållet i vissa funktioner. Eftersom den fiktiva studenten saknar registreringar i Ladok påverkas även de tjänster som är beroende av sådan information. Information om vad som påverkas visas vid respektive tjänst och funktion.

Observera att:

 • Funktionerna Framsteg och Inlämning innehåller inga statusmarkeringar och kommentarer från lärare/administratörer och dokumentsamling för grupparbete innehåller inga dokument.
 • Funktionen Diskussionsforum kan inte visas ur ett studentperspektiv. Däremot går det att förhandsgranska ett forum via administratörsvyn eftersom de är mycket lika. Det enda som skiljer vyerna åt är att studenter inte ser ikonerna för att ta bort ett ämne och ett inlägg. När studenten skapar ett ämne kan de inte heller välja att sätta en etikett på ämnet – något som administratören kan.
 • Funktionen Kursregistrering för antagen student kan inte visas ur ett studentperspektiv eftersom den antagna studenten inte finns i Ladok och texten "Det finns ännu ingen registreringsinformation..." visas. Tips: Växla till Ej inloggad student för att se hur kursregistreringen ser ut på kurssidan innan studenten loggar in.
 • Funktionen Testsamling kan inte visas ur ett studentperspektiv. Däremot går det att via administratörsvyn öppna ett test i en testsamling och där välja Förhandsgranska test.
 • Knappen Skicka e-post på kursens deltagarlista inte är synlig för fiktiv student trots att den visas för registrerad student.
 • Fliken Min profil visas inte alls eftersom personuppgifter för den fiktiva studenten saknas.
 • Flikarna Nyheter och Webbpost visar upp det innehåll som gäller den inloggade administratören men att inloggade studenter ser samma flikar.
 • Fliken Start: stora delar av innehållet är personligt och kan inte visas upp som fiktiv student.

Upp

Studieadministration

Studentportalen erbjuder många funktioner som underlättar studieadministration, för både studenter, lärare och kursadministratörer.

Studenter kan exempelvis:

 • Registrera sig på en kurs
 • Anmäla sig till tentamen eller grupp
 • Beställa studieintyg och se studieresultat
 • Lämna in inlämningsuppgifter
 • Se sina framsteg på kursen

För anställda innehåller Studentportalen ytterligare funktionalitet för att underlätta studieadministrativt arbete, till exempel:

 • Översikter och sammanställningar av t.ex. funktioner, tentamensanmälningar, resultatlistor, kursregistreringar
 • Resultatrapportering, lärare kan själva skicka betygsunderlag till Ladok
 • Deltagarlistor där man kan skicka e-post och generera närvaro- och anslagslistor
 • Samläsning
 • Lärarlistor
 • Kursvärderingar med mallar och frågor

Val av institution/termin

Informationstext för administratörer

Översikter

Om översikterna

Via Översikterna kan administratören:

 • Lägga till och redigera funktioner.
 • Öppna respektive sida för kurstillfälle/kurs/samläsning/program/institution.
 • Få en överblick av vilka funktioner institutionen använder och var de lagts till, dvs. till vilka studenter de riktats.

Institutionen kan i portalen rikta informationen till:

 • Samtliga studenter på institutionen
 • Studenter som har registrering på en kurs oavsett kurstillfället
 • Studenter på ett visst kurstillfälle
 • Studenter vid ett program

Studenten kommer åt informationen via sin kurssida där all information samlas oavsett om informationen lagts till institutionen, kursen eller kurstillfället. De studenter som läser vid ett program får också en programsida där alla funktioner knutna till programmet visas.

Olika översikter

Användaren kan se översikter för institutionen/institutionerna där man är behörig, dvs. där man har portalroll. Är man behörig att arbeta med flera institutioner kan man välja att arbeta med alla institutioner samtidigt genom att välja "Alla" i rullgardinsmenyn i fönstret "Val av institution".

Översikter finns för:

 • kurstillfällen
  • samtliga kurstillfällen under en viss termin
  • distanskurser under en viss termin
  • sommarkurser under en viss termin
  • samläsningstillfällen under en viss termin
  • min undervisning (hämtas via lärarlistor)
 • kurser på institutionen/er
 • program
 • institution

Man kan också skapa en egen översikt som då visas i menyn, se Egen översikt.

Obs! Val av institution och termin påverkar innehållet i översikterna.

Val av institution/termin

Val av institution och termin påverkar innehållet i vald översikt.

Val av institution

Endast användaren som har behörighet till flera institutioner kan välja institution. Har du endast behörighet på en institution är den aktuella institutionen redan förvald och kan inte ändras.

Har du behörighet på flera institutioner kan du välja att arbeta med en av institutionerna i taget eller med alla sina institutioner samtidigt.

Val av termin

Val av termin görs endast för de översikter som visar kurstillfällen.

Kurstillfällen visas alltid terminsvis, även när översikten gäller en begränsad andel av kurstillfällena - som översikterna för distanskurser, sommarkurser, samläsning och egna listor över kurstillfällen.

Den innevarande terminen är förvald, men man kan välja någon tidigare termin eller den kommande terminen.

Visning av funktioner

Det går att välja om funktionerna ska visas i översikten eller inte. Om du vill dölja funktionerna tar du bort markeringen vid Visa funktioner i översikten och klickar på knappen Uppdatera. Detta val kommer att gälla så länge du är inloggad i Studentportalen.

Obs! Glöm inte att klicka på Uppdatera - först då visar översikten upp dina val.

Upp

Arbeta med översikterna

Översikterna kan sorteras på benämning, kurskod, anmälningskod och institution genom att klicka på resp. kolumnrubrik.

Sökfunktion: Ctrl+f öppnar webbläsarens sökfunktion. Denna underlättar sökning efter t ex. ett kurstillfälle och man slipper att scrolla.

Översikterna länkar till respektive sida för kurstillfälle/kurs/samläsning/program/institution via benämningen.

Via översikterna kan administratören lägga till ny funktion genom att klicka i tom kolumncell för respektive funktion och kurstillfälle/kurs/program/institution.

Det går att lägga till samma funktion på flera ställen. Klicka på länken ”Lägg till samma funktion på…” i översikterna. Länken är endast synlig om man har rätt roll.

Varje funktion kan nås via översikten. Översikterna visar också genvägar till befintliga funktioner via förkortningarna i kolumncellerna för respektive funktion, t.ex. AT för anslagstavla.

Om det finns flera funktioner av samma sort visas en * efter funktionsförkortningen i tabellen (t ex. AT* för flera Anslagstavlor).

Funktionsförkortningar

Kolumnnamnet är en förkortning av funktionen:
* = Flera funktioner av samma sort
AT = Anslagstavla
CH = Chatt
DF = Diskussionsforum
DS = Dokumentsamling
FS = Framsteg
GI = Gruppindelning
IH = Innehållssida
IL = Inlämning
KR = Kursregistrering
KV = Kursvärdering
LL = Lärarlista
LÄ = Länk
PP = Ping Pong
PT = Praktiktillfälle
SL = Schemalänk
TS = Testsamling
WI = Wiki
ÄV = Ämnesval

Tentamensanmälningar och Resultatlistor med resultatrapportering är LPW-tjänster och finns samlade under Sammanställningar.

Upp

Om funktioner i portalen

Funktioner kan vara kopplade till:

 • Institutionen
 • Kursen
 • Kurstillfället
 • Samläsningstillfället
 • Programmet

Det går att begränsa visningen av en funktion till en grupp studenter inom ett kurstillfälle.

Var man kan lägga upp en funktion beror på funktionen. Vissa funktioner, som exempelvis kursregistrering, går bara att lägga upp på kurstillfälle medan en dokumentsamling kan läggas upp på alla nivåer.

Administratörens roll styr var en funktion får läggas upp. Exempel: En Kurstillfällesadministratör kan endast lägga upp/redigera/ta bort funktioner på kurstillfällen inom den institution hon/han har behörighet till. Läs mer om Roller och behörigheter under Hjälp-fliken.

Läs mer om funktioner under fliken Hjälp > Funktioner. Här finns information om hur du lägger till, kopierar, tar bort, och återställer borttagna funktioner.

Lägg till samma funktion på flera ställen

Det går att utnyttja samma funktion på flera institutioner, kurser eller kurstillfällen samtidigt. Detta görs från översikterna.

 1. Klicka på länken Lägg till samma funktion på flera kurstillfällen/kurs/institutioner/program från översikterna (syns bara om man har rätt roll).
 2. Välj funktion i rullgardinsmenyn.
 3. Markera de kurstillfällen/kurser/program/institutioner där funktionen ska användas.
 4. Klicka på Välj.
 5. Arbeta därefter med funktionen som vanligt.

Obs! När man uppdaterar en funktion som används på flera ställen, t.ex. Kurs A, Kurs B och Kurs C, påverkar det alla samtidigt. Om man däremot klickar på "Ta bort" på en sådan funktion tas endast funktionen bort från aktuellt ställe, t.ex. på Kurs A.

Obs! För funktionen Kursregistreringar går det att välja alternativet "Redigera var för sig". Då kan flera kursregistreringar läggas upp samtidigt men redigeras separat utan att påverka de andra.

På funktionens framgår det om funktionen används på flera ställen.

För att lägga till eller ta bort funktionen på ytterligare ställe klickar man på Redigera och därefter på Lägg till på flera. I listan över tillfällen kan man bocka ur eller kryssa i fler tillfällen, avsluta genom att klicka på Spara.

Upp

Översikt : Kurstillfällen och funktioner

Denna översikt listar de kurstillfällen som hör till institutionen, och benämningen är en länk till respektive kurstillfällessida.

Översikten listar de funktioner som visas för studenten på kurstillfället, dvs. alla funktioner knutna till kurstillfället, kursen och institutionen.

En användare med rollen "Kurstillfällesadministratör” och ”Institutionsadministratör" kan lägga till/ta bort funktioner på kurstillfällen.

Översikt: Kurser och funktioner

Denna översikt listar de kurser som hör till institutionen och som inte är markerade som nedlagda i Ladok.

Funktioner som läggs till på en kurs visas för alla studenter som har registrering på något av de kurstillfällen som hör till kursen.

Via kursöversikten ser man endast de funktioner som är kopplade till kurser.

En användare med rollen "Institutionsadministratör" och "Kurstillfällesadministratör" kan lägga till/ta bort funktioner på kurser.

Översikt: Institution och funktioner

I översikten visas de institutioner som du har behörighet till, där du har portalroll. Här visas endast de funktioner som är kopplade på institutionen.

Funktioner som läggs till på Institution visas för samtliga studenter på institutionen. 

En användare med rollen "Institutionsadministratör" kan lägga till/ta bort funktioner på institutionen.

Översikt: Program och funktioner

Översikten för program listar de program och programmets ev. inriktningar som är kopplade till vald institution.

Funktioner som läggs till via programöversikten visas för samtliga studenter på programmet. 

En användare med rollen "Programadministratör" kan lägga till/ta bort funktioner på program eller program/inriktning. Programmet som man arbetar med måste vara kopplat till den aktuella institutionen där man har portalrollen.

Översikt: Min undervisning

”Min undervisning” riktar sig enbart till dig som är lärare och visar genvägar till de kurser som du undervisar på denna eller kommande termin. Observera att det är först när du som lärare finns inlagd på kursens lärarlista som länken till kursen finns med i "Min undervisning".

Kursbenämningen är en länk till kurssidan. Översikten visar även genvägar till de funktioner som används på kursen.

Egen översikt

En portaladministratör kan skapa egna översikter. En egen översikt kan vara användbar när en institution har många kurstillfällen och man administrerar endast vissa av dem.

Skapa egen översikt

 1. Klicka på Skapa egen översikt med Kurstillfällen eller Kurser i menyn.
 2. Namnge översikten.
 3. Markera vilka kurstillfällen/kurser som ska ingå i din översikt.
 4. Klicka på Välj.

Egna översikter visas bland de andra översikterna i menyn.
Man kan uppdatera eller ta bort sina egna översikter när man vill. Detta görs genom att klicka på "Redigera Översikt" efter listans benämning i kolumnrubriken.

Obs! Egna översikter som består av kurstillfällen hör alltid till en viss termin. Dessa översikter är bara synliga om du valt denna termin i fönstret "Val av institution/termin".

Egna översikter är inte synliga för andra portalanvändare.

Upp

Sammanställning: Kursregistreringar

Denna översikt visar en sammanställning av aktiverade kursregistreringar i Studentportalen på vald institution och termin. Man kan bl.a. se under vilken period studenter kan registrera sig, datum för kursstart samt vad som gäller för villkorligt antagna studenter.

 • Kolumnen "Kursbenämning" länkar till det kurstillfälle som kursregistreringen är knuten till.
 • Kolumnen "Typ" visar typ av kursregistrering (registrering eller upprop) och länkar till "Redigera kursregistrering" där det exempelvis går att ändra datum för kursstart och status.
 • "Reg. öppen fr o m" och "Reg. öppen t o m" visar under vilken period studenter kan registrera sig.
 • Kolumnen "Upprop Tid och Plats" visar vilken tid och var uppropet äger rum.
 • Kolumnen "Kursstart" visar det datum administratören har angett som kursstart.
 • Kolumnen "Villkorligt antagna" visar vilket villkor som gäller.
 • Kolumnen "Status" visar om Kursregistreringen visas för studenten (Portal) eller inte (Utkast).

Studenterna ser sina aktuella kursregistreringar på startsidan och på kurssidan där hon/han kan registrera sig.

Funktionen Kursregistrering kan läggas till på Kurstillfälle.

Obs! Det går att lägga till en kursregistering på flera kurstillfällen samtidigt via länken "Lägg till samma funktion på flera kurstillfällen" i översikten för Kurstillfällen. För kursregistreringar går det att välja alternativet "Redigera var för sig". Då kan flera kursregistreringar läggas upp samtidigt men redigeras separat utan att påverka de andra.

Sammanställning: Tentamensanmälningar

Studentportalens tjänst för tentamensanmälan stödjer anonymiteten från anmälan till resultatrapportering.

Tentamensanmälningar visas under fliken Utbildning > Sammanställning av > Tentamensanmälningar och under länken Tentamensanmälningar på respektive kurs- och kurstillfällessida.

Sammanställningen visar automatiskt alla tentamenstillfällen från dagens datum och framåt. Det går också att söka ut tentamenstillfällen genom att ange provdatum och klicka på Sök.

Inloggade studenter ser samtliga tentamensanmälningar i Ladok via fliken Mina studier > Tentamensanmälningar. Länken till denna sida visas även på startsidan. De ser alltså inte sina tentamensanmälningar från kurssidan.

En ny tentamensanmälan läggs upp via en kurs eller ett kurstillfälle och kan bara användas på kurser som har en provkod.

Se en detaljerad beskrivning av anonymiserade tentamina Mer information finns även under fliken Hjälp > Studieadministration > Tentamensanmälningar i Studentportalen.

Sammanställning: Tentamensanmälningar med resultatkod

Tentamensanmälningar med resultatkod visas under fliken Utbildning > Sammanställning av > Tentamensanmälningar med resultatkod och under länken Tentamensanmälningar med resultatkod på respektive kurssida om kursen ingår i en resultatkod.

En ny tentamensanmälan med resultatkod läggs upp via en kurs som ingår i en resultatkod.

Sammanställningen visar tentamenstillfällen med resultatkod vid en institution eller en kurs.

Här kan man bl.a. se när tentamen äger rum, hur många som är anmälda och när tentamen spärras för anmälningar.

Sammanställningen visar automatiskt alla tentamenstillfällen från dagens datum och framåt. Det går också att söka ut tentamenstillfällen genom att ange ett tidsintervall eller en resultatkod.

Kolumnen Ingående kurser/prov visar vilka kurser och prov som ingår i resultatkoden.

Kolumnen Anmälda/godkända visar antal anmälda studenter samt antal studenter som har godkänts på aktuellt prov efter anmälningen gjordes. Anmälda/godkända länkar till tentamensanmälningen som visar anmälda studenter. Där kan administratören även skicka e-post, lägga till och ta bort studenter. Endast institutionsadministratören ser denna länk.

Länken Redigera tentamenstillfället längst ut till höger öppnar befintligt tentamenstillfälle där ändring av bl.a. tid, lokal och status kan göras.

Läs mer om tentamensanmälningar med resultkod via fliken Hjälp > Studieadministration > Tentamensanmälningar i Studentportalen.

Upp

Samläsning

Två eller flera kurstillfällen som är schemalagda så att de samläses under terminen kan definieras som ett sammanslaget kurstillfälle, ett samläsningstillfälle. Det betyder att två eller flera kurstillfällen kan använda samma dokumentsamling eller samma diskussionsforum etc.

Samläsningen hanteras som vilket annat kurstillfälle som helst i portalen. Samläsningen saknar kurskod och kan därför inte sorteras i kurskodsordning, utan vid en sådan sortering av översikten listas samläsningstillfällen sist i listan över kurstillfällen.

Varje samläsningstillfälle har en samläsningstillfällessida. Denna sida innehåller de funktioner som finns upplagda på samläsningen. En student ser aldrig en samläsningssida utan får information från samläsningen via sin "kurssida". Funktioner som läggs på ett samläsningstillfälle når alla studenter på de kurstillfällen som ingår i samläsningen.

Samläsningstillfällets startsida innehåller:

 • Information om vilka kurstillfällen som ingår i samläsningstillfället och länkar till dessa kurstillfällessidor.
 • Aktuella meddelanden. På samläsningstillfället visas endast de meddelanden som finns inlagda på en samläsningsanslagstavla med status "Portal" eller "Portal och publik" och som har gällande datum- och tidsbegränsningar.
 • Länkar för att lägga upp nya funktioner.
 • Länk för att kopiera funktion.
 • Upplagda funktioner visas i menyn.

Läraren kan skicka e-post via en sammanslagen deltagarlista för de ingående kurstillfällena. Samläsningen har samma funktioner som kurstillfällen förutom tentamensanmälan och kursregistrering som måste göras på kurstillfällesnivå.

För att lägga upp funktioner på ett samläsningstillfälle måste man ha rollen institutions- eller kurstillfällesadministratör.

Studenter ser de funktioner som används på samläsningen via något av de ingående kurstillfällena. Studenter ser två deltagarlistor, en för kursen och en för samläsningen.

Skapa samläsning

En samläsning skapas via fliken Utbildning > Skapa samläsning. För att skapa ett samläsningstillfälle måste man ha rollen institutionsadministratör.

 1. Öppna fliken Utbildning och klicka på länken Skapa samläsning i menyn.
 2. Fyll i samläsningstillfällets namn.
 3. Markera vilka kurstillfällen som ska ingå i samläsningen.
 4. Klicka på Spara.

Obs! För att kunna välja kurstillfällen som tillhör olika institutioner måste administratören dels ha behörighet vid dessa institutioner och dels välja ha "Alla" vid Val av institution.

Redigera/ta bort samläsning

Redigering och borttagning av samläsningstillfälle sker via översikten där samläsningstillfället ingår. Länken till "Redigera samläsning" finns bredvid samläsningstillfällets benämning. Samläsningen saknar kurskod och kan därför inte sorteras i kurskodsordning, utan vid en sådan sortering av översikten listas samläsningstillfällen sist i listan över kurstillfällen.

Obs! Tar man bort ett samläsningstillfälle försvinner även alla funktioner och eventuellt innehåll som kopplats till samläsningstillfället.

Upp

Studenthistorik

En institutionsadministratörer och betygsrapporterande lärare att söka fram en students alla antagningar och registreringar vid aktuell institution. Här visas också status och information om de framstegsmoment, grupper och inlämningsuppgifter som gäller för studentens samtliga kurser. Studenthistoriken är tillgänglig via fliken Utbildning > Studenthistorik.

Studenter

Studenten kommer alltid åt informationen i portalen via sin kurssida oavsett om informationen finns på institutionen, kursen eller kurstillfället.

De studenter som läser vid ett program får också en programsida där alla funktioner knutna till programmet visas.

Fel i uppgifterna om institution/kurser/kurstillfällen

Uppgifterna om institutioner, program, kurser och kurstillfällen hämtas från Ladok som får uppgifter om nya kurser, kurstillfällen och programtillfällen via Selma.

Kontakta kursadministratören på institutionen eller Ladok-enheten om uppgifterna inte stämmer.

Upp

Resultatlistor

Samtliga resultatlistor på en institution visas under fliken Utbildning> Sammanställning av > Resultatlistor. En sammanställning över resultatlistor som hör till en viss kurs finns även tillgängliga på respektive kurstillfälle.

Sammanställningen visar de resultatlistor som i Ladok markerats som tillgängliga för Studentportalen.

Sortering av resultatlistor

Listorna i sammanställningen kan sorteras på listnummer, kursbenämning, kurskod och provdatum. Detta görs genom att användaren klickar på kolumnens rubrik.

Namn på lärare

Om det finns många resultatlistor kan det vara svårt för läraren att hitta sin lista. Tips! Skriv in namnet på den lärare som ska arbeta med listan i kolumnen Lärare (namn) och spara. Läraren kan då enklare se vilka resultatlistor som gäller honom/henne.

E-postadress till Ladokansvarig

E-postadress för Ladok-ansvarig vid institutionen kan anges för samtliga resultatlistor. E-postadressen kan bytas för specifik lista i kolumnen Ladok (e-post).

Ett bekräftelsemeddelande skickas automatiskt till angiven adress när listan är klarmarkerad och överförd till Ladok.

Öppna en resultatlista för att rapportera in betyg

Klicka på det aktuella listnumret i kolumnen Lista (kan endast göras av betygsrapporterande lärare) för att öppna resultatlistan och rapportera in betyg.

Visning av resultatlistor i Studentportalen

För att en resultatlista ska visas i Studentportalen måste den först göras tillgänglig i Ladok.

Det görs av en Ladok-administratör som i Ladok skapar en resultatlista för en kurs och prov med visst betygsdatum och markerar listan som "Webbrapp". Resultatlistan blir då synlig i Studentportalen.

När en resultatlista är klarmarkerad och sparad försvinner listan automatiskt från institutionens sammanställning av resultatlistor i Studentportalen. På kurstillfället visas de lite längre och försvinner inte förrän betygen är definitivt inlagda i Ladok men listan kan inte längre uppdateras via Studentportalen.

Roller för resultatlistor och betygsrapportering

Din roll styr vad du kan göra i Studentportalen och du kan ha olika roller på olika institutioner. Detta medför du kan vara behörig att lägga in kompletterande uppgifter på resultatlistorna på en institution medan du på en annan institution inte får göra detta.

Rollen Institutionsadministratör kan komplettera resultatistorna med:

 • E-postadressen för Ladok-administratören på institutionen, antingen för samtliga listor eller för en lista i taget.
 • Kompletterande information per lista, t.ex. namnet på den lärare som ska lägga in betygen, så att lärarna lättare hittar rätt lista.

Rollen Betygsrapporterande lärare kan:

 • Öppna en resultatlista.
 • Lägga till och ta bort studenter från listan.
 • Lägga till och ta bort frågor i rättningsstödet samt föra in poäng per fråga.
 • Rapportera in betyg och markera listan som Klar för Ladok.

Övriga roller kan endast se sammanställningen över aktuella resultatlistor.

Resultatrapportering

I Studentportalen är det möjligt att rapportera in betyg som underlag till Ladok via Resultatlistor eller via funktionen Framsteg. Här beskrivs hur resultatrapportering går till via resultatlistor.

Öppna en resultatlista

 1. Öppna sammanställningen över Resultatlistor via fliken Utbildning eller via aktuellt kurstillfälle.
 2. Klicka på resultatlistans listnummer (kan endast göras av betygsrapporterande lärare) för att öppna listan.

Information om resultatlistan

I rutan Information om resultatlistan finns följande uppgifter:

 • Listnummer: Listans ID-nummer som kommer från Ladok.
 • Provkod: Det prov betygen ska gälla för.
 • Provdatum: Det datum som Ladok-administratören angivit då provet ska äga rum.
 • Betygsskala: Här visas den skala som gäller för aktuellt prov. Det går endast att ange betyg som ingår i betygskalan.
 • Med betyg: Här visas antalet studenter med betyg angivet samt det totala antalet studenter på resultatlistan.
 • Status: En resultatlista kan ha status Pågår eller Klar.
  Pågår – listan kan fortfarande uppdateras i Studentportalen.
  Klar – listan har markerats som klar för Ladok, men betygen har ännu inte lagts in i Ladok. Listan kan inte längre uppdateras via Studentportalen och eventuella ändringar måste hanteras i Ladok.

Resultatlistans kolumner

Resultatlistan innehåller följande kolumner:

 • Kryssruta: Den första kolumnen består av kryssrutor och används för att markera en eller flera studenter. Markera alla studenter genom att kryssa i rutan högst upp.
 • Anonymkod eller personnummer: Här visas studentens anonymkod vid tentamen eller studentens personnummer.
 • Frågekolumner: Här visas en kolumn för varje fråga i rättningsstödet.
 • Summa: Summan av alla ifyllda frågor genereras automatiskt när resultatlistan sparas.
 • SkrPoäng: Skrivningspoängen kan anges med siffror eller med bokstäver.
  Om ”Summa och SkrPoäng har samma värde” är markerad kan inte skrivningspoängen uppdateras manuellt utan då har summa och skrivningspoäng (SkrPoäng) samma värde.
 • Betygsdatum: Det går att ändra betygsdatum för enstaka eller samtliga studenter på listan om inte resultatlistan är baserad på en anonym tentamen.
 • Kommentarer: I kommentarsfältet kan betygsrapporterande lärare skriva in kommentarer för varje student. Kommentaren visas inte för studenter utan är endast synliga i aktuell resultatlista och på den pdf som via e-post skickas till Ladok-administratören när resultatlistan klarmarkeras.

Studenter på resultatlistan

Vilka studenter listan innehåller styrs av Ladok-administratören. Det är vanligtvis studenter som är registrerade på en kurs en viss termin eller studenter som anmält sig till en tentamen.

Lägg till studenter på listan

Det går att lägga till studenter på en resultatlista i Studentportalen – under förutsättning att personen finns i Ladok.

 1. Öppna resultatlistan genom att klicka på listnamnet i sammanställningen.
 2. Klicka på länken Lägg till personer till listan (högst upp på resultatlistan).
 3. Ange det eller de personnummer som ska läggas till samt det betygsdatum som ska gälla för dem.
 4. Klicka på knappen Sök studenter. Studenternas namn hämtas från då Ladok.
 5. Klicka på Spara för att lägga till personerna till resultatlistan.

Om personnumret är felaktigt angivet eller om personen inte finns i Ladok kan personen inte läggas till på listan, och ett meddelande om detta visas på skärmen.

Tips! Det går att skriva in kompletterade information om studenten i kommentarsfältet längst ut till höger i resultatlistan.

Ta bort studenter från listan

Det går att ta bort en eller flera studenter från listan. På så sätt är det möjligt att skicka in en lista även om alla inte fått betyg ännu. Personer som tagits bort kan ändå få betyg inrapporterade i efterhand. Antingen sker detta direkt i Ladok eller så kan man skapa en ny resultatlista i Ladok som markeras för att vara tillgänglig i Studentportalen.

 1. Markera de studenter som ska tas bort i listan. Tips! Klicka på knappen Markera studenter utan betyg om du vill ta bort dessa studenter.
 2. Markera kryssrutan Ta bort markerade studenter på listan längst ner på resultatlistan.
 3. Klicka på Spara.

Rättningsstöd – en hjälp vid rättning av skrivningar

En lärare som rättar en skrivning kan skapa kolumner för valfritt antal skrivningsfrågor i resultatlistan. Därefter kan läraren mata in studentens poäng på respektive fråga. Summan av frågorna blir sedan den skrivningspoäng som genererar ett betyg.

Lägg till frågor i rättningsstödet

 1. Välj antal frågor via rullgardinsmenyn och klicka på OK.
 2. Studentportalen numrerar frågorna men du kan själv ändra frågornas namn genom att klicka i kolumnen för respektive fråga och skriva in det nya namnet.
 3. Klicka på knappen Spara.

Ta bort frågor i rättningsstödet

 1. Välj fråga som ska tas bort i rullgardinsmenyn vid Ta bort fråga.
 2. Klicka på OK.
 3. Nu försvinner frågan från resultatlistan.
 4. Klicka på knappen Spara.

Ta bort rättningsstödet

 1. Välj Alla frågor i rullgardinsmenyn vid Ta bort fråga.
 2. Klicka på OK.
 3. Nu försvinner alla frågor från resultatlistan.
 4. Klicka på knappen Spara.

Visning av frågor i tabellen

Du kan välja vilka frågor du vill se i resultatlistan.

 1. Markera de frågor du vill ska visas (Ctrl-klicka för att markera flera samtidigt).
 2. Klicka på knappen Uppdatera.
 3. Nu visas endast valda frågor. Observera att kolumnen Summa alltid visar summan av samtliga frågor trots att bara några är synliga.

Fyll i poäng på frågorna

 1. Fyll i studentens poäng på varje fråga. Du kan använda dig av upp till två decimaler och använda dig av punkt eller komma som decimaltecken (till exempel 4,45 eller 4.45).
 2. Summan av samtliga frågor visas automatiskt i kolumnen Summa.
 3. Klicka på Spara för att spara dina ändringar.

Tips! Du kan tabba dig fram mellan cellerna när du för in poäng. Du kan också välja vilka frågekolumner som ska visas via Visning av frågor i tabellen.

Summa och skrivningspoäng

Om du har ett rättningsstöd med frågor kan du välja om summan av alla ifyllda frågor ska vara densamma som skrivningspoängen (SkrPoäng). Detta underlättar vid rapportering av betyg om betygsgränser används.

 1. Markera kryssrutan vid Summa och SkrPoäng har samma värde.
 2. Nu förs den poäng som finns i kolumnen Summa över till kolumnen SkrPoäng och du kan inte längre ändra SkrPoäng manuellt.
 3. Klicka på knappen Spara.

Betygsgränser

Det är möjligt att via Betygsgränser ange gränser för betyg och få betygen ifyllda automatiskt baserat på studenternas skrivningspoäng.

Det går att använda betygsgränser även om resultatlistan inte innehåller ett rättningsstöd.

Ange betygsgränser

I rutan Betygsgränser för resultatlistan visas de betyg som gäller för aktuellt prov.

 1. Fyll i vilka skrivningspoäng som gäller för respektive betyg.
 2. Klicka på Spara betygsgränser.

För att fylla i betyg enligt sparade betygsgränser klickar du på knappen Fyll i betyg. Då kommer alla betyg som inte är låsta att fyllas i. Om du vill att även låsta betyg ska fyllas i måste du först låsa upp dessa. Glöm inte att spara ändringarna genom att klicka på knappen Spara.

Rödmarkerade betyg

Om betygsgränser används och det finns betyg som inte stämmer överens med betygsgränserna rödmarkeras tabellcellen för betyget.

Det går att spara en lista trots att betygen inte stämmer överens med betygsgränserna och är rödmarkerade. Om du sparar listan trots att minst ett betyg är rödmarkerat visas även en varningsmeddelande högst upp på listan.

För att åtgärda rödmarkerade betyg måste du:

 1. Låsa upp inmatade betyg (om de är låsta).
 2. Klicka på knappen Fyll i betyg. Nu uppdateras betygen så att de stämmer överens med betygsgränserna.
 3. Klicka på knappen Spara.

Rapportera in betyg

Det finns olika sätt att ange betyg i resultatrapporteringsunderlaget.

Fyll i betyg via betygsgränser

 1. Ange vilka betygsgränser som ska gälla för resultatlistans betygsskala.
 2. Klicka på knappen Spara betygsgränser.
 3. Klicka sedan på knappen Fyll i betyg.
 4. Spara ändringarna genom att klicka på knappen Spara.

Fyll i betyg för flera studenter samtidigt

 1. Markera alla studenter som ska samma betyg.
 2. Ange det betyg de markerade studenterna ska ha.
 3. Spara ändringarna genom att klicka på knappen Spara.

Fyll i betyg för enskild student

 1. Välj betyg genom att klicka i rullgardinsmenyn vid varje enskild student.
 2. Spara ändringarna genom att klicka på knappen Spara.

Ändra betygsdatum

Resultatlistans provdatum blir automatiskt det betygsdatum som visas för varje student om ingen ändring görs.

 1. Markera studenter i resultatlistan som ska ha nytt betygsdatum.
 2. Ange nytt betygsdatum.
 3. Spara ändringarna genom att klicka på knappen Spara.

Observera att betygsdatum inte går att ändra om resultatlistan är baserad på en anonym tentamina.

Fel vid inrapportering

Om du har angett ett felaktigt betygsdatum eller om alla obligatoriska fält inte är ifyllda när du klickar på Spara visas ett felmeddelande och de rader på resultatlistan som innehåller fel rödmarkeras.

Om betygsgränser används och det finns betyg som inte stämmer överens med betygsgränserna rödmarkeras dessa. För att åtgärda detta måste du:

 1. Låsa upp inmatade betyg (om de är låsta).
 2. Klicka på knappen Fyll i betyg. Nu uppdateras betygen så att de stämmer överens med betygsgränserna.
 3. Klicka på knappen Spara.

Överför resultatlistan till Ladok - ändra status till KLAR

När listan är färdigrapporterad ska den föras över till Ladok så att betygen kan läggas in definitivt.

Innan resultatlistan markeras som färdigrapporterad är det viktigt att ta bort de studenter från listan som saknar resultat och inte ska överföras till Ladok. Personer som tagits bort kan ändå få betyg inrapporterade i efterhand. Antingen sker detta direkt i Ladok eller så kan man skapa en ny resultatlista i Ladok som markeras för att vara tillgänglig i Studentportalen.

 1. Klicka på knappen Markera alla utan betyg.
 2. Markera sedan alternativet Ta bort markerade studenter från listan.
 3. Klicka på Spara.
 4. När alla studenter på listan har betyg och betygsdatum markerar du listan som KLAR och klickar på Spara. Detta görs längst ner på resultatlistan.
 5. Listan kan nu inte längre uppdateras via Studentportalen.
 6. Ett bekräftelsemeddelande skickas nu via e-post till läraren som markerat listan som Klar samt till den Ladok-administratör som finns sparad för resultatlistan. E-postmeddelandet innehåller även en pdf av aktuellt rättningsstöd.

När en resultatlista markeras som KLAR och är sparad försvinner listan automatiskt från institutionens sammanställning av resultatlistor i Studentportalen. På kurstillfället visas de lite längre och försvinner inte förrän betygen är definitivt inlagda i Ladok men listan kan inte längre uppdateras via Studentportalen.

Pdf av rättningsstöd

När betygsunderlaget har förts över till Ladok skapas en pdf av aktuellt rättningsstöd som skickas till den Ladok-administratör vars e-postadress finns angiven för aktuell resultatlista. Pdf:en innehåller samtliga kolumner i resultatlistan samt ev. betygsgränser och kan sparas på institutionen som ett underlag till arkivlistan.

Upp

Lägg till personer på resultatlistan

Det går att lägga till studenter på en resultatlista i Studentportalen – under förutsättning att personen finns i Ladok.

 1. Öppna resultatlistan genom att klicka på listnamnet i sammanställningen.
 2. Klicka på länken Lägg till personer till listan (högst upp på resultatlistan).
 3. Ange det eller de personnummer som ska läggas till samt det betygsdatum som ska gälla för dem.
 4. Klicka på knappen Sök studenter. Studenternas namn hämtas från då Ladok.
 5. Klicka på Spara för att lägga till personerna till resultatlistan.

Om personnumret är felaktigt angivet eller om personen inte finns i Ladok kan personen inte läggas till på listan, och ett meddelande om detta visas på skärmen.

Tips! Det går att skriva in kompletterade information om studenten i kommentarsfältet längst ut till höger i resultatlistan.

Kurs-, program- och institutionssidor

Kurstillfällessida

Varje kurstillfälle har en egen sida. Här visas alla funktioner som visas på studentens "kurssida", d v s även funktioner som finns på kursen och institutionen som kurstillfället hör till. Funktioner som läggs på ett kurstillfälle visas endast för studenterna på kurstillfället.

Via kurstillfällets startsida kan du:

Kurstillfällets startsida innehåller:

 • Kursens anslagstavla (med alla meddelanden från samtliga anslagstavlor kopplade till aktuellt kurstillfälle)
 • Information om kurstillfället ingår i en samläsning
 • Senaste nytt för kursen
 • Viktiga datum för kursen
 • Visa som student
 • Upplagda funktioner visas i menyn

För att lägga upp funktioner på ett kurstillfälle måste man ha rollen institutions- eller kurstillfällesadministratör.

Upp

Kurstillfällesdelar

Fram till att Ladok stängdes kunde en institutionsadministratör för vissa kurstillfällen i Studentportalen välja att aktivera kurstillfällesdelar. I och med Nya Ladoks införande är detta inte längre möjligt. De kurstillfällesdelar som redan är aktiverade på kurstillfällen hösten -18 finns dock kvar (men tar man bort dem går de inte att lägga tillbaka).

Varje kurstillfällesdel har en egen sida jämförbar med ett kurstillfälle. Här kan administratören lägga till eller ta bort funktioner som ska vara synliga i samband med denna kurstillfällesdel. De funktioner som inte kan läggas till på en kurstillfällesdel är Kursregistrering (KR) och Tentamensanmälan (TA). De funktioner som lagts till på en kurstillfällesdel visas endast på kurstillfällesdelens startsida i administratörsgränssnittet, inte på kurstillfällets startsida.

I översikten kan man välja att visa eller dölja eventuella kurstillfällesdelar. De visas då direkt under det kurstillfälle de tillhör och särskiljs genom att de saknar anmälningskod.

Lägg till funktion på Kurstillfällesdel

Att lägga till en funktion till en kurstillfällesdel fungerar på samma sätt som när man lägger till funktioner till kurstillfällen.

Obs! Funktioner som ligger på en kurstillfällesdel visas endast när kurstillfällesdelen är vald i menyn. Funktioner som ligger på institution/kurs/kurstillfälle visas också på kurstillfällesdelen. En funktion, exempelvis en dokumentsamling, på ett kurstillfälle behöver alltså inte läggas upp på kurstillfällesdelen också eftersom den är synlig ändå.

Upp

Samläsningstillfällessida

Två eller flera kurstillfällen som är schemalagda så att de samläses under terminen kan definieras som ett sammanslaget kurstillfälle, ett samläsningstillfälle. Det betyder att två eller flera kurstillfällen kan använda samma dokumentsamling eller samma diskussionsforum etc. Samläsningen hanteras som vilket annat kurstillfälle som helst i portalen.

Varje samläsningstillfälle har en samläsningstillfällessida. Denna sida innehåller de funktioner som finns upplagda på samläsningen. En student ser aldrig en samläsningssida utan får information från samläsningen via sin kurssida. Funktioner som läggs på ett samläsningstillfälle når alla studenter på de kurstillfällen som ingår i samläsningen.

Läraren kan skicka e-post via en sammanslagen deltagarlista för de ingående kurstillfällenas. Samläsningen har samma funktioner som kurstillfällen förutom tentamensanmälan och kursregistrering som måste göras på kurstillfällesnivå.

För att lägga upp funktioner på ett samläsningstillfälle måste man ha rollen institutions- eller kurstillfällesadministratör.

Studenter ser de funktioner som används på samläsningen via något av de ingående kurstillfällena. Studenter ser två deltagarlistor, en för kursen och en för samläsningen.

Skapa samläsning

En samläsning skapas via fliken Utbildning > Skapa samläsning. För att skapa ett samläsningstillfälle måste man ha rollen institutionsadministratör.

Skapa samläsningstillfälle

 1. Öppna fliken Utbildning och klicka på länken Skapa samläsning i menyn.
 2. Fyll i samläsningstillfällets namn.
 3. Markera vilka kurstillfällen som ska ingå i samläsningen.
 4. Klicka på Spara.

Obs! För att kunna välja kurstillfällen som tillhör olika institutioner måste administratören dels ha behörighet vid dessa institutioner och dels välja ha "Alla" vid Val av institution.

Redigera/ta bort samläsning

Redigering och borttagning av samläsningstillfälle sker via översikten där samläsningstillfället ingår. Länken till Redigera samläsning finns bredvid samläsningstillfällets benämning. Samläsningen saknar kurskod och kan därför inte sorteras i kurskodsordning, utan vid en sådan sortering av översikten listas samläsningstillfällen sist i listan över kurstillfällen.

Obs! Tar man bort ett samläsningstillfälle försvinner även alla funktioner och eventuellt innehåll som kopplats till samläsningstillfället.

Kurssida

Varje kurs har en kurssida. En kurssida visar de funktioner som finns upplagda på kursen. Dessa funktioner visas för studenter på kursens samtliga kurstillfällen. En student ser aldrig denna sida utan får information från kursen via sin "kurssida".

För att lägga upp funktioner på kursen måste man ha rollen institutionsadministratör eller kurstillfällesadministratör.

Upp

Institutionssida

Varje institution har en institutionssida. En institutionssida visar de funktioner som finns upplagda på institutionen. Dessa funktioner visas för studenter på institutionens samtliga kurstillfällen. En student ser aldrig en institutionssida utan får information från institutionen via sin "kurssida".

För att lägga upp funktioner på institutionen måste man ha rollen institutionsadministratör.

Programsida

Varje program och programinriktning har en egen sida. En programsida visar de funktioner som finns upplagda på programmet och en programinriktningssida visar de funktioner som finns upplagda på inriktningen. Se guide om programsidor (pdf)

Funktioner på program når samtliga studenter på programmet oavsett ev. inriktning. Funktioner på inriktning når studenter inom inriktningen. Obs! Om programmet har inriktningar men inte inriktningskrav kan administratören välja inriktning "blank" för att rikta information till de studenter som läser utan specifik inriktning.

På programsidan visas endast de meddelanden som finns på en programanslagstavla och på en programinriktningssida visas endast meddelanden som finns på en anslagstavla för inriktningen. Endast meddelanden med status "Portal" eller "Portal och publik" och som har gällande datum- och tidsbegränsningar visas.

För att lägga upp funktioner på program/inriktning måste man ha rollen programadministratör. Det går att skapa en flexibel meny på programsidor, läs mer om Flexibel meny.

Upp

Studentens vy

Studentens kurssida

På kursens startsida visas samtliga meddelanden från kurs, kurstillfälle och ev. samläsningstillfälle på Kursens anslagstavla. Här finns även rubriken Anmäl dig här där alla gruppanmälningar som gäller för studenten visas. Studenten ser också Senaste nytt och Viktiga datum samt ev. påminnelser för obesvarade kursvärderingar för aktuell kurs.

På kursens startsida visas en kursbeskrivning som hämtas från Selma samt den kursinformation som institutionen har lagt till via kurstillfällessidan i Studentportalen. I höger kolumn finns institutionsmeddelanden och kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna hämtas från katalogdatabasen Akka.

På kurssidans meny visas alltid deltagarlistan och länkar till biblioteket och kursplan med kurslitteratur. Funktioner som administratören lagt upp visas också i menyn.

Studentens programsida

En programstudent får en programsida. På programmets startsida visas meddelanden som läggs upp via anslagstavlor på program och programinriktning. Här visas också en programbeskrivning (visas endast publikt) och en programöversikt som hämtas från Selma. På programmets startsida finns kontaktuppgifter till studievägledaren. Även dessa uppgifter hämtas från Selma.

På studentens programsida finns länkar till de kurser som studenten är antagen eller registrerad till inom programmet/inriktningen, sorterade efter antagna/pågående/oavslutade/avslutade.

I programsidans meny finns länkar till programmets utbildningsplan.

I menyn visas också de funktioner som programadministratörer lagt till. Funktioner som läggs till på program visas för studenter på samtliga inriktningar, medan funktioner som man lägger till på en programinriktning visas endast för studenter inom den aktuella inriktningen.

Upp

Kopiera innehåll

I Studentportalen kan du kopiera innehåll från ett kurstillfälle till ett annat. skapa en kopia av en funktion, t.ex. en anslagstavla eller ett forum. Det går också att kopiera en flexibel meny och kursinformation.

Kopiera

 1. Öppna den kurs, program etc. du vill kopiera funktionen till.
 2. Klicka på Kopiera i menyn.
 3. Klicka på namnet på det kurstillfälle, program etc. som du vill kopiera innehåll ifrån.
  Översikten visar kurstillfällen från föregående termin. Om det finns kurstillfällen med samma kurskod som du utgick från då du startade kopieringen visas enbart dessa i tabellen. Vill du se samtliga kurstillfällen klickar du på knappen 'Visa alla kurstillfällen'. Om du kopierar mellan program visas alltid alla program.
 4. Nu visas sidan Kopiera. Här kan du klicka på knappen Kopiera allt (då kopieras flexibel meny, kursinformation och alla funktioner) eller välja enstaka funktioner i tabellen och klicka på Kopiera urval.
 5. Bekräfta kopieringen
 6. Nu visas en bekräftelsesida som listar kopierade funktioner.

Observera att samtliga funktioner får status "Utkast" efter kopiering. Öppna funktionen och välj Redigera för att ändra status. På vissa funktioner måste du även komplettera med mer information då inte allt kopieras.

Läs mer om kopiering under hjälpfliken.

Papperskorg / Återställa borttagen funktion

När en funktion tas bort försvinner den från alla vyer i Studentportalen men dyker upp i papperskorgen. Funktionen är endast synlig för den person som skapade funktionen och den som tog bort funktionen. Där ligger den kvar i sju dagar innan den automatiskt tas bort helt från systemet. Så länge funktionen ligger i papperskorgen är den möjlig att återställa av den som skapade/tog bort funktionen.

 1. Öppna startsidan för ett Kurstillfälle/Kurs/Program/Institution.
 2. Klicka på Papperskorg i menyn.
 3. I papperskorgen visas de funktioner som tagits bort under de senaste sju dagarna.
 4. Klicka på länken Återställ för den funktion du vill återställa.
 5. Nu är funktionen återställd och kan användas som vanligt.

Observera att det ibland inte går att återställa en funktion. Orsaken kan vara att det endast får förekomma en (1) funktion av den sorten per kurstillfälle.

Det finns ingen möjlighet att manuellt tömma papperskorgen. Detta görs av Studentportalen.

Upp

Tentamensanmälan

Studentportalens tjänst för tentamensanmälan stödjer anonymiteten från anmälan till resultatrapportering.

Tentamensanmälningar visas under fliken Utbildning > Sammanställning av > Tentamensanmälningar och under länken Tentamensanmälningar på respektive kurs- och kurstillfällessida. Sammanställningen visar automatiskt alla tentamenstillfällen från dagens datum och framåt. Det går också att söka ut tentamenstillfällen genom att ange provdatum och klicka på Sök.

Inloggade studenter ser samtliga tentamensanmälningar i Ladok via fliken Mina studier > Tentamensanmälningar. Länken till denna sida visas även på startsidan. De ser alltså inte sina tentamensanmälningar från kurssidan.

En ny tentamensanmälan läggs upp via en kurs eller ett kurstillfälle och kan bara användas på kurser som har en provkod.

Se en detaljerad beskrivning av anonymiserade tentamina. Mer information finns även under fliken Hjälp > Studieadministration > Tentamensanmälningar i Studentportalen.

Visa som student

En inloggad administratör/lärare kan välja att se Studentportalen ur ett studentperspektiv. Då visas aktuell kurstillfällessida och övriga delar av Studentportalen så som den ser ut för en fiktiv student.

Följande visningslägen är möjliga:

 • Registrerad student
 • Antagen student
 • Ej inloggad student

Öppna Visa som student

 1. Välj vilket kurstillfälle som studenten ska vara registrerad/antagen på genom att öppna kurstillfällets startsida.
 2. Klicka på knappen Visa som student (direkt under kursens namn).
 3. I fönstret Visa som student visas information om vilket kurstillfälle som är valt och att studenten är registrerad på kursen.  
 4. Via Inställningar går det att ändra grupptillhörighet för studenten samt byta visningsläge från registrerad till antagen student eller ej inloggad student.

Observera att studenten endast är registrerad/antagen på en kurs åt gången. Byte av kurstillfälle sker genom att administratören återgår till administratörsvyn (stänger studentvyn), väljer ett nytt kurstillfälle och där klickar på Visa som student.

Visa som student på samläsning

För att se hur ett kurstillfälle som ingår i en samläsning ser ut ur ett studentperspektiv måste du öppna Visa som student via ett av de kurstillfällen som ingår i samläsningen. Det går också att välja samläsningsgrupper via Inställningar.

Inställningar för studentvyn

Via Inställningar är det möjligt att välja om studenten ska vara registrerad, antagen eller ej inloggad.

Bredvid alternativet Registrerad student går att välja vilken grupp den fiktiva studenten ska tillhöra (om det finns grupper på det valda kurstillfället). En student i en grupp ser funktioner som har begränsats till vald grupp samt funktioner utan gruppbegränsning.

Tips! Växla typ av student när du befinner dig på kurstillfällets startsida. Om du befinner dig på en sida som bara visas för en registerad student och samtidigt växlar till en antagen student (eller tvärt om) visas ett felmeddelande eftersom du inte har behörighet att se den sidan.

Klicka alltid på knappen Uppdatera för att de nya inställningarna ska gälla.

Stäng studentvyn

Klicka på knappen Stäng studentvyn längst upp i högra hörnet i fönstret Visa som student för att återgå till administratörsvyn.

Funktioner och tjänster

Visa som student ger en bild av hur Studentportalen ser ut för en fiktiv student. Som fiktiv student kan du inte se innehåll som är personligt och knutet till en viss student – vilket i sin tur påverkar innehållet i vissa funktioner. Eftersom den fiktiva studenten saknar registreringar i Ladok påverkas även de tjänster som är beroende av sådan information. Information om vad som påverkas visas vid respektive tjänst och funktion.

Observera att:

 • Knappen Skicka e-post på kursens deltagarlista inte är synlig för fiktiv student trots att den visas för registrerad student.
 • Fliken Min profil visas inte alls eftersom personuppgifter för den fiktiva studenten saknas.
 • Flikarna Nyheter och Webbpost visar upp det innehåll som gäller den inloggade administratören men att inloggade studenter ser samma flikar.
 • Fliken Start: stora delar av innehållet är personligt och kan inte visas upp som fiktiv student.
 • Funktionerna Framsteg och Inlämning innehåller inga statusmarkeringar och kommentarer från lärare/administratörer och dokumentsamling för grupparbete innehåller inga dokument.

Kurs- samläsnings- och programinformation

Via Kursinformation/Samläsningsinformation/Programinformation kan administratörer/lärare lägga till innehåll till respektive startsida. Det är till exempel möjligt att infoga länkar, bilder och videos som då visas på startsidan.

Observera att informationen visas publikt, dvs utan inloggning.

Se instruktionsfilm för att lägga till kursinformation

Lägg till kurs- samläsnings- och programinformation

 1. Öppna startsidan för kurstillfället/samläsningstillfället/programmet i Studentportalen.
 2. Klicka på knappen Lägg till kursinformation/Lägg till samläsningsinformation/Lägg till programinformation.
 3. Infoga information på svenska och engelska, se Lägg till innehåll nedan. Tips! Det är samma editor för funktionen innehållssida, se guide (pdf).
 4. Klicka på Spara.

Om du lägger till samläsningsinformation visas innehållet på startsidan för respektive kurstillfälle som ingår i samläsningen. Om det dessutom finns kursinformation på kurstillfället visas samläsningsinformationen ovanför kursinformationen.

Tips! Om du vill se hur sidan ser ut för studenten klickar du på knappen Visa som student under kursnamnet.

Lägg till innehåll

Du infogar tabeller, listor, länkar, bilder, videos via editorns ikoner.

Tips! Det går att förstora editorn genom att klicka på ikonen Maximera eller dra i det högra hörnet längst ner på editorn.

Infoga och formatera text

 1. Skriv in text i editorn.
 2. Markera texten som ska formateras.
 3. Välj någon av ikonerna som finns tillgängliga för att formatera textens utseende, som exempelvis rubrikstorlek, färg, och punktlista.
 4. Klicka på Spara.

Obs! Om du kopierar in en text från Word, tänk på att använda ikonen Klistra in från Word.

Infoga länk till dokument
Det går att ladda upp olika slags dokument till sidan som du sedan länka till. Det kan vara enklare än att länka till en fil i en dokumentsamling.

 1. Skriv in och markera texten som ska bli namnet på länken till dokumentet.
 2. Klicka på ikonen Infoga/redigera länk.
 3. Klicka på knappen Bläddra på server.
 4. Nu visas sidans filkatalog. Här kan du välja ett befintligt dokument eller ladda upp ett nytt.
 5. Klicka på knappen Ladda upp fil.
 6. Välj dokument på din dator. Markera flera dokument om du vill ladda upp många dokument samtidigt.
 7. Nu visas dokumenten.
 8. Välj dokument genom att klicka på dokumentets namn.
 9. Klicka på OK.

Tillåtna dokumenttyper är: pdf, zip, doc, docx, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, odt.

Infoga länk

 1. Skriv in och markera texten som ska bli namnet på länken.
 2. Klicka på ikonen Infoga länk.
 3. Ange länkadress (url) och klicka på OK.
 4. Klicka på Spara.

Infoga bild
Om du har en bild som ligger på din dator kan du ladda upp den till sidan. Tänk då på att den inte bör vara för tung (max 15 mb).

 1. Klicka på ikonen Infoga bild.
 2. Klicka på knappen Bläddra på server.
 3. Nu visas sidans filkatalog.
 4. Klicka på knappen Ladda upp fil. Välj bild på din dator. Markera flera filer om du vill ladda upp många samtidigt. Tillåtna filformat för bilder är gif, png, jpeg och svg.
 5. Nu visas den uppladdade bilden i filkatalogen.
 6. Klicka på bilden.
 7. Ange alternativ text, storlek och justering.
 8. Klicka på OK.

Dubbelklicka på infogad bild om du vill ändra bildegenskaper.

För att ta bort en bild som du har infogat på sidan markerar du den och klickar på Enter.
Om du även vill ta bort den från sidans filkatalog öppnar du först filkatalogen. Därefter högerklickar du på bilden och väljer Ta bort.

Infoga matematiska formler

 1. Placera markören där den matematiska formeln ska vara.
 2. Klicka på ikonen för matematik.
 3. Skriv in formeln i LaTeX.
 4. Klicka på OK.

Infoga flash
Flash används ofta för att lägga till rörlig grafik på sidor. För att titta på en flash krävs det att användaren har insticksprogrammet Adobe Flash Player eller HTML5.

 1. Placera markören där flashfilmen ska vara.
 2. Klicka på ikonen för Flash.
 3. Klicka på Bläddra på server.
 4. Nu visas sidans filkatalog.
 5. Klicka på knappen Ladda upp fil.
 6. Välj flashfilm (swf) på din dator. Markera flera filmer om du vill ladda upp många samtidigt.
 7. Nu visas den uppladdade videon.
 8. Klicka på filmen.
 9. Ange storlek. Tips! Om du skriver Bredd: 100% och Höjd: 100% så visas filmen med rätt storlek oberoende av skärmstorlek.
 10. Klicka på OK.

Dubbelklicka på infogad flashfilm om du vill ändra filmens egenskaper.

Infoga video från YouTube
Du kan enkelt infoga en film som ligger på YouTube på din sida. Du väljer själv om du vill bädda in filmen eller om du vill infoga den via en länk.

 1. Klicka på YouTube ikonen.
 2. Bädda in filmen via kod eller via länk.
 3. Ange hur stor rutan ska vara. Tips! Om du skriver Bredd: 100% och Höjd: 100% så visas filmen med rätt storlek oberoende av skärmstorlek.
 4. Klicka på OK.

Infoga video från din dator
Om du har en video som ligger på din dator kan du ladda upp den till sidan. Tänk då på att den inte bör vara för tung (max 15 mb).

 1. Klicka på ikonen Infoga video.
 2. Klicka på knappen Bläddra på server.
 3. Nu visas sidans filkatalog.
 4. Klicka på knappen Ladda upp fil. Välj video på din dator. Markera flera filer om du vill ladda upp många samtidigt. Tillåtna filformat för videos är mp4v, mpg, mpeg, ogv, mp4.
 5. Nu visas den uppladdade videon i filkatalogen.
 6. Klicka på videon.
 7. Ange storlek. Tips! Om du skriver Bredd: 100% och Höjd: 100% så visas filmen med rätt storlek oberoende av skärmstorlek.
 8. Klicka på OK.

Dubbelklicka på infogad video om du vill ändra videons egenskaper.

Infoga ljud från din dator
Om du har en ljudfil som ligger på din dator kan du ladda upp den till sidan. Tänk då på att den inte bör vara för tung (max 15 mb).

 1. Klicka på ikonen Infoga ljud.
 2. Klicka på knappen Bläddra på server.
 3. Nu visas sidans filkatalog.
 4. Klicka på knappen Ladda upp fil. Välj ljudfil på din dator. Markera flera filer om du vill ladda upp många samtidigt. Tillåtna filformat för ljud är mp4a, mp3, oga, mp4.
 5. Nu visas den uppladdade ljudfilen i filkatalogen.
 6. Klicka på ljudfilen.
 7. Klicka på OK.

Uppladdade dokument, bilder, videos, ljud
En sida kan innehålla dokument, bilder, videos och ljudfiler. Alla uppladdade filer samlas i sidans filkatalog. Filkatalogen öppnas via genom att klicka på Infoga bild/länk/video/ljud > Bläddra på server.

Filkatalogen innehåller alltid en huvudmapp men du kan skapa egna mappar.

Skapa mapp

 1. Öppna sidans filkatalog.
 2. Högerklicka på huvudmappen och välj Ny mapp.
 3. Döp mappen till valfritt namn och klicka på OK.
 4. Nu visas mappen (klicka på pilen vid huvudmappen för att se hela strukturen).

Ta bort mapp

 1. Högerklicka på mappens namn och välj alternativet Ta bort mapp.
 2. Klicka på OK för att godkänna att mappen tas bort.

Ändra namn på mapp

 1. Högerklicka på mappens namn och välj alternativet Byt namn.
 2. Skriv in det nya namnet.
 3. Klicka på OK.

Ändra namn på fil

 1. Öppna sidans filkatalog.
 2. Högerklicka på filen och välj Byt namn i menyn som visas.
 3. Skriv in ett nytt namn och klicka på OK.

Ladda ner fil

 1. Öppna sidans filkatalog.
 2. Högerklicka på filen och välj Ladda ner i menyn som visas.
 3. Klicka OK.

Ta bort fil
Alla filer som har laddats upp till sidan (dokument, bilder, videos, ljud) kan tas bort från filkatalogen.

 1. Öppna filkatalgen genom att klicka på en ikon för att infoga bild/video/ljud/länk och välj Bläddra på server.
 2. I sidans filkatalog visas alla uppladdade filer.
 3. Högerklicka på filen du vill ta bort och välj Ta bort.

Innehåll på svenska och engelska

Kursinformationens editor innehåller två flikar – en för Svenska och en för Engelska. För att skapa innehåll på engelska klickar du på fliken Engelska och vice versa. All information som ligger där visas när användaren har valt engelska som språk i Studentportalen.

Om du inte har lagt in något innehåll på engelska visas det svenska innehållet. Du kan själv testa vad som visas på innehållssidan genom att växla språk i Studentportalen.

Redigera kurs- samläsnings- och programinformation

 1. Klicka på knappen Redigera kursinformation/Redigera samläsningsinformation/Redigera programinformation.
 2. Ändra innehållet på sidan.
 3. Klicka på Spara.

Ta bort kurs- samläsnings- och programinformation

 1. Klicka på knappen Redigera kursinformation/Ta bort samläsningsinformation/Redigera programinformation.
 2. Klicka på knappen Ta bort.
 3. Klicka på Spara.

 

Flexibel meny

Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens upplägg och pedagogiska flöde. Läs mer om Flexibel meny (pdf).

Om den flexibla menyn inte aktiveras på ett kurstillfälle eller program visas alla funktioner i alfabetisk ordning och grupperas per funktion i fasta menyblock – en så kallad klassisk meny.

Testa gärna att arbeta med flexibla menyer i Studentportalens demomiljö, se fliken Hjälp > Testa Studentportalen.

Tänk på att:

 • Ingenting sparas automatiskt. Kom därför ihåg att Spara dina ändringar.

Aktivera en flexibel meny

Det går att aktivera en flexibel meny på kurstillfällen, samläsningstillfällen, program och institutioner.

 1. Öppna kurstillfällessidan, samläsningssidan, programsidan eller institutionssidan
 2. Klicka på Redigera menyn (under papperskorgen i menyn)
 3. Nu visas knapparna Spara, Avbryt, Skapa block och Visa ikoner. Om menyn redan innehåller funktioner visas även dessa.
 4. Klicka på Spara för att aktivera menyn.
  Om du inte vill aktivera menyn klickar du på Avbryt.
 5. Klicka på Ta bort om du inte längre vill ha flexibel meny utan vill återgå till klassisk meny. Det innebär att funktionerna finns kvar men grupperas i fasta menyblock i alfabetisk ordning. Observera att åtgärden inte går att ångra.

När en flexibel meny är aktiverad hamnar nya funktioner sist i listan över fristående funktioner – det vill säga ovanför ev. menyblock. Därefter kan läraren/administratören flytta dem till valfri plats i menyn.

Flexibel meny på samläsning

Om du aktiverar en flexibel meny på en samläsning visas den endast för lärare och administratörer (eftersom studenterna aldrig ser samläsningssidan). För att den även ska visas för studenter måste du även kopiera menystrukturen till de kurstillfällen som ingår i samläsningen.

Så här gör du:

 1. Lägg upp alla funktioner som ska vara gemensamma för samläsningen.
 2. Aktivera flexibel meny på samläsningssidan.
 3. Skapa den menystruktur du önskar och spara menyn.
 4. Öppna ett av de kurstillfällen som ingår i samläsningen.
 5. Klicka på Kopiera i menyn.
 6. I listan som visas väljer du det samläsningstillfälle där du aktiverade den flexibla menyn.
 7. Kryssa för "Kopiera menyn" (du behöver inte välja funktionerna) och välj "Kopiera urval".
 8. Nu visas alla funktioner på samläsningen ovanför de nya menyblocken som är tomma.
 9. Klicka på "Redigera menyn" och lägg in varje funktion i rätt menyblock. Glöm inte att spara menyn.
 10. Nu är det klart! Om samläsningen innehåller fler kurstillfällen upprepar du steg 4 - 9 för dessa kurstillfällen.

Läs mer om Flexibel meny och samläsningar (pdf).

Flytta funktioner

De funktioner som finns i menyn kan flyttas i upp och ner inom och mellan menyblock samt i sidled. På så sätt är det möjligt att skapa en tydlig menystruktur.

Flytta funktioner i menystrukturen

Det går att flytta funktionen inom ett menyblock eller mellan menyblock. Det går också att flytta funktionen så att den ligger ovanför menyblocken.

 1. Klicka på Redigera menyn.
 2. Dra och släpp funktionen på valfri plats.
 3. Klicka på knappen Spara.

Flytta funktioner i sidled

 1. Klicka på Redigera menyn.
 2. Klicka på ikonen för höger eller vänster indrag längst ut till höger om funktionen.
 3. Klicka på knappen Spara.

Ikoner i menyn

Det går att välja om menyalternativen ska ha ikoner eller inte.

 1. Klicka på Redigera menyn.
 2. Klicka på knappen Visa ikoner/Dölj ikoner.
 3. Klicka på knappen Spara.

Menyblock

Varje menyblock har en minimeny som används för att redigera menyblocket. Via den kan du byta namn, ändra färg, flytta och ta bort menyblock. Tänk på att spara dina ändringar när du är klar. Observera att det inte går att skapa block pi?1/2i?1/2 institutionsnivå.

Skapa menyblock

 1. Klicka på Redigera menyn.
 2. Klicka på knappen Skapa menyblock.
 3. Nu visas ett menyblock med namnet Menyblock.
 4. Klicka på menyikonen längst ut till höger och välj Byt namn.
 5. Fyll i ett namn på svenska och engelska och klicka på OK (i vissa webbläsare måste man dubbelklicka på OK-knappen).
 6. Klicka på knappen Spara.

Byt namn på menyblock

 1. Klicka på Redigera menyn.
 2. Klicka på menyblockets menyikon och välj Byt namn.
 3. Fyll i ett namn på svenska och engelska och klicka på OK (i vissa webbläsare måste man dubbelklicka på OK-knappen).
 4. Klicka på knappen Spara.

Ändra färg på menyblock

 1. Klicka på Redigera menyn.
 2. Klicka på menyblockets menyikon.
 3. Klicka på Välj färg och välj en färg.
 4. Klicka på knappen Spara.

Flytta menyblock

Det går att flytta menyblock. Detta görs genom att dra och släppa dem till valfri plats eller genom att klicka på Flytta upp/Flytta ner i menyblockets minimeny.

Ta bort menyblock

 1. Klicka på menyikonen längst ut till höger om menyblocket.
 2. Välj Ta bort.
 3. Nu försvinner menyblocket.
 4. De funktioner som fanns i det menyblocket flyttas automatiskt till kurstillfällets fristående funktioner som inte tillhör något menyblock.
 5. Klicka på knappen Spara.

Nya funktioner

När en flexibel meny används hamnar nya funktioner sist i listan över fristående funktioner – det vill säga ovanför ev. menyblock. Därefter kan läraren/administratören flytta dem till valfri plats i menyn.

Om en klassisk meny används hamnar funktionen i funktionens menyblock och sorteras i alfabetisk ordning.

Funktioner på samläsning

Funktioner som finns på samläsning hamnar automatiskt i listan över fristående funktioner på de kurstillfällen som ingår i samläsningen och har en flexibel meny. Därefter kan läraren/administratören flytta dem till valfri plats i menyn. Läs mer om Flexibel meny på samläsning (pdf).

Funktioner på kursnivå

Funktioner på kursnivå hamnar alltid automatiskt i listan över fristående funktioner på de kurstillfällen som har en flexibel meny. Därefter kan läraren/administratören flytta dem till valfri plats i menyn.  

Funktioner på institutionsnivå

Alla funktioner som ligger på institutionsnivå visas längst ner i menyn under menyblocket Information från institutionen. Denna menystruktur kan endast redigeras från institutionssidan av en institutionsadministratör.

Det går att aktivera menyn på institutionsnivå och flytta funktioner upp och ner och i sidled för att göra en tydlig menystruktur och som sedan visas på resp. kurstillfällessida. Däremot går det inte att skapa menyblock eller ändra namnet på menyblocket Information från institutionen. Det går inte heller att kopiera en menystruktur mellan olika institutioner.

Det går att välja att ikoner ska visas i menyn på institutionssidan. Detta gäller bara för administratörer – om ikoner ska visas för studenterna måste detta alternativ väljas på resp. kurstillfällessida.

Kopiera en menystruktur

Det går att kopiera en menystruktur (med eller utan funktioner) från ett kurstillfälle till ett annat. Observera att det bara går att kopiera en menystruktur från ett kurstillfälle som har en flexibel meny till ett kurstillfälle som inte har en flexibel meny.

Om du till exempel har aktiverat en flexibel meny på kurstillfälle Engelska A, våren 2014 och vill använda samma menystruktur på Engelska A, hösten 2014 går det bra så länge du inte har aktiverat en flexibel meny på höstens kurstillfälle eftersom det inte är möjligt att ha två flexibla menyer samtidigt. Detta gäller bara kopiering av menystruktur. Det går alltid att kopiera funktioner oavsett vilken typ av meny kurstillfället har.

 1. Öppna ett kurstillfälle som inte har en flexibel meny aktiverad.
 2. Klicka på Kopiera i menyn.
 3. Välj ett kurstillfälle som har en flexibel meny i listan över kurstillfällen som visas.
 4. Klicka på Kopiera allt om du vill kopiera flexibel meny och alla funktioner. De funktioner som finns med i ett menyblock behåller då sin plats.
 5. Klicka på knappen Kopiera.
 6. Godkänn kopieringen.
 7. Nu ser du menyblocken plus ev. funktioner på kurstillfället.

Funktioner på en annan nivå behåller inte sin plats i menyn utan hamnar sist i listan över fristående funktioner. Därefter kan läraren/administratören flytta dem till valfri plats i menyn. Detta gäller funktioner på kursnivå som ärvs ner till kurstillfället samt funktioner på program som ärvs ner till programinriktning.

Obs! Man kan nu ta bort flexibel meny och återställa till klassisk meny. Denna åtgärd går inte att ångra och hela menystrukturen kommer att försvinna.
Testa gärna att arbeta med flexibla menyer i Studentportalens demomiljö, se fliken Hjälp > Testa Studentportalen.

Upp

Deltagarlista

Uppgifter om kursdeltagare, dvs. registrerade studenter på kursen, hämtas från Ladok och finns tillgänglig på varje kurstillfälle. Via deltagarlistan kan både lärare, administratörer och studenter skicka e-post till kursens deltagare.

Om deltagarlistan

Uppgifter om kursdeltagare, dvs. registrerade studenter på kursen, hämtas från Ladok.

Deltagarlistan för ett kurstillfälle uppdateras automatiskt med nyregistrerade/avregistrerade studenter på kurstillfället via Ladok. I Ladok kan man särskilt markera de omregistrerade studenter som inte har rätt att ta del av undervisning utan som endast ska slutföra en del i examinationen, t.ex. tentera. Studentportalen visar denna information från Ladok på deltagarlistan. Även studenten får samma information via sitt gränssnitt. Se Omregistrerade studenter.

Deltagarlistan innehåller studentens namn, personnummer och e-postadress. Studentens eventuella grupptillhörighet/er inom kursen visas också på listan.

Upp

Deltagarlistans kolumner

Du kan välja vilken information om deltagarna du vill ska visas, till exempel namn, personnummer, grupptillhörighet, programinriktning och registreringstermin.

Klicka på Visning av listans kolumner för att kryssa för vilka kolumner du vill se. Du kan också söka efter en student, program etc. via deltagarlistans sökfunktion.

 • Namn
  Studentens namn är en direktlänk till studenthistoriken för aktuell student. Denna studenthistorik är endast synlig för institutionsadministratörer och betygsrapporterande lärare.
 • Personnummer
 • Kompletterad (Kompl.)
  Utbytesstudenter som ar registrerade på en del av kurs, och som kräver manuell hantering i SP, markeras i kolumnen Kompl.
 • Ej undervisning (Ej und.)
  Institutionen kan i Ladok markera att omregistreringen inte ger rätt till undervisning. Om studenten har en sådan markering visas ett "X" i kolumnen Ej und. Studenter som inte har rätt till undervisning finns inte med i deltagarlistorna för funktionerna Framsteg, Inlämning, Gruppindelning och Ämnesval och ser inte heller dessa funktioner på sina kurssidor. Studenterna kan däremot ta del av material och information som finns upplagt på kursen och ser funktionerna Diskussionsforum, dokumentsamlingar, Kursvärderingar, Länkar, Meddelanden, Ping Pong länkar Schemalänkar och Innehållssidor.
 • Program
  Studentens eventuella programinriktning visas.
 • Registrerad termin (Reg.termin)
  Om studenten är omregistrerad visar denna kolumn vilken termin studenten registrerades till kursen första gången.
 • Grupp
  Studentens eventuella grupptillhörighet/er inom kursen visas.
 • Studierelaterad länk
  Om studenten har lagt till en studierelaterad länk via sin profilsida visas den i deltagarlistan.

Tips! Studentens namn är en direktlänk till studenthistoriken för aktuell student. Denna studenthistorik är endast synlig för institutionsadministratörer och betygsrapporterande lärare.

E-post till studenter

Sedan januari 2017 erbjuds alla studenter vid Uppsala universitet ett Office 365-konto inklusive Microsofts e-posttjänst.

Studenternas e-post tillhandahålls av Outlook.com, där de för en inkorg med 50 GB e-postutrymme. De när e-posten via länkar från Studentportalen eller genom att besöka https://outlook.com/student.uu.se där de loggar in med sin student-e-postadress "förnamn.efternamn.1234@student.uu.se" och sitt lösenord A.

Studenter kan konfigurera sin e-post på olika sätt, t.ex. skapa autosvar eller ställa in vidaresändning till Gmail, Hotmail eller annan e-postadress.

Brev som skickas till student-e-postadressen, till exempel från Studentportalen, går direkt till Outlook på Office 365 eller vidaresänds till den privata e-postadress som studenten eventuellt har angivit.

I Office 365 ingår dessutom ett antal verktyg och tjänster för t.ex. studentsamarbete. Studenter kan även ladda ned Office-paketet till sina egna datorer.

Läs mer om Office 365.

Portalanvändare på institutionen kan skicka e-post till studenterna på ett kurstillfälle och till grupper inom kurstillfället. Detta görs från Deltagarlistan eller från Gruppen. Användaren kan välja mottagare genom att välja en till alla på listan. Om användaren har tillgång till en aliasadress på institutionen, t.ex. studievgl@inst.uu.se, kan man välja den som avsändaradress. Mottagaren får brevet som e-post till sin vanliga ”Inkorg”.

Man kan skicka e-post till enstaka eller samtliga studenter på listan. Obs! När man lägger till nya mottagare måste e-postadresserna vara separerade med semikolon ";".

Om studenten saknar e-postadress beror det på att studenten inte ännu skaffat sig studentkonto vid universitetet (konto på UpUnet-S). Detta markeras med texten ”studentkonto saknas” i e-postkolumnen. Om studenten har angett att de inte vill synas i e-postkatalogen visas inte adressen i Studentportalen men man kan fortfarande skicka e-post till honom/henne.

Det går att bifoga bilagor i e-postmeddelandet.

E-post till samtliga
Man klickar på länken ”Skicka e-post till alla” om man vill skicka e-post till samtliga deltagare.

E-post till vissa
För att skicka e-post till några deltagare markerar man kryssrutan bredvid namnen innan man klickar på knappen ”Skicka e-post till markerade”.

E-post till en student
Man kan även klicka direkt på studentens e-postadress om man vill skicka e-post till en viss student.

Upp

Omregistrerade studenter

En omregistrerad student får tillgång till allt på kursen och kommer med i gruppindelningar, framsteg och inlämningar. Kursen visas under Pågående kurser men studenten kan också komma åt sin gamla kurssida under Oavslutade kurser. Se guiden Omregistrering (pdf) för mer information.

 1. Omregistrera studenten på aktuellt kurstillfälle i Ladok.
 2. För över status på ev. framsteg för den omregistrerade studenten (från tidigare kurstillfällen) till det pågående kurstillfällets framsteg. Skriv gärna en kommentar att du har fört över status från tidigare kurstillfällen så att studenten/läraren vet. Tänk på att du kan använda dig av Studenthistorik för att se vilken status som gäller för resp. moment och kurstillfälle.
 3. För över status på ev. inlämningar för den omregistrerade studenten (från tidigare kurstillfällen) till det pågående kurstillfällets nya inlämningar.
 4. Informera studenten att omregistreringen är genomförd och att hen hittar all information om kursen på det pågående kurstillfället. Genväg till kursen visas på studentens startsida under Pågående kurser.

Omregistrerade studenter med begränsad tillgång till kurssidan

I Ladok kan man särskilt markera de omregistrerade studenter som inte ska ta del av undervisning utan som endast ska slutföra en del i examinationen, t.ex. tentera. Detta görs genom att studentens omregistrering gors med omfattningen 0 hp. Studentportalen visar denna information från Ladok på kurstillfällets deltagarlista med ett X i kolumnen ”Ej und.”

Studenter med en sådan markering finns inte med i deltagarlistorna för funktionerna framsteg, inlämning, gruppindelning och ämnesval och ser inte heller dessa funktioner på sina kurssidor. De kan däremot ta del av material och information som finns upplagt på kursen. Studenten ser exempelvis meddelanden från lärare, diskussionsforum, dokumentsamlingar, kursvärderingar, länkar, Ping Pong länkar, schemalänkar och Innehållssidor. De kan också anmäla sig till tentamen.

Punkt 2-4 i ”Rekommenderade rutiner” i avsnittet ovan gäller inte om studentenstudentens omregistrering har omfattningen 0 hp i Ladok.  Läraren fortsätter då att bokföra status på framsteg och inlämningar på studentens ursprungliga kurstillfälle som hen var registrerad på första gången.

Fördelar:
Om en student omregistreras utan rätt till undervisning kommer studenten inte att få dubbla framsteg och inlämningar. Status på olika framstegsmoment/inlämningsuppgifter behöver då inte föras över från det första kurstillfället till det nya kurstillfället.

Om läraren/administratören prenumererar på en inlämning från ett kurstillfälle ser de direkt om studenten har lämnat in en uppgift. Läraren får en länk i mejlet till rätt kurstillfälle och inlämning.

Rekommenderade rutiner vid omregistrering av studenter som endast ska ha tillgång till kursmaterial i Studentportalen:
 1. Omregistrera studenten på det nya kurstillfället med omfattning 0 hp i Ladok.
 2. Studenten markeras nu som ”Ej und.” i deltagarlistan på kurstillfället i Studentportalen (observera att det dröjer tills dagen därpå innan markeringen visas i deltagarlistan).
 3. Informera studenten att hen kan komma åt allt kursmaterial, meddelanden från läraren osv på kursen men att inlämningsuppgifter ska lämnas in via det kurstillfälle där hen var registrerad på första gången. Det är också där studenten ser sina framsteg på kursen. Det nya kurstillfället visas på startsidan under Pågående kurser och det gamla kurtillfället nås via Mina studier > Oavslutade kurser eller genom att klicka på ”Du är inloggad som…”
 4. Lägg in en prenumeration på de inlämningar som finns på kurstillfället som studenten var registrerad på första gången (så att du får meddelande om studenten lämnar in ett arbete).

Antagna studenter

Man kan lista personer som blivit antagna till kursen men som inte registrerat sig. Denna lista innehåller även studenter som är programantagna.

Antagna studenter till program

På startsidan för program finns länken Antagna studenter i menyn. Den listar personer som blivit antagna till programmet men som inte registrerat sig. När studenterna har registrerat sig på programmet försvinner de från listan.

Listan visar antagna studenter till program/programinriktning innevarande och kommande termin. Har studenten sökt samma program/programinriktning båda terminerna visas den senaste terminen.

Tomt e-postfält indikerar att studenten valt att dölja sin e-postadress. E-post skickas till studenten som vanligt.

Närvarolista/anslagslista

Från deltagarlistan kan man ta fram närvarolistor och anslagslistor. Administratören anger om listan ska innehålla personnummer och e-postadresser. Man kan få ett valfritt antal kolumner till listan genom att ange det önskade antalet och uppdatera listan.

Vanliga frågor för deltagarlistan

Varför saknas studenten på deltagarlistan?
Studenten är inte registrerad. Kontakta Ladok-ansvarig på institutionen för åtgärd.

Varför är det för många studenter på deltagarlistan?
Avbrott på kursen har inte rapporterats i Ladok. Kontakta Ladok-ansvarig på institutionen för åtgärd.

Upp

Tentamensanmälan

Rektor har beslutat att anonymitet ska gälla vid s.k. salskrivningar vid hela Uppsala universitet. Läs beslutet.

Studentportalens funktion för tentamensanmälan stödjer anonymiteten från anmälan till resultatrapportering.

Se en detaljerad beskrivning av anonymiserade tentamina

Hjälp för administratörer

Om tentamensanmälan

Om tentamensanmälan

Tentamensanmälningar visas under fliken Utbildning > Sammanställning av > Tentamensanmälningar och under länken Tentamensanmälningar på respektive kurs- och kurstillfällessida.

Inloggade studenter ser samtliga tentamensanmälningar i Ladok via fliken Mina studier > Tentamensanmälningar. Länken till denna sida visas även på startsidan. De ser alltså inte sina tentamensanmälningar från kurssidan.

En ny tentamensanmälan läggs upp via en kurs eller ett kurstillfälle och kan bara användas på kurser som har en modul.

Sammanställning av tentamensanmälningar

Sammanställningen över tentamensanmälan visar samtliga tentamensanmälningar vid en institution eller en kurs. Här kan man bl.a. se när tentamen äger rum, hur många som är anmälda och när tentamen spärras för anmälningar.

Kolumnen Anmälda visar antal anmälda studenter. Anmälda länkar till tentamensanmälningen som visar anmälda och godkä studenter. Där kan administratören även skicka e-post, lägga till och ta bort studenter. Vid anonyma tentamina ser endast institutionsadministratören denna länk. Under länken Redigera tentamensanmälan näst längst ut till höger kan ändring av bl.a. tid, lokal och status göras. Längst ut till höger finns en kolumn där du lätt kan välja om tentamen ska ställas in med hjälp av ett reglage.

Anonymitet

Så här säkerställs anonymiteten från tentamensanmälan till resultatrapportering:

 1. Institutions- eller kurstillfällesadministratören lägger upp en tentamensanmälan via kursen/kurstillfället. Tentamen är markerad som anonym som default.
 2. Inloggade studenter ser sina tentamensanmälningar i Ladok via fliken Mina studier > Tentamensanmälningar och kan anmäla och avanmäla sig tills anmälningstiden har passerat. Vid anmälan får studenten en kod som visas i Ladok.
 3. Endast Institutionsadministratören ser anmälda studenter, personnummer och studentens kod via tentamensanmälan. När anmälningstiden har passerat ska listan över anmälda studenter, "Anmälda studenter (pdf)" levereras till skrivningsalen. Om tentamen sker i en skrivningssal som tillhör Byggnadsavdelningen sköts detta automatiskt av systemet. Om tentamen sker i annan lokal måste institutionen själv leverera listan till skrivningssalen enligt de rutiner som fakultetsnämnden/institutionen beslutat.
 4. Fyra dagar innan provdatum skickar systemet ut ett e-postmeddelande till anmälda studenter. Meddelandet innehåller information om tentamen och den personliga koden.
 5. Studenten skriver sin tentamen och anger sin kod på skrivningen.
 6. Läraren som rättar skrivningen ser bara koden som studenten har angett.
 7. Efter den sista anmälningsdagen kan listan med anmälda studenter användas som underlag till resultatrapportering i Ladok.

Obs! Administratören kan ange när tentamensanmälan ska spärras för anmälan (12-4 dagar innan tentamensdatum). Anmälan bör spärras 12 dagar före tentamenstillfället, så att institutionen hinner boka rätt antal platser i skrivningslokalen.

Lägg till tentamensanmälan

Via kurstillfällessida:

 1. Öppna kurstillfällessidan.
 2. Klicka på länken Tentamensanmälningar i menyn. Då visas befintliga tentamensanmälningar.
 3. Klicka på Lägg till tentamensanmälan.
 4. Välj kurstillfällen/-n.
 5. Välj KONV-tillfällen/-n.
 6. Välj modul/-er. Uppgifter om vilka moduler som finns för kursen hämtas från Ladok
 7. Klicka på Skapa tentamensanmälan.
 8. Välj tentamenstyp
 9. Fyll i datum när tentamen äger rum samt när tentamen börjar och slutar (start- och sluttid).
 10. Skriv en benämning. Denna visas i översikten.
 11. Välj plats för tentamen (Uppsala eller Visby).
 12. Ange lokal där tentamen ska äga rum. Om skrivningen äger rum i Uppsala kan Byggnadsavdelningens skrivsalar väljas i rullgardinsmenyn. Lokalen måste vara bokad om någon av deras skrivsalar används. Det går även att välja "Egen lokal" men då skickas inte anmälningslistorna automatiskt över till skrivsalen. Om skrivningen äger rum på Gotland anges lokal i fritextfältet.
 13. Ange hur många platser som är bokade i lokalen (visas bara för administratören och är valfritt). Om antalet anmälda är större än antalet bokade platser tre dagar innan sista anmälningsdag skickar Studentportalen ett e-postmeddelande till den administratör som skapat/senast uppdaterat tentamenstillfället och till ev. angivna e-postadresser kopplat till tentamenstillfället så att ändring av lokal kan göras innan anmälan stängs.
 14. Tentamen är markerad som anonym som default.
 15. Ange om det ska vara tillåtet med plussning.
 16. Fyll i anmälningsperiod. Om institutionen ska hinna boka rätt antal platser i skrivningslokalen är det viktigt att skapa tentamensanmälan i god tid innan tentamenstillfället och ha sista anmälningsdagen 12 dagar innan tentamenstillfället.
 17. Meddelande till studenten: Studenterna ser meddelandet i samband med tentamensanmälan i Ladok. Samma meddelande bifogas också i det e-postmeddelande som den anmälda studenten får efter att anmälan stängts. Datum, lokal, tid och anonymitetskod skickas också.
 18. Fyll i e-postadresser till de administratörer/lärare som ska få information om tentamenstillfället (den administratör som senast uppdaterade tentamensanmälan får automatiskt ett e-postmeddelande fyra dagar innan provdatum).
 19. Klicka på Spara.

Via kurstillfällesöversikten:

 1. Klicka på länken Tentamensanmälningar i menyn. Då visas befintliga tentamensanmälningar på institutionen.
 2. Klicka på Lägg till tentamensanmälan.
 3. Välj institution/-er.
 4. Välj kurs/-er.
 5. Välj kurstillfälle/-n.
 6. Välj KONV-tillfällen/-n.
 7. Välj modul/-er. Uppgifter om vilka moduler som finns för kursen hämtas från Ladok.
 8. Klicka på Skapa tentamensanmälan.
 9. Välj tentamenstyp.
 10. Fyll i datum när tentamen äger rum samt när tentamen börjar och slutar (start- och sluttid).
 11. Skriv en benämning. Denna visas i översikten.
 12. Välj plats för tentamen (Uppsala eller Visby). Det är möjligt att skapa två tentamensanmälningar som äger rum samtidigt om den ena äger rum i Uppsala och den andra äger rum på Gotland.
 13. Ange lokal där tentamen ska äga rum. Om skrivningen äger rum i Uppsala kan Byggnadsavdelningens skrivsalar väljas i rullgardinsmenyn. Lokalen måste vara bokad om någon av deras skrivsalar används. Det går även att välja "Egen lokal" men då skickas inte anmälningslistorna automatiskt över till skrivsalen. Om skrivningen äger rum på Gotland anges lokal i fritextfältet.
 14. Ange hur många platser som är bokade i lokalen (visas bara för administratören och är valfritt). Om antalet anmälda är större än antalet bokade platser tre dagar innan sista anmälningsdag skickar Studentportalen ett e-postmeddelande till den administratör som skapat/senast uppdaterat tentamenstillfället och till ev. angivna e-postadresser kopplat till tentamenstillfället så att ändring av lokal kan göras innan anmälan stängs.
 15. Tentamen är markerad som anonym som default.
 16. Ange om det saka vara tillåtet med plussning.
 17. Fyll i anmälningsperiod. Om institutionen ska hinna boka rätt antal platser i skrivningslokalen är det viktigt att skapa tentamensanmälan i god tid innan tentamenstillfället och ha sista anmälningsdagen 12 dagar innan tentamenstillfället.
 18. Meddelande till studenten: Studenterna ser meddelandet i samband med tentamensanmälan i Ladok. Samma meddelande bifogas också i det e-postmeddelande som den anmälda studenten får efter att anmälan stängts. Datum, lokal, tid och anonymitetskod skickas också.
 19. Fyll i e-postadresser till de administratörer/lärare som ska få information om tentamenstillfället (den administratör som senast uppdaterade tentamensanmälan får automatiskt ett e-postmeddelande fyra dagar innan provdatum).
 20. Klicka på Spara.

Vill man lägga till eller ta bort t.ex. moduler eller kurstillfällen så klickar man på Redigera kopplingar nedanför den blå rutan i redigeringsvyn.

Tillgängliga tentamensanmälningar

När en Tentamensanmälan är skapad visas den i översikten under fliken Utbildning > Sammanställning av > Tentamensanmälningar och via länken Tentamensanmälningar i menyn på aktuell kurs- och kurstillfällessida. Här visas information om tentamenstillfället, hur många studenter som anmält sig och om tentamen är anonym eller inte.

Anmälda studenter

För att se listan över anmälda studenter klickar man på länken i kolumnen för Anmälda. Endast en institutionsadministratör kan se denna lista om tentamen är anonym.

Listan visar studentens anonymitetskod, namn, personnummer, e-post, ev. programinriktning, registreringstermin och om studenten är godkänd på aktuell tentamen.

OBS! Den som rättar tentamen bör inte hantera listor över anmälda och arbeta med dessa uppgifter i Studentportalen eller i Ladok för den aktuella tentamen.

Administratören kan lägga till studenter t.o.m. fyra dagar innan provdatum oavsett anmälningsperiod. Det går att ta bort studenter från listan ända fram till provdatum. Lista kan användas som underlag för betygsrapportering.

Reg.tentamensanmälan: Om en student inte är registrerad på kurstillfällets starttermin står det i kolumnen Reg.tentamensanmälan vilken termin studenten registrerade sig till kursen första gången.

Godkänd: En student som har anmält sig till tentamen innan godkänt resultat har rapporterats in markeras i listan som Godkänd. Detta kan exempelvis hända om studenten anmält sig till en ordinarie tentamen samt en omtentamen. Godkända studenter sorteras bort av systemet i pdf-listan innan den skickas till skrivningssalen. Har man angett att plussning är tillåtet kommer även godkända studenter med.

Länken Anmälda studenter (pdf) visar upp listan med anmälda, icke godkända, studenter. Denna pdf innehåller information om tentamen, studenternas namn, personnummer och koder. Du kan själv välja om deltagarna ska sorteras efter namn, anonymkod eller personnummer. Om tentamen sker i en skrivningssal som tillhör Byggnadsavdelningen skickas listan med anmälda studenter till skrivningslokalen automatiskt. Om tentamen sker i annan lokal måste institutionen själv leverera listan till skrivningssalen enligt de rutiner som fakultetsnämnden/institutionen beslutat.

E-postmeddelanden om tentamensanmälan

Om antalet anmälda är större än antalet bokade platser tre dagar innan sista anmälningsdag skickar Studentportalen ett e-postmeddelande till den administratör som skapat/senast uppdaterat tentamenstillfället och till ev. angivna e-postadresser kopplat till tentamensanmälan.

Fyra dagar innan provdatum skickar systemet ut ett e-postmeddelande till anmälda studenter. Meddelandet innehåller information om tentamen och den personliga anonymitetskoden.

Systemet skickar även ut ett e-postmeddelande med information om tentamen till den administratör som senast uppdaterade tentamensanmälningen.

Lägg till en anmälan för en student

En institutionsadministratör kan lägga till studenter t.o.m. fyra dagar innan provdatum. Listan kan användas som underlag för betygsrapportering.

En administratör kan lägga till alla studenter (som är registrerade på kursen denna termin) samtidigt genom att klicka på knappen Lägg till alla.

Studenter som man lägger till i listan måste ha en registrering på kursen. Det görs även en kontroll att studenten saknar ett godkänt resultat på den aktuella modulen.

Anonymitetskoden visas för den inloggade studenten vid dennes tentamensanmälan i Ladok och skickas till studenten via e-post fyra dagar innan provdatum.

Om du som administratör vill föra över anmälda studenter från ett tentamensanmälan till en annan kan du:

 1. Öppna Anmälda studenter (pdf) för tentamensanmälan A.
 2. Öppna sidan med anmälda studenter för tentamensanmälan B.
 3. Kopiera studentens personnummer från pdf-filen.
 4. Klistra in personnumret i fältet för att lägga till en anmälan och klicka på knappen Lägg till.
 5. Upprepa steg 3-4 tills alla studenter är anmälda.

Ta bort en students anmälan

Man kan ta bort en eller flera studenter från listan. Markera kryssrutorna vid den/de studenter som ska tas bort och klicka på knappen Ta bort markerade studenter.

E-post

Man kan skicka e-post till de anmälda studenterna även efter att den sista anmälningsdagen har passerat.

Redigera tentamensanmälan

Det är möjligt att ändra tentamenstyp, lokal, kopplingar, meddelande, anonymitet och provdatum fram till sista anmälningsdag. Observera att anonymitet och provdatum bara kan ändras så länge ingen student har anmält sig till tentamen och man kan bara lägga till kopplingar, inte ta bort, om det finns anmälda studenter.

Studentportalens supportpersonal kan, i undantagsfall, ändra tid och lokal för tentamen – även efter sista anmälningsdag har passerat och fram till fyra dagar innan provdatum. Kontakta supporten för mer information.

Efter att sista anmälningsdag har passerat går det endast att ändra tentamenstyp, meddelande, antal bokade platser samt ställa in tentamen.

 1. Öppna sidan med sammanställningen av Tentamensanmälningar
 2. Klicka på länken Redigera tentamensanmälan.
 3. Då öppnas sidan Redigera tentamensanmälan.

Uppgiften om tidpunkten när ändringen gjordes och vem som gjorde den sparas och visas i administratörsgränssnittet.

Inställd tentamen

Om en tentamen är inställd bockas detta för på sidan Redigera tentamensanmälan. Information om att tentamen är inställd visas då för studenten i Ladok och ett e-postmeddelande skickas till studenten fyra dagar innan provdatum.

Om tentamen ställs in efter att e-postmeddelandet har skickats ut till anmälda studenter (fyra dagar innan provdatum) måste studenterna kontaktas manuellt.

Du kan själv kontakta anmälda studenter via sidan med anmälda studenter:

 1. Öppna sammanställningen av Tentamensanmälningar.
 2. Klicka på länken, t.ex. 20/3, i kolumnen Anmälda.
 3. Då öppnas sidan med anmälda studenter.
 4. Markera alla studenter i listan och klicka på länken Skicka e-post till valda studenter.

Ta bort tentamensanmälan

Man kan ta bort Tentamensanmälan när man vill, och då försvinner anmälan (aktivitetstillfället) även i Ladok. Detta görs via Redigera tentamensanmälan.

Obs! Det går inte att ta bort en tentamensanmälan som studenter redan hunnit anmäla sig till. Däremot går det att ställa in en tentamensanmälan.

 

Länken till dina tentamensanmälningar i Ladok visas under fliken Mina studier > Tentamensanmälningar. I Ladok får du information om varje tentamensanmälan och du kan anmäla/avanmäla dig till sista anmälningsdagen passerat. Här visas även din anonymitetskod om tentamen är anonoym.

Tänk på att ta med dig din kod till tentamen och ange koden (istället för ditt personnummer) på din skrivning.

Tentamen gäller för det prov inom kursen som visas.

 • Du kan anmäla dig och avanmäla dig tills den sista anmälningsdagen passerat.
 • Anmälan spärras normalt 12 dagar före tentamen men detta kan variera, datum för anmälningsperiden visas i samband med tentamensanmälan.
 • Efter att den sista anmälningsdagen passerat och anmälan spärrats får du ett e-postmeddelande som en bekräftelse på din anmälan. I brevet finns information om tentamen: datum, tid, lokal och kod (om institutionen använder anonyma tentor).
 • Om du redan har godkänt resultat på provet kan du inte anmäla dig till tentamen.

 

Samläsning

Två eller flera kurser som är schemalagda så att de samläses under terminen kallas samläsning. Det betyder att två eller flera kurser kan använda samma dokumentsamling eller samma diskussionsforum etc. Som student märker du inte så mycket av det förutom att det står på kursens sida att den ingår i en samläsning och att du kan se två deltagarlistor, en med bara de som går din kurs och en med alla på samläsningen.

Samläsningen hanteras som vilket annat kurstillfälle som helst i portalen. Samläsningen saknar kurskod och kan därför inte sorteras i kurskodsordning, utan vid en sådan sortering av översikten listas samläsningstillfällen sist i listan över kurstillfällen.

Varje samläsningstillfälle har en samläsningstillfällessida. Denna sida innehåller de funktioner som finns upplagda på samläsningen. En student ser aldrig en samläsningssida utan får information från samläsningen via sin "kurssida". Funktioner som läggs på ett samläsningstillfälle når alla studenter på de kurstillfällen som ingår i samläsningen.

Samläsningstillfällets startsida innehåller:

 • Information om vilka kurstillfällen som ingår i samläsningstillfället och länkar till dessa kurstillfällessidor.
 • Aktuella meddelanden. På samläsningstillfället visas endast de meddelanden som finns inlagda på en samläsningsanslagstavla med status "Portal" eller "Portal och publik" och som har gällande datum- och tidsbegränsningar.
 • Länkar för att lägga upp nya funktioner.
 • Länk för att kopiera funktion.
 • Upplagda funktioner visas i menyn.

Läraren kan skicka e-post via en sammanslagen deltagarlista för de ingående kurstillfällena. Samläsningen har samma funktioner som kurstillfällen förutom tentamensanmälan och kursregistrering som måste göras på kurstillfällesnivå.

För att lägga upp funktioner på ett samläsningstillfälle måste man ha rollen institutions- eller kurstillfällesadministratör.

Studenter ser de funktioner som används på samläsningen via något av de ingående kurstillfällena. Studenter ser två deltagarlistor, en för kursen och en för samläsningen.

Skapa samläsning

En samläsning skapas via fliken Utbildning > Skapa samläsning. För att skapa ett samläsningstillfälle måste man ha rollen institutionsadministratör.

 1. Öppna fliken Utbildning och klicka på länken Skapa samläsning i menyn.
 2. Fyll i samläsningstillfällets namn.
 3. Markera vilka kurstillfällen som ska ingå i samläsningen.
 4. Klicka på Spara.

Obs! För att kunna välja kurstillfällen som tillhör olika institutioner måste administratören dels ha behörighet vid dessa institutioner och dels välja ha "Alla" vid Val av institution.

Redigera/ta bort samläsning

Redigering och borttagning av samläsningstillfälle sker via översikten där samläsningstillfället ingår. Länken till "Redigera samläsning" finns bredvid samläsningstillfällets benämning. Samläsningen saknar kurskod och kan därför inte sorteras i kurskodsordning, utan vid en sådan sortering av översikten listas samläsningstillfällen sist i listan över kurstillfällen.

Obs! Tar man bort ett samläsningstillfälle försvinner även alla funktioner och eventuellt innehåll som kopplats till samläsningstillfället.

Examensansökan

Viktigt att veta när du ansöker om examensbevis!

Ansökan kan göras först när du fått slutbetyg på samtliga kurser och dessa kurser är inrapporterade i Ladok. Ansökan görs här i Studentportalen eller via ansökningsblankett. Söker du examen enligt äldre examensordning, lärarexamen eller forskarexamen måste ansökningsblankett användas. För blanketter och ytterligare information se www.uu.se/student/examen

Namn
Fyll i ditt fullständiga namn enligt din ID-handling (pass, körkort etc) under Namn. Examensbeviset skickas med rekommenderad post som kräver uppvisande av ID-handling för utlämning vilket innebär att du måste kontrollera så att namnen överensstämmer med din ID-handling.

Adress
Fyll i aktuell adress dit examen ska skickas under Adress.

Telefon och e-post
Fyll i aktuella kontaktuppgifter där vi kan nå dig.

Kurser och poängkrav
Här ser du alla kurser du slutfört vid svenska universitet/högskolor. Markera de kurser som ska ingå i din examen. Om du saknar resultat på någon kurs vänligen kontakta institution/avdelning vid den högskola/universitet där du läst kursen.

Tänk på att din examen ska innehålla exakta poäng, det vill säga om kravet är 180 hp så ska kurser omfattande denna summa ingå i din ansökan. Om det beroende på kursernas omfattning inte är möjligt att få exakt det antal poäng som krävs så godkänner vi ett mindre antal överskjutande poäng.

Vid ansökan om Magister- eller Masterexamen
Om du har din grundexamen, kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp, utfärdad från ett utländskt lärosäte måste originalet visas upp vid Examensenheten innan din magister-/masterexamen kan utfärdas.

Specialistsjuksköterskeexamen
För att kunna få ut specialistsjuksköterskeexamen krävs att du skickar in en kopia på den sjuksköterskelegitimation du fått från Socialstyrelsen.

Bifoga dokument eller kompletterande information
Har du dokument som ska bifogas din ansökan kan du göra det via examen@uadm.uu.se eller skicka dem via posten till: Examensenheten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. OBSERVERA! att du inte behöver skicka in personbevis och inte heller intyg över kurser lästa vid svenska universitet/högskolor.

När du skickat in din examensansökan

När ansökan är inskickad visas meddelandet Din ansökan har skickats in. Skicka INTE in en ny ansökan om bara vill göra förändringar eller kompletteringar i den ansökan du skickat in. Vill du komplettera din ansökan med ytterligare information till oss gör du det istället på examen@uadm.uu.se Glöm inte att ange ditt personnummer när du mailar oss eller skickar in dokument. Om vi behöver kontakta dig använder vi de uppgifter om e-postadress och mobilnummer som du lägger in under Telefon och e-post.

 

Studieresultat och studieintyg

I Studentportalen kan studenter se sina registreringar och studieresultat. Dessa visas under fliken Mina studier > Visa registreringar och Visa studieresultat.

Studenter kan också beställa intyg över studieresultat och intyg över registreringar på grund- och avancerad nivå. Intygen levereras som elektroniska dokument i pdf-format. Intyg ges både på svenska och på engelska, med eller utan betygsfördelning. Beställning av intyg görs via fliken Mina studier > Beställ intyg.

Även forskarintyg kan beställas via Studentportalen.

 

Registrering/avregistrering

Vill du läsa kursen som du blivit antagen till måste du registrera dig. Registrering sker alltid till kurser, även om du är antagen till ett helt program.

Kurser du är antagen till visas under fliken Mina studier. Är du nyantagen till ett program visas den inledande kursen. Är du antagen till ett kurspaket visas de ingående kurserna i paketet. Kursbenämningen är en länk för att komma till kurssidan och till registreringen.

Till vissa kurser kan du registrera dig här i Studentportalen och på vissa kurser sker registrering via upprop. Information om vilka rutiner som gäller visas på kursens startsida.

Institutionerna lägger vid kursstart in registreringarna i universitetets studiedokumentationssystem Ladok. CSN får registreringsuppgifter automatiskt ur Ladok.

Om du av någon anledning vill avregistrera dig ska du anmäla det till institutionen. Avregistrerar du dig inom tre veckor efter kursstart har du, i de flesta fall, möjlighet att söka till kursen på nytt.

Studentkonto

Aktiva studenter vid universitetet kan få ett studentkonto. Kontot är gratis och ger studenten tillgång till universitetets samtliga studenttjänster och studentdatanät.

Aktivering av studentkonto görs via: www.uu.se/konto

 

Hjälp för antagen student

Skaffa studentkonto

Aktivera ditt studentkonto snarast för att komma åt universitetets samtliga webbtjänster för studenter. Du får då också en egen e-postadress som är kopplad till ditt konto. Institutionerna skickar information till sina studenter till deras e-postadresser vid universitetet. Vill du hellre använda en annan e-postadress än den som hör till studentkontot kan du vidaresända din e-post från studentkontot.

Aktivering av studentkonto görs via: www.uu.se/konto

 

Lämna synpunkter

Här kan du skicka in synpunkter och förslag på förbättringar samt lämna in önskemål om nya funktioner i Studentportalen.

Skicka in dina synpunkter här.

Vanliga frågor

Antagna studenter: Vad kan studenter som är antagna men inte registrerade se?

Arkivering: Hur långt tillbaka kan jag se den information som lagts in i Studentportalen?

Behörighet: Har behörigheten registrerats ännu?

Behörighet: Kan jag ha flera behörigheter?

Bilagor: Går det att bifoga filer när man skickar e-post/meddelanden?

Deltagarlista: Varför saknas studenten på deltagarlistan?

Deltagarlista: Varför är det för många studenter på deltagarlistan?

Förhandsgranska: Jag vill se hur det ser ut för studenten, går det?

Genvägar: Finns det några genvägar till mina kurser?

Genvägar: Hur använder jag genvägar/bokmärken?

Grupper i Ping Pong och Studentportalen: finns det en koppling?

Grupper: Går det att gruppindela grupper?

Inloggning: Hur loggar jag in?

Kurs- och programsidor utan inloggning. Hur hittar jag dem?

Kurs- och programsidor utan inloggning. Vad är det?

Lärarlista: varför går det inte att ha en lärarlista på en kurs?

Lärarlista: Varför kan man lägga till lärare på två olika sätt och vad är skillnaden?

Nya funktioner: Varför utvecklas inte mitt förslag?

Program: Varför finns det inte e-postlistor till programstudenter?

Tentamensanmälan: Jag vill lägga upp tentamensanmälningar för kommande termin, går det?

Tentamensanmälan med anonyma studenter: Hur fungerar det?

Upphovsrätt: Får jag lägga upp upphovsrättsskyddat material i Studentportalen?

Antagna studenter: Vad kan studenter som är antagna men inte registrerade se?

Vad en student får tillgång till i Studentportalen beror på om de är antagna eller registrerade.

Antagen student med studentkonto får tillgång till:

 • Antagningsuppgifter med registreringsinformation
 • Sina kurs- och programsidor med publik information samt:
  • Kursmaterial
  • Länkar/schemalänkar
  • Praktiktillfälle
 • Samtliga studenttjänster, t.ex. studieintyg

Registrerad med studentkonto får tillgång till:

 • All information på sina kurs- och programsidor
 • Deltagarlista med e-post
 • Samtliga studenttjänster, t.ex. studieintyg

Upp


Arkivering: Hur långt tillbaka kan jag se den information som lagts in i Studentportalen?

En inloggad student kan alltid se sina kurs- och programsidor, dvs. de försvinner aldrig.

Den inloggade studentens kurssida innehåller alltid - oavsett när den gavs - deltagarlista för kurstillfället, kursplan* (som gällde då studenten registrerade sig på kursen), biblioteket och institutionens kontaktuppgifter (hämtas från universitetskatalogen). Den visar också upp alla funktioner som finns på kursen**, som exempelvis dokumentsamlingar med kursmaterial och studentens framsteg.

Den publika kurssidan för valt kurstillfälle kommer också alltid att finnas tillgänglig. Den publika kurssidan visar upp aktuell kursplan samt de funktioner som har status ”publik”. Deltagarlistan visas aldrig upp publikt.

Den inloggade studentens programsida visar upp de funktioner som finns på programmet. Här visas också en länk till utbildningsplan och ev. studieplan*. Vilken studieplan som visas beror på när studenten är antagen till programmet.

Den publika programsidan kommer också alltid att vara tillgänglig. Här visas aktuell utbildningsplan och studieplan samt funktioner som har status ”publik”.

Administratören kan välja termin och se alla kurstillfällen fr.om. 2007 t.o.m. kommande termin. Material som alltid ska vara åtkomligt ska placeras på Kurs. Programsidan med funktioner är alltid åtkomlig i administratörsyn eftersom den, liksom kurs, inte är beroende av termin.

* Länk till kursplan med kurslitteratur visas bara om kursplanen finns inlagd i Utbildningskatalogen Selma. Detta gäller även studieplan. ** Kurssidan visar upp samtliga funktioner som finns inlagda på institutionen, kursen och kurstillfället.

Upp


Behörighet: Har behörigheten registrerats ännu?

När din användarbehörighet är inlagd får du bekräftelse via ett autogenererat e-postmeddelande.

Om din behörighet ändras eller tas bort skickas också ett e-postmeddelande.

När du har fått din behörighet loggar du in via studentportalen.uu.se med ditt med ditt användarnamn (till CAS) och lösenord A.

Räkna med att det tar tiden för internposten + ca 2 arbetsdagar innan din användarbehörighet är inlagd och du kan logga in.

Upp


Behörighet: Kan jag ha flera behörigheter?

Ja, du kan ha flera behörigheter. Vilken eller vilka just du behöver beror på hur institutionen har lagt upp arbetet. Du kan också ha olika behörigheter på olika institutioner. För mer information om behörigheter och roller, se "Roller" i menyn.


Bilagor: Går det att bifoga filer när man skickar e-post/meddelanden?

I Studentportalen går det att bifoga filer i e-postmeddelanden. Däremot går det inte att bifoga en fil i ett meddelande på en anslagstavla.


Deltagarlista: Varför saknas studenten på deltagarlistan?

Studenten är inte registrerad eller har inte förts över till deltagarlistan om registreringen avser omregistrering. Kontakta Ladok-ansvarige på institutionen för åtgärd.


Deltagarlista: Varför är det för många studenter på deltagarlistan?

Avbrott på kursen har inte rapporterats i Ladok. Kontakta Ladok-ansvarige på institutionen för åtgärd.


Förhandsgranska: Jag vill se hur det ser ut för studenten, går det?

En inloggad administratör/lärare kan välja att se Studentportalen ur ett studentperspektiv. Då visas aktuell kurstillfällessida och övriga delar av Studentportalen så som den ser ut för en fiktiv student. Läs mer under Hjälp > Funktioner > Visa som student.

Det finns också en demomiljö där man kan logga in som student eller som administratör och se hur det ser ut. Läs mer under Hjälp > Testa Studentportalen.

Om en student har problem med Studentportalen, ska hon kontakta servicedesk. Servicedesk kan, efter medgivande från studenten, logga in som studenten och hjälpa till på en detaljerad nivå. E-post: servicedesk@uu.se

Upp


Genvägar: Finns det några genvägar till mina kurser?

På startsidan visas genvägar till de kurser där du finns med på lärarlistan (nuvarande, föregående eller kommande termin). Observera att det är först när du finns inlagd på kursens lärarlista som länken till kursen finns med i Min undervisning.

Äldre kurstillfällen finns under fliken Utbildning > Min undervisning i menyn till vänster. Därefter kan du välja vilken termin du vill se.

Det går också att göra en egen lista med länkar till kurstillfällen eller kurser via översikterna.


Genvägar: Hur använder jag genvägar/bokmärken?

Det går inte att lägga upp bokmärken till speciella sidor i Studentportalen. Vid inloggning kommer du alltid till startsidan. Däremot ser du som lärare genvägar till dina pågående kurser på startsidan (om du finns med på kursens lärarlista).

Via översikterna ser du de kurser och kurstillfällen som är kopplade till den institution du har behörighet vid. Här kan du även skapa dina egna översikter och på så sätt göra det enkelt att hitta dina kurser.


Grupper i Ping Pong och Studentportalen: finns det en koppling?

Det finns ingen koppling mellan grupper skapade i portalen och grupper skapade i Ping Pong. Däremot kan man föra över alla studenter i ett kurstillfälle till en s.k. användargrupp i Ping Pongs administrationsdel. Denna grupp kan sedan vara kopplad till en aktivitet i Ping Pong.

Det går att begränsa visningen av en Ping Pong länk till en grupp/grupper i portalen. Däremot kan alla studenterna inom kurstillfället komma åt Ping Pong aktiviteten direkt via Ping Pongs eget gränssnitt eftersom aktiviteten är kopplad till kurstillfället, inte till vissa studenter eller grupper inom kurstillfället.

Upp


Grupper: Går det att gruppindela grupper?

Ja, det är möjligt att dela in en grupp i flera grupper. Så här går det till:

 1. Administratören gör en gruppindelning då hon delar in kursdeltagarna i exempelvis tre grupper, Grupp A, B och C. Här kan administratören välja att använda slumpmässig gruppindelning eller låta studenterna anmäla sig.
 2. Därefter skapar administratören en ny gruppindelning, t.ex. gruppindelning blå, som består av 5 grupper (blå 1, blå 2, blå 3, blå 4, blå 5). Denna gruppindelning görs endast synlig för studenter som tillhör grupp A. Alltså kan bara studenter i grupp A anmäla sig. Observera att det i det här fallet inte går att göra slumpmässig gruppindelning för då tas hela deltagarlistan med.
 3. Sedan upprepar administratören steg 2. Hon gör alltså en ny gruppindelning som endast är synlig för Grupp B och därefter ännu en gruppindelning som endast är synlig för Grupp C.

Inloggning: Hur loggar jag in?

Både studenter och anställda loggar in med användarnamn (till CAS) och lösenord A via studentportalen.uu.se


Kurs- och programsidor utan inloggning. Hur hittar jag dem?

Alla Studentportalens kurs- och programsidor kan nås utan inloggning via:

Studentportalens sökfunktion: På startsidan i Studentportalen, www.uu.se/studentportalen, finns "Sök kurs- och programsidor". Sökresultatet visar en lista över kurser och program som länkar till respektive sida.

Listor med institutionens kurs och programutbud: Studentportalen kan generera listor med institutionens kurs- och programutbud. Listorna innehåller länkar till respektive kurs- eller programsida i portalen. Syftet är att institutioner inte ska behöva underhålla vilka kurser som är relevanta vid varje given tidpunkt utan att de får denna information automatiskt.

Upp


Kurs- och programsidor utan inloggning. Vad är det?

De öppna sidorna av Studentportalen ger allmänheten tillgång till viss kurs- och programinformation utan inloggning.

Här visas viss information om kursen och programmet. Administratören väljer om en funktion i Studentportalen ska visas utan inloggning eller inte.

För att se all information på en kurs eller ett program måste man dels vara registrerad på kursen/antagen till programmet och dels vara inloggad.


Lärarlista: Varför går det inte att ha en lärarlista på kurs?

Det finns flera orsaker till varför det endast går att lägga upp lärarlistor på kurstillfällen:

 • Lärare är inte "konstanta" - de tillhör kurstillfällen - om en lärarlista finns på kurs visas den för studenter på samtliga kurstillfällen - framåt i tiden, bakåt i tiden och innevarande termin. Så fort du ändrar i listan så ändras den också bakåt i tiden. Så om studenten gick en kurs i våras och vet att läraren hette Putte, så kan det stå nu att läraren heter Lisa.
 • Om lärarlistan finns på både kurs och på kurstillfället så får studenten två och vet inte vilken lista som stämmer.

Lärarlista: Varför kan man lägga till lärare på två olika sätt och vad är skillnaden?

Det går att lägga in lärare via katalogen eller manuellt. Det är viktigt att lägga in lärare via katalogen eftersom läraren då får en genväg till kursen som visas på startsidan under "Min undervisning".

Att lägga till lärare manuellt används när läraren inte finns med i katalogen, t.ex. en gästföreläsare, och inte kan logga in i Studentportalen men då studenten ska få tillgång till gästföreläsarens kontaktuppgifter.


Nya funktioner: Varför utvecklas inte mitt förslag?

Det finns många önskemål om förbättringar och nya funktioner. Allt går inte att åtgärdas omgående, men alla förslag tas upp och diskuteras. Vilka funktioner som ska prioriteras beslutas i samråd med Studentportalens systemförvaltargrupp, styrgrupp och användargrupp.

Även förändringar i omvärlden påverkar utvecklingstakten i Studentportalen: När ändringar sker i andra system måste även Studentportalen anpassas och detta går före nyutveckling av funktioner.

Upp


Program: Varför finns det inte e-postlistor till programstudenter?

Varför Studentportalen inte tillhandahåller e-postlistor till programstudenter beror på flera saker:

1) Det finns ingen information om vilka kurstillfällen som ingår i ett program/inr.
Studentportalen kan inte få fram vilka kurstillfällen som ingår i ett program. I Ladok markeras visserligen de kurser som läses inom ett program/inriktning men dessa markeringar är tyvärr inte användbara för portalen. I många program ingår en eller flera kurser som studenter kan välja helt fritt. Detta leder till att de flesta kurser vid universitetet är kurser inom vissa program enl. Ladok.

2) Vi vet inte vilken termin programstudenten går just nu
I Ladok kan man söka studenter som är antagna till ett program/inriktning viss termin. Antagningstermin i sig räcker dock inte som information för att veta "var" på programmet studenten befinner sig. Det saknas alltså terminsregistrering för programstudenter i Ladok.

Studenter som är antagna viss termin kan ha gjort studieuppehåll eller avbrott eller bara slutat studera (=saknar aktuell registrering), och de kan dessutom vara antagna till senare del av program. Andra studenter - som är antagna tidigare terminer - kan ha gjort studieuppehåll och befinner sig nu i samma "kull" som studenter antagna senare termin.

3) Vi kan inte få fram e-postlistor för terminsstudenter
Studentportalen skulle kunna söka ut programstudenter viss termin - t.ex. HT07 dvs. "studenter som läser någon kurs på ekonomprogrammet HT07". Däremot kan vi aldrig med hjälp av Ladok få fram e-postlistor till "programstudenter som HT07 läser termin 2 på ekonomprogrammet".

Poängen är att "träffen" m.a.o. inte blir bättre än vad portalens anslagstavla redan har och ur portalens synvinkel är det bättre att locka studenterna till Studentportalen (inte till e-posten) och man undviker samtidigt massutskick.


Smartaste sättet att nå programstudenter

För att nå studenter inom programmet är det idag smartast att använda sig av programanslagstavlan i Studentportalen. Då får endast studenter som går på programmet se meddelandena.

Meddelanden visas direkt på startsidan när programstudenten loggar in (och även på programsidan). Meddelanden kan i sin tur innehålla länkar till dokument. Meddelandetexten kan riktas till studenter inom viss termin, t.ex. "Du som läser på termin 3 kolla här...".

Ju mer information institutionerna lägger in i Studentportalen desto oftare loggar studenterna in och det blir en god cirkel!

Upp


Tentamensanmälan: Jag vill lägga upp tentamensanmälningar för kommande termin, går det?

Det går att lägga in en tentamensanmälan för kommande termin. För att lägga till en tentamensanmälan måste det dock finns moduler för det kurstillfället i Ladok. Om man rapporterar in vilka moduler som ska finnas för kurstillfället kommande termin kan man sedan lägga in tentamensanmälningar i Studentportalen.


Tentamensanmälan med anonyma studenter

Rektor har beslutat att kodade salskrivningar ska införas vid hela Uppsala universitet från och med hösten 2010. Studentportalens funktion för tentamensanmälan stödjer anonymiteten från anmälan till resultatrapportering.

Läs om hur det fungerar för administratörer och studenter i Anonymiserade tentamina (pdf)


Upphovsrätt: Får jag lägga upp upphovsrättsskyddat material i Studentportalen?

Ja, det finns ett avtal med Bonus Copyright Access som ger universitetet möjlighet till viss kopiering av upphovsrättsskyddat material att användas för utdelning vid undervisning.

Sedan den 1 januari 2014 gäller ett nytt avtal för kopiering och utdelning av upphovsrättsskyddat material. En nyhet är att lärosätet kan dela ut materialet digitalt till studenter på lärosätets slutna nätverk, till exempel via en dokumentsamling som är tillgänglig för inloggade studenter i Studentportalen (status Portal). En annan är att avtalet ger även studenter rätt att kopiera visst material.

Utförlig information om bland annat vem som får kopiera, hur mycket som får kopieras samt vad som får kopieras finns på Bonus Copyright Access: Kopieringsregler högskola och universitet

Upp